Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: apollon
Gönderilme Tarihi: Wed, 10-Jan-2007
Okunma: 5202 kez
Yazı Boyutu: 9.09 KB

Antik Yunan ve Romalı Şairler/Yazarlar


ARKTİNOS, MİLETOSLU (M.Ö. VIII. yüzyıl)

Yunan destan şairi. Truva savaşları ile ilgili şiirlerin bazıları ona mal edilir. Bu şiirlerin en önemlileri: Aithiopis, Priamos'un yardımına gelen ve Akhilleus tarafından öldürülen habeş Memnon'un ölümünü anlatır; İliu Persis de (İllion'un Alınışı), bu şehrin düşüşünü dile getirir.

ASİOS, SAMOSLU (M.Ö. VI. yüzyıl)

Yunan şairi. Ağıtlar ve atalarının soylarını anlatan destanlar yazdı.

ASKLEPİADES, SAMOSLU (M.Ö. III. yüzyıl'ın ilk yarısı)

Yunanlı şair. İskenderiye okulu şairlerindendir. Aşk üzerine yazdığı epigramlardan on sekizi Anthologia'nın sayfaları arasında günümüze kadar gelebilmiştir.

ASTYDAMAS (M.Ö. IV. y.)

Yunanlı trajedi şairi. Aiskhylos'un soyundandır. İsokrates'in talebesi idi.

BAKHYLİDES (M.Ö. 500'e doğru)

Lirik Yunan şairi. Keos'da doğdu. Şiirleri özellikle Mısır'da bulunan papiruslar sayesinde tanındı. En önemlileri (yirmi kadar manzumeden kalan 1 300 mısra) 1897'de Kenyon tarafından yayımlandı. bu eserde, zafer şarkıları, şenlik türküleri ve dithyrambos'lar yer alır. Bakhylides çağdaşı ve rakibi Pindaros kadar güçlü değilse de, ince ve parlak üslubuyla dikkati çeker. Lirizm sahasında korolar tarafından okunan en güzel kasideleri yazmıştır.

BİON, PHİLOSSALI

İskenderiye'li şair. Theokritos'un çağdaşı ve taklitçisi. İzmir yakınlarında Philossa'da doğdu. Aşk ve tabiat şiirleriyle, özellikle, Adonis için yazdığı Epitaphios (Adonis'e Ağıt) adlı eseri ile tanınır.

CAECİLİUS STATİUS (M.Ö. 219 - 166)

Galya asıllı latin şairi ve komedi yazarı. Kişilerin psikolojisi ve şakalarının niteliği bakımından Plautus'dan daha az kaba olmakla birlikte Terentius'un zarifliğine erişemedi. Daha çok Menandros'u örnek alarak yazdığı kırk komediden sadece bir kaç parça kaldı. ilkçağda büyük bir ünü vardı. Cicero onu en ileri komedi yazarları arasına koyar.

CORNELİUS SEVERUS

Latin destan şairi. Augustus çağında yaşamıştır. Cicero'nun Ölümü adlı eserinden kalan parçalar Seneca aracılığla günümüze ulaşmıştır.

DAMOPHİLE (M.Ö. VI. yüzyıl)

Yunan kadın şair. Güney Anadolu'da yaşadı. Sappho'nun öğrencisi ve arkadaşıdır. İlahiler ve aşk türküleri yazdı.

DİAGORAS, MELOSLU (M.Ö. V. yüzyıl)

Yunan şairi ve filozofu. Ailianos'a göre Diagoras, dostu Nikodoros'un memleketi ve bir Arkadia sitesi olan Mantineia'ya mükemmel yasalar getirdi. bilinen eserleri: Phrygios Logos (Frigya Söylevi) ve Apopyrgizontes Logoi.

DİODOROS, SİNOPLU (M.Ö. IV. yüzyıl)

Yunan şairi. Orta dönem tiyatro eserleri yazdı. Eserlerinden bugün elimizde kalmış olanalr, bazı bölümleri ile bir kaç oyunun başlıklarından ibarettir.

DİOKLES, KARYSTOSLU

Yunan şairi. Augustus çağında yaşamıştır. Antologia'da üç yergisi vardı; Seneca'nın söz konusu ettiği Karystoslu Diokles ile aynı kişi olduğu sanılır.

DİONYSİOS (M.Ö. V. yüzyıl)

Yunan şairi. Khalkis takma adıyla tanınır. Ağıtlarından günümüze ancak bazı parçalar kaldı.

DİONYSİOS, BYZANTİONLU (M.S. II. yüzyıl)

Yunan şairi. Elimizde ancak bazı parçaları kalan Periplous (Deniz Gezisi) adlı öğretici bir şiir yazdı.

DİONYSİOS KILAVUZ (M.S. II. yüzyıl)

Yunan şairi. Periegetes denir. İskenderiyelidir. Roma'da kitaplık yöneticisi oldu. Oikoumenes Periegesis (Dünya Turu) adlı, Eskiçağda çok sevilen, coğrafya konulu bir şiir yazdı.

DİONYSİOS, SİNOPELİ (M.Ö. IV. yüzyıl'ın ortası)

Yunan şairi. Elimizde yalnız piyeslerinden bazı parçalar bulunmaktadır. Bunlar orta değerde komedilerdir.

DİOSKORİDES, İSKENDERİYELİ (M.Ö. III. yüzyıl)

Yunan şairi. İskender çağında yaşadı. iğnelemelerini, Anthologia (Derleme) adlı eserinde topladı.

DOROTHEOS, SAYDALI (M.S. II. yüzyıl)

Yunan şairi. Astroloji ile ilgili manzumeler yazdı; bunlardan bugüne kadar kırk mısra kaldı.

DOSİADAS (M.Ö. III. yüzyıl)

Yunan şairi. Mısraları sunak biçimi çizecek şekilde sıralanan bomos (sunak) adlı mısralar gurubu bıraktı.

EKPHANTİDES (M.Ö. V. yüzyıl'ın ilk yarısı)

Atinalı mizah şairi. Piyeslerinden sadece birkaç mısra kalmıştır.

ENNİUS [QUNTİUS] (M.Ö. 239 - 169)

Latin şairi. Yunan kültürüule yetişti ve Büyük Cato tarafından Roma'ya getirildi. Yunan kültürünün mirasını latin diline ve düşüncesine uydurmakta büyük bir payı olduğu için latin edebiyatında önemli bir yeri vardır. Bütün Roma tarihini anlatan Yıllıklar adlı on sekiz kitaplık bir destan yazdı.

Bu destandan günümüze ancak 60 mısra kalmıştır. Ama bu 60 satır da, ne kadar olgun bir üslubu olduğunu ve yurtseverliğinin derecesini göstermeye yeter. Bu mısralarda, eski Romalıların erdemlerini yüceltirken, Roma'daki koruyucularının geçmişini de över. Birçoğu Euripides'ten örnek alınarak yazılmış yirmi kadar tarjedisi ile felsefi veya ahlaki şiirleri vardır.

EPHİPPOS (M.Ö. IV. yüzyıl)

Atinalı Yunan şairi. Aristophanes türü komediler yazmıştır. Ancak piyeslerinden bazılarının adıyla ve eserlerinden kalan parçalarla tanınır.

EUBULOS (M.Ö. IV. yüzyıl)

Atinalı Yunan şairi. Attika komedi türünün orta dönem temsilcilerindendir. Yüz dört komedisi vardı; bunlardan altmış kadarının ya adları veya bazı parçaları günümüze ulaşmıştır. Özellikle mitolojik konuları ve trajedi parodileri sever.Atatürkün Spor ve Sporcular Hakkında Söylediği Sözler

1. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 2. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. 3. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesin  » Devamini Oku

Soğuk ve Sıcak Renkler

Renkler, şiddetlerine ve insanlar üzerindeki ruhsal etkisine göre ikiye ayrılırlar. . A) Sıcak Renkler (Kımızı, Turuncu, Sarı) Kırmızıda ateşin sıcaklığını, turuncuda güneş ışığının etkisini, sarıda da ışık ve aydınlığı duyarız. Bu renkler, havadaki titreşimi kuvvetli olduğu için diğer renklere 'göre gözü daha önce etkiler. Çocukta renk anlayışı başladığı zaman kırmızıya bakıp ona atılması  » Devamini Oku

Kavimler Göçünün Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde Hunların karadenizin kuzey bölümünden Avrupaya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan bir olaydır. Kavimler Göçünün Sebepleri: a) Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların ol  » Devamini Oku

Soyut ve Somut Anlam

Somut anlam ve soyut anlam konusu hem Öss’de hem de Oks’de, sözcükte anlam ana başlığı altında işlenen bir konudur. Bu sebeple hem Öss’ye hazırlanan öğrencileri hem de Oks’ye hazırlanan öğrencileri yakından ilgilendirmektedir. Sözcükte anlamın zor konularından -daha doğrusu karışık- konularından birisi olan soyut ve somut anlamı dilimiz döndüğünce kolay ifade etmeye çalı  » Devamini Oku

Homojen ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER : • Çözeltiler • Şekerli Su • Tuzlu Su • Asitli Su • Bazlı Su • Alkol – İyot • Hava • Çay • Kola • Soda • Gazoz • Kolonya • Ter • Tükürük • Gözyaşı • Ham petrol • Cam (Si, Na2O) • Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç) •  » Devamini Oku

Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimle  » Devamini Oku

Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636 yılında Halife Hz. Ömer döneminde, ünlü komutan Halid bin Velid tarafından İslam devleti topraklarına katıldı. Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan bu kuts  » Devamini Oku

Servet-i Fünun

Edebiyat-ı Cedide Nedir ? (Servet-i Fünun) : Edebiyat-ı Cedide 1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir. Edebiyat-ı Cedide şairleri, yalnız aydınlara seslenmişler, (sanat için sanat) ilkesini benimsemişlerdir. Fra  » Devamini Oku

Vehim

1. Kesinliği belli olmayan ancak gerçek olma olasılığı düşük olan düşünce-bilgi. 2. Evham, şüphe, kuruntu anlamına gelir. 3. Sözlükte şüphe ve tereddüt edilen nesnenin kendisine tercih olunan tarafına denir. Çoğulu evhamdır. 4. Bir bilgiye “zan” diyebilmemiz için bu bilginin gerçek olma ihtimalinin, zıddının gerçek olma ihtimalinden fazla olduğuna inanmamız gerekir. Gerçekleşme ihti  » Devamini Oku

Empirizm Nedir ve Empiristler Kimlerdir

Doğru ve genel geçer bilginin duyumlar yoluyla oluşan deneylerle kazanılabileceğini öne süren felsefe görüşüdür. Empirist anlayışa göre insan zihninde doğuştan getirilen hiçbir bilgi yoktur. İnsan zihni, bu nedenle boş bir levha gibidir. Empirist görüş, 17. ve 18. yüzyıllarda sistemli bir düşünce olarak felsefe tarihinde yerini almıştır. Empirizmi geliştirerek sistemli bir felsefe görüşü haline  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç