Toplumdusmani.Net *
Yeni

spiritüalizm nedemek

spiritüalizm hakkında ansiklopedik bilgi..

spiritüalizm nedir ?

spiritüalizm nedir?
cavit utku

spiritüalizmin amacı, şimdiye kadar semboller tarzında verilen bilgilerin açılıp, anlaşılır hale getirilmesidir.
spiritüalizm, ana bilginin şekillenmiş halidir.
bu bilgiden yola çıkarsak, spiritüalizme tanrı'nın dünyadaki dersi ve ilahiliğin gezege¬nimizdeki ismi, diyerek, bu bilgiyi netleştirmeye çalışabiliriz.
günümüzde, dünyada yaşayan varlıkların ellerindeki eski bilgilerin koparılmasına çalı¬şılıyor!
neden derseniz, varlıklar her an değişen daha yüksek enerjilere uyum sağlayacak hale geti¬riliyor. değişime ayak uydurmak zorundayız.
spiritüalizm büyük bir enerjinin, ilahi bir akışın dünyamızda tezahür etmesidir.
şimdi spiritüalizmin tanımına gelelim:
tüm yaratılmış olan ve varolanı yaratılış ilkeleri çerçevesinde araştırıp inceleyen, her an değişen realite varyasyonlarına (bilgi düzey¬leri) göre bilgiyi kullanabilme yetisini tekamülü oranında varlıklara hissettlren bir öğreti sis¬temidir.
spiritüalizmi günümüz realitesine göre ola¬bildiğince net ve öz olarak açıklamaya çalışalım ve sonra da bu ifademizi cümle cümle anlaşılır hale getirelim:
tüm yaratılmış olan ve varolanı (bu tanımda geçmişin, yani bundan önceki realitelerin günümüzdeki realitelerle birlikte ele alındığını, hatta gelecek ile de bağdaştırıldığını görebili¬yoruz. bundan önceki tekamül evreleri ile var¬lığın bugünkü geldiği nokta spiritüel açıdan ele alınmakta, geçmiş, gelecek ve şimdi bir bütün olarak küresel bir biçimde irdelenmektedir) yaratılış ilkeleri çerçevesinde araştırıp inceleyen (yaratılış ilkeleri, evrensel yasalardır, bu yasalar kapsamında olayların ve varlıkların ele alındığı vurgulanıyor), her an değişen realite varyasyonlarına (bilgi düzeyleri) göre kullanabilme yetisini (insan her an yaratılmaktadır. bunun anlamı, her saniye kendimize yeni bir şeyler eklemekteyiz.
özetle bir gün önceki biz, bugün daha farklıyız. çünkü kendimize yeni bazı bilgiler, anlayışlar ve haletler ekledik. işte bu son halimizle olaylara bakışımız ve yorumlamamız daha farklı olacağı için bu anki tekamül düzeyimiz de farklı olacaktır. tekamülü oranında varlıklara hissettiren bir öğreti sistemidir. bu yüzden spiritüalizmin ta¬rihinden de anlaşılacağı üzere, olayları teka¬mülümüz oranında hissedecek ve hissettire¬ceğiz.
spiritüalizm aslında bir yaşam biçimidir.
geçmiş, gelecek ve şimdiyi bir arada göre¬bilmek, kendini ve gerçeği bir arada görebilmek demektir. bu küresel görüşe sahip olan varlık, ilahi irade yasaları’nın içeriğini anlamaya başlamış, evrensel bir yolculuğun tanrı eri olduğunu idrak etmiş demektir.
kendini ve gerçeği bir arada görmek ne demektir?
bu görüş, bir bütünün parçası olduğunu idrak edip, en küçük partikülden en büyük kütleye kadar her varolanın birbirine bağlı olduğunu; her bireyin bir ötekisi ile bağlantısının kozmik yasalara ilintilendirildiğinin şuuruna varmak demektir.

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç