Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: zeus
Gönderilme Tarihi: Fri, 20-Nov-2009
Okunma: 1705 kez
Yazı Boyutu: 3.4 KB

Kaynaştırma Harfleri

KAYNAŞMA


Sesli harf ile biten bir sözcüğün, sesli harf ile başlayan bir ek alması gerekirse, iki sesli harf yan yana gelemeyeceği için araya ( y, ş, s, n ) harflerinden uygun olanı girer. Ek alan sözcüğün de Türkçe\'ye uygunluğu sağlanmış olur.
İşte bu olaya KAYNAŞMA, bu harflere de KAYNAŞTIRMA HARFLERİ denir.


ÖRNEK:


Altı + -a = Atıya

Yedi + -er = Yedişer

Soba + = Sobası

Araba + -ın = Arabanın


HARF - KAYNAŞTIRMA HARFLERİ - ÜNLÜ DÜŞMESİ - ULAMA


Harf: Ağzımızdan çıkan sesleri yazıda göstermek için kullanılan işaretlere HARF denir.
Alfabemizde 29 harfin 8 i sesli (ünlü), 21 i sessiz (ünsüz) dür. Sessiz harfleri sesli harfler yoluyla söyleyebilmekteyiz.

Sesli harfler de kalın ve ince sesliler olmak üzere ikiye ayrılırlar:


Kalın Sesliler: a, ı, o, u
İnce Sesliler : e, i, ö, ü


Kaynaştırma Harfleri: Dilimizde sesli ile biten bir kelimeye sesli ile başlayan bir ek geldiğinde araya \"y, ş, s, n\" harflerinden biri girer. Bu harflere kaynaştırma hafrleri diyoruz. Bu harfleri \"yaşasın\" kelimesinde geçen sessiz harflere bakarak kolayca anlayabiliriz.
oku - y - acak ___ okuyacak
yaz - acak - s - ınız ___ yazacaksınız
iki - ş - er ___ ikişer
kare - n - in ___ karenin

Kaynaştırma Harfleri

Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler) : (y,ş,s,n) Türkçe kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Bu nedenle sesli harfle biten bir kelimeye, sesli harfle başlayan bir ek gelirse, iki seslinin arasına bir sessiz girer. Bu sessiz , iki sesliyi kaynaştırır. Bu sessiz harfe kaynaşma (kaynaştırma) harfi, bu olaya da kaynaşma (kaynaştırma) denir. Bazı kaynaklarda yardımcı ünsüz olarak da adla  » Devamini Oku

Kaynaştırma

Türkçe kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Bu nedenle sesli harfle biten bir kelimeye, sesli harfle başlayan bir ek gelirse, iki seslinin arasına bir sessiz girer. Bu sessiz , iki sesliyi kaynaştırır. Bu sessiz harfe kaynaşma (kaynaştırma) harfi, bu olaya da kaynaşma (kaynaştırma) denir. Bazı kaynaklarda yardımcı ünsüz olarak da adlandırılan kaynaştırma harfleri –y-ş-s-n' dir. Kaynaş  » Devamini Oku

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Büyük harfler, aşağıda sıralanan yerlerde kullanılır. Burada yazılmayan yerlerde büyük harfler kullanılmaz. 1. Cümle büyük harfle başlar: Hayatta en hakikî mürşit ilimdir. İki noktadan sonra gelen cümleler de büyük harfle başlar: Orhon Kitabesi’nde, Türk hakanı şöyle diyor: Türk Tanrısı, Türk milleti yok olmasın diye atalarımı gönderdi ve be  » Devamini Oku

Büyük ve Küçük Harflerin Kullanımı

1. Büyük ve Küçük Harflerin Kullanımı Alfabemizde (Lâtin alfabesi) her harfin bir büyük, bir de küçük şekli vardır. Yazıda yaygın olarak küçük harf kullanılır. Ancak belirli yerlerde büyük harf kullanılmalıdır. Büyük harfle küçük harf arasında okunuş olarak fark olmasa da yazılış olarak büyük farklar vardır. Büyük ve küçük harflerin kullanımı ile ilgili kurallar şunlardır: ] Her cümlen  » Devamini Oku

Arap Harflerinin Kaldırılması

Harf Devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun"un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Bu yasayla o güne kadar kullanılan Osmanlı Alfabesi'nin yerine, Latin Alfabesi'nin Türkçe'ye uyarlanmış bir biçimi kabul edildi. Tarihçe Türkler 10. yüzyıldan itibaren İslam dini ile birli  » Devamini Oku

Ünlü Harflerin Sınıflandırılması

Ünlü Harflerin Sınıflandırılması Ünlü harfler, çıkış yeri ve dilin durumuna, dudakların durumuna, ağzın açıklığına göre şu şekilde sınıflandırılır: Çıkış yeri ve dilin durumuna göre 1.Kalın ünlüler: a, ı, o, u 2.İnce ünlüler: e, i, ö, ü Dudakların durumuna göre 1.Düz ünlüler: a, e, ı, i 2.Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü* Ağzın açıklığına göre 3.Geniş ünlüler: a, e, o, ö 4.Dar ünlüler:  » Devamini Oku

Ünsüz Harflerin Sınıflandırılması

B, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z harfleri ünsüz harflerdir. Ünsüz harfler seda bakımından, teşekkül noktası bakımından ve temas derecesi bakımından sınıflandırılırlar. Seda bakımından; Sedalı ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z. Sedasız ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t. Teşekkül noktası bakımından; Dudak ünsüzleri: b, p, m. Diş-dudak ünsüzleri:  » Devamini Oku

Batı Dillerinde Bulunmayan Türk Harfleri

Bazı Türkçe harflerin Evrensel kod (Unicode) değerlerinin listesi Harf Kod # Harf Kod # ç 231 Ç 199 ğ 287 Ğ 286 ı 305 İ 304 ö 246 Ö 214 ş 351 Ş 350 ü 252 Ü 220 â 226 Â 194 î 238 Î 206 û 251 Û 219 Türkçedeki Ç/ç, Ü/ü ve Ö/ö harfleri İngiliz alfabesinde bulunmamaları nedeniyle ASCII standardına dâhil deği  » Devamini Oku

Büyük Harflerin Kullanımı

Türkçede harflerin küçük (minüskül) ve büyük (majüskül) olmak üzere iki biçimi vardır. Yazıda yaygın olarak küçük harf kullanılır. Ancak belirli yerlerde büyük harflere başvurulur.Büyük harflerin kullanıldığı yerlerBüyük harflerin kullanıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır: A. Cümle büyük harfle başlar Hayatta en hakikî mürşit ilimdir. Ak akça kara gün içindir. Ancak rakamla başlayan cümlelerde   » Devamini Oku

Ses Kaynaştırması

Kaynaştırma Harfleri (Koruyucu Ünsüzler) : (y,ş,s,n) Türkçe kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Bu nedenle sesli harfle biten bir kelimeye, sesli harfle başlayan bir ek gelirse, iki seslinin arasına bir sessiz girer. Bu sessiz , iki sesliyi kaynaştırır. Bu sessiz harfe kaynaşma (kaynaştırma) harfi, bu olaya da kaynaşma (kaynaştırma) denir. Bazı kaynaklarda yardımcı ünsüz olarak da adla  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç