Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: ela
Gönderilme Tarihi: Mon, 21-Nov-2011
Okunma: 13038 kez
Yazı Boyutu: 4.71 KB

Yunus Emre

\"Yunus1238\'de doğduğu 1320\'de öldüğü tahmin ediliyor. Yaşamına ilişkin bilgiler sınırlı. Doğum ve ölüm yeri kesin olarak bilinmiyor. 13’üncü yüzyılın ortalarına doğru Moğol istilası ve Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı dönemde Anadolu’da yaşadığı sanılıyor. Bu dönemin sarsıntı ve acıları Yunus’un eserlerinde derin izler bıraktı. Babasının adı İsmail. Çocukluğunda medrese eğitimi gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. İran ve Yunan mitolojisiyle, tasavvuf tarihini inceledi. Ahmed Yesevi\'nin müritlerinden Hacı Bektaş Veli ya da Sinan Ata’nın halifesi Taptuk Emre’nin dergahında hizmet etti. Taptuk Emre’nin düşüncelerini yaymak için Anadolu’yu köy köy kasaba kasaba dolaştı. Eskişehir Sarıköy, Manisa Buna ve Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu ve Karaman’da adına yapılmış mezarlar var. Ama nerede öldüğü ve gömüldüğü kesin belli değil. \"Vahdet-i vücud\" (varlık birliği) tasavvuf yorumunu benimseyen Yunus Emre, keskin bir gözlem gücüne, derin bir hoşgörüye sahipti.

Dini anlayışı

Felsefesinde, \"şeriat, tarikat, marifet, hakikat\" olmak üzere dört bilgi düzeyi belirler. \"Şeriat\" İslam\'ın kuralları, \"tarikat\" tarikat kural ve yolları, \"marifet\" keşif ve ilham yoluyla ulaşılan bilgiler, \"hakikat\" ise en yüksek bilgi olan gerçeğin ya da Tanrı\'nın sırrıdır. Yunus\'a göre biri \"zahiri\" yani dış, diğeri \"batini\" yani iç olmak üzere iki dünya vardır. Yalnızca iç dünyayla ilgili bilgiler, yani batini bilgiler en yüksek bilgi derecesine ya da Tanrı\'nın sırrına erişir. Tanrı\'ya ulaşmak, gerçeğin gizini çözebilmek için bütün dindışı bilimlerden vazgeçmek gerekir. İnsanda \"toprak, su, ateş, yel\" nitelikleri \"can\" ile birleşmiştir. \"Toprak\" ve \"su\" Cennet\'in, \"ateş\" ve \"yel\" ise Cehennem\'in öğeleridir. Birinci ögeler iyilikleri, ikinci öğeler kötülükleri simgeler. Tanrı özlemi, Tanrı\'ya güvenmek, sabır, onur, iyilik, cömertlik, temiz yüreklilik, dürüstlük, utanma duygusu, kanaatkarlık iyi huylar ya da \"iyi özelliklerdir.\" Gösteriş, kibirlilik, şehvet, kıskançlık, öfke, cimrilik, kindarlık, dedikoduculuk ve iki yüzlülü de kötü huylar ya da özelliklerdir. Ona göre, \"gönül kırmama\" ilkesi şeriat kurallarının üstündedir. Yunus Emre\'nin bu görüşü, şeriatı savunan din adamları ile tarikatlar arasında sürüp giden tartışmaların etkisini taşır.

Şiir anlayışı

Şiirlerini hece ölçüsüyle yazdı. Daha çok 7 ve 8 heceli kalıpları kullandı. Ama aruz denemelerine de yer verdi. Hece ölçüseyle yazdığı dörtlüklerin yanısıra yine hece ile beyitler ve gazeller de yazdı. Hece ölçüsünü gazele uyguladığı şiirleri de var. Aruz vezniyle yazdığı şiirlerinde hece ölçüsü uyak sistemine bağlı kaldı. Şiirlerini Oğuz lehçesi ve gününün konuşma diliyle yazdı. Ama arı bir Türkçe kullandığı söylenemez. Yer yer Arapça ve Farsça tamlamalara yer verdi. Farsça dil kurallarına uyduğu, bu kurallarla isim ve sıfat tamlamaları kurduğu, Türkçe sözcükleri yabancı bağlaçlarla bağladığı dikkat çeker. Ama onun şiirlerinde Oğuz lehçesi olağanüstü bir anlatım gücü ve uyuma ulaştı. Sağlığında düzenlediği divanı bulunamadı. Günümüzdeki divanları derlemedir. 1904’te birinci, 1924’te ikinci basımları yapılan \"Divan-ı Âşık Yunus Emre\"nin yanısıra Burhan Toprak ve Abdülbaki Gölpınarlı’nın derleyip yayınladığı Yunus Emre divanları var. Cahit Öztelli de Yunus Emre’nin bilinen bütün şiirlerini \"Yunus Emre Bütün Şiirleri\" isimli kitapta topladı.


ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER


İLAHİ
GAZEL
YALANCI DÜNYAYA KONUP GÖÇENLER
NEYLERSİN EY GAFİL DÜNYA MALINI
BANA NAMAZ KILMAZ DİYEN
AH NİDEYİM ÖMRÜM SENİ
TAŞTIN YİNE DELİ GÖNÜL
ŞOL CENNETİN IRMAKLARI
İLİM KENDİN BİLMEKTİR
NİÇİN AĞLARSIN BÜLBÜL HEY
HAK CİHANA DOLUDUR
GELİN EY KARDEŞLER
ŞÖYLE GARİP BENCİLEYİN
GÖNÜL ARZULAR SENİ
GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ
ÇEKE GELDİ ÇEKE GİDER
GEL GİDELİM DOSTA GÖNÜL
KALANLARA SELAM OLSUN
GÖZÜM YAŞI DİNMEZ BENİM
DURUN DURUN AŞKA SELA
AŞKIN ALDI BENDEN BENİ
ELHAMDÜLİLLAH
HAK ÇALABIM
DOLAP NİÇİN İNİLERSİN


.......................

GELİN EY KARDEŞLER

Gelin ey kardeşler gelin
Bu menzil uzağa benzer
Nazar kıldım şu dünyaya
Kurulmuş tuzağa benzer

Bir pirin eteğin tuttum
\"Ana beni\" deyip gittim
Nice yüzbin günah ettim
Her biri de bir dağa benzer

Çağla Derviş Yunus çağla
Sen özünü Hakk’a bağla
Ağlar isen haline ağla
Erdem vefa yoğa benzer
Emredici Anlatım

Anlatıcının, okuyucuyu bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranışı ger­çekleştirmeye zorladığı ya da okuyucuya bu konularda telkin ve önerilerde bulunduğu metinlerde kullanı­lan anlatım türüne "emredici anlatım" denir. Emredici Anlatımın Özellikleri1.Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. 2.Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadeler yer verilir. 3.Öğretici ve açıklayıcı yön  » Devamini Oku

Yunus Emre Şiirlerinin Özellikleri

Yunus Emre'nin, şiirlerinde, aruz kalıplarının hece kalıplarına da uyan ölçülerini seçmesi onun bir özelliğidir. Böylece o, eski Türk şiiriyle Müslüman Türk şiir geleneğini birleştirmiştir. Bu özellik, Yunus'un halk toplulukları tarafından anlaşılmasında, sevilmesinde ve benimsenmesinde en büyük etken olmuştur. Onun başarısı en karmaşık konuları, tasavvuf inancını açık-seçik, yumuşak ve tatlı b  » Devamini Oku

Yunus Emre Şiirleri

BEN YÜRÜREM YANE YANE Ben yürürem yane yane, Aşk boyadi beni kane Ne akilem ne Divane, Gel gör beni aşk neyledi Gah eserem yeller gibi, Gah tozaram yollar gibi Gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi *** *** Akan sulayın çağlaram, Dertli cigerem dağlaram Şeyhim anuban ağlaram, gel gör beni aşk neyledi Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni Çok ağladım güldür beni, g  » Devamini Oku

Yunus Emre

Türk şairi ve sofisidir (1238-1320). Anadolu'nun hemen her yöresinde ayrı bir mezarı bulunan Yunus Emre'nin hayatı hakkında kesin ve yeterli bilgi henüz yoktur. Şiirlerini derleyen Divan'ının, ölümünden 70 veya 100 yıl sonra düzenlendiği sanılıyor. Risaletün Nushiye (Öğüt Dergisi) adlı küçük mesnevisinden 1307 yıllarında hayatta olduğu anlaşılıyor. Edebiyat ve tarih araştırmacısı Fuat Köprülü İ  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 15:17:51 11.21.2011  Güncelleme: 15:17:51 11.21.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Yunus Emre şiirlerinde hangi geleneğe bağlıdır?

Soru : Yunus Emre şiirlerinde hangi geleneğe bağlı kaldı?
Cevap : Tasaavvuf edebiyatı geleneğine bağlıdır.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç