Toplumdusmani.Net *
Yeni

mülkiye nedemek

mülkiye hakkında ansiklopedik bilgi..

mülkiye nedir ?

mülkiye

siyasal bilgiler fakültesinin eski adı. mekteb-i mülkiye, mülkiye de denir. asker olmayan memur sınıfı.

osmanlı devletinde ilk mekteb-i mülkiye, kaymakam, müdür gibi devletin idârî kademelerinde görev alacak kimseleri yetiştirmek maksadıyla, 28 ocak 1859 da kurulmuştur. öğretim süresi iki yıl olan okula, öğrenciler imtihânla alınırdı. öğretim programlarında kültür ve meslek dersleri, yâni kânunlar ve iktisat dersleri de konulmuştur. bir müddet sonra okulun öğretim süresi dört yıla çıkarıldı. coğrafya, hesap, ekonomi ve politika derslerine ilâve olarak muhâsebe, devletler hukûku ve fransızca öğretilmeye başlandı. 1891’de okulun öğretim seviyesi biraz daha iyileştirildi.

sultan ikinci abdülhamîd han, talebeleri çalışmaya teşvik etmek için, mekteb-i mülkiyeyi birincilikle bitireni saraya kâtip olarak alırdı.

1900 yılında, mülkiye’nin çatısı altında dârül-fünûnun ilâhiyat, edebiyat, riyâziyât (matematik), tabakat (jeoloji) şûbeleri (fakülteleri) açıldı. bu düzenleme ile mülkiye, dârülfünûnun bir fakültesi durumuna geldi. 1915’e kadar yatılı olan okul, bu târihten 1918’e kadar yatılı olmaktan çıkarıldı ise de, kuruluş gâyesiyle bağdaşmadığından 1918’de tekrar yatılı hâle getirildi.

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç