Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: Ashkia
Gönderilme Tarihi: Thu, 26-Oct-2006
Okunma: 10576 kez
Yazı Boyutu: 5.23 KB

Dinle Küçük Adam - Wilhelm Reich

Sana kendi içimdeki küçük adamı anlatmakla işe başlayacağım...

...

Demek ki, büyük adam, ne zaman ve hangi alanda küçük adam olduğunu bilir. Küçük adam, küçük olduğunu bilmez ve bunu bilmekten korkar. Kendi küçüklüğünü ve yetersizliğini, başkalarının gücü ve büyüklüğünün kendisinde uyandırdığı güç ve büyüklük görüntüleriyle örter.

Büyük genaralleriyle övünmektedir, ama kendisiyle övünmez. Kendisinde varolan düşünceye değil, kendi aklına gelmeyen düşünceye hayrandır. En az anladığı şeylere en çok inanır ve kolayca anladığı fikirlerin doğru olduğunu kabul etmez.Sana kendi içimdeki küçük adamı anlatmakla işe başlayacağım:

Tam tamına yirmi beş yıl boyunca- senin bu dünyada mutlu olmayı hakettiğini savundum, kendine ait olan şeyi savunma yetisinden yoksun olmakla suçladım seni, sonra Paris ve Viyana barikatlarındaki kanlı çarpışmalarda, Amerika'daki köleliğin kaldırılması savaşında yada Rus devrimi'nde elde ettiklerine sahip çıkamamakla suçladım.

Paris'teki savaşının sonu Pétain ve Laval'e, Viyana savaşının sonu Hitler'e, Rusya'daki savaşının sonuysa Stalin'e vardı, Amerika'daki savaşının sonuysa Ku-Klux-Klan yönetimine varabildi.

Özgürlüğü, kendin ve başkaları adına korumak, ona bekçilik etmektense kazanmak gerektiğini ve de bunu sağlamanın yolunu pekala bilirdin sen.

Ben, bu gerçeği epeydir biliyordum. Ancak, her seferinde çalışıp didinip bir bataklıktan çıkmayı başardıktan sonra hemen başka bir bataklığa saplanmanın nedenini anlayamıyordum. Sonra yavaş yavaş ve el yordamıyla, seni köle yapan şeyin ne olduğunu buldum:
SEN KENDİ KENDİNİ KÖLELİĞE MAHKUM EDİYORSUN.


Bunu bilmiyordun, değil mi? Kurtarıcıların, seni baskı altında tutanların, Wilhelm, Nikolaus, Yirmisekizinci Papa Gregory, Morgan, Krupp ya da Ford olduğunu söylüyorlar. 'Kurtarıcıların'ın adına da, Mussolini, Napolyon, Hitler, Stalin, Troçki deniyor.


Bak ben ne diyorum: Senden başka hiç kimse senin kurtarıcın olamaz!


Artık tek bir efendinin sadık kölesi olmaktan kurtulup, önüne gelenin, herkesin kölesi olmak için, insan önce bir sömürücüyü diyelim, Çarı ortadan kaldırmalıdır. Devrimci güdülerin ve büyük bir özgürlük idealin olmaksızın böylesi bir siyasal suç işleyemezsin.

Bu durumda, kişi, diyelim İsa, Marx, Lincoln ya da Lenin gibi gerçekten büyük bir adamın önderliğinde bir devrimci özgürlük partisi kurar. Gerçekten büyük olan bu adam senin özgürlüğünü son derece ciddiye alır.

İşlerini kolaylaştırmak için çevresine küçük adamlar, yardımcılar, getir-götürcüler toplamak zorundadır, çünkü bu büyük işi tek başına yürütemez. Üstelik, çevresine küçük büyük adamlar toplamazsa, sen onu anlamaz, bir kenara iter, adam yerine koymazsın. Bir sürü küçük büyük adamla çevrilmiş olarak, senin adına güçler ve yetkiler ele geçirir, ya da bir damla hakikat, ya da yeni, daha iyi bir inanç bulur sana.

Sayfalar dolusu söylevler yazar, özgürlük yasaları, vb. şeyler yazar, kendisini ayakta tutacak olan senin yardımın ve ciddiliğindir. İçinde bulunduğun toplumsal bataklıktan çıkarır seni. Birçok küçük büyük adamı bir arada tutabilmek, senin güvenini yitirmemek için gerçekten büyük olan bir adam, derin bir aydın yalnızlığı içinde, senden ve gürültü patırtıdan uzak ama aynı zamanda senin yaşamınla yakın bir ilişki içinde, elde edebildiği büyüklüğünden her gün bir parça vermek, özveride bulunmak zorundadır.

Sana 'öncü'lük edebilmek için, senin onu erişilmez bir tanrıya dönüştürmene göz yummak zorundadır. Olduğu gibi, sade bir insan olarak kalsa, diyelim, elinde evlenme cüzdanı olmadığı halde bir kadını sevebilen bir adam olsa, ona güvenmezsin çünkü, onu olağandışı bir insan olarak görmek istersin.

Böylece, sen, kendi ellerinle, yeni efendini ortaya çıkarmış olursun. Kendisine yeni efendi rolü verilmiş büyük adam büyüklüğünü yitirir, çünkü bu büyüklük, onun sözünü sakınmazlığından, sadeliğinden, yürekliliğinden ve yaşamla arasındaki gerçek ilişkiden gelmekteydi.

Büyüklüklerini büyük adamdan sağlamış olan küçük büyük adamlar, maliye, dışişleri, hükümet, bilim ve sanat alanlarında büyük görevlere atanırken sen olduğun yerde, yani bataklıkta kalırsın. Bir, 'mutlu gelecek' yada bir 'Üçüncü Reich' uğruna pılı pırtı içinde dolaşmayı sürdürürsün. Damları samanla örtülü, duvarları tezekle sıvalı pis evlerde yaşamayı sürdürürsün. Gerçi kültür sarayınla övünmektesin.

Dilediğince çekip çevirdiğin, dilediğin biçime soktuğun 'yanılsama'dan hoşnutsun şimdilik- ancak, senin bu egemenliğin, bir dahaki savaşa ve yeni efendilerinin koltuklarını yitirmesine dek sürecektir.

Bu küçük adamlar, saraylardan, malikanelerden değil, senin saflarından gelmektedirler. Onlar da senin gibi acı ve açlık çektiler. Üstelik, sana bir yığın söz söyleyerek, senin ve yaşamının, ailenin ve çocuklarının birer hiç olduğunu anlatıyorlar, aptal, köleliğe elverişli ve başkalarının kullanacağı birer insan olduğunuzu söylüyorlar.

Size kişisel özgürlük değil ulusal özgürlük vaat ediyorlar. Size özgüven değil, devlete saygı, bireysel büyüklük değil, ulusal büyüklük vaat ediyorlar. Sense olnlara 'Kurtarıcılar' diyorsun, 'Yeni Kurtarıcılar' ve bağırıyorsun: 'Heil! Heil! ' 'Viva! Viva! ' 'Yaşaa! Yaşşaa! 'Amaç-Sonuç Cümleleri

Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanır. Bu tür cümlelerde de "için, diye, üzere" gibi edatlardan yararlanılır. Öznenin işi, hareketi gerçekleştirme amacı ve sonucu cümle içinde verilir. Bu tür cümleler de ise iki yargının bir tanesi işin yapılma amacını anlatır ki.; yargılardan bir tanesi hâlâ yapılmamıştır. Amaç-Sonuç Cümlelerine Örnekler - Borçlarından kurtulmak için ev  » Devamini Oku

Kesirleri Küçükten Büyüğe Sıralama

Payları Aynı Olan Kesirleri Büyükten Küçüğe Sıralama Payları aynı olan kesirleri sıralarken paydası küçük olan kesir en büyüktür. Paydası büyük olan ise en küçük kesirdir. Paydaları Aynı Olan Kesirleri Büyükten Küçüğe Sıralama Paydaları aynı olan kesirleri sıralarken payı büyük olan kesir en büyüktür. Payı küçük olan ise en küçük kesirdir. Tam Sayılı Kesirleri Büyükten Küçüğe SıralamaTam   » Devamini Oku

Sebep - Sonuç İlişkili Cümleler

Sebep - Sonuç İlişkili Cümleler : Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin sebep, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, sebep sonuç anlamı taşır. Bir cümlede sebep sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde "sebep" bildiren kı  » Devamini Oku

Neden-Sonuç Cümleleri

Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin neden, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, neden sonuç anlamı taşır. Bir cümlede neden sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde "neden" bildiren kısım başta ya da sonda olabilir.   » Devamini Oku

Küçük Ünlü Uyumu

Düzlük-yuvarlaklık uyumu da denir. Bu kurala göre bir kelime düz ünlü (a, e, ı, i) ile başlıyorsa sonraki ünlüler düz; yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) ile başlıyorsa sonraki ünlüler ya dar yuvarlak (u, ü) [4] ya da düz geniş (a, e) olmalıdır: Örnekler: arkadaş, karanlık, kelime, merdiven, serilmek, ıslık, ılık, ırak, sıcaklık, incelik, iyi kova, orak, oğlak, oğlan, gözlem, önem, uğrak, uygar, uğra  » Devamini Oku

Dil - Kültür - Edebiyat İlişkisi

Dil, edebiyatın temel taşı olduğu gibi kültürün de taşıyıcısıdır.Bir milletin yarattığı edebiyat, o milletin kültür birikiminin bir yansımasıdır. Dil olmadan ne kültür ne de edebiyat olur. Bu üç öğe birbirini tamamlar. Kültür, bir toplumun tarihi gelişme süreci içinde meydana getirdigi maddi ve manevi degerlerin bütününü ifade eder.Bir dil sanatı olan edebiyat da kültürün içinde yer alır.   » Devamini Oku

Divan-ı Hümayun Görevleri / İşlevi

Divân-ı Hümâyun devlete ait siyasî idarî malî ve zamanla askerî işlerin görüşüldüğü incelenerek karara bağlandığı devletin en yüksek mercidir. Divân-ı Hümâyunda yetkiler şu şekilde temsil edilmektedir: 1. Vezir-i âzamın padişahın vekili olarak devletin egemenlik hakkını, 2. Kadıasker yargıyı, 3. Defterdarların maliyeyi, 4. Nişancının ise örfî hukuku temsil ettiğini görmekteyiz. Yine yür  » Devamini Oku

Servet-i Fünun

Edebiyat-ı Cedide Nedir ? (Servet-i Fünun) : Edebiyat-ı Cedide 1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir. Edebiyat-ı Cedide şairleri, yalnız aydınlara seslenmişler, (sanat için sanat) ilkesini benimsemişlerdir. Fra  » Devamini Oku

Mecaz-ı Mürsel

Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması) : Benzetme amaç güdülmeden bir sözün ilgili olduğu başka bir söz yerine kullanılmasıdır. --- İşe alınman için dün şirketle görüştüm.(insan) --- Yarın sınıfı 9/H sınıfı yapacak.(öğrenci) --- Toplantıya milliyet gazetesinin güçlü kalemleri de geldi.(yazar) --- Nihatın golüyle tüm stat ayağa kalktı.(seyirci) --- O evine çok bağlı bir insandır.(ailesi) --- Bu olay  » Devamini Oku

Fecr-i Ati Şiiri ve Milli Edebiyat Şiirinin Benzerlikleri Farklılıkları

Benzerlikler: Milli edebiyat dönemi şairlerinin zaman zaman fecr i ati gibi modern şiirden faydalanmaları. Farklılıklar: SES VE AHENK Fecr-i Ati : Aruz ölçüsü ve sanatsal söyleyiş. Milli Edebiyat : Hece ölçüsü ve halk söyleyişi. TEMA Fecr-i Ati : Bireysel konular. Milli Edebiyat : Toplumsal ve milliyetçi konular. YAPI ÖZELLİKLERİ Fecr-i Ati : Temaya göre oluşturulan bir yapı.   » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
KeNzAp
Tarih: 16:47:02 08.15.2007  Güncelleme: 16:47:02 08.15.2007
Statik Üye
Tarih: 08.07.2007
Nereden: Savaştan. Nereye? Ağız dolusu güleceğimiz o günlere...
Gönderiler: 10

Birey ancak gelişmiş bir toplum içerisinde ciddi gelişmeler, yükselmeler gösterebilir.

* “Birey ancak gelişmiş bir toplum içerisinde ciddi gelişmeler, yükselmeler gösterebilir. Mükemmel bir birey ancak mükemmel bir toplum içerisinde yetiştirilebilir. Eğer kişi sadece kendisi için çalışırsa ünlü bir bilim adamı, büyük bir düşünür, çok iyi bir şair olabilir; ama asla mükemmel bir insan olamaz. Tarih ancak ortak çıkarlar içın çalışmış insanların yüceliğini kabul eder.” (Karl Marx Ateşi Çalmak Cilt 1 Sf 145)
“(...) eğer toplumun refahı için en iyi mesleği seçmişsek, zorluklar bizi korkutamaz. Çünkü bu, birimizin hepimiz için var olmasıdır. Ancak o zaman küçük bencil mutluluklarımızdan kurtulacağız. Zavallı ümitlere bel bağlamayacağız. Bizim mutluluğumuz milyonların mutluluğu olacak; yaptıklarımız ise büyük bir başyangıcın temeli” (Ateşi Çalmak cilt 1 sf 145)
* “Hayatım boyunca dilimi çok kaşıdım, ne tükrük zehirdir ne de dil bıcak. Bunu anlamanın zamanı geldi. Bizim lakırtılarımızdan sanayicilere ve krallara zarar gelmez. İt ürür kervan yürür. Sonunda artık söz baruta dönüşmelidir” (Johan Stock Ateşi çalmak cilt 1 Sf 499)
Cevapla
KeNzAp
Tarih: 16:47:39 08.15.2007  Güncelleme: 16:47:39 08.15.2007
Statik Üye
Tarih: 08.07.2007
Nereden: Savaştan. Nereye? Ağız dolusu güleceğimiz o günlere...
Gönderiler: 10

engels

Özel mülkiyet fikrini yoketmek için, komünist fikirler yeterli. Ama gerçek hayatta özel mülkiyeti yoketmek için komünist eylem gerekiyor
Cevapla
KeNzAp
Tarih: 16:48:27 08.15.2007  Güncelleme: 16:48:27 08.15.2007
Statik Üye
Tarih: 08.07.2007
Nereden: Savaştan. Nereye? Ağız dolusu güleceğimiz o günlere...
Gönderiler: 10

DİMİTROV

DİMİTROV: "Devrimci bir yapıya sahip olmak yeterli değildir, aynı zamanda devrimci teori silahını da ustalıkla kullamayı bilmek gerekir. Teoriyi bilmek yeterli değildir, aynı zamanda metin bir Bolşevik karakteri ve Bolşevik uzlaşmazlığı edinmek de gerekir. Ne yapmak gerektiğini bilmek yeterli değildir, aynı zamanda onu yapmak için gereken yürekliliğe de sahip olmak gerekir. Işçi sınıfının çıkarına gerçekten hizmet eden her şeyi, her ne pahasına olursa olsun yapmaya hazır olmalısın. Kişisel çıkarlarını proletaryanın çıkarlarına bütünüyle bağımlı kılmayı başarabilmelisin"
Cevapla
EXODUS
Tarih: 23:33:15 08.19.2007  Güncelleme: 23:33:15 08.19.2007
Nevrotik Üye
Tarih: 07.20.2007
Nereden:
Gönderiler: 366

Re: DİMİTROV

ilginçtir büyük hegelist K.Marks ın düşünceleri hala tam
olarak öğrenilip yorumlanamamış.
Cevapla
medetbaba
Tarih: 17:40:31 08.20.2007  Güncelleme: 17:40:31 08.20.2007
Trajik Üye
Tarih: 10.03.2006
Nereden: cehennem; ateş apt
Gönderiler: 25

Re: DİMİTROV

içinde bulundugumuz bu modern hayat internet,tv,cep gsm,marka giyim kuşam,10çeşit prezvatif markası,aykırılık cinsellik bayragına sarılmışsa,ben artık o,bahsini ettigimiz sınıfsal eşitlik eşit bölüşüm bir ütopya olarak görüyorum.
çünkü günümüz modern barbarlar yani şuanki bizler artık özel mülkiyet ve farklı prezvatif markararı istiyoruz.!
kominizim ciddi ciddi bir romantizimdir.
içinde bulundugumuz kapital hayat ve çarkları biz halk ona geçit vermeyecegiz..!!
insan evrimleştikçe ve bilişim mutasyonundan geçtigi sürece bencilleşiyior.!
Cevapla
KeNzAp
Tarih: 17:58:05 08.21.2007  Güncelleme: 17:58:05 08.21.2007
Statik Üye
Tarih: 08.07.2007
Nereden: Savaştan. Nereye? Ağız dolusu güleceğimiz o günlere...
Gönderiler: 10

Re:

Stalin: "İnşa etmek için bir şey bilmek gerekir, bilime egemen olmak gerekir. Bir şey bilmek için ise öğrenmek gerekir. İnatla, sabırla öğrenmek. Herkesten -gerek düşmandan, gerekse dosttan, özellikle düşmandan- öğrenmek. Düşmanların bilgisizliğimize, geriliğimize güleceğinden korkmaksızın dişlerimizi sıkarak öğrenmek.
Önümüzde bir kale var, onun adı, bu kalenin adı sayısız bilgi dallarıyla bilimdir. Bu kaleyi ne pahasına olursa olsun almak zorundayız. Bu kaleyi, eğer yeni bir yaşamın kurucusu olmak, eski hassa alayının gerçekten yeni kuşağı olmak istiyorlarsa gençlik ele geçirmelidir.
Şimdi kendimizi her şey üzerinde biraz laflamayı bilen genel olarak komünist kadroların, genel olarak
Bolşevik kadroların yetiştirilmesiyle sınırlayamayız. Amatörlük ve çok bilmişlik şimdi bizim için köstektir. Şimdi gereksinimini duyduğumuz, ...Bolşevik uzmanlardır. Şimdi Bolşevik saflardan, çeşitli bilgi dallarında, branşlarında egemen gruplara, yüzlerce, binlerce yeni kadroya gereksinimiz var. Bu olmaksızın, ülkemizde, sosyalist inşanın hızlı bir temposundan söz edilemez. Bu olmaksızın, ilerlemiş kapitalist ülkelere yetişmemizden hiç söz edilemez.
Bilime egemen olmak, tüm bilgi dallarında yeni Bolşevik uzman kadrolar yaratmak, öğrenmek, öğrenmek, büyük bir inatla öğrenmek - şimdi görev budur.
Bilime egemen olmak için devrimci gençliğin kitlesel seferi - şimdi gereksinimiz olan şey işte budur, yoldaşlar." ( J. V. Stalin)
Cevapla
KeNzAp
Tarih: 18:00:37 08.21.2007  Güncelleme: 18:00:37 08.21.2007
Statik Üye
Tarih: 08.07.2007
Nereden: Savaştan. Nereye? Ağız dolusu güleceğimiz o günlere...
Gönderiler: 10

Re:

"Güçlü bir karakter ve gözü kara bir yiğitlik, her zaman keskin bir zekaya ve derinlikli düşüncelere tekabül etmez" (Ateşi Çalmak Cilt 2 Sf 370)
Cevapla
medetbaba
Tarih: 20:18:05 08.21.2007  Güncelleme: 20:18:05 08.21.2007
Trajik Üye
Tarih: 10.03.2006
Nereden: cehennem; ateş apt
Gönderiler: 25

Re:...!! malesef..

güzel kardeşlerim kopyala yapıştırlan fikir sahibi olunmuyor.!
ve ezbercilik kendi öz kişiligimiz degildir..!
tabuları yıkmadıkça bir elimizde bolşevik votkası _bir elimizdede nokyanın en son model telefonları hep olucak..!
safta_ olmak önemlidir..
lakin saf_olmak gereklidir.!
Cevapla
KeNzAp
Tarih: 20:51:47 08.22.2007  Güncelleme: 20:51:47 08.22.2007
Statik Üye
Tarih: 08.07.2007
Nereden: Savaştan. Nereye? Ağız dolusu güleceğimiz o günlere...
Gönderiler: 10

Re:...!! malesef..

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır. Fakat herkes bu doğru yolu bulamıyor. Bir dostumun deyimiyle Sadece siyasi bir batıl inanç, günümüzde devletin burjuva toplumu ayakta tutması gerektiğini düşünebilir. Oysa gerçekte tam tersidir, devleti ayakta tutan burjuva toplumdur. İnsanlığın kurtuluşunun bireysel kurtuluştan geçeceğine inananlar büyük bir yanılğı içindeler. Lakin gerçek bunun tam tersidir. bireysel kurtuluşuda getirecek olan toplumsal kurtuluştur. Tabi bunlar bir elinde boğma rakı bir elinde suya sabuna dokunmayan ama teori yapmayı sevenlerin kitapları yaşam güzeldir. Yaşam sadece ağaç altında kız arkadaşınla teori yapmak değildir bugün türkiyeli anarşitlerin anarşizmden anladığı da budur. Ben anarşisizm diyipde doğru dürüst söylediğiyle yaptığı bir olan birini görmedim. Tek şey yapıyorlar ağaç altından kalktıktan sonra uçkurlarını bağlamak. uyanın beyler uyanın özgür insanlığın kalbi proletarya, beyni ise felsefe olacak
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç