dram nedemek

dram hakkında ansiklopedik bilgi..

Reklamlar

dram nedir ?

dram: trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro çeşididir. modern tiyatronun sürekli olarak aristokrat zümrenin yaşayişini veya sadece hayatin gülünç taraflarinin sahneye konmasini yeterli bulmayarak hayati birçok tarafiyla temsil etme arzusundan dogmuştur.

dram, nesir ve nazım halinde yazılabildiği gibi üç perdeden beş perdeye kadar olabilir. üç birli kuralını tamamen reddeder. beşeri temalardan çok toplumcu ve milli konuları işler. en kanlı ve çirkin olayları seyirciye göstermekten çekinmez.

konuları hayatın acıklı ve ya gülünç,çirkin ve ya güzel hemen her olayından alınabilen dramda kader, ümit, neşe, şüphe, tasa, facia ve komik davranışlar bir arada bulunabilir. kahramanları arsında her tabakadan halkın yanı sıra üst tabaka kişileri de bulunur. her türlü mizaca yer verilir. dram eserleri hakikati göstermek iddiasında olmuşlardır.

dramın ciddi ve ağırbaşlı yazılmış şekline “piyes”,duygulandırıcı ve fazla heyecan verici olanına “melodram”, bir masalın sahneye getirilmesine de “feeri” denir.

--------------------------------------------------------------------------

dram : yunanca da ''bir sey yapmak, oynamak'' anlamina gelir. yazin tarihçilerine göre, lirik ve epik yaninda, üçüncü bir yazin alanidir.
1- sahnede oynanmak üzere, konusmalar ve hareketlerle gelisen, karsit oluslarin çatismasiyla gelisen ve sonuçlanan oyun.
2- halk dilinde ciddi oyun.

dram ile ilgili diğer yazılar


Dramatik Sanatlar

Dramatik Sanatlar : İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterebiliriz. İnsanın, eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, olguyu anlattığı sanatlardır.Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları sinema, gölge oyunu gibi türleri buna örnek olarak gösterilebilir. Sahne sanatları fakültesinin amacı, bu alanlarda, ülkemizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacına uygun nitelikte, üst düzeyde yaratıcı, y  » Devamini Oku

dram

dram: trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro çeşididir. modern tiyatronun sürekli olarak aristokrat zümrenin yaşayişini veya sadece hayatin gülünç taraflarinin sahneye konmasini yeterli bulmayarak hayati birçok tarafiyla temsil etme arzusundan dogmuştur. dram, nesir ve nazım halinde yazılabildiği gibi üç perdeden beş perdeye kadar olabilir. üç birli kuralını tamamen reddeder. beşeri temalardan çok toplumcu ve milli konuları işler. en kanlı ve çirkin olayları seyirciye göstermekten çekinmez. konuları hayatın acıklı ve ya gülünç,çirkin ve ya güzel hemen her olayından alınabilen dram  » Devamini Oku

Drama

Drama : Oyuncular için yazılan bölümleri duygusal - kurgu ile canlandırma sanatıdır. Drama (Özet): Şiirsel, anlatisal ya da diyaloglar halinde yazilan ve yazinsal metnin, oyun kisilerinin söyleminden olustugu edebiyat türü. Drama; yalnizca bati tiyatrosunun yüzyillardir ürettigi; tiyatro yazininda kendini kabul ettirmis yapitlarin ortak özelligi degil, her çesit tiyatro ürününün ortak özelligini gösteren bir terim olarak ele alinmalidir.Drama sözcüğünün kökeni : Anadolu kavmi Luwi” lerin dillerinden gelmektedir. Sözcük Adra/Odra ismiyle ilişkili olup Anatanrıçanın kocasının halkı anlamı  » Devamini Oku

dramatik

dramatik şiir: toplumdaki acıklı olayları dile getiren şiir türüne denir.

dramaturg

dramaturg: tiyatroda, repertuar politikasini saptamaya yardimci olan, repertuar hazirlayan, oyun metinlerini okuyarak; gerekirse çevirisini yaparak, oyunlari inceleyen, analiz eden ve bu konuda detayli raporlar hazirlayan dramaturg; rejisöre, oyunun yorumu konusunda öneriler sunabilir. oyuncu ve tasarim sanatçilarina malzeme sunmak da dramaturgun görevleri arasindadir.

dramaturji

dramaturji: 1- uygulamalı ve yapımsal dramaturji; dramaturgun gerçekleştirdiği etkinlik, dramaturgluk uğraşı; bir oyunun dramaturg ile yönetmenin işbirliği içinde sahnelenmesi tüm sahneleme süreci yöntemsel çalışması, "kuramsal sahneleme". 2- kuramsal dramaturji; kavramsal olarak lessing tarafından ortaya atıldığı biçimde, drama yapıtlarının, oyunların iç yasalarını, ana kurallarını, oyun yapısı ilkelerini ortaya koyan drama sanatı bilgisi, drama sanatı ve tekniği kuramı. 3- drama yapıtı üretme, oyun yazma; drama yapıtı oluşturma ilkeleri. bu anlamda dramaturji kavramı, drama tarihi kavr  » Devamini Oku

Dramatik Şiir Nedir

Dramatik Şiir Nedir ? Dram türü konuları içeren bir şiir türüdür. Acıklı ya da korkunç bir olayı konu alır. Konuyu okuyucunun gözünde canlandırabilen, harekete dönüşebilen bir şiir türüdür. Opera için yazılan manzum eserlerde de kullanılır. Karşılıklı manzum olarak konuşmalı eserdir. Edebiyatımızda dramatik şiire fazla örnek yoktur. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üçe çıkmıştır. Ortaya çıkışı Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro   » Devamini Oku

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama (Özet) : En genel tanımıyla eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir. Yaratıcı Drama Nedir?Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri b  » Devamini Oku

Tiyatroda Dramaturginin ve Dramaturgun Yeri ve İşlevi

Tiyatroda Dramaturginin ve Dramaturgun Yeri ve İşlevi Dramaturgi, sadece metin seçme, inceleme ve çözümleme görevi yüklenmiş bir çalışma alanı olarak değil, bir yorum kaynağı olarak da görülmektedir artık; yani yorumun oluşturulmasında dramaturgi çalışmaları temel oluşturur. Bilinçli ve titiz bir dramaturgi çalışması yapılmadığında metin ile gösteri arasında ya bir kopukluk baş gösterir, ya da denetimsiz, kendi dışında bir şeyler söyleyen, rasgele bir bağlantı kurulmuş olur. Dramaturgi, toplumsal sorunlarla hesaplaşmaya yönelen akılcı ve eleştirel bir tutum izlediğinde başarılı olur.   » Devamini Oku

Dramatik Yapı

Dramatik Yapı Yabancılaştırmanın değişik biçimlerini birbiri üzerine binen jeolojik katmanlar gibi tasarlayabiliriz. Her katman, kendi altındaki başka katmanların varlığını gerektirir. Böylece ilgili katmanlar değişik kalınlıkta olmak üzere kayalar, taşlar içinde uzanıp gider, kimi birbirinden belirgin olarak, ayrılır, kimi birbirinin içine geçer, geçiş yerleri ise belli olmaz, bazan da aralarından biri tümüyle yitip gider gözden, ama sonradan daha bir görkemle yeniden ortaya çıkar. Dramatik yapı, bu üç katmandan en alttakidir, ötekileri taşır üzerinde. Oyun metni yeni tekniğin kurallarına uy  » Devamini Oku

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım
İletişim