olgu nedemek

olgu hakkında ansiklopedik bilgi..

Reklamlar

olgu nedir ?

olgu
gerçekleşmiş olan her şey... olam ve olay birer olgu’dur. olgu deyimi bu iki yakın anlamlı deyimden daha geniş kapsamlıdır ve ikisini de içerir. olam zaman ve yer özellikleriyle ele alınan olgu, olay zaman ve yer özelliklerinden sıyrılmış olgudur. olmuş olan her şey olgu’dur; bundan ötürü de olgu deyimi olası, olanaklı ve düşünsel, tasarımsal deyimleriyle karşıt anlamlıdır. çünkü bu deyimler henüz gerçekleşmemiş olanı dile getirirler; gerçekleşmeleri muhtemeldir, mümkündür ya da gerçekleştirilmeleri düşünülmektedir, tasarımlanmaktadır ama henüz olmamış’lardır ve bundan ötürü de olgu değillerdir. cladue bernard “deneyimsel düşünceye yol gösterecek ve aynı zamanda onu denetleyecek tek gerçek olgulardır” der. olay deneyim konusu olan olgu’ dur, ama onun deneyimini olgu denetler; çünkü olgu betimleyici ve somut, olay’sa çözümsel ve soyuttur. olay deney konusu, olgu ise deney sonucudur. örneğin savaş, gerçekleşmiş olarak olgu , soyut olarak olay , belli bir yer ve zamanda geçmiş olarak olam’dır. auguste comte ve olgucu izleyicileri (pozitivistler) bizim algı dediğimize olgu derler. onlara göre sadece duyumlarımız ve algılarımız dolaysız verilerdir, bunları incelemekle yetinmemiz gerekir. kierkegaard ve varoluşçu izleyicilerine (egzistansiyalistler) göre insan anlaşılamayan ve hiçbir açıklanması bulunmayan bir salt olgu’dur. ve kendisine yabancı bir dünya içine atılmıştır. mantık açısından da bilim, olgulardan önermeler çıkarır ve bu önermeleri olgularla tanıtlar. bir olguyu açıklamak demek, onu başka olgulara indirgemek demektir. ne var ki açıklanamayan, eş deyişle başka olgulara indirgenemeyen olgular da vardır. örneğin herhangi bir şeyin varlığı, böylesine bir olgudur. kızgın bir sobaya elinizi dokundurduğunuzda elinizin yandığından şüphe edemezsiniz, bunlar kesin olarak verilmiş olgulardır. doğa bilimleri ve genellikle bilim sadece olguları açıklamakla yetinmez, onları en yalın bir biçimde açıklamaya çalışır. bilim olguları sadece yasalara bağlamaya değil en yakın yasalara bağlamaya çalışır. olgular, deneyin sağladığı gerçek verilerdir. deneyimsel yöntemde olgulara dayanılır ve deneyimler ancak olgulara başvurularak denetlenebilir.

olgu ile ilgili diğer yazılar


Olgu

Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu (phenomena) denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca Beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir. Olgu Örnekleri : Güneş tutulması, Gece, Gündüz. Yağmur yağması bir olgu, Salı günü trabzona yağmur yağması bir olaydır. Olgu; nesnel ve irade dışı olumdur ve sık sık olay ile karıştırılır. Olgunun temel özellikleri şunlardır: 1 - Nesneldir, 2 - İstenç (irade) dışıdır. Karşıt örnekler: Atatürk 1881 yılında doğmuştur : (Olgu değil olaydı  » Devamini Oku

Sosyal Olgu

Sosyal Olgu: Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tesbit edilemeyen bir sosyal oluşum ve değişimi ifade eder.Tek tek meydana gelen sosyal olayların genel bir ifade tarzıdır. Sosyal Olguların Özellikleri 1. Aynı alanda gerçekleşen birçok toplumsal olayın genel adıdır. 2. Tek bir topluma yada kişiye özgü değil , bütün toplumlara yada kişilere özgüdür. 3. Genel ve soyuttur. 4. Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı belirsizdir. 5. Nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tespit edilemez. 6. Tek tek meydana gelen olayl  » Devamini Oku

Resimde Mekan Olgusu

Resimde Mekan Olgusu Resim tarihi, bir bakıma mekanın temsil edilmesine ilişkin tercihlerin tarihidir. Renk, çizgi, gölge, ışık, perspektif vb. öğeler ile arasında işlevsel bir bağ vardır. Bu öğeler zamanla değişime uğramışlar. Bu nedenle mekanın temsil edilişi de değişime uğramıştır. Mekanın görünmeyen varlığı, onun resmedilmesi sorun olmuştur. Resimden söz edilirken mekanı kimse dikkate almaz. Mekan, etkilerini kendisiyle özleştirme yolundaki eğilim ile meşruluk kazanmıştır. Mutlak boşluğun görünür kılınması ile mekanın varlığı söz konusudur. Düzenleme ilkesidir. Mekan, nesneleri  » Devamini Oku

Olgusal Bilgi

kanıtlanabilir olan bilgi doga bilimleri gibi mesela. doga bilimleride fizik kimya biyoliji vs.. olgusal bilgi : nesnel, kanıtlanabilir bilgi

Olgusal Veri

Olgusal veri: Olgulara (gerçeklere) dayalı, kişisel yorum gerektirmeyen ve değişme olasılıkları zayıf (zamana ve koşullara bağlı olarak mümkün) cinsiyet, yaş, boy gibi nitelikleri belirleyen bilgilerdir.

Olgun Olmayan Savunma Mekanizmaları

Olgun olmayan savunma mekanizmaları: Eyleme dökme (acting-out): Kişi yaşadığı olumsuz bir durumun getirdiği duygu yükünü, bilinçli olarak taşıyamayacak ve üstesinden gelemeyecek olgunluk düzeyinde ise, aniden düşünmeksizin ve olumsuz sonuçları hesaba katmadan vücutsal ya da sözel bir tepki göstermesi durumudur. Bu davranış ile olayın kendi üzerindeki tepkisini yoketmeye geçici bir rahatlama yaratmaya çalışması durumudur. “Pire için yorgan yakmak” ya da “keskin sirke küpüne zarar verir” bu durumu belirtmeye çalışan ata sözleri arasındadır. Kilitlenme (Blocking): Geçi  » Devamini Oku

Olgusal Soru

Olgusal Sorular: Doğum yeri, yaş, öğrenim durumu gibi gözlenebilen ve kolaylıkla kontrol edilebilen kişisel özellikleri belirleyen sorulardır.

Olgun Savunma Düzenekleri

OLGUN SAVUNMA DÜZENEKLERİ Altruism: kendisi için değil, başkaları için yaşamak bencillik yapmamak çevresindekilere destek vererek korumaya ve onların ne hissettiğini anlamaya çalışmak. Anticipation: gelecekte karşılaşabilecek zor ve kötü sonuçları gerçekçi olarak hesap edip ona göre amaca yönelik planlar yapmak. Kötü olasılıkları düşünüp, en kötüye yönelip plan yapıp zorluklara hazırlıklı olmak. Bir satranç oyuncusu gibi ileriki hamleleri düşünerek hareket etmek. Asceticizm: bilinçli olarak zevk almaya dayanan tüm şeylerden vazgeçerek belli hedefe ulaşmak, büyük bir hedef, ülkü peşind  » Devamini Oku

Olgu İncelerken Yapılan Bilimsel Araştırma

OLGUYU İNCELERKEN YAPILAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI : 1-GÖZLEM YAPMA 2-GÖZLEM SONUCU HİPOTEZ SUNMA 3-SUNDUĞUMUZ HİPOTEZİ TEST ETME 4-HİPOTEZİ TEST ETTİKTEN SONRA SONUCA ULAŞMA.

Sosyal Olay Sosyal Olgu Farkı

Sosyal olay,insanlar arası ilişkilerden doğan, bir defada olup biten, yeri ve zamanı belli olaylardır. Sosyal olguysa,sosyal olayların tekrar etmesiyle oluşan,mekandan ve zamandan bağımsız kavramlardır. Sosyal olaylar somut ve özel,sosyal olgular soyut ve geneldir. Ayrıntı; Sosyal Olay: Başlama ve bitiş noktaları belirlidir. Toplumsal bir durumdur. Birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşumdur. Bakınız : Sosyal Olay Nedir Sosyal Olgu: Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı belirsizdir. Nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tespit edilemez. Tek tek meydana gelen ola  » Devamini Oku

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Bi soru sor
İletişim