Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: chacharon
Gönderilme Tarihi: Mon, 22-Oct-2007
Okunma: 4859 kez
Yazı Boyutu: 1.88 KB

Deliliğe Övgü.. Erasmus

Günümüzde,Rönesansla ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcılarından ve temsilcilerinden biri olarak bilinen Erasmus,1465 yılında Rotherdam'da doğmuştur.Bir süre dini eğitim aldıktan sonra din adamı olarak görev yapmaya başladı.Kendini bilime adamak istediği için resmi makamlardan ''cübbe giymeme''kararı çıkarttı.İngiltere'ye giderek Thomas More,John Colet gibi aydınlarala tanışarak ufkunu genişletti.
Paplığın kurduğu hegomanyaya karşı çıkarak,gerçek hrıstiyanlığın kökenlerinin antik çağda olduğunu savundu.Avrupa'nın ortak bir bilim,sanat ve edebiyat görüşünün çatısı altında birleşmesi gerektiğini ortaya atarak hümanizmi temellendirdi.Luther'in reformları başladığında kilisenin yenilenmesine destek verdi ancak,Hrıstiyan dünyasının parçalanmasına bir kargaşaya sürüklenmesine şiddetle karşı çıktı.
1536'da Basel'de öldüğünde papaların bile ziyaret ettiğinde fikir aldıkları saygın bir yer edinmişti bile.
Delileğe Övgü,Erasmus'un canlılığını,geçerliliğini ve çekiciliğini günümüze kadar koruyabilmiş yapıtlarından biri.Kitap,Thomas More adanmıştır.
Gülmece türündeki yapıta egemen olan iki temel görüş vardır:bilgelik ve delilik.Öteki görüşe göreyse kendini bilge sanmak deliliktir.İnsana yeryüzünde yaşama sevinci kazandıran şey,gerçek bilge olma niteliğiyle doğrudan doğruya deliliğin kendisidir..Kitapta delilik kendine övgüler düzer,bu arada çocuklukta,yaşlılıkta,aşkta,evlilikte,dostlukta,politikada,savaşta deliliğin nasıl da egemen olduğunu gösterir.Özellikle din kurumları ve din adamları bu panorama içinde sergilenir.
Deliliği konuşturur gibi görünen Erasmus,kilise başta olmak üzere pek çok kuruma ciddi eleştirilerde bulunur.Bu yönüyle kitap,çağlar boyunca bağnazlığa karşı yazılmış en yetkin yapıtlardan biri olarak gösterilmiştir.Horatius'un ''gerçeği gülerek söyleme'' ilkesini uygulayan Erasmus,Lukianos ve Libanios adlı düşünürlerden de etkilenmiştir.Erasmus

ERASMUS NEDİR? Zaman zaman "Socrates-Erasmus" olarak da adlandırılan Erasmus programı, Socrates programının altında yer alan sekiz alt programdan biri olup tamamen yükseköğretimle ilgili uygulamalarını kapsamaktadır. Bu alt programın adı 1469-1536 yılları arasında yaşamış ve yaşamı boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelerde dersler vererek bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencil  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç