Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: artemi
Gönderilme Tarihi: Mon, 31-Mar-2008
Okunma: 5218 kez
Yazı Boyutu: 3.49 KB

Şiir Antolojileri

Başlangıcından Cumhuriyete Türk Şiiri Antolojisi / (6 Adet Kitap + 1 Adet CD)
Abdullah Özkan/ Boyut Yayınları


"Başlangıçtan Cumhuriyet Dönemine" dek uzanan geniş zaman dilimi içinde, Türk şiirindeki gelişimi ortaya koymak amacıyla düzenlenen bu antolojide, 8.yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına dek eser vermiş 671 şairin 1650 şiiri yer alıyor.

Orhun Yazıtları, Uygur dönemi şiiri, ilk Türk şairi sayılan Aprın Çor Tigin, Dîvânü Lügâti’t Türk yazarı Kâşgarlı Mahmud’dan başlayıp Ahmed Yesevî, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Ali Şir Nevâî, Bâkî, Fuzûlî, Nedîm gibi dîvân edebiyatı ustalarına; Yûnus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Pîr Sultan Abdal gibi halk şiirinin özgün seslerinden Nâmık Kemâl, Şinasî, Tevfik Fikret, Abdülhak Hamid Tarhan gibi 19. yüzyıl çağdaş şiire geçiş döneminin tanınmış adlarına kadar uzanan on iki yüzyıllık bir süreç 5 ciltte topluca veriliyor.

Antolojideki metinlerden genç nesillerin de yararlanabilmesi için eserde özgün biçimiyle yer alan şiirlerin hemen yanında sözlük ya da günümüz Türkçesiyle açıklamaları veriliyor.
Şairlerle ilgili geniş bilgi edinmek isteyenler için ise, her şairin yaşam öyküsü yanı sıra kendisi ve eserleriyle ilgili kaynaklar bulunuyor.
CD’siyle birlikte toplam 6 ciltlik bu eser, Türk şiirinin 8. yüzyıldan Cumhuriyet’e dek uzanan serüvenini gözler önüne seriyor. Antolojideki tüm şiir, bilgi ve resimlerin yer aldığı 6. ciltteki CD ise, eserden bilgisayar ortamında yararlanmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak.

Böylece, daha önce yayınevimiz tarafından yayımlanan CD’si 6 ciltlik "Cumhuriyetten Günümüze Türk Şiiri Antolojisi"yle birlikte bu kapsamlı çalışma, CD’leriyle birlikte toplam 12 ciltlik bir dev eser hâlinde sizlere sunuluyor.


Son Çeyrek Yüzyıl Şiir Antolojisi
Yılmaz Odabaşı / Alfa Basım Yayım Dağıtım


Cumhuriyet dönemi şiirinin en yenilerini de içine katan bu antoloji daha önce benzeri olmayan önemli bir kaynak! Yeni şairleri de tanıyarak şiir zevkinizi gözden geçireceksiniz...

70'li yıllardan günümüze, şiirimizde yönelimler ve yenilik arayışlarının yer aldığı antoloji 1941 doğumlu Metin Altıok'u start alarak 1978 doğumlu Zeynep Köylü'ye dek bir çeşitliliği içererek, antolojisini bugün elli ila altmış yaşlarındaki şairlerle sınırlayan Mehmet Fuat'ın çalışmasının bir anlamda devamı niteliğinde ve onun bıraktığı boşluğu doldurmaya da aday. Bu antolojide yer alan şiirlerin tümü de Türkiye'de yerini belirginleştirmiş şairlerin olmayıp, zamanın aynasında kimi ya şiirini geliştiremeyerek, kimi şiir kulvarlarını terk ederek yitebilecek şairlerindir de... (Arka Kapak)Tanzimattan Günümüze Türk Şiiri Antolojisi (4 Cilt) / Akçağ Yayınları / Mehmet Çetin

Modern Türk Şiirinin iki yüzyıllık büyük serüveni. Tanzimattan bugüne şiirimizin geçirdiği evreler, akımlar, dönüşümler ve şairler... Türk şiirine yön veren, katkıda bulunan, yaklaşık dört yüz elli şairin iki bine yakın şiiri ... Objektif, tarihsel bir perspektiften doyurucu, tekniği mükemmel bir değerlendirme... Geçmiştin günümüze Türk Şiirinin keyifle izlenecek bir yol haritası...Edebiyat alanında dünden bugüne, bugünden geleceğe uzanan bir şiirler harmanı.

Benzersiz bir kaynak...
Dev bir antoloji. (Arka Kapak)


20. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi
Bilgi Yayınevi / İlhami Sosyal


112 şairin hayatı, eserleri , 700 seçme şiir.

Şiir Türleri

Lirik Şiir Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şii  » Devamini Oku

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri

Horasan’dan Ahmet Yesevi’ye bağlı erenlerin Anadolu’ya gelmeleriyle başlayan tasavvuf akımı, Anadolu’ daTasavvuf Edebiyatının doğup gelişmesini sağladı. İslam dininin ve yapılan ibadetlerin daha kolay anlaşılması amacıyla tekke çevrelerinde, halkın her kesiminin anlayabileceği şiirler söylenmeye başlandı. Zamanla bunlar gelişerek ”dini-tasavvufi Türk şiir” gelen  » Devamini Oku

Atatürkün Hayatını Anlatan Şiirler

Bir Önder Doğuyor Yıl 1881, pembe boyalı bir ev. O evde bir önder doğuyor. O evde bir milletin kaderi değişiyor. Mustafa doğuyor. Mahalle mektebini ister mi Mustafa? Şemsi Efendi İlkokuluna gidiyor. Sonra hep asker, hep asker, Mustafa asker olmak istiyor. Mustafa Kemal Çanakkale' de, Mustafa Kemal Samsun' da, Erzurum'da, Sivas' ta, Ankara'da, Mustafa Kemal cumhuriyete koşuyor. M  » Devamini Oku

Anonim Halk Şiiri

Anonim halk şiir geleneği, Orta Asya'daki sözlü edebiyatın devamıdır. Söy­leyeni belli olmayan ürünlerden oluşan bu şiir geleneği, halkın ortak duygu ve düşüncesini yansıtır. Anonim halk şiirinin başlıca özellikleri: Anonim halk şiiri ürünleri, ağızdan ağıza dolaşan ortaklaşa ürünlerdir. Bu yüzden ilk doğdukları andaki biçimleri ve özleri zamana ve yöreye göre değişebilir. Anonim ürünlerin de  » Devamini Oku

Fecr-i Ati Şiiri ve Milli Edebiyat Şiirinin Benzerlikleri Farklılıkları

Benzerlikler: Milli edebiyat dönemi şairlerinin zaman zaman fecr i ati gibi modern şiirden faydalanmaları. Farklılıklar: SES VE AHENK Fecr-i Ati : Aruz ölçüsü ve sanatsal söyleyiş. Milli Edebiyat : Hece ölçüsü ve halk söyleyişi. TEMA Fecr-i Ati : Bireysel konular. Milli Edebiyat : Toplumsal ve milliyetçi konular. YAPI ÖZELLİKLERİ Fecr-i Ati : Temaya göre oluşturulan bir yapı.   » Devamini Oku

Şiir ve Gelenek

ŞİİR ve GELENEK Gelenek, bir toplumda çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlardır. Edebiyatımızda belli başlı üç gelenek görülmektedir: 1- HALK ŞİİRİ GELENEĞİ 2- DİVAN ŞİİRİ GELENEĞİ 3- MODERN ŞİİR GELENEĞİ A- HALK ŞİİRİ GELENEĞİ ÖZELLİKLERİ: 1-  » Devamini Oku

Makber Şiirinin İncelemesi

Makber ölen bir kişinin ardından söylenmiş bir ağıt değildir. Ölümü olgunlukla karşılayan ve kader olarak düşünen divan şiirinin mersiye geleneğine karşılık Makber şiirinde şair ölümün nedeni irdelenmiştir. Şiir bu tarafıyla ölüme karşı insanın aciziyeti, reddedişi ve ardından çaresiz feryatları duyulur bu şiirde. Teslimiyet ise birçok sorudan ve çığlıktan sonra önceki sözleri için af dileyerek ge  » Devamini Oku

Şiir Antolojisi Nasıl Hazırlanır

Antoloji hazırlamak için önce antolojinin ne olduğunu bilmek gerekir. Nedir Antoloji : Alm. Anthologie, Blütenlese (f), Fr. Anthologie, İng. Anthology. Seçme şiirleri veya nesirleri biraraya toplayan kitap. Edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir. Antoloji hazırlamak için; 1. Önce bir konu seçip bu konuyla ilgili kaynakları/bilgileri edineceksiniz. 2. Bu bil  » Devamini Oku

Satirik Şiir Nedir

Eleştiri, yergi ve alay öğelerinin ön plana çıktığı şiirlerdir. Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatın  » Devamini Oku

Ahmet Hamdi Tanpınar Şiir Anlayışı

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkçeye Paul Valery'nin şiir görüşünü uygulayarak, yoğun kapalı, derin şiirler yazdı. Valery şiir için der ki; ses ve anlam şiirin temel öğeleridir. Onlar yoksa şiirde yoktur. Bu durumda ortada anlamsız kalıplarda sıkıştırılmış, şiir hazzı vermeyen sözlük şiirleri vardır ortada. Ancak Ahmet Hamdi TANPINAR Valery'den şuifadesiyle ayrılır; "Şiir bir biçim sorunudur. Biç  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
ela
Tarih: 23:40:25 03.31.2008  Güncelleme: 23:40:25 03.31.2008
Nevrotik Üye
Tarih: 03.03.2006
Nereden:
Gönderiler: 271

Antoloji

Dünden Bugüne Türk Şiiri

1. Cilt Halk Şiiri
2. Cilt Divan Şiiri
3. Cilt Yeni Şiir (1900-1940)
4. Cilt Yeni Şiir (1940-1960)
5. Cilt Yeni Şiir (1960-2000)

5 Cilt 1900 sayfa 500 şair.

Türk şiirinin 800 yıllık panoraması.
Dünden Bugüne Türk Şiiri, Türk şiirini gelişim evreleri içinde, tarihsel açıdan en önemli, en güzel örnekleriyle sunan bir antoloji. XIII. yüzyıldan XX. yüzyılın sonuna dek uzanan bir zaman dilimindeki şiir birikimine, şairlerinin taşıdıkları eğilimlere göre değil, şiirlerin barındırdığı estetik ve tarihsel değerlere göre demokratik bir anlayışla yaklaşılıyor, çağlar boyunca geçilen bütün yollar ve varılan bütün sonuçlar cilt cilt sergileniyor.

Bu kapsamlı çalışmada, Kemal Özer'in "Tanzimat'tan Günümüze Türk Şiirinin Görünümü ve Evreleri" başlıklı değerlendirme yazısının yanı sıra, antolojide yer alan şairlerin ayrıntılı yaşamöykülerine de yer veriliyor. Halk Şiiri ve Divan Şiiri'nin sonuna eklenen sözlükler de okuyuculara anlama kolaylığı sağlıyor.

Asım Bezirci'nin, bilinen edebiyat araştırmacısı / eleştirmen titizliği ve Kemal Özer'in katkılarıyla...
(Arka Kapak)

........

antoloji eksikliğinden dem vurur edebiyat eleştirmenleri haklı olarak. sevgili asım bezircinin emeği adına "dünden bugüne türk şiiri" antolojisi önemli bi arşiv. şiir için. bolca şiir içeriyor. ancak şairlerin yaşamları hakkında bilgi kanımca yetersiz bu arşivde. /yukarıdaki arka kapak bilgisi evrensel basım yayına ait baskıdan.

......
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç