Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: apollon
Gönderilme Tarihi: Fri, 24-Jan-2014
Okunma: 4417 kez
Yazı Boyutu: 9.45 KB

Rene Descartes Yaşamı

Descartes’ın Yaşamı

(1596-1650)

1596, 31 Mart, Touraine, La Haye’de doğdu; aristokrat bir ailenin dördüncü çocuğuydu.

1606 Jesuitler’in 1604’te La Flëche’de açtıkları Kraliyet Kolejine gönderildi ve 1614’e dek orada eğitim gördü.

1614-16 Paris’te geçirdi ve zamanının çoğunu okul arkadaşı Mersenne ile birlikte matematik çalışmaya ayırdı. Ayrıca matematikçi Mydorge ile tanıştı.

1616 Kolej eğitimini bitirdikten sonra Poitiers Üniversitesine girerek tüze ‘derecesi’ aldı. Ama hiçbir zaman avukatlık yapmadı. O sıralarda toplumsal konumu olan bir insan genellikle ya kiliseye ya da orduya katılırdı. Descartes ikincisini seçti.

1617-29 Gezilerle geçirdiği ‘‘dünyanın kitabı’’ndan öğrenme dönemi; ilkin Hollanda’ya gitti

1618 Hollanda’yı İspanyollardan kurtarmaya çalışan Protestan Orange Prensinin ordusuna katılarak Hollanda’nın Birleşik İller (Nassau) Prensi Maurice’in hizmetine girdi
—ardından Orange Prensinin ordusundan ayrılarak Danimarka, Danzig, Polonya ve Almanya’yı dolaştı
—sonra otuz yıl savaşlarında Bavyera’nın Katolik Dükünün ordusuna katıldı (ordu yaşamı döneminde Descartes’ın herhangi bir çarpışmaya girmediği düşünülür; kendisi askeri yaşamı ‘‘büyük bir tembellik ve derbederlik’’ olarak görür)
—aynı yıl 10 Kasımda Hollanda’da bir kolej müdürü olan doktor ve matematikçi Isaac Beeckman ile tanıştı (Beeckman’ın Descartes’ın matematik ve felsefeye yönelmesinde etkisi çok büyüktür)

1619 10 Kasım, güney Alman kenti Ulm yakınlarında sıcak bir odada kalırken daha sonra yaşamında dönüm noktası sayacağı düşünü gördü (bu ünlü düş yorgunluk, hazımsızlık, ateş gibi nedenlere bağlıdır ve onun için salt simgesel önemi vardır)

1621 Macar İmparatorluk ordusuna katıldı

1622 Fransa’da kaldı (Britanny ve Paris)

1623 Poitou’da annesinden ona kalan mülkü sattı (27,000 livre) ve geçimini güvence altına alacak düzenlemeler yaptı

1623-25 İtalya gezisi

1625 Paris’te Mersenne (kolejden arkadaşı) ile yeniden buluştu

1628 Kardinal Bérulle ile karşılaştı ve ondan yeteneklerini kullanması konusunda olanaklı en büyük moral desteği aldı

(1629 ve 1630’da sırasıyla Franeker’de ve Leyden’de olgunluk (matrikülasyon) sınavlarını almasına karşın bir aristokrat için gereksiz gördüğü herhangi bir dereceyi almakla ilgilenmedi)

1628-49 Kendini yalıtmak için Fransa’yı terkederek Hollanda’ya yerleşti ve yoğun bir düşünme ve araştırma dönemine girdi. Kafa dinginliğine çok önem verdiği için, bu önlemi özellikle oradaki ilk kışı sırasında kağıda geçirilen Kurallar’ında sık sık yakındığı litterati ile, yarı-felsefeciler ile ilgili olarak almış olmalıdır. Başka bakımlardan kaygısı yoktu, ve bir tecim ülkesi olan Hollanda’da bir çöldeymiş gibi yaşadı. Orada Mersenne ile yazışmayı sürdürdü, Beeckman ile dostluğu ve ayrıca Mydorge, Hortensius, Huygens and Frans van Schooten (büyük) ile ilişkileri sürdü.

1629 Kurallar’ı yazıya geçirdi (1701’de basıldılar)

1633Le Mond’un taslağının tamamlandığı sırada Mersenne’den aldığı bir mektupta Galileo olayını öğrendi ve özgürlüğünü ve boş zamanını korumak için çalışmasını bastırmaktan vazgeçti

La Geometrie’den üç sayfa:


1635 Birlikte yaşadığı Hollandalı hizmetçisinden (Helen) bir kızı oldu

1637 Söylem Fransızca’da anonim olarak yayımlandı

1640 Çok sevdiği kızını beş yaşında yitirdi; acısının çok derin ve yıkıcı olmuş olduğu söylenir;

Meditasyonlar yayımlandı (çalışma yedi yıl sonra Fransızca’ya çevrildi)

1642 Ateizm ile suçlandı; Utrecht yerel yetkeleri tarafından mahkum edildi

1643 Bir kez daha mahkum edildi; Prenses Elizabeth ile karşılaştı ve aralarında kurulan dostluk geometriden politik bilime, tıptan metafiziğe dek çeşitli konuları tartıştıkları mektuplarla sürdü (Prensesten parasal destek almadı; aslında Prensesin böyle bir olanağı da yoktu)

1644Felsefenin İlkeleri Amsterdam’da yayımlandı (Elizabeth’e adanmıştır)

1645 Utrecht üniversitesi ‘nötral sansür’ uyguladı (yandaş ya da karşıt tüm yorumlar yasaklandı)

1647 Aynı şey Leyden’de uygulandı; Felsefenin İlkeleri Fransızca’ya çevrildi; Paris’e gitti ve Pascal ile buluştu; İsveç kraliçesi Kristina Descartes’ın kitaplarını okumaya başladı

1648 Bir kez daha Paris’e gitti ve Gassendi, Hobbes ve ölmek üzere olan Mersenne ile görüştü; bir yurtluk ve yıllık gelir teklifini (Montmor’dan) yine özerklik kaygısıyla kabul etmedi

1649Ruhun Tutkuları yayımlandı

Kasım ayında İsveç kraliçesi Kristina’nın çağrısı üzerine ‘‘kışın insanların düşüncelerini donduran’’ Stokholme’e, ‘‘kayalar ve buzlar arasındaki ayıların ülkesi’’ne gitti
 

Descartes’ın bir öğrencisi olan Kristin felsefecinin ‘‘Sevgi Üzerine Mektup’’unu yazmasına neden olması ile tanınır. Bu ikisi arasında bir mektuplaşmaya ve sonuçta Kristin’in Descartes’ı İsveç’e çağırmasına götürdü. Descartes Stockholm’ün soğuğuna beş ay dayanabildi. Kristin eğitimli ve akıllı bir tekerkti. Descartes’ın ölümünden kısa bir süre sonra Katolikliğe döndü ve 1654’te tahtını bırakıp Roma’ya yerleşti. Orada yalnızlık içinde ve beş parasız öldü. Kraliçenin yapıtları arasında şunlar bulunur:
Maxims of a Queen (1907’de derlendi)
Lettters de Descartes (1663’de derlendi).

1650 1 Şubat zatürreye yakalandı ve on gün sonra, 54 yaşında, öldü. Son sözlerinin şunlar olduğu söylenir: ‘‘İşte böyle ruhum, ayrılma zamanı geldi’’; 1667’de mezarı Paris’e taşındı


http://www.ideayayinevi.comGörenek

1. Görenek; bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet. 2. Görgü: Görenek olmayınca babasının yanında cigara da içer. 3. Birisinden gördüğü şeyi aynen yapmak isteyen (kimse). 4. Terbiye. 5. Geçici yenilik, moda. 6. Gelenek, her çeşit alışkı.Görenek NedirGöreneğin örfe, adete, geleneğe bakarak yaptırım gücü daha zayıftır. Örfteki yapılma zorunluğu, adet ve gelenekdeki yapıl  » Devamini Oku

Gelenek ve Göreneklerimiz

Kurban Gelenek ve Görenekleri1-Vatani görevini yapıp evladı gelince, babası tarafından kurban kesilir 2-Yeni ev yapılırken temel atıldıktan sonra kurban kesilir 3-Herhangi bir dileğin kabul olması için adak adanır ve kurban kesilir 4-Yağmur duasında ziyaret yerlerine gidilince kubanlar kesilir, dualar edilir 5-Cemlerimizde ibadet sonrası kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır 6-Kurban bay  » Devamini Oku

Gelenek ve Görenek Örnekleri

Kurban Gelenek ve Görenekleri1-Vatani görevini yapıp evladı gelince, babası tarafından kurban kesilir 2-Yeni ev yapılırken temel atıldıktan sonra kurban kesilir 3-Herhangi bir dileğin kabul olması için adak adanır ve kurban kesilir 4-Yağmur duasında ziyaret yerlerine gidilince kubanlar kesilir, dualar edilir 5-Cemlerimizde ibadet sonrası kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır 6-Kurban bay  » Devamini Oku

descartes

descartes: dekartçılık (cartezyanizm) fransız düşünürü descartes’in felsefesi. descartes, düşünsel felsefenin büyük çapta aşamacılarından biridir. antikçağ yunan, şüpheciliğinden yüzyıllarca sonra şüpheciliği temel bir yöntem olarak kullanmış ve bunu analitik geometri adı verilen matematiksel bir kesinlikle uygulamaya çalışarak yepyeni doğrulara varmayı denemiştir. temel yöntem, şöyle ö  » Devamini Oku

Anayasamızın 67. maddesi nasıl güvence altına alınmıştır

Anayasamızın 67. maddesi son fıkrasıyla güvence altına alınmıştır. Aşağıda anasayasının 67. maddesini veriyorum. 'Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları' başlıklı 67. maddesinin son fıkrası: Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. 67. Madde MADDE 67. – Vatandaşlar, kanunda gösterilen ş  » Devamini Oku

eirene

eirene - (irene) doğanın ve zamanların tanrıçaları olan hora'lardan biridir ve barış sembolüdür. homeros, hora'ları "göğün kapıcıları" diye tanımlıyor. eunomia (disiplin); dike (adalet) diğer iki hora'dır. horalar zeus ile themis'in kızlarıdır.

Türkiyedeki Gelenek ve Görenekler

Kurban Gelenek ve Görenekleri1-Vatani görevini yapıp evladı gelince, babası tarafından kurban kesilir 2-Yeni ev yapılırken temel atıldıktan sonra kurban kesilir 3-Herhangi bir dileğin kabul olması için adak adanır ve kurban kesilir 4-Yağmur duasında ziyaret yerlerine gidilince kubanlar kesilir, dualar edilir 5-Cemlerimizde ibadet sonrası kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır 6-Kurban bay  » Devamini Oku

irene

irene - (eirene, iren) irene, doğanın ve zamanların tanrıçaları olan hora'lardan biridir ve barış sembolüdür. homeros, hora'ları "göğün kapıcıları" diye tanımlıyor. eunomia (disiplin); dike (adalet) diğer iki hora'dır. horalar zeus ile themis'in kızlarıdır.

Yaşamın Anlamı

Felsefi bir soru olan "Hayatın anlamı nedir?", farklı insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir ve "anlam" sözcüğünün buradaki belirsizliği farklı açıklamalara yol açar: "Hayatın kökeni nedir?" , "Evrenin ve yaşamın doğası nedir?", "Hayatı değerli kılan şey nedir?", "İnsanın hayattaki amacı nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsefî, teolojik ve ruhanî argümanlara kadar birçok değ  » Devamini Oku

Kyrene Okulu

Sokrat'ın ölümünden sonra öğrencileri Megara'ya gittiler. Burada kurulan Medara Okulu ile ilgili yeterli bilgilerimiz yok. Sokratçıların kurdukları felsefe okulları içinde bir de Kuzey Afrika'daki Kyrene kentinde yerli bir filozof olan Aristippos'un kurduğu Kyrene Okulu vardır.

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç