Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: apollon
Gönderilme Tarihi: Sat, 09-Jul-2011
Okunma: 120890 kez
Yazı Boyutu: 3.43 KB

Felsefe Nedir..?

Felsefe Nedir
Felsefe kelimesi Yunanca´da phileo(sev-gi) ve sophia (bilgelik) kelimelerinin yan yana gelmesinden oluşuyor... fhilosophia (bilgelik sev-gisi). Yunanlı düşünürler için \"Bilgiyi sevmek, bilginin peşinden koşmak\" anlamını taşır...

Yani Felsefe sadece bilgiyi sevmek mi oluyor?
Bu konuyu bir örnekle anlatayım, sen hiç dünyanın neden 365 gün ve altı saatte bir tur tamamladığını yani bir yıl diye niye bu hareketi tanımladığımızı merak ettin mi?, etmişsindir mutlaka. İşte bunun gibi bilmediğin, öğrenmek istediğin bir sürü konu var. Aslında filozoflarda böyle şeyler düşünüyorlar. Bunların nasıl olabileceğini, nelerin bunlara yol açtığını öğrenmeye çalışıyorlar... Öylesine derin düşünüyorlar ki bu konuları, anlamaya, yorumlamaya ve yaşamı anlamlandırmaya çalışıyorlar... Belli anlamlar bulduklarına inandıklarında da \"Felsefe Sistemleri\"ni oluşturmuş oluyorlar...

O halde felsefe, yaşamı bir şekilde anlamlandırabilme çabası mı oluyor?
Evet, yaşamı ve yaşamda varolan her şeyi... Filozof, soru sorar, merak eder ve öğrenmeye çalışır... Bilgi onun için ulaşılması gereken bir şeydir ve ona ulaşmak için habire koşar... Tam ulaştığını sandığı anda da yeni sorularla karşılaşır... Bak Ünlü filozoflardan Platon´un bir sözü var: \"Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.\" diyor. Yalnız, burada ortaya çıkan sadece yeni bilgiler değildir, filozofun ürünü, bir ahlak anlayışını, yaşama biçimini doğurur... Örneğin, dünyayı idealardan oluşmuş, (yani sadece düşüncelerden, ve bu düşüncelerin görünüşlerinden) bir yapı olarak algılayan bir felsefe öğretisi, yaşama ilişkin tüm yargılarını da ona göre oluşturur.


Felsefe İçin Ne Dediler


Birde filozoflara bakalım neler diyorlar felsefe için:

\"Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir.\"
Karl JASPERS
\"Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.\"
SOKRATES
\"Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (İdealist) bir çalışmadır.\"
PLATON
\"İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.\"
ARİSTOTELES
\"Mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir.\"
EPİKUROS
\"Felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir.\"
AUGUSTİNUS
\"İnanılanı anlamaya çalışmaktır.\"
ANSELMUS
\"İnanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır.\"
ABAELARDUS
\"Tanrıdır konusu, tanrının tanıtlanmasıdır.\"
A. THOMAS
\"Eleştiridir.\"
CAMPENELLA
\"Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir.\"
F. BACON
\"Felsefe yapmak doğru düşünmektir.\"
T. HOBBES
\"Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.\"
DESCARTES

Sonuç olarak;
Felsefe Yaşamdır...



Varlık Felsefesi

Prof. Dr. İsmail Özçelik'e gönülden teşekkürlerimizle. VARLIK FELSEFESİ Felsefenin temel ilgi alanlarından birisi de, varoluşu, bizzat varlığı, araştırmaktır. Bir varlık gerçekten var mıdır. Eğer varsa, nasıl varolmuştur. Bu varlık Reel manada mıdır?; yoksa düşünsel boyutta mıdır?. İşte Felsefenin bu ilgi boyutundaki halinin açıklaması, ontolojiye dayanmaktadır. Ontolojinin temel amacı varolma  » Devamini Oku

Analitik Felsefe

Analitik felsefe akımı, 1900'lü yılların geleneksel düşünce sistemlerini eleştirerek kurulan ve felsefesini bu yönde geliştiren bir felsefe okuludur. Bu akım, analitik felsefe dışında; Analiz, Oxford Felsefesi ve Cambridge Analiz Okulu gibi adlarla da anılmaktadır. Analitik Felsefe Akımının Kurucuları ve Üyeleri Analitik felsefenin kurucuları Cambridge filozofları G.E.Moore ve Bertrand Russ  » Devamini Oku

Platonun Felsefesi

Eflatun'un felsefesini, beş önemli kuram içerisinde toplamak mümkündür. Bunlar, “bilgi”, “idealar”, “ruhun ölümsüzlüğü”, “evrendoğum” (Cosmogonie, Cosmogony - Evren'in oluşumunu inceleyen bilim dalı) ve “devlet” ile ilgili kuramlarıdır. Eflatun, bütün yaşamı boyunca hocası Sokrates'den edindiği ilham ile gerçek bir ahlakçı olarak kalmış,   » Devamini Oku

20. Yüzyıl Felsefesi

1. 20.YY. FELSEFESİ ÖZELLİKLERİ 1-) Bu yüzyıl felsefesinin çıkış noktası Kant’tır. 20.yy felsefelerini çoğu Kant’la hesaplaşmaya girişir. Kant’ın gerçekliğin bilgisiyle ilgili görüşleri ve yalnızca akla dayanan metafiziği eleştirisi bu yüzyılın dönüm noktası olmuştur. 2-) 20.yy’da metafiziğe karşı bir eğilim vardır. Deneyciliğin etkili olduğu dönemdir. Bu anlayışa göre, g  » Devamini Oku

Rönesans Felsefesi

Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. Ortaçağın sonlarına doğru çağın özgür olmayan, belli sınırlar içine sıkıştırılmış bütüncül dünya görüşü çözülmeye başlamış; bu sayede bilgi problemi yeniden ele alınmaya çalışılmış, doğa gözlem ve deneyle yeniden incelenmiştir. Bilginin, insanoğlunun tabiata egemen kılan en güçlü araç olduğunun farkına varılmış ve bilimsel araştırmalar hız kazanmıştır. Antikç  » Devamini Oku

Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki

İnsanların en önemli özelliği düşünme yeteneğidir. Sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, işlerini başarılı bir şekilde yapabilmeleri için düşünmeye, düşünceye ihtiyaçları vardır. İşte bir yazarın da edebî metin ortaya koymasında onun düşünceleri ön plana çıkar. Hemen her edebî metnin arka planında bir düşünce vardır. Eğer bu düşünce olmazsa metni yapısal olarak ortaya koymak, olayları kurgulam  » Devamini Oku

Ortaçağ Felsefesi

Orta çağda, antik çağın özgür felsefesiyle bir Hıristiyanlık düşüncesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu dönemdeki felsefenin amacı araştırmak değil, eğitmek ve öğretmektedir. 1. ORTAÇAĞ FELSEFESİNİN ÖZELLİKLERİ 1-) Bu dönemdeki düşünürler daha çok din adamlarıydı. Bunlar gerçeğe zaten sahip olduklarından dolayı ayrıca gerçeğe ulaşma çabasında olmamışlardır. Bunlara göre gerçek “dinin dogm  » Devamini Oku

Aydınlanma Felsefesi

Klasik felsefe tarihlerinde18. yüzyıl felsefesine aydılanma felsefesi adı verilir. İ.Ö. 5. yüzyılda da bir antik aydınlanma ya da Grek aydınlanması gerçekleşmiştir. Her ikisinin de Alman düşünürü Immanuel Kant’ın tanımıyla aydınlanma (Al. Aufklaerung) adıyla anılması benzer ıralar taşımalarındandır. Her iki aydınlanmada da inakçılığa (dogmatizme N.) karşı çıkılmış ve insan usu bilgi ölçüsü   » Devamini Oku

19. Yüzyıl Felsefesi

19.yy’ın en belirgin özelliği siyasi ideolojiler çağı olmasıdır. Bu duruma Fransız devriminin beklenen sonuçları vermemesi ve endüstrinin gelişmesiyle oluşan ekonomik dengesizlik sebep olmuştur. 18.yy’da sadece dine, geleneğe baş kaldırma olmamış, aynı zamanda siyasi otoriteye de baş kaldırma gerçekleştirilerek devletin gücünü azaltıp, bireyin gücünü arttırmak amaçlanmıştır. Bu ned  » Devamini Oku

İlkçağ Felsefesi

İLKÇAĞ İNSAN FELSEFESİ SOFİSTLER (Protogaras – Gorgias) 5.yy’da Atinada’ki demokratik gelişmeler, belli bazı gereksinmeleri doğurmuştur. Atina’da eğitim alanında bir eksiklik duyuluyordu. Herkes yeni demokratik duruma ayak uydurabilmek için daha çok şey bilmek istiyordu. Bu gereksinimi karşılamak üzere Sofist adını taşıyan kişiler ortaya çıktı. Sofistler şehir şehir dolaşar  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
derinlik
Tarih: 22:13:38 11.15.2006  Güncelleme: 22:13:38 11.15.2006
Statik Üye
Tarih: 11.15.2006
Nereden: İstanbul
Gönderiler: 1

Aristoteles böyle der mi?

Aristoteles'in felsefe nedir sorusunu böyle yanıtlamış olmasına itirazım var. Tali olarak bu görüşü ifade etmiş olabilir. (Yazara güvenerek...) Asli olarak metafizikteki dile getirdiği biçimiyle felsefe ilklerin bilimidir, dolayısıyla tanrının bilimidir dediğini hatırlatmak istedim.
Cevapla
IKNATON
Tarih: 10:23:28 03.24.2007  Güncelleme: 10:23:28 03.24.2007
Nevrotik Üye
Tarih: 03.24.2007
Nereden: ATLANTİS
Gönderiler: 295

FELSEFE NEDİR.........

Üstad felsefe nedir sorusuna yazmış olduğun cevap lise felsefe ve piyasada bulunan yanlı(belirli bir zamandan tarih ve düşünceyi başalatan batı diktacılığı düşüncesi) bir özeti...Ama asla bu kadar basit değil.......Çok detaylı bir konu ve asla yunan ve romadan başlamıyor onlar sadece düşüncelerin taşıyıcıları.
Hermes Trismegistus (Üçkere yüce Hermes) bakarsan felsefeye ve felsefecilere bakış açında değişecek dünyanın sana YALAN söylediğini göreceksin.
Cevapla
IKNATON
Tarih: 10:31:22 03.24.2007  Güncelleme: 10:31:22 03.24.2007
Nevrotik Üye
Tarih: 03.24.2007
Nereden: ATLANTİS
Gönderiler: 295

Re: Aristoteles böyle der mi?

Sayın derinlik söylediklerin doğru Felsefe Tanrıların bilimidir...Philo-sofia sonradan fonetik değişmesidir doğrusu sudur.....
THE (ÇİN)
TEO (TÜRKÇE)
DİO (YUNAN KANALI İLE BATIYA GEÇİŞ)

TEO-SOPHİA (KELİMENİN ASLI) Tanrısal bilgelik....
konuyla ilgili gerçek tarih ve felsefeyi bilmek gerek bize dikte edilenleri değil.Bununla ilgili yazılarımı göndermeye başlayacam fonetik değişmelerle birlikte ve felsefenin yunan ve roma kaynaklı olmadığı görülecek.

Osiris semadadır,fakat Osiris aynı zamanda her insanın kalbindedir.
Cevapla
IKNATON
Tarih: 10:54:52 03.24.2007  Güncelleme: 10:54:52 03.24.2007
Nevrotik Üye
Tarih: 03.24.2007
Nereden: ATLANTİS
Gönderiler: 295

FELSEFE BUDUR İŞTE........

Lafları dolandırmaya gerek yok.

MİSTİK SİMGESEL ANLAMLARIN GİDEREK ANLIKSAL SÖZ DİZELERİNE DÖNÜŞMEYE BAŞLAMASIDIR.
YUNAN MİTOLOJİSİDE MİSTİK ANLATIMLARIN RAYINDAN ÇIKARILMIŞ DEJENERE EDİLMİŞ HALİDİR.

Tanrılar ölümsüz insanlar,insanlar ölümlü tanrılar.Nur sizsiniz ve bu nur daima parlasın........
Cevapla
dilemma
Tarih: 19:17:43 07.21.2007  Güncelleme: 19:17:43 07.21.2007
Statik Üye
Tarih: 07.21.2007
Nereden:
Gönderiler: 1

Re: FELSEFE BUDUR İŞTE........

Her yeni bakış eskiden kurtulma anlamına geldiğinden insanlar yeninin peşinden gitmiştir ta ki başka bir yeniliğe kadar. Felsefede bu durumun dilsel alandaki yani kültürün çekirdeğindeki dışsal değişim isteğinin içsel değişim isteği olarak karşılığıdır. (değişimin kaynağı içsel olabilir dışsalda) Ama felsefe aynı zamanda dünya dışında, yani insandan ve onun koşullarından bağımsız, sonsuz gerçekliği arar ve gerçek özgürlük bu sonsuzluktadır, bu sonsuzluk bulunduğunda felsefe sona erecektir. Bu sonsuzluğu bizi yaratan olarak somutlamak ancak kültürün bize dayatmasıdır. Kültür kendisinin bilmediği birşeyi bize dayatmaktadır. Böyle olmak zorunda değildir.
Cevapla
uzak
Tarih: 21:01:01 09.19.2007  Güncelleme: 21:04:11 09.19.2007
Trajik Üye
Tarih: 02.21.2006
Nereden:
Gönderiler: 33

felsefe nedir ?

Günümüz dünyasında yaşayan kamil birinin seçebileceği en güzel meslek Beden Eğitimi öğretmenliğidir . Zira Beden Eğitimi öğretmenliği insanlara doğada karşılaşabilecekleri zorluklara göğüs germek için gereken , göğüs gücünü ve zindeliği ve güzel bir duruşu sağlayacak bir çalışmayı “İş” olarak gerçekleştirmek açısından mantıklıdır . Aynı zamanda bunu insanlara da özendirmeye çalışmak gibi güzel bir vazifeyi ifa etmek gibi özenilesi bir durumdur . Devlet memurluğunun getirdiği Standard geçim kaynağının getirdiği huzurlu rahatlıkla da bilgeliğe , müziğe veya edebiyata da rahatlıkla yönelebilir . Zira bu mekanda akıllı insanın tek sığınağı bilgeliktir …

“Tüm zamanların arifleri hep aynı şeyi söyler!” diyor bir Arif. Yunanistan’da bilgeliğe felsefe demişlerse bu onların tercihidir . Felsefeyi idrak yolu olarak Klasik Batı okulunu tercih edenlerin Alfabesi nam Platon , filozofa ; “ doğruyu seyreden” der . Gider Veysel Sivas’da doğruyu akseder …

Saf , temiz ve genç bir ruhun iyiye doğru salındırılması ; bir babanın kızını salıncakta sallamasına benzer . Baba yönü ve yüksekliği belirler ilk birkaç itişte , ve çocuk bu hedefe kilitlnip o ideali yakalamaya çalışır . İşte genç ruhlarda aynı bu babası tarafından sallanan çocuklar gibi DOĞRUYA yönlendirilip daha sonraki evrelerde ise elverdiği ölçüde aşama aşama makul bir davranış serbestliğine bırakılmalıdır .

Güzel bir ruhun meyveleri , yapısı itibarı ile geç olgunlaşır . “Kırılmayan kalpten aşk çıkmaz ! “ demiş Mevlana . İşte bu olgunlaşmanın meyveleri o kadar olgun ve güzeldir ki sadece yükseklerde yetişir ve toplanması da bir o kadar zordur . Her genç ruh dal ve dal kendi inisiyatifi ile tırmanmalıdır ama hepsi aynı ağaca tırmanmalıdır . Zira ereğe sadece isteyenler ve hak edenler varacaktır .

İşte sadece kavrayan , anlayan ve kabul eden kamil şahsiyetlere haiz ; bedenen sağlık yanında ruhun da sağlığına va parlaklığına önem verme ve doğruyu seyretme sanatı olarak , bilahare faydalı bir zevk ve kavrayıştır felsefe …
Cevapla
sarapci
Tarih: 07:57:35 09.20.2007  Güncelleme: 07:57:35 09.20.2007
Düşman Üye
Tarih: 12.31.2006
Nereden:
Gönderiler: 50

Re: felsefe nedir ?

olmak yada olmamaktir
Cevapla
yoossif
Tarih: 13:17:28 08.31.2008  Güncelleme: 13:17:28 08.31.2008
Statik Üye
Tarih: 08.31.2008
Nereden:
Gönderiler: 2

tek kelimeyle.

felsefenin tanımına ne gerek var herkez filozoftur gardaşum.
Cevapla
Ziyaretçi
Tarih: 04:04:31 11.29.2015  Güncelleme: 04:04:31 11.29.2015

Ben Clyde Deniz İşe

Ben Clyde Deniz İşe hakkında okuma ie7ine bfcyfck değilim , ama nedense ben blnduouzga yazılar bol okumak lazım. Onun bana e7ok sık ziyaret etmek ie7in ne kadar ilgine7 inanılmaz.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç