Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: zeus
Gönderilme Tarihi: Fri, 20-Nov-2009
Okunma: 2908 kez
Yazı Boyutu: 1.37 KB

İşaret Sıfatı

İşaret sıfatı:


Varlıkların yerini işaret ederek belirten \" bu, şu, o \" sözcüklerine işaret sıfatları denir.
\" bu, şu, o \" sözcüklerine ek olarak \" öteki, beriki \" sözcükleri de işaret sıfatı olarak kullanılırlar.
Ayrıca \" -ki \" ve \" -deki \" ekleri ile türetilmiş olan sıfatlar da işaret sıfatı olarak kabul edilir. Buna sıfat yapan veya sıfat türeten \"-ki \" de denir.


ÖRNEK:
Bu kalem
Şu pencere
O araba
Öteki çocuk
Beriki bisiklet


Dolaptaki elbise
Beriki dağ
Öteki kitap
Yoldaki araba


NOT: İşaret sıfatı olan \" bu, şu, o, öteki, beriki \" sözcükleri tekil ve yalın olarak kullanılırlar. Aksi halde sıfat olmazlar.
İşaret zamirleri

İşaret zamirleri İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. ]İyelik eki almazlar; diğer isim hâl eklerini alabilirler. Dolayısıyla isim tamlamalarında ancak tamlayan olabilirler. bundaki, burada, onlarla, şundan, ötekiler... bunun rengi, buranın havası, onların evi, ötekinin bahçesi... Başlıca işaret zamirleri şunlardır: “bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki  » Devamini Oku

Sıra Sayı Sıfatı

Nesnelerin sırasını ve derecesini belirten kelimelere Sıra sayı sıfatları denir. Sonu sessizle biten kelimeye –ıncı, –inci, –uncu, –üncü sonu sesliyle biten kelimeye –ncı, –nci, –ncu, –ncü eki getirilir. Kullanımı: Önüne geldikleri kelimelerin sırasını bildirir. İkinci sınavda birinci oldu. Evimiz beşinci kattadır. Dördüncü ay Nisan ayıdır.   » Devamini Oku

Üleştirme Sayı Sıfatı

Bir bölme, bir ayırma, bir paylaştırma, bir dağıtma ifade eden sıfatlara üleştirme sayı sıfatları denir. Asıl sayı sıfatlarına -ar, -er eki getirilerek yapılır. Sonu sessizle biten kelimeye -ar, -er sonu sesliyle biten kelimeye -şar, -şer eki getirilir. İkişer saat nöbet tutacağız. Her sınıf birer takım oluştursun. Herkese ikişer elma düştü. Not: Üleştirme sayı sıfatları ikilemeler halin  » Devamini Oku

Düzeltme İşaretinin Kullanımı

Düzeltme İşaretinin Kullanımı Düzeltme işareti Türkçe olmayan kelimelerde kullanılan bir işarettir. Bu işaret hem uzatma hem de inceltme görevinde kullanılır. İnceltme görevi sadece “g, k, l” ünsüzleri için; uzatma görevi de “a, i ve u” ünsüzleri için söz konusudur. a. İnceltme görevi „Bazı yabancı kelimelerde -Türkçede kalın ünlülerle birlikte kullanılmay  » Devamini Oku

Noktalama İşaretleri

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazıda karışıklıkların önüne geçmek, yanlış okumayı önlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, cümlenin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan işaretlere noktalana işaretleri [1] denir. Yazıdaki trafik işaretleri olarak da tanımlayabileceğimiz noktalama işaretleri şunlardır: 8. KESME İŞARETİ   » Devamini Oku

Sadakatsizlik İşaretleri

Sadakatsizlik İşaretleri... Uzmanlar, Sevgililer Günü’nden önce ve sonra ortaya çıkabilecek bazı sadakatsizlik işaretlerinin, evlilik dışı bir ilişkinin varlığını doğrulayabileceği uyarısında bulunuyorlar www.InfidelityAdvice.com web sitesinin kurucusu ve “Is He Cheating on You?” (Sizi Aldatıyor mu?) adlı kitabın yazarı Ruth Houston, eşinin ya da sevgilisinin kendisi  » Devamini Oku

Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar

Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar: Şinasi'dir.

Düzeltme İşareti

Düzeltme İşareti (^) Ünlü “a, u, i” harflerinin üzerinde yabancı kökenli sözlerde, ince okunuşu ve (bazı durumlarda) uzunluğu göstermek için düzeltme işareti (şapka) (^) kullanılmaktadır. İ harfi şapkayla beraber kullanıldığında üst kısmında bulunan nokta gösterilmez (nispet i'si). “O” harfinde bu im kullanılmaz. Türkiye Türkçesinde bazı kaynaklarda yanlış olarak belirtil  » Devamini Oku

Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması

Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması [8] Bazı Arapça kelimeler gırtlak ünsüzü taşıdıkları, Türkçede de bu özelliği anlaşılacak şekilde telâffuz edildiği için kesme işreti barındırırlar: “an’ane, an’anevî, bid’at, cür’et, cür’etkâr, cüz’î, iz’an, kat’î, kat’iyen, kat’iyet, kıt’a, kur’a,   » Devamini Oku

Trafik İşaretleri Neden Önemli

Trafik kuralları, yaya ve sürücülerin yolda giderken uymaları gereken kurallardır. Günümüzde, özellikle büyük kentlerde insan ve araç sayısı çok artmıştır. Yollar kalabalıktır. Yaya ve sürücülerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almaları, ancak bu kurallara uymalarına bağlıdır. Trafik işaret ve levhaları genel anlamda hayati bir öneme sahiptir. Hem araçların hemde insanl  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç