Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: BESTE
Gönderilme Tarihi: Sun, 23-Sep-2007
Okunma: 48286 kez
Yazı Boyutu: 17.19 KB

Türk Edebiyatında İlkler

Edebiyatımızda "İlk"ler...
» İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859


» İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat


» Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu


» İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859


» İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik


» İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül


» İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası


» İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi


» İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis


» İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri


» İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi


» İlk pastoral şir: A.Hamit Tarhan /Sahra


» İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi


» İlk makaleyi yazan: Şinasi


» Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi


» Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal


» Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren


» İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi


» İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname


» İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai


» İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais


» İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat


» İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye


» İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap


» İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet


» İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim


» İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig


» İlk siyasetname: Kutadgu Bilig


» İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya


» Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul


» Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot


» İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi


» İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati


» Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig


» İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis


» İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi


» Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü


» Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre


» Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret


» Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf – ı Türki


» İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabızade Nazım / Zehra


» Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim


» Şarkıyı icat eden: Nedim


» İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam


» İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk


» İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki


» İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık


» İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig


» Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri


» Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem


» Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul


» Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin


» Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem


» İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı


» İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi


» Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi


» İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı


» Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal


» Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner


» İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım


» Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa


» Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı


» Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı


» Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi


» Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek


» Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas


» Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos


» İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa


» İlk divan şairi: Hoca Dehhani


» Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay


» En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu


» İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin


» Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç