Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: BESTE
Gönderilme Tarihi: Thu, 14-Dec-2006
Okunma: 8925 kez
Yazı Boyutu: 3.73 KB

Karbon-14 Yas Tayini

Karbon-14 Yas Tayini

Hem dogal olarak kendiliginden sürekli biçimde olusan ve hem de yapay olarak üretilebilen bir radyoizotoptur.

Willard Frank Libby paleontolojik devirlerden veya tarihin derinliklerinden arda kalan kalintilarin yaslarinin tayininde yeni ve sasmaz bir yöntem olarak Karbon-14'ün kullanilabilecegini kanitlamis ve bu bulusuyla 1960 yili Nobel Ödülü'nü kazanmistir.

Libby bu yöntemle son buzul çaginin zannedildigi gibi 25 000 yil önce degil, fakat 10 000 yil önce yasandigini; Mezopotamya'da çiftçiligin 7 000 yil önce basladigini; Teotihuacan (Meksika) günes piramidinin zannedildigi gibi 15 000 yillik degil, fakat sadece 3 000 yillik oldugunu ve benzeri daha birçok tarihi yanilgiyi ortaya çikardi. Kendisi ve ondan sonra bu yöntemi kullananlar müzelerde özenle saklanan bir kisim esyanin sahte olduklarini veya kendilerine atfedilenden baska döneme ve uygarliga ait olduklarini gösterdiler. Prof. Libby hakli olarak tarihi tekrar yazan adam unvanini kazanmistir. Mamafih Libby'ye asil söhreti ve Nobel ödülünü "Dead Sea Scrolls" ismiyle bilinen dinsel yazitlarin orijinal belgeler oldugunu kanitlamasi kazandirmistir. 1948 yilinda Kudüs dolaylarinda bir magara içinde bulunan, rulo seklinde sarilmis deri seritlerin Milattan önce 2. yüzyila ait olduklarini saptamistir. Deri üzerinde okunan dini yazilar incil'in günümüze kadar tahrif olmadan geldiginin kaniti sayilmis ve hiristiyanlik dünyasini heyecandan ayaga kaldirmistir.

Karbon-14 yas tayini yönteminin esasi özetle söyledir: Atmosferin üst tabakalarinda kozmik nötronlara hedef olan bir kisim azot atomlari radyokarbona dönüsürler. Aslinda çok zayif olan bu reaksiyon jeolojik devirlerden beri biteviye süregelmistir. Böylece olusan radyo karbonla, bilinen diger menseden gelen kararli (radyoaktif olmayan) karbon canli besin çevriminde karismakta ve onbinlerce yilla ifade olunan zaman sürecinde ikisi arasinda bir denge olusmus bulunmaktadir.

Öyle ki, yasayan her türlü canli yapisinda (biosferde) yer alan karbon içinde radyoaktif olan ve olmayan izotoplarin orani yeryüzünün her yaninda ve tarihin bütün dönemlerinde hep ayni olup 10-12 (trilyonda bir) dir.

Buna göre yasayan bitki, hayvan ve insan yapisinda var olan her gram karbon içinde dakikada 16 radyoaktif bozunum olur. Her bozunumdan bir adet 0,2 MeV maksimum enerjide ve eksi elektrik yüklü beta parçacigi yayinlanir. Canli ölüp besin çevriminden çekilince, yeni karbon takviyesi kesildigi için, bünyesinin ihtiva ettigi radyo karbon, bu radyoizotopun 5736 yil olan yari ömrü ile azalmaya baslar. Anilan sürenin sonunda fosilin ihtiva ettigi beher gram karbon basina dakikada 8 beta, iki yari ömür (11 472 yil) sonra 4 beta yayinlanacaktir. Fevkalade duyarli teknikler sayesinde 10 yari ömre kadar azalan radyo karbon aktiviteleri ölçülebilmistir. Yani zamanimizdan geriye 57 000 yil giden bir tarih dönemi için radyo karbon, sanki bir dogal saat imiscesine kullanilabilmektedir.

Agaç, kemik, kagit, v.b. kalintilarla, karbonlasmis tabakalarin (kömür, petrol) arkeolojik ve jeolojik yas tayinleri bu sayede mümkün olabilmektedir. Baska tür bir uygulama organik bilesiklerde mense tayinidir. Örnegin etilalkolün sentetik mi oldugu, yoksa petrolden mi damitildigi gene bu yöntemle saptanabilir.

Ülkemizin hâlâ bakir bir tarih ve arkeoloji hazinesi oldugu, ayrica genis kömür ve linyit yataklarinin bulundugu, petrol aramalarina büyük ümitler baglandigi düsünülürse, radyokarbon yas tayini konusunda uzmanlasmanin Türk kültür ve ekonomisi için ne büyük katkilari olabilecegini anlamak kolaylasir.


Kaynak:
Nükleer çagin ilk 40 yili, Prof Dr Nezihi Özden, ITÜ Nükleer Enerji Enstitüsü Genel Yayinlari no: 18, Istanbul, 1983
Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

1) Ankara'nın Başkent Oluşu (27 Aralık 1919) 2) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 3) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) 4) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) 5) Yeni Türk Devletinde Anayasa Hareketleri a) İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlar b) 20 Ocak 1921 anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) c) 20 Nisan 1924 anayasası (İkinci anayasa) 6) Çok  » Devamini Oku

Radyasyon

Radyoaktif element denen bazı elementlerin atom çekirdeğinin kendiliğinden parçalanarak etrafa yaydığı alfa, beta ve gama gibi ışınlara radyasyon denir. Radyasyon Çeşitleri A.İyonlaştırıcı Radyasyon: Girdiği ortama iyonları ayrıştıran radyasyonlara denir. İki tip iyonlaştırıcı radyasyon vardır; 1) Elektromanyetik radyasyonlar: Gama (Y) ve X ışınları elektromanyetik radyasyonlardır. Bunlar  » Devamini Oku

Kimyasal Değişim

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu o  » Devamini Oku

Çok partili siyasi hayata geçis denemeleri

İnsanların düşüncelerini açıklayabilmeleri ve başkalarının haklarına da saygı göstererek inandıkları gibi yaşamaları, ideal bir toplum düzeninin başlıca şartıdır Bu ise ancak hür ve demokratik bir sistem içinde gerçekleştirilebilir. Türk milletinin mutluluğunu sağlamayı başlıca amaç edinen Mustafa Kemal, demokrasinin ülkemizde yerleşmesi için çalıştı Demokrasilerde aynı görüş ve düşüncedeki ins  » Devamini Oku

Bilim insanların ve ülkelerin yaşamlarını nasıl etkiler

20. yüzyıl bilim ve teknolojinin gelişmesinde altın çağını yakalamış, insan hayatında vazgeçilmez bir rahatlık sağlamıştır. Bilim hiçbir zaman durağanlık göstermemekle birlikte bilimin sınırları genişlerken; dünyanın sanıldığı kadar büyük olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Günümüzde bilim olağanca hızıyla ilerlemekle birlikte, insan hayatının olmazsa olmazları arasına girmeyi başarmıştır. Bilim  » Devamini Oku

Bilimsel Yasa

Bilimsel araştırma yöntemleriyle tespit edilmiş olaylar arasındaki değişmez ilişkiler sistemi. Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalı  » Devamini Oku

Kimyasal Olay

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu o  » Devamini Oku

Kimyasal Reaksiyon

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu o  » Devamini Oku

Radyasyon Hastalıkları

Özellikleri yeter bir açıklıkla anlatıldığı serpinti sebebiyle tehlikeye maruz kalanlar iki ayrı şekilde hasta olurlar. 1. Radyasyon Hastalığı Gama ışını neşreden kaynak bizden az ya da çok bir uzaklıktadır. Bu kaynak bize nükleer radyasyon, vücudumuzdaki organları meydana getiren dokuların hücrelerinde iyonizasyon ve sonuç olarak hücrelerin ölümüne sebep olur. Hücre ölümü ile yerine koyma organın  » Devamini Oku

Hammurabi Yasaları

Hammurabi Yasaları MÖ 1760 yılı civarında Mezopotamya'da yaratılan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biridir. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu'nun kanun kitabı (MÖ 2050), Eşnunna kanun kitabı (MÖ 1930), ve İsin'li Lipit-İştar'ın kanun kitabı (MÖ 1870) yer alır. Hammurabi Kanunlarının Özellikleri : 1. Sümer kanunlarına göre biraz dah  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç