kişilik nedemek

kişilik hakkında ansiklopedik bilgi..

Reklamlar

kişilik nedir ?

kişilik;
kişinin kendini, çevresini, olayları algılama şekli ve bunlara verdiği tepkiler kişilik özelliklerini oluşturur. her birey yaşadığı olaylar karşısında farklı tepkiler gösterir. kişilik gelişimi doğum öncesi ve sonrasındaki fiziksel ve ruhsal, koşullar ile, çevrenin kişi üzerindeki etkisi, olgunlaşma ve öğrenmelerle bağlantılıdır. kişiliğin bütünlüğünün sağlanmasında kişinin olayları, kendini, çevreyi algılama şekli, çevreyle iletişim ve etkileşimin şekli önemlidir. kişiliğin sınıflandırılması çok eskilere dayanır. tarih boyunca birbirinden farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. kişilik tiplerinin sınıflandırılmasındaki amaç kişilerin olaylar karşısındaki tepkilerinin yarattığı sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmaktır.

kişilik bozuklukları;
kişilik bozuklukları ergenlik döneminde yada daha erken dönemde gözlenir. kişilik bozuklukları kişinin topluma uyumunda belirgin bozulmalara yol açar. kişi ilişkilerinde ve iş yaşantısında önemli problemlerle karşılaşır. bu problemlerin uzun süre devam eder. kişilik bozukluklarında kişinin topluma uyumunu bozan ve tekrarlayan davranışları vardır. kişi bunları benimsediği için değiştirmek istemez. kendisi çevreye uymak yerine çevrenin kendisine uymasını bekler. bu nedenle de davranışlar devam ettiğinden çevresindeki insanlarla ilişkilerinde sorunlar yaşar.
kişilik bozuklukları:
paranoid kişilik bozukluğu
şizoid kişilik bozukluğu
şizotipal kişilik bozukluğu
antisosyal kişilik bozukluğu
sınırda kişilik bozukluğu
histrionik kişilik bozukluğu
pasif-agresif kişilik bozukluğu
sado-mazokist kişilik bozukluğu


kişilik ile ilgili diğer yazılar


Kişilik

kişilik (özet); kişinin kendini, çevresini, olayları algılama şekli ve bunlara verdiği tepkiler kişilik özelliklerini oluşturur. her birey yaşadığı olaylar karşısında farklı tepkiler gösterir. kişilik gelişimi doğum öncesi ve sonrasındaki fiziksel ve ruhsal, koşullar ile, çevrenin kişi üzerindeki etkisi, olgunlaşma ve öğrenmelerle bağlantılıdır. kişiliğin bütünlüğünün sağlanmasında kişinin olayları, kendini, çevreyi algılama şekli, çevreyle iletişim ve etkileşimin şekli önemlidir. kişiliğin sınıflandırılması çok eskilere dayanır. tarih boyunca birbirinden farklı sınıflandırmalar yapılmıştır  » Devamini Oku

Beden Yapısına Göre Kişilik

Beden yapısının mizaç, karakter ve kişilikle ilişkisi üzerinde Hippocrates’le başlayan görüşler, yeni çağlarda bilimsel nitelik kazanmaya başlamıştır. Kısalık, uzunluk, zayıflık, şişmanlık, güzellik, çirkinlik gibi nitelikler, saç, göz, ten rengi gibi özellikler, yürüyüş, oturuş, mimik, jest gibi hareketler, insanın beden yapısına bağlıdır. Bunların hepsi, başkalarının insana karşı gösterdiği tepkiyi, ilgi ve ilişkiyi etkiler. Örneğin; şişman bir insana karşı çevrenin gösterdiği tepkinin algılanışı ve benlikte yerleşmesi, kişilikte olumsuz izler bırakabilir. Saçının rengi, gözünün güzell  » Devamini Oku

Freud'a Göre Kişilik

Çözümleyici (psychoanalitic) öğretiler, cinsel gelişmenin çeşitli dönemlerindeki saplantılar ya da bu dönemlere doğru gerilemelere göre; kişiliği “Ağız”, “Dışkıl”, “Üretken” ve “Özsever” olmak üzere tiplere ayırmıştır. Ancak, cinsel gelişmenin çeşitli dönemlerini birbirinden kesin sınırlarla ayırma olanağı bulunmadığından, Freud, günlük uygulamada üç farklı kişilik tipinin bulunduğunu ileri sürmüştür: 1. Sevgeç tip (Erotic) : Sevmenin ve sevilmenin egemen olduğu, ağır bastığı duygusal insanlardır. 2. Sado-masohist tip (Sado-masochism) : Üs  » Devamini Oku

Jung'a Göre Kişilik

Hippocrates döneminden beri süregelen, içe ve dışa dönük kişilik yapısı görüşlerinden esinlenen Jung, bunlara yeni nitelikler ve özellikler katmış, insanın kişiler ve nesnelerle olan ilişkilerini değerlendirerek, bunlara yönelme ya da bunları iç dünyasına alıp benimseme biçimine bakarak kişiliği, içe ve dışa dönük olarak başlıca iki tipe ayırmıştır: 1. İçe dönük tip ; nesnelerle zor ve olumsuz bağlantı kurar. Nesneden çok özneye bağlıdır. Nesne geri planda kalır, kişilik yapısı ve davranışın oluşmasına dolaylı olarak etki yapar. Bu tiplerin içinde bulundukları ortama uyumları güçtür. Toplum  » Devamini Oku

Spranger'a Göre Kişilik

Alman ruhbilimci Spranger, kişilik yapılarını toplumsal yer, rol, durum ve amaca göre altı temel tipe ayırmıştır: 1. Teorik tip : Soyut düşünen, düşüncelerini gerçekleştirmek için sürekli arayış içinde olan insanlardır. 2. Estetik tip : Sürekli olarak yenilik ve değişiklik peşinde koşan insanlardır. 3. Ekonomik tip : Maddi çıkarlarını üstün tutarlar. 4. Sosyal tip : Başkalarına yardımcı olmaktan hoşlanırlar. 5. Politik tip : Mevki elde etmek, güçlü, kudretli olmak için çabalarlar. 6. Dindar tip : Günlük yaşamdan çok öbür dünya ile ilgilenen, ikisi arasında sürekli bağlantı kurmaya çal  » Devamini Oku

Heymans ve Wiersman'a Göre Kişilik

Kişiliğe ilişkin özellikleri, duygulanım, etkinlik ve verilen kararların süresine göre iki uçlu, üç boyutta toplamışlardır (duygulanım, etkinlik, karar). Duygulanım boyutunun bir ucunda, aşırı duygulanım ve coşku (E), öbür ucunda bu durumun bulunmaması (nE), yani duygusuzluk, ilgisizlik yer alır. Etkinlik boyutu, aşırı etkinlik (A) ve etkinliğin olmaması (nA), kararlara ilişkin üçüncü boyut da, bunların sürdürülmesi (P) ve sürdürülmemesi (S) ne göre, iki uçla sonlanır. Üç boyut üzerinde yer alan bu özelliklerin birleşmesi sonucu sekiz tip tanımlanmıştır: 1. E A P : Sinirli 2. E A S : Kuşku  » Devamini Oku

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 13:38:22 01.14.2011  Güncelleme: 13:38:22 01.14.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Kişilik Nedir ?

İnsanları birbirlerinden farklı kılan , kendisi ve çevresindekilere bakış acıları ,onlarla kurabildiği ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan çeşitli ortamlarda kendini gösteren bedensel, düşünsel ve ruhsal özelliklerdir. Bu özelliklerin kişinin çevreye uyumunu bozup, günlük işlevselliğini bozması, kendinde gerilim-kaygı hali oluşturup, içinde yaşanılan kültürün beklentilerinden sapma gösteren ,süreklilik taşıyan bir hal alması durumunda kişilik bozukluğundan bahsedilir.

Bu bozukluk kendisi, başkaları ve olayları algılama ; verdiği duygusal tepkilerin uygunluk, değişkenlik ve yoğunluğu ;kişiler arası işlevsellik ; öfke, heyecan, aşırı isteklerin,dürtülerin kontrolü olarak sınıflayabileceğimiz dört alanın en az ikisinde kendini gösterir. Başlangıcı ergenlik ya da genç erişkinlik hatta bazen daha küçük yas gruplarına dek uzanır. Bu durum başka bir ruhsal,fiziksel hastalığın ya da bir maddenin etkilerine bağlı olarak gelişen bir durum değildir.


» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Bi soru sor
İletişim