Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: chacharon
Gönderilme Tarihi: Thu, 27-Sep-2007
Okunma: 2063 kez
Yazı Boyutu: 5.11 KB

Edebiyatımızda toplatılan ilk kitaplar hakkında bir deneme

Edebiyatımızda Toplatılan İlk Kitaplar

Cinsellik,edebiyat için kimi zaman araç kimi zaman da amaç olmuş bir hayat gerçeği.Sözcüklerin büyüsü ile varlığın özü ya da aşkın meyvesi kıvamı tutturulunca doyumsuz tatlar,ucu açık sorular,bazen de yapıtın oluşturulduğu toplumun yapısı hakkında son derece çarpıcı ipuçalrı bırakmış veya bırakmaya devam edecek dimağlarımızda.
XVIII.yüzyılın çarpıcı simalarından Enderunlu Fazıl bunu başarabilmiş şairlerinden biri.
ENDERUNLU FAZIL KİMDİR?
1759 Akka doğumlu Fazıl,babasını kaybedince İstanbul'a getirilerek enderun denilen saray okulunda eğitimini tamamlamıştır.Devletin çeşitli kademelerinde memurluk yapan Fazıl,saray ve çevresinden uzak kalmamış,bu çevrenin her türlü zevk ve sefasından faydalanmayı da bilmiştir.III.Selim döneminde Rodos'a sürgün edilen şair,orada gözlerini kaybedince affedilmiş ve İstanbul'a geri dönmüştür.1810 yılında vefat etmiştir.

YAZIYA KONU OLAN YAPITLAR''HUBANNAME'' VE ''ZENANNAME''

Hubanname:''Güzellik hangi memlekettendir?Hangi milletten ileri gelir?Bulup,söyle''diyen sevgilisinin isteği üzerine bu yapıtı kaleme aldığını açıkça dile getiririr sanatçı mesnevisinin giriş bölümünde.Kitap,dünya coğrafyasıyla ilgili bilgilerle başlar.Ve daha sonra delikanlıları milletlere göre tasnif ederek güzellikleri,tavırları,terbiyeleri bakımından ayrıntılı bir biçimde tasvir eder.Şair,burada bir dipnot düşerek sözlerinin yalan olmadığını hikmet ve coğrafya kitaplarını karıştırdığını önemle vurgular.
Konu olarak son derece özgün olan bu kitap,üslup olarak da ilgi çekicidir.Fazıl,mizahi bir dil kullanmış,argoyu da kullanmaktan hiç çekinmemiştir.Şairin argo kültürüne hakim olması hem eserin içtenliğini artırmış hem de o dönemde yaşayan halkın konuya bakış açısının kullanılan dil aracılığıyla yansıtılmasını sağlamıştır.Hubanname,XVIII.yüzyıl Osmanlı toplumunun ahlak anlayışını da sergileyen sosyolojik açıdan önem taşıyan bir yapıttır.
Güzelliği,güzel olan erkekleri tanıtmak amacıyla yazılmış bu kitap,başta belki cinselliği amaç edinmiştir; yalnız içerdiği bilgiler,bu bilgilerin yazar tarafından da yorumlanması,bu yorumların o zamanki halk ağzıyla yapılması cinselliği toplumsal yapıyı çözümlemekte kullanılacak bir araç haline getirmiştir.
Zenanname:Yapıtın yazılış hikayesini içtenlikle anlatır,kitabın girişinde Enderunlu Fazıl:''Bir gece şairin evine mahbubu,(Arapça'habib'sözcüğünden türeyen bu ifade sevilen,muhabbet beslenen'anlamına gelir)Reisülküttab Ratıb Efendi teşrif eder.Mahbub,Hubanname'yi okuduğunu çok beğendiğini,bu nedenle ikinci bir kitap yazmasını rica eylediğini,bu kitabında kadınlarla ilgili olmasını istediğini belirtir.Fazıl'ın bu isteğe verdiği cevap ilginçtir.Şair,bu konuda tecrübe ve bilgi sahibi olmadığını ayrıca kadınlar üzerine bir kitap yazmanın şanına yaraşmayacağını söyler.Ratib Efendi,bu cevap karşısında tatmin olmaz.Fazıl'ın yanına yardımcı olması için yaşlı bir kadın tutar ve bir hafta süre tanır.Şair, bu emrivaki karşısında kaleme sarılır.
Zenaname,Hubanname ile aynı yöntemle yazılmıştır.Güzel kadının ölçütlerine değinen Fazıl,daha sonra milletlerine göre kadınların fiziksel özelliklerini,muhabbetlerini,terbiyelerini mercek altına alır.Kitapta ilgi çekici öneriler ve toplumun sosyal yaşamına ışık tutacak hoş ayrıntılar da verilmiştir.İşte birkaçı:
Şairden ''güzel''kadının ölçütü:Fazıl'a göre güzel kadın,henüz doğum yapmamış hamile kalmamış kadındır.(Birçok ayrıntı verilebilir,ama ben bana çarpıcı geleni seçtim)Zaten kadın,yuvada ana görevine bürünürse cinsel açıdan bir cazibesi kalmaz.Lakin kadın,yuvada her an cinselliği arzulayan bir dişi olmalıdır.
Şairden bir öneri:Fazıl,nikaha da karşıdır.Çünkü tarafların,özellikle erkeklerin ömrü boyunca tek kişiye sadık kalabileceğine inanmaz.Sadakat taraflar için can sıkıcıdır.
Zenaname,kadınların hamam sefalarına,İstanbul'da mahalle imamı önderliğinde yapılan fuhuş baskınlarına da canlı gözlemlerle tanıklı eder.İstanbul'un arka sokaklarında yaşanan sosyal hayatı tüm detaylarıyla hem de o sokaklarda kullanılan üslupla aktaran Fazıl,adeta yeraltı edebiyatının ilk örneklerini verir.Bizi asla tanık olamaycağımız sahnelerle zamanda yolculuğa çıkarır.
SONUÇ:Yazıldığı dönemde kulaktan kulağa bu iki kitabın ünü yayılır.Yapıtlar,adeta bir şehir efsanesi olur.Henüz şeriatın hüküm sürdüğü hilafet topraklarında-biz bugün neleri tartıştıyoruz?- halk tarafından ilgiyle karşılanır.
Bu ün, dönemin dışişleri nazırı Musatafa Reşit Paşanın da kulağına çok geçmeden gider.Musatafa Reşit Paşa, yapıtı inceler-günümüzde kitabı okuma gereği duymaksızın hatta konusunu bile bilmeden birtakım gaza gelmelerle yasaklayan,hatta yazarını mahkemlere düşüren zihniyete selam olsun-ve müstehcen olduğuna kanaat getirerek toplatır.Yazarın yazdığı yapttan ötürü mahkum edilmesi ya da sorguya çekilmesi bilgimiz dahilinde değil.Lakin böyle bir olay gerçekleşseydi XVIII.yüzyılın sonu XIX.yüzyılın başı kayıt tutulması konusunda muğlak bir dönem değil zannediyorum biligimiz olurdu.
Velhasıl,Hubanname ve Zenanname hem konu hem üslup bakımından ilk olmakla kalmamış aynı zamanda yazı çizi dünyamızın da toplatılan ilk kitabı olarak tarihe geçmiştir.
Ve konu ''cinselliktir''.Atatürk İlkeleri

A) Temel İlkeler : 1 - Cumhuriyetçilik 2 - Milliyetçilik 3 - Halkçılık 4 - Laiklik 5 - Devletçilik 6 - İnkilapçılık B) Bütünleyici İlkeler : 1 - Ulusal egemenlik (Cumhuriyetçilik – Egemenligi milletin kullanmasi) 2 - Ulusal birlik, beraberlik ve ülke bütünlügü (Milliyetçilik) 3 - Ulusal bagimsizlik 4 - Yurtta baris, dünyada baris (Dis siyaset, kalkinma amaçli) 5 - Bilimsellik v  » Devamini Oku

İlkçağ

İlkçağ Nedir (Özet) : Yazının bulunmasıyla (MÖ.3500) başlayıp, 375 yılındaki kavimler göçüne kadar süreye ilkçağ adı verilir. İlk Çağ Nedir (Detay) Tarih Devirleri'nin başlangıcını oluşturur. M.Ö. 3200 yazının bulunuşu ile başlayıp M.S. 375 Kavimler Göçü'ne kadar devam eden dönem olarak ele alınır. Başka bazı tarihçilerde bu bitiş tarihi Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışıyla belirlenir. Nite  » Devamini Oku

Tarihte Bilinen İlk Yazılı Antlaşma Hangisidir

Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir? Cevap: Kadeş Antlaşması, tarihteki bilinen ilk yazılı antlaşmadır. M.Ö 1280 'de Mısırlılar ile Hititler arasında yapılmıştır.

Devletçilik İlkesi

Devletçilik İlkesi : Özel sektörün yetersiz kaldigi yerde yatirimlarin bizzat devlet tarafindan yapilmasini öngören ekonomik bir ilkedir. Özel tesebbüsü reddetmez. Devlet, toplum halinde yasayan insanlarin, aralarindaki düzeni kurmak ve sürdürmek için olusturduklari güce denir. Devletçilik, ekonomik alanda dogrudan dogruya devletin müdahalesini öngören sistemdir. Türkiye'de Cumhuriyet'in  » Devamini Oku

İlk Çağ Buluşları (Keşif-İcad)

İlk çağ, Tarih Devirleri'nin başlangıcını oluşturur. M.Ö. 3200 yazının bulunuşu ile başlayıp M.S. 375 Kavimler Göçü'ne kadar devam eden dönem olarak ele alınır. Başka bazı tarihçilerde bu bitiş tarihi Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışıyla belirlenir. Nitekim Ortaçağ olarak adlandırılan dönem bu tarihten itibaren ele alınmaktadır. Yazının bulunuşu Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında s  » Devamini Oku

İlk Çağ Uygarlıkları

ÇİN MEDENİYETİ: Sülalelerce yönetilir. Çin’de iki türlü mimari gelişmiştir. Askeri mimari (Çin Seddi), Dini mimari (Budist tapınakları). Çinicilik, porselen, seramik gibi sanatlar, maden az olduğu için gelişmiştir. Matbaa, kâğıt, barut, pusula, çini mürekkep, ilk kez Çin’de bulunmuştur. Budizm, Taoizm, Konfüçyüs, Maniheizm gibi dinler yaygındır. Çin’de tarih yazıcılığı gelişmişt  » Devamini Oku

İnkılapçılık İlkesi

İNKILAPÇILIK İLKESİ İNSANLIK TARİHİ İNCELENDİĞİNDE İKİ TEMEL OTORİTE KAYNAĞI İLE KARŞILAŞILIR. BUNLAR; SİYASİ OTORİTE VE DİNSEL OTORİTEDİR. BU İKİ OTORİTE KAYNAĞI İNSAN TOPLULUKLARINI YÖNETME AMACI ÇERÇEVESİNDE DAİMA BİRBİRLERİYLE MÜCADELE İÇİNDE OLMUŞLARDIR. KİMİ ZAMAN SİYASİ OTORİTE DİNSEL OTORİTEYE EGEMEN OLMUŞ VE ONUN HALK ÜZERİNDEKİ YAPTIRIMINDAN DA YARARLANMIŞ, BAZI DÖNEMLERDE İSE DİN  » Devamini Oku

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Okutulmasının Amacı ve Faydaları

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİNİN TARİHÇESİ VE AMACI Günümüzde bütün üniversitelerde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri, hem Cumhuriyet tarihi kadar bir geçmişe sahiptir, hem de Atatürk’ün bizlere armağan ettiği kültür ve eğitim mirasıdır. 1925 yılından itibaren Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nde Mahmut Esat Bozkurt tarafından ve   » Devamini Oku

İlk 20 Element

Hidrojen Hidrojen ilk olarak 1776 yılında Henry Cavendish tarafından keşfedilmiştir. Hidrojen ismi ise Antoine Lavoisier tarafından verilmiştir. Doğada gaz hâlde bulunur. Renksiz bir gazdır.Helyum 1868 yılında Fransız Pierre Janssen ve ingiliz Norman Lockyer birbirinden bağımsız olarak helyumu keşfettiler. Helyum atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Güneşte ve diğer yıldızlarda bol miktarda  » Devamini Oku

İlk Anlam

Gerçek Anlam = Temel Anlam = İlk Anlam Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Kelimenin gerçek anlamı, herkesçe bilinen yaygın anlamıdır. Buna "temel anlam" da denir. Meselâ, “ağız” dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır. “göz” kelimesi de öyle. İlk Anlam Örnekleri: Soğuktan su boruları patlamış. Aya  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç