Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: zeus
Gönderilme Tarihi: Tue, 29-Jun-2010
Okunma: 2484 kez
Yazı Boyutu: 18.81 KB

Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Dil ve Anlatım Dersi - Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
HAZIRLIK

1. Etkili bir iletişim için iletişim öğelerinin (gönderici, ileti, kanal, alıcı, bağlam) tam olması gerekir. Gönderici iletisini alıcının anlayabileceği dil kodları ve kanal yardımı ile gönderir. Gönderici ile alıcının ortaklıkları ne kadar fazla ise iletişim o kadar etkili oiur (ortak deneyim, ortak bilgi birikimi, ortak dil özellikleri vb.)

2. İletişimde en etkili öge dil\'dir. Beden dili, jest-mimiklerle de iletişim kurulsa da en yaygın ileti­şim biçimi dil ile iletişimdir. Öyle ki görme ve duyma problemi olanlar dahi kendilerine has bir dil sistemi ile iletişim kurmaktadır. Dil öğelerinin hem iletilmesi kolaydır hem de ifade gücü yüksektir. Sözcüklerin anlam alanının genişliği iletişim alanımızı da genişletir. Aynı sözcük farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Bu zenginlik iletişimde dilin vazgeçilmez bir öge olduğunu kanıtlar.

3. Muhatap sözcüğünün iletişimdeki karşılığı alıcı\'dır. Anlatımda üslubumuz alıcıya göre değişmelidir; çünkü herkesin anlama, algılama şekli farklıdır. Ayrıca kişilerle aramızdaki yakınlık derecesi de üslubumuzu değiştiren etkenlerdendir. Örneğin; başımızdan geçen bir olayı annemize, arkadaşımıza, sevmediğimiz birine anlatırken birbirinden farklı dil kodlarını kullanırız. Bu farklılık hem kişiler arası yakınlık derecesi için zorunludur hem de karşımızdaki insanın anlayabileceği dilden konuşup ideal bir
etişim için.
İNCELEME

1. metin - 2. metin - 3. metin

1. \"Biyogenetik Rezervler\" metni genetik bilimi ile ilgili bir açıklama yapmak amacıyla yazılmıştır. Kromozom yapısı dolayısıyla karakteristik özellikler taşıyan canlıların ilerde çoğaltılmak için korunma­sıyla ilgili çalışmaların 1976 yılından beri uygulandığını anlatmıştır.
Bir şiirin öncelikli amacı okuyucuda estetik bir haz uyandırmaktır. Can Yücel de öncelikli olarak söylediğimiz gerekçeyle bu şiiri yazmıştır. İnsanın her şeyden önemli olduğunu, olayların gidişatının hep insana bağlı olduğunu, yaşamının anlamını gene insanın yarattığını konu olarak işlemiştir. Kısaca 3an Yücel bu şiirle bize \"Dünyada en önemli varlık insandır, önemini fark ettiği ölçüde hayatı önem •;azanır.\" Düşüncesini güzel ve ahenkli dizelerle anlatmak istemiştir. Aynı tema Şeyh Galip\'in meşhur Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen/ Merdüm ü dide-i ekvan olan ademsin sen.\" beytinde de ele alınmıştır.

\"Ruh ve Beden Meselesi\" metni felsefi bir metindir. Felsefe terimlerinin sıkça kullanıldığı bu me­tinde de amaç bilgi vermek ve açıklama yapmaktır.

2. İlk metin bilimsel bir metindir, genetik bilimiyle uğraşan kişilere, bilim çevrelerine hitap eder. Şi­ir, edebiyatla ilgilenen okuyuculara, edebiyat çevrelerine hitap eden bir metindir. Son metin ise felsefe ile ilgilenen, bu konuda araştırma yapan kişilere hitap eder. Metinlerin hitap ettiği kitleler farklıdır, bu farkı konuları ve amaçları ortaya çıkarmıştır.

3. Birinci metin öğretici bir metindir, öğretici metinlerin amacı okuyana bilgi vermektir. Biyogenetik rezerv teriminin anlamı nesnel bir tavırla açıklanmış, bunun yanında o alanla ilgili başka terimler (kro­mozom, ekosistem, biyogenetik) de kullanılmıştır.
İkinci metinde sözcükler çağrışımsal değerleriyle öznel bir tavırla kullanılmıştır. Dil şiirsel işlevde kullanılmıştır.
Üçüncü metin felsefi metindir, ruh ve beden konusu öznel bir tavırla açıklanmıştır.

4. 1. ve 3 metinde amaç bilgi vermek, öğretmek, açıklamak, göstermek ve fayda sağlamak oldu­ğundan kullanılan ifadeler de bu amaca uygundur, iletişimin etkili olabilmesi için bu amaçla yazılan metinlerde sözler açık ve net anlamlarıyla kullanılmalıdır. 2. metinde amaç sezdirmek, çağrıştırmak, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek ve bir güzellik ortaya koymak olduğundan kullanılan ifadeler çağrışım değeri, yan anlam değeri olan ifadelerdir. Yani edebî bir dil kullanılmıştır.

1.ETKİNLİK

Gönderici ...........İleti.........Kanal..........Alıç
Kod
Dönüt
Bağlam

Gönderici: İletiyi hazırlayan, gönderen kişi. ileti bu kişi eliyle veya çevresinde oluşur. Alıcı: İletinin gönderildiği kişi, iletinin hedefi.
İleti: Gönderilmek istenilen bilgi, düşünce, duygu vb\' nin kod olarak kullanılan araçla şifrelenmesi.
Şifre-Kod: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı kanal.
Kanal: iletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araç.
Dönüt: İletinin göndericiden alıcıya ulaşıp ulaşmadığını gösteren sonuç.
Bağlam: Metni meydana getiren öğelerin bütününün birlikte oluşturduğu durum.

Yukarıdaki şemada yer alan her öğenin iletiyle ilişkisi, bu iletinin anlatılma biçimini ve oluşumunu değiştirir. Önce kanal üzerinde duralım: Kanal, telefon telleri olursa ileti telefon konuşması aracılığıyla gönderilir. Görme ve seyretmeyi sağlayan ve ileten doğal ve yapma kanallarla ileti görsel malzemeye dönüşür. Bağlam, iletişimin gerçekleştirildiği ortamdır. Konuşan, dinleyen, yerine göre kendisinden söz edilen, buna sebep olan vb. hep bu ortamdadır. Bağlama göre de iletinin değişmesi doğaldır. Aynı konu üzerinde durulsa bile ev, okul, sokak, resmi daire ve eğlence yeri farklı metinlerin ortaya çıkma­sına sebep olur. Kod, iletiyi şifrelemekte kullanılan malzemedir. İleti bu malzemeyle ve bu malzemeye göre varlık kazanır.

İletişim Öğeleri
Biyogenetik Rezervler
Her Şey Sende Gizli
Ruh ve Beden Meselesi

Gönderici (Kim, Ne)
Yazar
Şair
Yazar

İleti (Neyi)
Metin(Biyogenetik Rezervlerin ne olduğu ve önemi)
Metin ( Her şeyin insanın kendisinde gizli olduğu)
Metin( Ruh ve Beden İlişkisi)

Kanal (Nasıl, Ne ile)
Dil
Dil
Dil

Alıcı (Kime, Neye)
Okuyucu
Okuyucu
OkuyucuEdebî metinde amaç sezdirmek, çağrıştırmak, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek ve bir güzellik ortaya koymak olduğundan kullanılan ifadeler yan anlam değeri olan ifadelerdir. Felsefi, bilimsel metinlerde amaç bilgi vermek, öğretmek, açıklamak, göstermek ve fayda sağlamak olduğun­dan kullanılan ifadeler de bu amaca yöneliktir. Çünkü alıcıyla iletişimin doğru ve etkili olabilmesi için bu yola başvurmak gerekir.
Felsefi, edebî ve bilimsel metinlerde iletişim öğelerinin rol ve işlevlerine göre anlatım, ifade şekille­nir. Bilimsel ve felsefi metinlerde dil göndergesel işlevde, edebi metinlerde ise şiirsel işlevde kullanılır.

ANLAMA - YORUMLAMA

3.ETKİNLİK

1.metin
SU HAKKINDA
Suyun adeta sihirli bir içecek olduğunu herkes biliyor. Sağlıklı ve güzel olmanın, ciltteki ve vücut­taki nemin korunmasının temel koşulu bol su içmek.

NEDEN SUSARIZ? Susamak, tiroid bezinin ağız yoluyla bize ulaştırdığı bir mesaj olup; sulanma­ya ihtiyacın var anlamını taşımaktadır. Ancak bu kişisel ve psikolojik boyutları olan ve kişiden kişiye ■\"arklılık gösteren bir ihtiyaçtır. Kimi insanlar günde 2 bardak su içerken, kimilerinin tükettiği su miktarı 2 litre olabilir.

NE ZAMAN SU İÇMELİYİZ? Çok basit bir şekilde cevaplamak gerekirse; istek duyduğumuz an dememiz mümkün. Bazı bünyelerin suya daha çok ihtiyaç duyduğu, bazılarının da azla yetindiği sıkça rastlanan bir durumdur. En iyi yöntem ise az ve sık, özellikle de yemeklerin hazmedildiği saatlerin dı­şında içmektir. Ancak güç sarf ederken kesinlikle içmemeye çalışın ve karşılaşmalar sırasında sadece suyla ağzını çalkalayan boksörleri düşünün. Eski zamanlarda madenlerde çalışanların da susadıkça □u yöntemi denediği bilinen bir gerçek. Eğer bir defada çok su içerseniz günün birinde böbreklerin iflas etme olasılığı çok fazla. Özellikle sabah yataktan kalkar kalkmaz ve de aç karnına bir bardak su içmek İse tüm organizmayı temizleyerek, toksinlerden arıtıyor. Zinde ve dinç olmayı sağlıyor.

SU ZAYIFLATIR MI? Elbette hayır. Aynı şey maden suyu için de geçerli. Bir gram bile kaybetme olasılığınız yok. Durmadan su içmenin ve ardından tuvalete gitmenin kesinlikle incelmenize bir katkısı □ulunmuyor. Hatta dolaşım sisteminden kaynaklanan ve yaygın bir şekilde selüliti olanların ise fazla su örnekten dolayı şişebileceğini de belirtmekte yarar var. Aşırı su içmenin sonunda vücudun atmakta zorlandığı su, bünyede tutularak ödemlere dahi neden olabilir.

O HALDE NE YAPMALI? Suyu tatlandırabiliriz. Örneğin hoş kokulu ve dolaşımı hızlandıran bitki çayları denenebilir. Ancak kesinlikle su atıcı ilaçlara ilgi göstermeyin; bu ilaçlar böbrekleri aşırı yorduk­larından istenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
YAZIN KIŞA ORANLA DAHA FAZLA SU İÇMEK GEREKİR Mİ? Evet kesinlikle yazın daha fazla su içmeliyiz. Özellikle yaz aylarında vücut ısındıkça daha fazla terler ve su kaybeder. Dolayısıyla su stokunu sık sık ve kışa oranla daha fazla miktarlarda yenilemek şarttır.
MADEN SUYU MU YOKSA KAYNAK SUYU MU? Her su tadına özellikle de içindeki madeni tuz­lara ve oligo-elementlere göre diğerlerinden ayrılır. Kaynak suyuyla, maden suyu arasındaki temel fark ise kaynak suyunun sağlık üzerinde özel bir takım etkilerinin olmadığı ve maden suyu gibi değişmez bir içeriğinin bulunmadığıdır. Bununla birlikte maden suyunun kaynak suyuna attığı fark öyle pek ahım şahım sayılmaz ve beslenmeye özel bir katkısı da olmaz.
GERÇEKTEN DE DERİMİZDE BÜYÜK ÖLÇÜDE SU BULUNUYOR MU? Evet cildimizin yüzde 50 oranında su barındırdığı bir gerçek, ancak bu oran yaş ve cinsiyete göre değişebiliyor. Bebekler için yüzde 80\'lere çıkarken, bu oran erkeklerde yüzde 60, kadınlarda ise yüzde 50 civarındadır. Derinin epiderm tabakasındaki su miktarı altderi tabakasına göre iki misli fazla olup, cildin parlak ve ışıltılı görünmesinde başrolü oynar.
BUNUN DIŞINDA VÜCUTTAKİ SUYUN BAŞKA İŞLEVLERİ VAR MIDIR? Vücuttaki su, her şey­den önce acil durumlarda organizmanın yıkanmasını sağlayan bir rezervuar olarak devreye girer. Te­mel görevleri arasında vücut ısısını reguie etmek ve cildi sağlıklı tutmak sayılabilir. Bu arada kozmetikçilerin suya neden bu kadar fazla önem verdiği de anlaşılıyor. Son yıllarda üretilen kozmetik ürünle­rin içeriklerine bir bakmanız yeterli.
NEMLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLER? Suyu içinde tüm hücrelerin yıkandığı bir sıvı olarak dü­şünürsek, su seviyesinin azalması halinde cildin neden kuruyup pul pul olduğunu anlamamız kolayla­şır. Ancak bu pek de sık görülen bir olay değildir. Vücuttaki tüm enzimatik ve immüniter sistemlerin görevlerini yapabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Hücreler arası oluşumlar ve antiradikal enzimlerin oluşumu için de yine su gerekli derken, eksikliğinde ciltte gözenekler oluştuğunu da hatırlatmakta fay­da görüyoruz.
SU İYİ BİR MAKYAJ TEMİZLEYİCİ OLABİLİR Mİ? Özellikle yaz aylarında temizleme sütünüz ya da köpüğünüzü kullandıktan sonra bol suyla durulamanız cildinizin tazelenmesini sağlar. Özellikle içinde cildi soymaya yarayan küçük granüller bulunan köpükler cildi hem ölü hücrelerden, hem de tozlardan arındırmak için ideal. Bu tip kremlerin en önemli fonksiyonu, gözeneklerin diplerindeki kirlere kadar ulaşarak, derinlemesine temizlemesi.
Derleyen: Mustafa Sezgin


2.METİN

Erzurum\'da 22 Mart Dünya Su Günü Etkinlikleri...
22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi(ESKİ) Genel Mü­dürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen \"insan ve Su\" konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışması düzenlendi.
Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle ge­leneksel hale getirdiği \"insan ve Su\" konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmasını bu yıl da düzenle­di. Yarışma sonuçları Büyükşehir Belediyesi Meclisi salonunda düzenlenen törenle açıklandı. Törende dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, ESKİ Genel Müdürü Vahit Kılınboz, belediye çalışanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Say­gı duruşunun yapılması ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Suyumuzu Tasarruflu Kullanalım
Eski Genel Müdürü Vahit Kılınboz, bireylerin temel ihtiyacı olma, başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme ve ulusların devamlılığı açısından suyun hayatsal bir kaynak olduğunu belirterek, ülke­lerin sosyal ve ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesinin temiz ve yeterli su kaynaklarına bağlı olduğu­nu söyledi. Kılınboz, \"Bu yüzden, sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını ta­sarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde geliştirilmelidir. Erzurum\'da içme suyu ihti­yacı kısmen membalardan, yüzde 94\'lük kısmı da derin kuyulardan sağlanmaktadır. Buda çok önemli miktarda enerji giderine sebep olmaktadır. Ürettiğimiz su, şehrimizin bütün bölgelerinde 24 saat aka
zak düzeyde değildir. Ayrıca bazı su kuyularımızda nitrat oranlarındaki artış olumsuzluklardan bir diğeridir. Ancak, içme suyu isale hattı, arıtma tesisi, ana beslenme hatları ve su depolama projesi tamamlandığında Palandöken\'in billur suyu Erzurum\'a ulaşacak. Böylece, halkımız daha sağlıklı ve kaliteli bir su kullanma imkanı elde edecek.\" dedi.

Küresel Isınma Açısından Önemli

ESKİ Genel Müdürü Vahit Kılınboz, suyun önemi hakkında bilgi verirken, son yıllarda gündemde olan küresel ısınma konusunda da suyun ne derece önemli olduğunu belirtti. Suyun önemine binaen dünyanın her köşesinde değişik etkinlikler düzenlendiğini vurgulayan Kılınboz, \"Dünya\'da 1,2 milyar nsanın güvenli su kaynaklarına ulaşamadığı ve az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan hastalıkların yüzde 10\'un yetersiz yada sağlıksız su kaynaklarından kaynaklandığı acı bir gerçektir. Küresel ısınma, tatlı su kaynaklarının üzerinde olumsuz etki yapmıştır. Bizlerde ESKİ olarak suyun önemini halkımıza daha iyi anlatmak için, \"insan ve Su\" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenliyoruz. Sağlıklı bir gelecek için suyun önemini herkes benimsemeli.\" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ise, 22 Mart Dünya Su Günü\'nün, diğer önemli günlerden daha önemli olduğunu söyledi. Gelecekte su yüzünden devletlerin birbirleriyle sava­şacağını belirten Tavlaşoğlu, \"Su, canlılar için vazgeçilmez doğal kaynaktır. Yapay olarak üretilmesi mümkün değildir. Diğer doğal kaynaklardan önemi daha fazladır. Ülkemiz, su kaynağı bakımından bin metreküpün altında bulunuyor. Yani kısıtlı su kaynaklarına sahibiz. Küresel ısınma ülkemiz açısından daha fazla önem arz etmektedir. Elimizden geldiği kadar suyumuzu kısıtlı kullanalım, çocuklarımıza suyun önemini anlatalım. Düzenlediğimiz yarışmada suyun öneminin benimsetilmesi açısından çok önemli.\" ifadelerini kullandı.
ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen \"insan ve Su\" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeyrek altın hediye edildi. Dereceye giren öğrenciler şöyle: \"Kompozisyon; Özge Bingöl, Esra Oruç, Hülya Deniz. Şiir; Nur Aktepe, Canan Güler, Nesibe Küçük. Resim; Ruşen Hattatoğlu, Hayrunnisa Dursun, Onur Keser.\"

(www.haberler.com)


3.METİN

SU..
Bir gün, bir uzun gün hep denize baktık
Miller ve ağırlıklar bitti
Gelip geçmeler bitti, gemilerin
Beyaz ve kocaman gövdeleri
Gözün kahverengi suyuna geldik.

Palamutlar yaktık, çalılar her zamanki gibi
Süsledi bizi bu ufak değişiklik
Çok ağır bir şeydi gün dörtgenleri üstümüze düsen
Aydınlıktan kopan aydınlıktan kesilen
Ağır mı ağır
Kaldık ne kadar kaldıksa böyle
Sonra gün diye bildiğimiz ne varsa akıtıldı
Duvarlar, sarmaşıklar, evler akıtıldı
Güneşler, hızarlar, kıymık taneleri

Vinç sesleri, çekiç sesleri bir.
Sokağın bitiminde donup arkama baktım
Her şey nasıldı diye
Sundurma hazin
Çarşı kararsız
Düzlerde yarlarda tepelerde
Kurtlar, tavşanlar, yılanlar erimekte ;
Herkes dünyayı bir yanından onarıyor sanki
Meltem belli belirsiz birselleri kıpırdatıyor
Gözümü kap atik sokağa baktığımda
Sudur gün.


Ah sudur, ne yandan baksam sudur
Suyun imgesi sudur
Trenlerin kalktığı her yerde
Bavullar sudur
Bir gün bir Erzurum çalkantısı
Obur gün Konya pası
Manikadan görünen İstanbul kıyıları
Çantası açık duran bir kadının anisi ve
Dudak boyası
Ardahanlı bir kartal
Kızılca hamamlı bir pirinç
Tülbentler, yazmalar, krepler
Hep sudur
Askerin son defa memleketine baktığı
Yüzünü çevirince bir bardak gibi düşüp kırılan memleket
Ve gemilerin ağır ağır limanlardan çıktığı
Ah sudur.

Bir gün, bir uzun gün bir aynanın önündeyim.
Kirpikler ve saçlar bitti
Gövdem duvara sürte sürt e inceltilmiş bir nesne gibi
Dalgın ve uzun:
Uzun ve sisli
Ben ki gövdemle tattım gövdemi, iyi bilirim
Bir hurma, bir baş dönmesi
Kokusu baş dönmesinin
Güzel kaplar aldım bu yüzden, ne kadar güzel kap varsa aldım
Bilmek için suyumu
Ve hazırlıklı değildim ve bildim
Ben suyun bir dakika durduğu
Durunca boğulduğu bir yerdeyim.

Bir kılımı yere sermek kadar güzel ne var
Sonra püsküllerini düzeltmek kadar
Ya sofraya dilim kesilmiş bir domatesi koymaktaki
görkem
Kamyon sürmek yükünü bilmeden
Ve ikimiz bir akşamüstü şırasında
Ve akşamüstünün
Anadolu ya giden bir otobüs gibi kalkması sırasında
Dağlarda, tarlalarda, köprü altlarında
Sazların, taşların, yosunların arasından geçerek
Bir akik gibi yansıyaraktan hem de
Kırmızı bir karpuzun doğum sancısına
Su akar ben akarım
Ben akarım su akar
Vakit yok bakışmaya
Günlerden suya.

Edip CANSEVER

Birinci metin suyla ilgili bilgilerimizi pekiştiren, bilmediklerimizi öğreten \"öğretici\" bir metindir. Bu metnin amacı bilgi vermektir. İkinci metin Erzurum\'da Dünya Su Günü etkinlikleriyle ilgili bir haber ya­zısıdır. Bu etkinlikler ve suyun önemi aktarılmak için bu metin yazılmıştır. Son metin ise şairin suyla ilgili çağrışımlarını ifade ettiği bir şiirdir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Her iletişimde olduğu gibi anlatım; gönderici, alıcı,kanal, ileti ve şifre gibi iletişim öğelerinin rol ve işlevlerine göre şekillenir.
2.
• Her anlatımda anlatıcı ile okuyucu veya dinleyici arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki anlatımın esas amacıdır. (D)
• Üslup, amaca ve alıcıya göre değişmez. (Y)
.Gönderici, ileti, kanal ve alıcı iletişimin öğelerinden değildir. (Y)

3. Her iletişimde olduğu gibi gönderici-alıcı, ileti, kanal ve şifre gibi iletişim öğelerinin rol ve işlev­lerine göre anlatım şekillenir.
Her anlatımda anlatıcı ile okuyucu veya dinleyici arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki anlatımın amacıdır. \"Yazmanın öncelikle beş amacı vardır: a. Öğretme, b. Haber verme, c. Savunma, d. okuyanı kendi dünyamıza çekme. e.Yazdıklarımızın kalıcı olmasını sağlama.\" Yazılacak metnin amacı belirle­nirse bu amaç doğrultusunda dil ve ifade kullanılır.
Atatürkün Spor ve Sporcular Hakkında Söylediği Sözler

1. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 2. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben Sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlâklısını severim. 3. Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesin  » Devamini Oku

Soğuk ve Sıcak Renkler

Renkler, şiddetlerine ve insanlar üzerindeki ruhsal etkisine göre ikiye ayrılırlar. . A) Sıcak Renkler (Kımızı, Turuncu, Sarı) Kırmızıda ateşin sıcaklığını, turuncuda güneş ışığının etkisini, sarıda da ışık ve aydınlığı duyarız. Bu renkler, havadaki titreşimi kuvvetli olduğu için diğer renklere 'göre gözü daha önce etkiler. Çocukta renk anlayışı başladığı zaman kırmızıya bakıp ona atılması  » Devamini Oku

Kavimler Göçünün Sebepleri ve Sonuçları

Kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde Hunların karadenizin kuzey bölümünden Avrupaya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan bir olaydır. Kavimler Göçünün Sebepleri: a) Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların ol  » Devamini Oku

Homojen ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER : • Çözeltiler • Şekerli Su • Tuzlu Su • Asitli Su • Bazlı Su • Alkol – İyot • Hava • Çay • Kola • Soda • Gazoz • Kolonya • Ter • Tükürük • Gözyaşı • Ham petrol • Cam (Si, Na2O) • Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç) •  » Devamini Oku

Soyut ve Somut Anlam

Somut anlam ve soyut anlam konusu hem Öss’de hem de Oks’de, sözcükte anlam ana başlığı altında işlenen bir konudur. Bu sebeple hem Öss’ye hazırlanan öğrencileri hem de Oks’ye hazırlanan öğrencileri yakından ilgilendirmektedir. Sözcükte anlamın zor konularından -daha doğrusu karışık- konularından birisi olan soyut ve somut anlamı dilimiz döndüğünce kolay ifade etmeye çalı  » Devamini Oku

Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri

Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü giderek düzleşmekte, iç kuvvetler tarafından oluşturulan yeryüzü şekilleri ortadan kalkmaktadır. Başka bir ifade ile iç kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri dış kuvvetlerin etkisiyle biçimle  » Devamini Oku

Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636 yılında Halife Hz. Ömer döneminde, ünlü komutan Halid bin Velid tarafından İslam devleti topraklarına katıldı. Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan bu kuts  » Devamini Oku

Servet-i Fünun

Edebiyat-ı Cedide Nedir ? (Servet-i Fünun) : Edebiyat-ı Cedide 1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir. Edebiyat-ı Cedide şairleri, yalnız aydınlara seslenmişler, (sanat için sanat) ilkesini benimsemişlerdir. Fra  » Devamini Oku

Vehim

1. Kesinliği belli olmayan ancak gerçek olma olasılığı düşük olan düşünce-bilgi. 2. Evham, şüphe, kuruntu anlamına gelir. 3. Sözlükte şüphe ve tereddüt edilen nesnenin kendisine tercih olunan tarafına denir. Çoğulu evhamdır. 4. Bir bilgiye “zan” diyebilmemiz için bu bilginin gerçek olma ihtimalinin, zıddının gerçek olma ihtimalinden fazla olduğuna inanmamız gerekir. Gerçekleşme ihti  » Devamini Oku

Empirizm Nedir ve Empiristler Kimlerdir

Doğru ve genel geçer bilginin duyumlar yoluyla oluşan deneylerle kazanılabileceğini öne süren felsefe görüşüdür. Empirist anlayışa göre insan zihninde doğuştan getirilen hiçbir bilgi yoktur. İnsan zihni, bu nedenle boş bir levha gibidir. Empirist görüş, 17. ve 18. yüzyıllarda sistemli bir düşünce olarak felsefe tarihinde yerini almıştır. Empirizmi geliştirerek sistemli bir felsefe görüşü haline  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç