biçim nedemek

biçim hakkında ansiklopedik bilgi..

Reklamlar

biçim nedir ?

biçim (form)
nesnelerin dış görünüşü. metafizikte bir nesnenin, gizil ilkesi olan, hammaddeden ayırt edilen etkin belirleyici ilkesi.

platon bugün biçim sözcüğü ile karşılanan eidos terimini bir şeyi o şey yapan kalıcı gerçeklik ile sonlu ve değişmeye uğrayan tikelleri ayırmak için kullanmıştır. platoncu biçim kavramı, da pytagarosçı kurama dayanır. bu kurama göre, nesnelerin ayırt edici özelliklerini veren maddi öğeler değil, pythagoras’ın sayısal olarak adlandırdığı kavranabilir yapılardır.

madde ve biçim arasındaki ayrımı ilk kez ortaya atan aristoteles’tir. o’na göre madde kendi içinde bir nesne değil, nesnelerin oluşumunda bulunan farklılaşmış temel öğedir. tikel nesnelerin, bu temel öğeden oluşmaları farklılaşma süreci ile gerçekleşir. bu süreç içinde belirli biçimler alan nesneler de kavranabilir dünyayı oluşturur. madde gizil öğe, biçim ise gerçekleşen öğedir.

alman filozof kant’a göre, biçim zihnin, bir özelliği birey tarafından nesneye yükleniyordu. kant’a göre mekan ve zamanın duyarlılığı iki apriori biçimindedir. insanın kendi başına zaman ve mekan deneyimi olmasa bile insanın mekan ve zaman dışı deneyiminin olmayacağını savundu.

biçim ile ilgili diğer yazılar


Biçim

Biçim (Form) : Nesnelerin dış görünüşü. Metafizikte bir nesnenin, gizil ilkesi olan, hammaddeden ayırt edilen etkin belirleyici ilkesi. Platon bugün biçim sözcüğü ile karşılanan eidos terimini bir şeyi o şey yapan kalıcı gerçeklik ile sonlu ve değişmeye uğrayan tikelleri ayırmak için kullanmıştır. Platoncu biçim kavramı, da pytagarosçı kurama dayanır. Bu kurama göre, nesnelerin ayırt edici özelliklerini veren maddi öğeler değil, pythagoras’ın sayısal olarak adlandırdığı kavranabilir yapılardır. Madde ve biçim arasındaki ayrımı ilk kez ortaya atan aristoteles’tir. O’na g  » Devamini Oku

formel (biçimsel) bilimler

formel (biçimsel) bilimler bilimlerin sınıflandırılmasında, matematik ve mantık formel bilimler grubuna dahil edilirler. matematik ve mantığı diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik bu bilimlerin konu ve kavramlarını duyularımızla kavrayamadığımız, ancak zihinsel olarak var olduklarını kabul ettiğimiz ilke ve sembollerin oluşturmasıdır. bu bilimlerin araştırdığı konular doğada bulunmazlar. mesela, sayılar, geometrinin konusu olan şekiller (üçgen, dörtgen gibi) ve onlara ilişkin özellikler doğada bulunmazlar. matematiğe ilişkin doğrular, doğruluğunu peşinen kabul ettiğimiz aksiyom ve pos  » Devamini Oku

Marmara Bölgesi İnsanların Yaşayış Biçimi

Marmara Bölgesi Gelenek Ve Görenekleri TEKİRDAĞ EVLENME TÖRENLERİ VE BUNLARA BAĞLI ADET VE İNANMALAR Evlenme törenleri bağlı bulunduğu kültür tipinin öngördüğü belirli kurallara ve kalıpla uydurularak gerçekleştirilir. Evlenme, tören, töre, adet, gelenek, görenek ve inanma bakımından zengin bir tablo çizer. Marmara Bölgesi Gelenek Ve Görenekleri Evlilik Öncesi Tekirdağ'da kızlar 17-18, erkekler askerlik dönüşü 22-23 yaşında evlenme çağına gelmiş olarak kabul edilirler. Evlilikte akraba olmaması şartı aranır. Evlenmede “sıra gütme” adı verilen bir tür sıra gözetimi vardır. Öncelikl  » Devamini Oku

Hürriyet kasidesinde biçim ve içerik yönünden görülen yenilikler

Soru : Hürriyet kasidesinde biçim ve içerik yönünden görülen yenilikler nelerdir? Cevap : Klasik kaside kişiye sunulmak için yazıldığı için övgü ve abartma doludur. Yaranma amaçlıdır. Namık Kemal; hak, hürriyet, adalet, kanun gibi toplumsal bir konuyu işler. Konu bütünlüğü vardır. Dili sadeleştirme çabası vardır. Ayrıca şiirde kasidenin bölümleri yer almamaktadır. Mahlas kullanılmamıştır. Başlık, temaya uygun olarak verilmiştir. Herhangi bir kişiye ithaf edilmemiştir.

Eklemlerin Hareket Biçimleri

Eklem Yapısı ve ÇeşitleriKemikler, yan yana ve uç uca geldiklerinde görevlerine ve hareket durumlarına göre aralarında bağlantılar yaparlar. Bu bağlantılara eklem denir. Eklemler hareket derecesine göre üç bölümde incelenir: Oynamaz EklemlerKafatası gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarındaki kemiklerde görülür. Kemikler, çok sıkı şekilde birbirine testere dişi gibi girinti ve çıkıntılarla bağlıdır. Az Oynar EklemlerHareketleri sınırlı olan eklemlerdir. Omurların eklemleri bu tiptir. Omurlar birbiri üzerine doğrudan doğruya binmezler, aralarında fibröz kıkırdaktan yapılmış yastıklar (diskler  » Devamini Oku

Biçimleme

1 - Biçim verme. Şekillendirme. 2 - Çeşitli maddelerin biçimsel imkanları ile birbirleri arasındaki düzen ilişkilerini araştırma işi. 3 - (Bilişim) Yazının nasıl gösterileceğini belirten gösterim. Fonetik Biçimleme : Tiyatro konuşmasında ünlü veya ünsüz harflerin ağızdan çıkarken aldıkları biçim.

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım
İletişim