Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: zeus
Gönderilme Tarihi: Tue, 08-Mar-2011
Okunma: 15851 kez
Yazı Boyutu: 949 Bytes

Petra Antik Kenti


Dünyanın Yeni Yedi Harikası:
Petra (M.Ö. 9 – M.S. 40) Petra, Ürdün


Ürdün’ün Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasında yer alan petra antik kenti M.Ö 400 ile M.S. 106 yılları arasında Nebatiler’in başkentiydi. Roma İmparatorluğu’nun işgalinin ardından M.S. 400 yıllarında deprem ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaman içinde unutulan kent 1812 yılında İsviçreli gezgin Johann Burckhardt tarafından tekrar bulundu. Kentte tiyatro, tapınak, ev gibi yapılar kireç taşına oyularak yapılmıştır. El Khazna ve Roma döneminde yapılan anfitiyatro en bilinen yapılardır. 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası listesine dahil edilen Petra, Peru’da yer alan Machu Picchu ile kardeş şehirdir.


Klasik Müzikte Romantik Dönem

Müziğin kilise ve saraydan taşıp halka yayıldığı dönemdir. (1830 - 1900) Kalıpların ve düzenin yıkılıp yerine daha özgür, daha özgün olan romantizmin geldiği dönemdir. Kendi içinde 3 döneme ayrılır: Erken Romantik Dönem: Romantik anlatımın Klasik dönem içinde doğduğu, ilk dönemidir. Bu anlatımın öncüsü Ludwig van Beethoven olarak kabul edilir. Bu dönemin diğer ünlü bestecileri de Franz Schuber  » Devamini Oku

semantik

semantik/anlambilim anlamları inceleyen bilim... semantik olarak da bilinir. anlambilim felsefi ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir. felsefi ya da mantıksal yaklaşım, göstergeler ya da sözcükler ile bunların göndergeleri arasındaki bağlantıya ağırlık verir ve adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikleri inceler. dilbilimsel yaklaşım ise, zama  » Devamini Oku

antikite

antikite : eski yunan ve roma sanatına verilen genel ad. antikite : fransızca antiqutié. “tarihte ilk çağ, antik devir” anlamıyla dilimizde yaygın olarak kullanılan bu kelime için kurulumuz da ilk çağ karşılığını kabul etmiştir. kelimenin soyut anlamındaki kullanımına karşılık olarak ise eskilik sözü uygundur. örnek: yüz yıldan beri orta doğu’da ve mısır’da yürütülen kaz  » Devamini Oku

mantık

mantık; lojik: hegel’de, düşünceye, bilmeye ve dış dünyaya hükmetmede en önemli genel yaların arlarındaki bağıntıların bilimidir. mantık; düşüncenin çelişkilerini çözmek ve aşmak, tekiller halinde bölünmüş dünyayı bağıntılı bir bütün halinde, kavramlar ve kategoriler düzeyinde ele almak için bir araçtır. aristoteles mantığı: klasik mantık da denilmektedir. özdeşlik ilkesi üzerine kurulmuştur  » Devamini Oku

otantik

otantik: geleneksel yada folklorik, gerçek olan, gerçeğe dayanan, orijinal, mevsuk

antik

antik: - ilk çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski yunan ve roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika. - fransızca tarih (antique)

Antik Çağ Felsefesi

Antik Çağ Felsefesi denildiğinde yaklaşık M.Ö. VUI'den M.S. V. yüzyıla kadar geçen 13 asırlık bir dönemde ortaya çıkıp gelişen felsefi düşünce ve akımlar söz konusu edilir. Bu 13 asırlık zaman dilimi fclsci'i düşüncenin ortaya çıkışı, oluşumu ve gelişimi bakımından yakınlıklar, benzerlikler, etkiler taşıdığı gibi, çatışmaları, aynı konu ve sorunların farklı, hatta karşıt açıklama ve yorumlarını da  » Devamini Oku

petra antik kenti

petra antik kenti: petra (yunanca: πέτρα, petra; arapça: البتراء, al-bitrā) ürdün'nün lut gölü ile akabe körfezi arasındaki toprakları üzerinde yer alan antik kenttir. m.ö. 400 ile m.s. 106 yılları arasında nebatiler'e başkentlik yapmıştır. roma imparatorluğu tarafından işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür  » Devamini Oku

petra

petra (m.ö. 9 – m.s. 40) petra, ürdün ürdün’ün lut gölü ile akabe körfezi arasında yer alan petra antik kenti m.ö 400 ile m.s. 106 yılları arasında nebatiler’in başkentiydi. roma imparatorluğu’nun işgalinin ardından m.s. 400 yıllarında deprem ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaman içinde unutulan kent 1812 yılında isviçreli gezgin johann burckhardt tarafından tekrar bulu  » Devamini Oku

antikide

antikide: felsefe’de grek ve latin kültürleriyle sinirli (groko-romen) klasik ilkçağ=antikçağ anlaminda kullanilmiştir. daha geniş anlamiyla m.ö. 5000 ile m.s. 1500 yillari arasinda kalan, eski kent devletlerinin kurulmasi-yikilmasiyla ilgili olarak bağlam oluşturan kavramdir.

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç