Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: zeus
Gönderilme Tarihi: Sat, 04-Nov-2006
Okunma: 11482 kez
Yazı Boyutu: 5.92 KB

Yunan Mitolojisi Sözlüğü (R-T)

Rheia - Bir Titanides. Gaia ve Uranos'un kızı. Gelecek Titanların altıncı çiftinin evlatlarınındı - Kronos ve Rheia'nın. Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon ve Zeus onların evlatlarıdır.

Romulus ile Remus - Roma mitojisinde ikiz kardeşler. Mars ile Rea Silvanın oğulları. Küçük yaşta Tiber nehrine bırakılan ikizler, dişi bir kurt tarafından bulunmuş, onun sütüyle beslenmişlerdi. Sonra onları Picus adında bir çoban keşfetmiş, evine götürüp besleyip büyütmüştü. Kardeşlerin kaderinde Roma şehrinin temelini koymak vardı. Büyüdükten sonra iki kardeş arasında şehri hangisinin kuracağı konusunda tartışma çıkmış ve bu tartışma Remus'un ölümüyle sonuçlanmıştı. Romulus Roma şehrinin kurucusu ve ilk kralı oldu.

Tantalos - Yunan mitolojisinde Zeus ile Plouto'nun oğlu. Batı Anadolu'da Lydia kralı. Sipylos (Manisa) dağında hüküm sürüyordu. Atlas'ın kızı Dione ile evlenmişti. Paktolos ırmağının kızı Eurnassa da onun karısı idi. Pelops ve Niobe onun çocukları idi. Tantalos Tanrıların hoşgörüsünü kötüye kullandı ve müthiş bir azaba çarptırıldı.

Tartaros - Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer. Ölülerin ruhları orada işkence görürlermiş. Zeus kendisine isyan edenleri oraya atardı. Titanlar üzerinde zafer kazandıktan sonra onları da oraya atmıştı. Tartaros'un ruhu vardı, canlıydı.

Telamon - Yunan mitolojisinde Büyük Ayaks'ın babası ve Aigina kralı. Birçok savaşta Herakles ile birlikte oldu.

Telemakhos - Odysseus'un Penelope'den olan oğlu. Odysseus'un dostu. Troya savaşına giderken Odysseus oğlu Telemakhos'u arkadaşı Mentor'a bıraktı. Athena, filozof Mentor kılığına girerek Telemakhos'a öğüt verirdi. Babası Troya savaşından geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen babasını aramak için yollara düştü.

Telephos - Yunan mitolojisinde Herakles'in oğlu. Akhilleus onu savaşta yaralamıştı. Bir kahin mızrağın pası ile yarasını iyileştirdi.

Telkhin'ler - Güneşin çocukları. Volkanik olayların sembolüdürler. Bir bakışta insanları büyüleyebilen sihirbazdırlar.

Tellus - Romalıların Toprak Ana (Gaia) ya verdikleri ad.

Tethys - Okeanos'un karısı. Okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesi. Akhilleus'un da annesidir.

Thebai - Boiotia'lı Kadmos tarafından kurulan ünlü bir şehir. Yüksek surlarını Amphion lirinin sesi ile taşları yürüterek yapmıştı. Herakles Thebai kralının kızı Megara ile evlenmişti.

Thebe - Kilikya'lı bir kahraman kadın. Adramys'in kızı. Koşuda kendisini yenecek erkekle evleneceğini ilan etti, Herakles onu yendi ve onunla evlendi. Oidipus Thebai kralı Laios ile İokaste'nin oğlu idi.

Theia - Gökyüzü (Uranos) ile Toprak ana (Gaia) nın kızı. Hyperion ile evlendi. Hyperion ile Theia'dan Güneş - Helios, Ay - Selene, Şafak - Eos doğdular.

Themis - Uranos ile Gaia'nın kızı. Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin Tanrıçası. Zeus ile evlenerek Hora'ları, Parka'ları ve Metis'i doğurdu.

Theseus - Yunanlıların en büyük kahramanlarından biri. - Atina Kralı Aigeus'un oğludur. Minotauros'u öldürmek amacıyla Girit adasına gitmiş ve kralın kızının da yardımıyla bu canavarı öldürmeği başarmış. Theseus Minotauros'a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize Ege Denizi dendi. Theseus Amazonlarla savaşmıştır.

Thrakia - Ares'in, rüzgarların ve Orpheus'un yurdu. Kuzey rüzgar Tanrısı Broes, Yunanistan'a nazaran, soğuk bir iklime sahip olan Thrakia'da otururdu. Orpheus Thrakia kralı Oiagros'un oğludur.

Tiresias - Eski devirlerin en ünlü kahini. Athena'yı çıplak gördüğü için gözleri Tanrıça tarafından kör edilmişti.

Titanides'ler - (Titanidler) Titanlardan altı kız kardeşe verilen ad.

Titanlar - Uranos ile Gaia'nın oğulları. İlk Tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştiler. altısı erkek, altısı dişi olmak üzere on iki Titan doğdu. Titanların erkek olanları Okeanos, Koios, Hyperion, İapetos ve Kronos; aynı zamanda Titanides denilen dişi Titanlar ise Theia, Rheia, Themis, Phoibe, Mnemosyne ve Tethys adlarını taşıyorlardı. Okeanos ve Tethys bütün nehirleri yarattılar. Hyperion ile Theia'dan Güneş - Helios, Ay - Selene, Şafak - Eos doğdular. İapetos ve Asie'den gök kubbesini sırtında taşıyan Atlas, Menoetios, Epimetheus, Prometheus doğdular. Diğer 2 çift Titan da kendi çocuklarını doğurdular. Ama gelecek altıncı çiftin evlatlarınındı - Kronos ve Rheia'nın. Kronos babasını devirerek onun tahtına geçti.

Tityos - Zeus ile Elara'nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera'nın korkusundan Elara'yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. Elara doğum sırasında ölünce Zeus oğlunu yer'e emanet etti. Yer ona süt annelik yaptı bu yüzden Tityos'a yerin oğlu derler.

Triton - Poseidon ile Amphitrite'nin oğlu. Deniz Tanrısı. Triton deniz kabuğunu öttürerek tufanı yatıştırır ve suları geldikleri yere döndürürmüş. Belden yukarısı insan, belden aşağısı balık şeklinde, ayakları at ayağına benzermiş.

Troya - Bugünkü Hisarcık Höyüğünün bulunduğu yerde olan eski bir şehir. Mitolojide Troya savaşına büyük yer verilmişti.

Troilos - Troya kralı Priamos ile Hekube'nin oğlu. Akhilleus tarafından öldürüldü.

Typhon - (Tayfun) Tartaros ile Gaia'nın oğlu olan korkunç bir ifrit. Zeus dünya ve gökyüzü üzerinde krallığını sürdürürken, oğulları Titanların durumundan memnun olmayan Gaia Typhon'u (Tayfun'u) Zeus'a karşı savaşması için gönderir. Typhon, Gaia ve Tartaros'un sonuncu oğludur. Omuzlarından yüz tane yılan ve ejder başı çıkar. Bunların ağızlarından ateş püskürmektedir. Sesleri de korkunçtur. Buna rağmen Zeus cesurca onunla karşılaşır, şimşeklerinin gücü ile onu yener ve Etna yanardağının altına hapseder. Etna'daki volkanik ifrazatların sebebi de Tayfun'un haykırışlarıdır.tıp sözlüğü

a: a.,a. arter (atardamar)kısaltılmış şekil, arteria. abdomen karın, batın abdominal karına ait, karın içi abondan bol, fazla miktarda abortus düşük, çocuk düşürme abuli iradesizlik, irade yitimi adult erişkin, erişkinlik çağıyla ilgili agoni can çekişme ajitasyon huzursuzluk, tedirginlik, iç çalkantısı. ajite heyecanlı, terirginlik, huzursuzluk akut had, hızlı gelişen, şiddetli alv  » Devamini Oku

Güzel Sanatlar Sözlüğü

acanthus :: :: eski yunan’dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. türkçe’de akanthus ya da akantus olarak yazılır. türkçe’de yanlış olarak kenger diye adlandırılsa da tümüyle farklı bir bitkidir. agora :: :: antik yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion gibi dini ve resmi yapıların bulunduğu toplumsal ve ti  » Devamini Oku

müzik sözlüğü

müzik sözlüğü -a- absolute kulak: bir sesi tam olarak söyleme ve duyma yeteneği. allegro: hızlı ve canlı çalmayı ifade eder. alto: en kalın kadın sesi. anahtar: portenin sol baş tarafına konulan işaret. sol, do ve fa olmak üzere 3 çeşit anahtar vardır. armoni: seslerin birbirleri ile olan uyumu, ahenk. arya: opera veya oratoryada önemli solo parçası. atonal müzik: modern   » Devamini Oku

yunan mitolojisinde savaş tanrısı

ares - (mars) savaş tanrısı. zeus ile hera'nın oğlu. homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir tanrıdır. arkadaşları olan deimos 'korku', enyo 'felaket'; phobos 'dehşet'; eris 'kavga' ve ölüm tanrıları kerler ile ares'in yanından hiç ayrılmazdı. yunanlılar ares'i pek sevmezlerdi ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır. romalıLara göre ise mars üstün, soylu bir görünüşü olan hi  » Devamini Oku

Yunan

Antik Yunan tarihi M.Ö. 3000 ortalarından M.Ö. 1200 yıllarına kadar Girit’te bir uygarlık bulunuyordu. Bu kültür M.Ö. II.binde özellikle Ege Bölgesi ve Boğazlar yoluyla Karadeniz’le, Balkanlar yoluyla Avrupa’yla, Anadolu yoluyla da Ön Asya ile ilişkideydi. Girit’in diğer kültürlerle ilişkisi ticari amaçlıydı. Girit’te M.Ö. 1400’lerden itibaren dışarıdan gele  » Devamini Oku

Yunan Edebiyatı

Yunan Edebiyatı Yunan edebiyatı birkaç dönemde incelenebilir: 2.1.1. I. Dönem (M.Ö. IX. - VII. yy.) M.Ö. IX-VIII. yüzyıllarda Homeros ve Hesiodos gibi iki büyük şair yetiştirmiş olan Yunan edebiyatının en önemli türü şiirdir. Şiirler vezinli, ancak kafiyesizdir. Şiir türleri içinde de en çok görülen destan (epik şiir) dır. Destan nedir ?Bir milletin ortak tarihinde önemli izler bırakan savaş, d  » Devamini Oku

Yunan Heykel Sanatı

Yunan heykel sanatı Yunan heykelinde, kişisel özellikler değil, ortak ideal tip önemlidir. İdeal yüzler, ideal ölçülere uygun insan vücutları Yunan heykelinin başlıca özelliğidir. Başlangıçta kil, taş fildişi, kemik ve tunç gibi malzemelerden ilkel heykelcikler ortaya koyan Yunan heykelcileri zaman içerisinde bunu geliştirmişlerdir. Heykel sanatının gelişmesine ve anıtsal heykeltıraşlığın ortaya  » Devamini Oku

yunan mitolojisi

yunan mitolojisi : her şeyden önce khaos (kaos) vardı. bu bir boşluk değildi, içinde bütün eşyaların, tanrı ve insanların kaynağını bulundururdu. ilk önce khaos'tan toprak ana - gaia ve gökyüzü - uranos oluştu. gaia ve uranos'un birleşmesinden brontes, steropes ve arges ('gökgürültüsü', 'parıltı' ve 'şimşek') isimli üç kyklop doğdu. kykloplar alınlarının ortasında taşıdıkları tek gözleri ile yer a  » Devamini Oku

Ege ve Yunan Medeniyetleri

EGE VE YUNAN MEDENİYETLERİ Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği medeniyettir. A)- GİRİT MEDENİYETİ: ege ve Yunan Medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer GİRİT ADASI'dır. Bu medeniyet buradan diğer adalara, Mora ve Yunanistan'a yayılmıştır. En önemli eserleri KNOSSOS SARAYI'dır. B)- MİKEN MEDENİYETİ (AKALAR): Anado  » Devamini Oku

yunanistan

yunanistan yunanistan son derece engebeli bir ülkedir. ülkenin içi ekser hallerde kuzeyden güneye inen, yalnız orta yunanistan'da kısmen doğuya kıvrılan ve ege adaları üzerinden anadolu yönünde uzanan yüksek dağlarla kaplıdır. bu suretle bazan 2500 m.'yi bulan yükseklikteki alanlar ayrılmış, bunların aralarında ise geçilmesi güç geçitler sayesinde birbirine bağlanan ince uzun vadiler meydana gel  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç