Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: NAZO
Gönderilme Tarihi: Tue, 16-Jan-2007
Okunma: 5032 kez
Yazı Boyutu: 1.16 KB

Görmeye ve görülmeye dair bir roman

Elif Şafak / Mahrem

gözbebeği:İnsanlarda yuvarlak, hayvanların çoğunda ise dikine elips biçiminde olan gözbebeğinin çapı, irise gelen ışığın miktarına göre değişir.Karanlık ve uzaklık büyütür gözbebeğini;aydınlık ve yakınlık küçültür.Yani bu kararsız çember, ışık varsa küçülür, ışık yoksa büyür.Yakına bakarken de küçüldüğüne göre,yakın olan aydınlıktır, aydınlıktadır.Uzağın payına karanlık düşer.Zaten karanlığı kimse yakınında görmek istemez...
Aşık olunca da büyür gözbebeği;demek ki aşık olunan hep uzaktadır.aradaki mesafenin verdiği acıyı azaltmak için, maşuka ''gözbebeğim''diye hitap edilir...
...Geçmiş geçip gitmez.Hiçbiryere gitmez.Geçmiş hep bugünün içine akar.Zaten bu yüzden unutmak bu kadar önemli.Unutmak göztemizliği.Her bahar mutlaka yapılmalı.Unutmazsak yaşayamayız!Unutmazsak yaşatmayız!
JANUS:Eski roma tanrılarından olan Janus, biri arkaya biri öne bakaniki ayrı yüze sahipti.Bu sayede hem geçmişi hemgeleceği görebiliyordu.....

Gece, çiğnenmiş bir yemin gibi teselliye aç;üstündeki ölü deriden kurtulmaya çalışan bir yılan kadar yeniliğe muhtaçtı.Gece, bu seyirlik dünyada kimsenin kimseyi görmediği tek zamandı........Divan-ı Hümayun Görevleri / İşlevi

Divân-ı Hümâyun devlete ait siyasî idarî malî ve zamanla askerî işlerin görüşüldüğü incelenerek karara bağlandığı devletin en yüksek mercidir. Divân-ı Hümâyunda yetkiler şu şekilde temsil edilmektedir: 1. Vezir-i âzamın padişahın vekili olarak devletin egemenlik hakkını, 2. Kadıasker yargıyı, 3. Defterdarların maliyeyi, 4. Nişancının ise örfî hukuku temsil ettiğini görmekteyiz. Yine yür  » Devamini Oku

Ada Nedir / Yarımada Nedir

Ada Nedir? Çevresi bütünüyle sularla çevrili kara parçasına verilen addır. Yeryüzündeki adaların bütünü on milyon kilometrekarelik bir yer kaplar. Adalar, tek tek olabileceği gibi, gruplar halinde de olabilir. bu şekildeki adalara “takım ada” adı verilir. Yarım ada ise suyla çevrili, ancak bir tarafından ana kara parçasına bağlı bulunan coğrafi şekildir. Yer bilimi açısından adalar, kı  » Devamini Oku

muhtelif

» zit, birbirini tutmayan » çeşit çeşit, çeşitli

Egemenlik Verilmez Alınır / Kompozisyon

Egemenlik verilmez alınır sözü Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Egemenliğin ancak savaşarak, uğraşarak, emek harcayarak alınabileceğini vurgulayan bir sözüdür. Özgürlüğün de ,eşitliğin de ,adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir. Özgürlüğü elinden alınan bir ulus ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun,uygar insanlık gözünde bir uşaktan daha iyi davranışa lâyık değildir. Sons  » Devamini Oku

Reform Öncesi/Sonrası Papa ve Rahiplerin Durumu

1) Avrupa’da mezhep birliği parçalanmıştır. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestan, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıkmıştır. 2) Papa ve din adamları saygınlıklarını kaybetmişlerdir. 3) Katolik Kilisesi yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır. 4) Eğitim ve öğretim, kilisenin elinden alınarak laik eğitim anlayışı yaygınlaşmıştır. 5) Katolik Kilisesi’nden a  » Devamini Oku

Güliverin Gezileri / Jonathan Swift

Gulliver'in Gezileri, Jonathan Swift'in yazdığı, dünya klasikleri arasına girmiş bir eser. Swift'in 1726 yılında tamamladığı Gulliver'in Gezileri, Türk ve Dünya edebiyatında "100 temel eser" arasında yer almaktadır. Lemuel Gulliver adındaki genç doktorun çıktığı gezilerde sıradışı, olağanüstü öykülerinin ele alındığı kitap; dört bölümden oluşmakta, yazarın yaşadığı günün koşullarında insanları  » Devamini Oku

mahrem

(sıfat) 1. yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse). 2. (isim) sırdaş "az vakitte mahremlerimden biri oldu." (h. r. gürpınar) 3. dînen evlenilmesi ebedî haram (yasak) olan, soy, süt veya evlenme sebebiyle nikâhı haram olan kimse. kadın, yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez. (hadîs-i şerîf-künûz-üd-dekâik) bir kadın veya erkeğe on sekiz kimse ebedî mahremdir. ebedî mahrem ola  » Devamini Oku

Present Perfect Tense / Geçmiş Zaman Örnekleri

Present Perfect Bu çatı İngilizcedeki karşınıza çıkabilecek en zor konudur.Bunun sebebi bu zamanın Türkçe de tam bir karşılığı olmamasıdır.Bir çeşit geçmiş zamandır ama belirsizlik söz konusudur yada olayların etkisi günümüze kadar ulaşır. 1)Belirsiz zaman Bu yapıyı belirsiz bir zamanda gerçekleşen bir olayı ifade etmekte kullanırız.Kesin vakit önemli değildir.Yesterday, two days ago,last yea  » Devamini Oku

Koşuk ve Sagu'nun Farkları / Benzerlikleri

Benzerlikleri: a) Dili öz Türkçedir. b) İkisi de anonimdir. c) Hece ölçüsü kullanılmıştır. d) Her ikisinde söz sanatları kullanılmıştır. e) Kafiye düzeni aaab, cccb, dddb Farklılıkları: Konusal olarak farklılık vardır: sagu, üzüntü ve ölüm konusunu; koşuk ise, aşk,doğa,tabiat konusunu işlemiştir.

Nutuk ile Kültigin Abideleri Arasındaki Benzerlikler / Farklılıklar

Özet: Benzerlikler: 1 - Sadece zaman farklıdır, ruh aynıdır. 2- Nutuk ve Kültigin (Orhun) Abideleri , farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı kişiler tarafından insanlara bilgi, kültür, şevk, inanç vermeyi sağlayan ve tarihte çok önemli yeri olan, gelecek nesillere yol gösterici eserlerdir. Farklılıkları: 1 - Orhun Abideleri'nde Bilge Kağan önce yaptıklarını anlatır, sonra öğüt verir. Ge  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç