Toplumdusmani.Net *
Yeni

oratoryo nedemek

oratoryo hakkında ansiklopedik bilgi..

oratoryo nedir ?

kısaca oratoryo: çeşitli konuları içeren düzenli eserlerin koro ve orkestra için bestelenmiş şekli.

dataya inersek: ahmet say'ın müzik sözlüğü (müzik ansiklopedisi yayınları, istanbul 2002) oratoryo hakkında zengin bilgiler içeriyor. ahmet say, oratoryonun tanımını, "solo şarkıcılar, koro ve orkestra için, belirli bir metin üzerine bestelenen çok bölümlü sahne eseri." şeklinde yaparak oratoryonun tarihçesini, önemli simalarını da veriyor. başlangıçta dinsel özellikte olan ve tiyatro ögelerini de içeren oratoryonun, opera sanatının din dışı konuları işlemesine seçenek olarak kilisenin desteğiyle 17. yüzyılın başlarında 'dinsel eser' yönüyle biçimlenmeye başladığını ifade eden yazar, italyan besteci giacomo carissimi'nin (1605-1674) sahnede hareketi, dekor ve kostümü tümüyle terk ederek oratoryoyu tiyatro ögelerinden arındırdığını ve ona bilinen biçimini verdiğini belirtir.

"çeşitli müzik tarzlarını içinde barındıran oratoryo, temel ilkeleri itibariyle tiyatro ögelerinden uzaktır. bu yüzden 17. yüzyıl oratoryolarında historicus (anlatıcı) konumundaki kişiler, konuyu açıklama, olayları aydınlatma bağlamında açıklama yapıyorlardı. anlatma görevi bazen de koroda oluyordu. koro, dramatik ve destansı ilkelere dayanan oratoryoda önemli bir işlev görür.

"oratoryo, j.s.bach ve g.f.haendel'in eserleriyle çıkış yapmış, sonra da 'kilise müziği' geleneklerinin ötesinde bir yol izlemiş, din dışı konulara da yönelmiştir. oysa terim, bu formun doğuş nedenlerine uygun olarak latince 'orare' (dua etmek) sözcüğünden kaynaklanır.

"italyanca oratoria, 'dua salonu'" (bkz. ahmet say, müzik sözlüğü)

20. yüzyılın en önemli oratoryoları arasında elgar'ın 'gerontius'un Düşü' (1900), stravinski'nin 'oedipus rey' (1927), benjamin britten'in 'war requiem' (1962) adlı eserleri anılır.

italya'da doğup gelişen oratoryo, başlangıçta hıristiyanlık ögeleri içeriyor ve âdeta kilise müziği olarak inkişaf ediyordu. fakat sonraları bu özelliğinden sıyrılarak evrensel bir form kazanmıştır. adnan saygun, yunus emre (1946), ali doğan sinangil, mevlâna (1973) adlı oratoryoları yazmışlardır. eğer içeriği sonsuzluğa uzanıyor, ebedî olan'ı, aşkın (müteal) olan'ı terennüm ediyorsa, oratoryo modern bir mesnevîdir bir anlamda.

bugün okullarda müzik, türkçe ve edebiyat öğretmenlerince çeşitli oratoryolar sergilenmektedir. istanbul'un fethi'ni, istiklâl savaşı'nı, çanakkale destanı'nı, mehmet akif ersoy'un hayatını ifade eden oratoryolar hazırlanıp sunulmaktadır.

Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç