nesir nedemek

nesir hakkında ansiklopedik bilgi..

Reklamlar

nesir nedir ?

nesir: nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel oarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini. roman, öykü, tiyatro, deneme gibi.

nesir ile ilgili diğer yazılar


nesir

nesir: nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel oarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini. roman, öykü, tiyatro, deneme gibi.

Divan Edebiyatı Nesir Türleri

Divan nesri üç bölümde incelenir: Sade Nesir Halk için yazılan sade anlatımlı nesirlerdir. Bu nesirle halka yönelik masal, efsane, öykü, destan, dinî ve tasavvufî konular anlatılır. Aşıkpaşazade Tarihi, Mercimek Ahmet’in Kabusname’si, Kul Mesut’un Kelile ve Dimne çevirisi, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si bu nesrin önemli örnekleridir. Orta Nesir Tarih ve bilim kitaplarında gördüğümüz nesirdir. Ustalık göstermek amacı güdülmediği hâlde dili sade nesirden ağırdır. Katip Çelebi’nin bazı eserleri ve Naima’nın kendi adıyla anılan tarihi bu nesre   » Devamini Oku

Tanzimat Döneminde Nesir ve Özellikleri

— Tanzimat nesrinde, Divan nesrinin aksine an­latım süsten ve yapmacıktan giderek uzak­laşmış yerini düşüncenin Önemine bırakmıştır. — Konuşmaları gösteren çizgiler ve noktalama işaretleri kullanılır. Böylece Divan nesrinde sayfalarca süren cümleler kısaltılmış, sözcük­lerin cümle içindeki işlevi önemsenmiştir. — Divan nesrindeki iç kafiye olan secilere pek yer verilmemiştir. — Basmakalıp giriş cümleleri bırakılmış, konuya doğrudan girme ilkesi önemsenmiştir. — Toplumu tümüyle kuşatan sosyal konular iş­lenmiş, edebiyat toplumun içine indirilmiştir.   » Devamini Oku

Destanlarda Nesir Nazım Neden Karışıktır

Destanlarda nesir-nazım ölçüleri neden karışıktır? Çünkü Nazımda yapılan sanatların bir çoğu nesirde de vardır. Duygu, düşünce, hayal ve istekleri ölçülü ve uyaklı olarak dizelerle anlatma yolu “nazım”; dil bilgisi kuralları çerçevesinde cümlelerle anlatma yolu ise “nesir’dir. Destanlarda, anlatılan bölüm hikâye nesir, karşılıklı konuşmaların ve seslenmelerin olduğu bölüm nazımdır. Yani nazım ve nesir iç içedir.

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım
İletişim