Toplumdusmani.Net *
Yeni

biçim nedemek

biçim hakkında ansiklopedik bilgi..

biçim nedir ?

biçim (form)
nesnelerin dış görünüşü. metafizikte bir nesnenin, gizil ilkesi olan, hammaddeden ayırt edilen etkin belirleyici ilkesi.

platon bugün biçim sözcüğü ile karşılanan eidos terimini bir şeyi o şey yapan kalıcı gerçeklik ile sonlu ve değişmeye uğrayan tikelleri ayırmak için kullanmıştır. platoncu biçim kavramı, da pytagarosçı kurama dayanır. bu kurama göre, nesnelerin ayırt edici özelliklerini veren maddi öğeler değil, pythagoras’ın sayısal olarak adlandırdığı kavranabilir yapılardır.

madde ve biçim arasındaki ayrımı ilk kez ortaya atan aristoteles’tir. o’na göre madde kendi içinde bir nesne değil, nesnelerin oluşumunda bulunan farklılaşmış temel öğedir. tikel nesnelerin, bu temel öğeden oluşmaları farklılaşma süreci ile gerçekleşir. bu süreç içinde belirli biçimler alan nesneler de kavranabilir dünyayı oluşturur. madde gizil öğe, biçim ise gerçekleşen öğedir.

alman filozof kant’a göre, biçim zihnin, bir özelliği birey tarafından nesneye yükleniyordu. kant’a göre mekan ve zamanın duyarlılığı iki apriori biçimindedir. insanın kendi başına zaman ve mekan deneyimi olmasa bile insanın mekan ve zaman dışı deneyiminin olmayacağını savundu.

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç