Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: BESTE
Gönderilme Tarihi: Sun, 11-Sep-2011
Okunma: 8417 kez
Yazı Boyutu: 4.79 KB

Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihçesi

batı dünyasında çocuk edebiyatı ninniler ve büyükler tarafından anlatılan masallarla başlar. eski zamanlarda hiç kitap yoktu. kabilelerdeki hikaye anlatıcıları kültürün, adetlerin, değerlerin ve tarihin birer koruyucusuydular. hikaye anlatma asırlar boyunca bir nesilden diğerine bir toplumun geleneklerini ve inanışlarını aktarmanın temel yöntemi olmuştur. o devirlerde anlatılan hikayeler aslında büyükler içindi. ama çocuklar da bunları dinleyip kendilerine uygun olanları benimserlerdi.

daha sonraları halk ozanları bu hikayeleri derleyip, toplumdan topluma taşıdılar. balat yani şarkıyla hikaye anlatma, destan, epik gibi halk masalı türleri de böyle oluşmuştur. 15. yüzyılda ingiliz matbacı caxton ilk defa büyükler için küçük cep masalları basmıştır. heyecan ve macera içeren bu kitapları ingiliz toplumunun halk tabakası okumaktaydı. üst kesim ise horn book adı verilen ve boynuzdan yapılmış koruyucuların içine yerleştirilmiş bakır levhalardan oluşan kitapları okuyorlardı.

18. yüzyıla gelinceye kadar ingiltere\'de aşırı dinci bir akım olan quakerizm vardı. bu akım çocukların son derece sıkı bir disiplinle yetişmesini savunuyordu. çocuklar için hazırlanmış kitaplar daha çok incil\'den kaynaklanan kitaplardı ve hikayelerin sonu hep ölümle bitiyordu. bu çocuk kitapları karamsarlık ve dindarlık aşılıyordu.

bu sıralarda fransa\'da charles pearault 14. lui döneminde çocuk kitaplarının babası olarak anılmaktaydı. halk ağzında dolaşan masalları toplayıp, kısaltarak çocuklar için 1697 yılında basmıştır. bunların içinde \"kül kedisi\", \"parmak çocuk\", \"mavi sakal\", \"kırmızı başlıklı kız\", \"çizmeli kedi\", \"uyuyan güzel\" gibi eserler vardır. böylece ilk kez fransız çocukların kendilerine ait kitapları olmuştur.

bu kitaplar önce ingiltere\'de sonra da almanya\'da basıldılar. ingiltere\'de bunları john newberry ingilizce\'ye çevirip , 1727 yılında \"tales of matter goose\" adı altında yayınladı. gerek ingiltere\'de gerekse fransa\'da çocuklar için yazılan kitaplar bu dönemden sonra artış gösterdi.

daha sonra kitaplar bildiğimiz gibi basılmaya ve ciltlenmeye başlamıştır. çocuklar daniel defoe\'nun robinson crusoe\'su ve jonathan swift\"in gulliverin gezileri gibi yetişkin kitaplarını benimsemişlerdir. 1744 yılına kadar john newbery\"nin \"a little pretty pocket book\" isimli kitabı yayınlandı (küçük şirin cep kitabı). 18. yüzyılın ikinci yarısında sarah trimer ve diğer yazarlar başlamış olan bu öğretici, eğitici geleneği sürdürdüler.

çocuk kitapları sözel geleneklerden beslenen ve derlenerek bir araya getirilen hikayelerdir. ayrıca joseph jacobs tarafından kayda geçirilerek korunan ingiliz masallarının yanısıra grimm kardeşler tarafından derlenmiş olan alman hikayeleri de mevcuttur. 19. yüzyılda ingiliz edward lear tekerleme türü şiirlerden oluşan \"book of non sense\" isimli bir kitap yazdı. çocuk edebiyatına neşe ve yaşama sevinci getiren bu kitap çok tutulmuştur.

çocuk kitaplarındaki gelişme 19. yüzyıla kadar yavaş olmuştur. bu dönemde düşünceleri yaygınlaşan j.j rousseau\'nun eğitim teorisi yanlış anlaşılmış ve pek çok didaktik içerikli eser ortaya çıkmıştır. 19 yüzyılda çocuk kitaplarının konuları genişletilmiştir. loise may alcott\'un \"küçük kadınlar\"ı aile hikayelerini popüler hale getirmiştir. robert louisse stevenson\'un \"define adası\" da aynı etkiyi macera hikayeleri açısından yaratmıştır. 20 yüzyılın başlamasından hemen önceleri anna swell\'in \"siyah inci\" gibi hayvan hikayeleri ve lewis carroll\'un \"alice harikalar diyarında\" gibi fantazileri o güne değin varolan kitap türlerini genişletmiştir.

19. yüzyıl sonlarına doğru özellikle küçük çocuklar için yazılan dergiler ortaya çıkmaya başladı. çocuklar için yazılanların öğretici olmak zorunda olmadığına inanan mary mapes dadge \"st nicholas\" isimli derginin editörlüğünü yapmıştır. 20. yüzyıl başlarında lucy sprague mitchell\'in \"the here and now story book\" isimli kitabı ile yetişkinler ilk defa çocukların küçük yetişkinler değil başka varlıklar olduğu fikriyle karşılaştılar. bu dönemde çocuk edebiyatındaki çeşitlilik genişlemeye devam etmistir. bu yüzyılın başlarında c.b falls\'un abc isimli kitabının resimleri kaliteli ağaç oyma tekniğinin örneklerini içeriyordu ve yeni gelişen teknoloji olanaklar resimli kitaplara yönelişi kolaylaştırıyordu.

rudyard kipling çocuklar için mizahın önemli olduğunu düşünüyordu. 1902\'de yayınlanan \"just so stories\" adli kitabı bugün de popülerdir. beatrice potter aynı yıl \"the story of petter rabbit\" isimli kitabıyla edebiyata hayvan öykülerini sokmuştur. o zamandan itibaren de hayvan hikayeleri çocuklarin en sevdigi tür olmuştur. daha sonra dünyanın tüm ülkelerinde çocuk edebiyatı örnekleri her gün biraz daha gelişerek ve artarak yayınlanmaya başlamıştır.hatice topaç\'tan alıntılanmıştır.
Rasathane Tarihçesi

Rasathane: Gözlemevi. gökbilimi için kullanılan medrese türü.Rasathane Nedir ? (Detay) Gözlem evi anlamına gelir. Rasat gözlem hane ise ev anlamına gelir. Her çeşit değişikliği gözlemlemek ,veriler toplamak, incelemek için kurulabilirler. Uzayda bulunan cisimleri incelemeye elverişli teleskop ve diğer yardımcı aletlerle donatılmış kubbesi açık özel bina. Binanın üzerindeki kubbe döner tertibatlı o  » Devamini Oku

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatının Genel Özellikleri

Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı İslâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır. İslâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir. Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düş  » Devamini Oku

Yerçekimi Olmasaydı Dünyada Hayat Nasıl Olurdu

Yerçekimi Olmasaydı Dünyada Hayat Nasıl Olurdu? Örneklersek: -havaya attığımız şeyler bir daha geri gelmezdi(futbolda kalecinin vuruşu) -üzerimize hiç yağmur yağmazdı -terazi diye bir şey kullanamazdık -yemek yeme su içme gibi ihtiyaçlarımız çok zorlaşırdu. -yere basamazdık -binalarda kiremit kullanamazdık. -ölen kanatlı hayvanlar hep havada kalırdı aklıma gelenler bunlar öyle olmuş ols  » Devamini Oku

Dünyada Önemli Körfezler

Finlandiya Körfezi Basra Körfezi Fundy Körfezi Meksika Körfezi Hudson Körfezi Alaska Körfezi Bengal Körfezi Gine Körfezi Kaliforniya Körfezi

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasının Nedenleri

Türk Edebiyatı, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı, 2. İslâmî Devir Türk Edebiyatı, 3. Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı. Çünkü Türk tarihinde görülen üç medeniyet (iki medeniyet değişikliği), edebiyatın da seyrini değiştirmiş, onun konu ve şekil özelliklerini de etkilemiştir  » Devamini Oku

Dünyadaki Kanal ve Boğazlar

Dünyadaki Boğazlar ve Kanallarİstanbul Boğazı : Karadeniz – Marmara Denizi arasıİstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birleştiren su yoluna verilen isim. İstanbul’un Rumeli (Avrupa) ve Anadolu (Asya) yakalarını birbirinden ayırır. Uzunluğu düz olarak 30 kilometredir. Girintileri ve çıkıntıları hesaba katılınca kıyılarının uzunluğu ortaya çıkar.R  » Devamini Oku

Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar

Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar Bir milletin asırlar boyu meydana getirdiği sözlü ve yazılı ürünlerin tamamı, o milletin edebiyatını oluşturduğuna göre; başlangıçtan günümüze kadar geçen zaman içerisindeki tarihi akışa uygun olarak Türk Edebiyatı çeşitli devirlere ayrılmıştır. Türk Edebiyatının devirlere ayrılmasında kulanılan kıstasları şöyle sıralayailiriz  » Devamini Oku

Divan Edebiyatının Özellikleri

Divan edebiyatı Türklerin İslâm dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır. Arap ve Fars edebiyatının etkisi altında gelişmiştir. Bu etki, Arapca ve Farsça sözcüklerin Türkçe’ye girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir. Bu edebiyata Divan edebiyatı denmesinin nedeni, şâirlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda top  » Devamini Oku

Dünyada Kaç Ülke Var

Dr. Ahmet FİDAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Dünya üzerinde bağımsız olan ve bayrakları uluslararası arenada tanınan devlet sayısı 222'dir ve bu devletlerin bayraklarını, dünya bayrakları olarak araştırabiliriz. Herhangi bir yeni baskı dünya atlasında dünya ülkeleri sayısı ve bayraklarından bunu görebiliriz. Ancak bu sayı aşağıda açıklayacağım nedenlerden dolayı net değildir. Akılda kalması açısanda  » Devamini Oku

Felsefenin Tarihçesi

Bilginin ve insan eyleminin kaynağını ve ilkelerini inceleyen düşünceler bütünü. Yunanca «philosophia» («philos», dost, «sophia», bilgelik) sözcüğünden Arapça'ya, oradan da Türkçe'ye «felsefe» olarak geçmiştir. Felsefeciler (filozoflar), genellikle saygın, ağırbaşlı, kolay kolay heyecanlanmayan, hiç bir şeye kızmayan kimseler olarak düşünülür. Oysa Eflatun, filozofun başlıca özelliğinin hayret   » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç