Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: BESTE
Gönderilme Tarihi: Fri, 24-Aug-2007
Okunma: 3501 kez
Yazı Boyutu: 10.64 KB

Eski Yunanda Tanrı ve İnsan

eski yunan'da tanrı ve insan (walther kranz / antik felsefe)

çeviren: suad y. baydur

aiskhylos


zeus aither'dir, zeus toprak, zeus gök,
zeus gerçekte evren'dir ve bundan daha yüksel olan. (frag.70)

(sevgi tanrıçası konuşuyor:)

arzular saf gök toprağa sokulmayı,
arzu yakar toprağı, diller olsun düğünü.
yaş dökülüp taşan gökten
bereket saçar toprağa; doğurur o da insanlara
sürüler otlağı, demetler meyvesi,
erdirir çiçek çağına ağaçları
birleşme sesli; hep benim bunların sebebi. (frag. 44)

.
..

zeus, kim olursa olsun, hoşlanıyorsa
bu adla çağırılmaktan,
bunu esirgemeyeceğim ondan.
bulamıyorum benzerini
tarttığım halde her şeyi.
bir zeus karşımda, yüreğimdeki yararsız yükten
kurtulmak gerekince gerçekten.
yok o vaktiyle hükmeden,
kuvvetten azan, korku bilmeyen,
olmayarak -varmış- diyen.
ardından gelen de göçtü
bularak kendinden daha güçlü,
zeus'un zaferini yürekten öven,
odur aklın bütününe eren.
zeus'dur insanlara akıl yolunu gösteren,
-acıdan öğrenme- kuralını
her zaman için koyan.
siner uyku yerine yüreğine
fenalık bilen acı, dikbaşlıyı da
bulur sağ düşünce;
olur yumuşadıkları tanrıların
kutsal dümenine sertçe hükmederlerse de dünyanın. (agamemnon 160)

.
..

ey kutluk aither ve siz tez kanatlı yeller,
ırmakların suları, denizin dalgalarının
sayısız gülüşmeleri, her şeyin anası toprak,
ve seni çağırıyorum, ey herşeyi gören güneş yuvarlığı;
görün neler çektiğimi tanrılardan tanrıyken. (prometheus 88)

bakın nasıl haksızlıklar çektiğime

.
..

ey anam ulu toprak, ey herkes için olan
ışığı çeviren aither. (prometheus 1091)

.
..

aiskhylos'da thetis kendisinin düğününde apollon'un şarkı söylediğini anlatır ve;

"bana çocuklardan yana mutluluk müjdeledi,
hastalık görmeyeceklerini, uzun ömürlü olacaklarını,
bütün bunları söyleyip mutlu kaderimi
bir paianla övdü, sevindirdi beni.
ben de umuyordum phoibos'un kehanet sanatıyla
taşan tanrılık ağzından yalan çıkmayacağını.
kendisi terennüm etmiş, kendisi sofrada bulunmuş
kendisi bunları söylemişken öldüren o oldu
benim oğlum" der. (platon devlet II. p. 383)
tanrı suç yaratır insan için
yıkmak isteyince bir evi büsbütün. (platon devlet II. p. 380)

.
..

insanlar arasındaki çoktan söylenmiş eski bir söze göre
bir kimsenin büyüyüp artan refahı
bir çocuk, bir mirasçı yapar kendine;
işlerin rast gitmesinden de soy için
doymak bilmeyen sefalet türer.
ötekilerden uzağım, kendi düşüncemle yalnızım;
dinsizce işin ardından kendine benzer
birçok başkalarını doğurduğu doğrudur,
doğru - adil evlerin güzel - soylu kaderdir mirasçısı. (agamemnon 750)

.
..

kötü düşünceli olmamak; işte tanrının en büyük armağanı. (agamemnon 927)

.
..

bir kimse kendisi gayret ederse tanrı da girişir işe. (persler 742)

.
..

(tanrı konuşuyor:)

.
..

seni (güç anında) yalnız bırakmayacağım. (eum. 64)

.
..

insan hayatı

.
..

zavallı insanların işleri. mutluluklarını
bir gölge çevirebilir; mutluluklarıysa
unutulur yaş süngerin sildiği resim gibi.
işte buna ötekinden pek daha çok acıyorum. (agamemnon 1327)
(babanın hakkıyla ananın hakkı arasında kavga)
kan-tanrısı kan-tanrısıyla, hak hakla çarpışacak. (khoeph. 461)

.
..

bu iş bir ölümlünün hüküm verebileceğini sanmıyacağı kadar güç. (eum. 470)

.
..

bazen korku veren şey de iyidir,
yürekte gözcü olarak
oturup beklemesi gerekir;
yararlıdır dar durumda düşünceli olmak.
hangi insan, hangi devlet
yüreğini beslemezse tanrı korkusuyla.
hakkı saymakta devam eder?
ne hiçbir başa bağlı olmayan hayatı
ne de zor altındaki uşaklığı öv.
herşeyin ortasına tanrı verir başarı,
bunu bu, şunu şu yola çevirse de.
uygundur söyleyeceğim şu söz;
imansızlığın çocuğudur gerçekte küstahlık,
yürek sağlığından gelir herkesçe özlenen,
tanrılardan dilenilen bereket.
her işin içindir şu sözüm;
mihrabını say hakkın;
kazanç gözetip çiğneme onu dinsiz ayağınla
geç kalmaz cezası zira. (eum. 516)
haykır vah vah diye! yalnız sonunda iyilik yene. (agammemnon 121)

sophokles

tanrının işleri


daima iyi otururlar zeus'un zarları. (fragment 809)
bu acılardan hiçbiri o ki zeus olmasın (trakhin- 1278)

.
..

ben bu alın yazısını da, bütün ötekilerini de
tanrıların düşündüğünü söyleyeceğim insanlara.
aklına bu düşüncem uygun gelmeyen varsa
o kendi inancına bağlansın, ben de buna. (aias. 1036)

.
..

bilgedir ancak tanrıları sayan kişi
onlarda olsun gözün her zaman, ayrıl deseler bile
hak yolundan, git gösterdikleri yere,
hiçbir şey kötü değildir tanrılar rehberiyse. (fr. 226)
öğrenilecekleri öğreniyorum, arıyorum
bulunacakları, yalvarılacakları da tanrılardan diliyorum. (fr. 759)

adalet ve kanun

ne zeus'du bunu bana buyuran,
ne de ölüler-tanrıları yanındaki adalet hatun
böyle kanunlar koydu insanlar için
ne de sanıyorum senin yasaklarının
tanrıların yazılmamış hiç yıkılmaz kanunlarını
bir ölümlü olan bana çiğnetecek gücü olduğunu.
ne bugün ne de dündendirler, daima vardırlar,
daima olacaklar, bilen yok nereden çıktılar. (ant. 450)

.
..

toprağın kanunlarını yerine getiren
tanrıların yeminle korunan adaletini güden,
devlette baş üstünde tutulur; yeri yoktur
güzel olmayandan nasip alanın küstahlığı yüzünden. (ant. 368)

.
..

dilerim kaderden bahşetsin bana
kutluk saflık bütün sözlerimde
bütün işlerimde; başlarımız üstündedir
bunun kanunları, göğün aitherinde
yaratıldılar, bir olympos'u tanırlar
baba olarak onlar, doğurmadı
ölümlü insanların yaratılışı
onları, görmedi başlarını
unutmanın kucağı.
ulu bir tanrı onlarda yaşar, bilmez kocamayı.
..........................................................
kim ki eliyle yahut diliyle
tutar hadsizlik yolunu,
adaletten korkmayıp,
tanrı duraklarını hiçe sayıp,
zalim bir kaderin düşsün o pençesine
kazancını doğru yolda kazanmazsa
dinsizce işlerden geri durmazsa
varırsa şaşkının eli dokunması yasağa,
var mı bu durumda tanrıların oklarını
savıp koruyacak canını?
övünmeye değerse böyle işler
neye ilahiler, neye ayinler? (oidipus 863)

.
..

iyi düşünceli ve haklıyı düşünen bir ruh
her sofistten daha güçlü bir bulucudur. (fr. 97)

.
..

her şey güçleşir, can sıkar, bırakıp da bir kimse
kendi yaratılışını, kendine uymayan işlerse. (philok. 902)

insan hayatı

vah ölümlülerin nesilleri!
nasıl da hiçle bir tutuyorum
yaşayan sizleri!
hangi, hangi insan
mutluluğa erişti
kendini kandırdığından daha çok
ve kurtuldu kendini kandırmaktan?
seni örnek olarak gören
senin korkunç talihini, senin
ey yeryüzünü taşıyan ve yeryuzunde tahtı olan,
insanların hiçbirini. (oidip. 1168)

.
..

(oidipus hayatının sonunda söylüyor:)

yapmaktan çok çektim işlerimi. (oidip, kolon. 266)

euripides

tanrı

çeşitlidir esrarlı tanrılığın şekilleri.

.
..

ey yeryüzünü taşıyan ve yeryüzünde tahtı olan,
kim olursan ol, ey bilinmez, anlaşılmaz varlık
zeus yahut doğadaki zorunluluk ya da ölümlülerin ruhu,
sana yalvarıyorum. sensin çünkü ölümlülerin her şeyini
sessizce dolaşarak doğru yolda yürüten. (troad. 884)

.
..

ulu toprak ve göğün aitheri
insanlarla tanrıların yaratıcısı beriki,
nem saçan yaşlık damlalarını öteki
alıp doğurur ölümlüleri,
doğurur hayvan soylarını, bitklileri;
haklı olarak bunun için
sayılır o anası herşeyin.
toprağa geri dönerler
topraktan doğan şeyler,
aither'in doğurtucu gücünden gelenler de
göğün yükseklerine uçarlar yine.
ölmez hiçbir şey meydana gelmişlerden
ayrılır bu ondan, şu ötekinden,
şekildir sadece değişen. (fr. 839)

.
..

söyler elbette biri, gökte tanrıların bulunduğunu.
yokturlar, yokturlar. insanlar arasından bir budala
çıkıp da eski masalı tekrarlarsa, o başka. (fr. 286)

.
..

tanrılar çirkinlik işlerlerse tanrı denmez onlara. (fr. 292)

.
..

erdemde üstünüm bir ölümlüyken büyük tanrıya...
budala bir tanrısın ya da adil değilsin. (herakles 342)

.
..

töreye uyarak tanrılara inanıyoruz. (hek. 800)
uzun zaman adet olan -ebedi- ve -doğadan gelme- dir. (bakkhalar 895)

insanlık

kim biliyor, ya yaşamak (gerçekte) ölmek
ölmek de (gerçek) yaşamak sayılıyorsa aşağıda. (fr. 638)

.
..

bütün hava kartala geçit verir
bütün dünya yavuz kişiye yurt olur. (fr. 1047)

(medeia söylüyor)

farkındayım yapacaklarımın fenalığının.
oyuncağı aklım kabaran hırslarımın. (med. 1078)

.
..

ne çirkindir, yapanlara böyle gelmezse? (fr. 19)

.
..

neden geleceği bildirenlerin tahtında oturarak
yemin ediyorsunuz tanrıların dileğini iyice bildiğinize?
böyle düşüncelere yetmez gücü insanların.
tanrılar üzerine bilgim var diye övünenin
koşarak kandırmaktan fazla bir şey değildir bildiği.
önceden düşünüp hesaplamak en iyisidir bilimlerin. (fr. 795)

.
..

iyi soylu insan
katlanır ne yazarsa tanrılar sesini çıkarmadan. (herakles 1227)

.
..

(ölümü arayacak kadar mutsuz olan herakles'in sözü)
yeneceğim ölüm düşüncesini. (herakles 1351)

.
..

mutludur denizdeyken kopan fırtınadan
kurtulan, limana varan,
mutludur acıları yenen de.
biri ötekine herhangi bir şekilde
üstün olabilir zenginlikte, kudrette.
sayısızdır hala insanlar için
ümitler, birtakımı
getirirler beklenen mutluluğu,
başkaları aldatırlar insanı.
bugün'ünü kim ki neşeyle yaşar
mutludur o, mutlu. (bakkhalar 902)Atatürkün Spor ve Sporcular Hakkında Söylediği Sözler

1. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 2. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. 3. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesin  » Devamini Oku

Soğuk ve Sıcak Renkler

Renkler, şiddetlerine ve insanlar üzerindeki ruhsal etkisine göre ikiye ayrılırlar. . A) Sıcak Renkler (Kımızı, Turuncu, Sarı) Kırmızıda ateşin sıcaklığını, turuncuda güneş ışığının etkisini, sarıda da ışık ve aydınlığı duyarız. Bu renkler, havadaki titreşimi kuvvetli olduğu için diğer renklere 'göre gözü daha önce etkiler. Çocukta renk anlayışı başladığı zaman kırmızıya bakıp ona atılması  » Devamini Oku

Kavimler Göçünün Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde Hunların karadenizin kuzey bölümünden Avrupaya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan bir olaydır. Kavimler Göçünün Sebepleri: a) Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların ol  » Devamini Oku

Soyut ve Somut Anlam

Somut anlam ve soyut anlam konusu hem Öss’de hem de Oks’de, sözcükte anlam ana başlığı altında işlenen bir konudur. Bu sebeple hem Öss’ye hazırlanan öğrencileri hem de Oks’ye hazırlanan öğrencileri yakından ilgilendirmektedir. Sözcükte anlamın zor konularından -daha doğrusu karışık- konularından birisi olan soyut ve somut anlamı dilimiz döndüğünce kolay ifade etmeye çalı  » Devamini Oku

Homojen ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER : • Çözeltiler • Şekerli Su • Tuzlu Su • Asitli Su • Bazlı Su • Alkol – İyot • Hava • Çay • Kola • Soda • Gazoz • Kolonya • Ter • Tükürük • Gözyaşı • Ham petrol • Cam (Si, Na2O) • Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç) •  » Devamini Oku

Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimle  » Devamini Oku

Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636 yılında Halife Hz. Ömer döneminde, ünlü komutan Halid bin Velid tarafından İslam devleti topraklarına katıldı. Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan bu kuts  » Devamini Oku

Servet-i Fünun

Edebiyat-ı Cedide Nedir ? (Servet-i Fünun) : Edebiyat-ı Cedide 1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir. Edebiyat-ı Cedide şairleri, yalnız aydınlara seslenmişler, (sanat için sanat) ilkesini benimsemişlerdir. Fra  » Devamini Oku

Vehim

1. Kesinliği belli olmayan ancak gerçek olma olasılığı düşük olan düşünce-bilgi. 2. Evham, şüphe, kuruntu anlamına gelir. 3. Sözlükte şüphe ve tereddüt edilen nesnenin kendisine tercih olunan tarafına denir. Çoğulu evhamdır. 4. Bir bilgiye “zan” diyebilmemiz için bu bilginin gerçek olma ihtimalinin, zıddının gerçek olma ihtimalinden fazla olduğuna inanmamız gerekir. Gerçekleşme ihti  » Devamini Oku

Empirizm Nedir ve Empiristler Kimlerdir

Doğru ve genel geçer bilginin duyumlar yoluyla oluşan deneylerle kazanılabileceğini öne süren felsefe görüşüdür. Empirist anlayışa göre insan zihninde doğuştan getirilen hiçbir bilgi yoktur. İnsan zihni, bu nedenle boş bir levha gibidir. Empirist görüş, 17. ve 18. yüzyıllarda sistemli bir düşünce olarak felsefe tarihinde yerini almıştır. Empirizmi geliştirerek sistemli bir felsefe görüşü haline  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç