hümayun nedemek

hümayun hakkında ansiklopedik bilgi..

Reklamlar

hümayun nedir ?

hümayun : devlet ve saltanat sahibi padişaha ait olan, onunla ilgili olan.

hümayun ile ilgili diğer yazılar


Divan-ı Hümayun Görevleri / İşlevi

Divân-ı Hümâyun devlete ait siyasî idarî malî ve zamanla askerî işlerin görüşüldüğü incelenerek karara bağlandığı devletin en yüksek mercidir. Divân-ı Hümâyunda yetkiler şu şekilde temsil edilmektedir: 1. Vezir-i âzamın padişahın vekili olarak devletin egemenlik hakkını, 2. Kadıasker yargıyı, 3. Defterdarların maliyeyi, 4. Nişancının ise örfî hukuku temsil ettiğini görmekteyiz. Yine yürütme gücünün diğer temsilcileri kubbealtı vezirleri Rumeli beylerbeyi kaptan-ı derya ve yeniçeri ağasıdır. Devletin merkez örgütündeki ana bölümleri temsil eden en yetkili kişilerin toplandığı bir kur  » Devamini Oku

hümayun

hümayun : devlet ve saltanat sahibi padişaha ait olan, onunla ilgili olan.

Divan-ı hümayun ile bugünkü bakanlar kurulu ile benzerlikleri nelerdir

ESKİ YENİ Divan-ı Hümayun -----> Bakanlar Kurulu Sadrazam -----> Başvekil (Başbakan) Sedaret Kethüdası -----> Dahiliye Nazırı (İçişleri) Reisülküttab -----> Hariciye Nazırı (Dışişleri) Defterdar -----> Maliye Nazırı Kazasker -----> Adalet Bakanlığı Divanı Hümayun bugünkü bakanlar kuruluna benzer çünkü: 1 - Devlete ait idari, mali, siyasi işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı yerdir. 2 - Divan-ı Hümayun devletin iç ve dış siyasetinin belirlendiği bir kuruldur. Diğer benzerlikleri  » Devamini Oku

Mali işlere bakan divanı hümayun üyesi kimdir

Cevap : Defterdar Anadolu ve Rumeli defterdarı olmak üzere iki defterdar vardı. Hazine ve malların kayıtları onun tarafından yapılırdı. ( Günümüzdeki Maliye Bakanlığına benzetebiliriz.) Defter ile dâr kelimelerinin birleşmesiyle oluşan “defterdâr” “defter tutan” demektir. Doğudaki Müslüman devletlerin “müstevfi” dedikleri görevliye Osmanlılar defterdar diyorlardı. Defterdar Divan-ı Hümayun’un aslî üyelerinden birisiydi ve Osmanlı Devleti’nin malî işleriyle ilgilenirdi. Defterdarlık bir bakıma günümüzdeki Maliye bakanlığı manasını gelir. Osman  » Devamini Oku

Fatihten Sonra Neden Divan-ı Hümayuna Vezir Başkanlık Etmiştir

Soru : Neden Fatih Sultan Mehmet Döneminden Sonra Divan-ı Hümayuna Vezir Başkanlık Etmiştir ? Cevap : Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Divana Padişah başkanlık etmektedir. Fakat Fatih padişahın otoritesini artırmak için başkanlığa Sadrazamı getirmiş ve divanı Kafes adı verilen bölümden takip etmiştir. Vezir-i âzamlar, birkaçı dışında, Fatih dönemine kadar hep ilmiye sınıfından seçilmişlerdir. Fatih'in devşirme sistemini ön plana çıkarmasıyla, XVII. yy ortalarına kadar vezir-i âzamlığa birkaç tanesi dışında hepsi devşirmelerden getirilmiştir. Fatih, böylece vezir-i âzamları kendi otorites  » Devamini Oku

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım
İletişim