Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: apollon
Gönderilme Tarihi: Fri, 17-Jan-2014
Okunma: 3419 kez
Yazı Boyutu: 11.94 KB

G E O R G W I L H E L M F R I E D R I C H H E G E L \' İ N Y A Ş A M I

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

\"Georg
(1770-1831)1770 27 Ağustos, Stuttgart’ta doğdu; babası bir maliye memuruydu; Stuttgart gramer okuluna girmeden önce annesinden Latince’nin temellerini öğrendi; 18 yaşına dek bu okulda kaldı


Beethoven doğdu (ö. 1827) (1770)
Schelling doğdu (ö. 1854) (1775)
Rousseau öldü (d. 1712) (1778)

Kant’ın Arı Usun Eleştirisi yayımlandı (1781)
1788 Tübingen Üniversitesi Protestan Tanrıbilim vakfına kabul edildi; felsefe ve klasikler üzerine iki yıl eğitim gördü ve derece aldı; 1793’teki mezuniyetine dek tanrıbilim eğitimi gördü; tanrıbilime ilgisi felsefeye göre zayıftı; bu dönemde başlıca dostları kamutanrıcı şair J. C. F. Hölderlin ve Schelling oldu;
Kant’ın Kılgın Usun Eleştirisi yayımlandı(1788)
Goethe Faust: Bir Parça’yı, Bitkilerde Başkalaşımı
Açıklama Girişimi’ni, iki ciltlik Optiğe Katkılar’ını yazdı (1789)
Fransız Devrimi; III. Selim tahta çıktı (1789)
Adam Smith öldü (d. 1723) (1790)
1793 Okuldan ayrıldıktan sonra felsefe ve Yunan yazını üzerine çalışmalarını sürdürmek istediği için resmi bir göreve girmek yerine özel ev öğretmenliği yapmayı yeğledi
Kant’ın Salt Us Sınırları İçinde Din’i yayımlandı(1793)
1793-96 arasında Bern’de yaşadı; başka yazarlar arasında Kant’ı da inceledi ve ilk kez 1907’de yayımlanacak iki yazı yazdı: İsa’nın Yaşamı, ve 1795’te Hıristiyanlığın yetkeci bir din durumuna gelişi üzerine, Hıristiyan Dininin Olumluluğu
Schiller
Schiller’in Hegel üzerinde etkili olan
İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar’ı yayımlandı; (1795)
1798-80 Frankfurt’ta yaşadı; burada Hölderlin ona bir öğretmenlik buldu; bu dönemde özellikle Yunan felsefesi, modern tarih, politika, ekonomi konuları üzerine çalıştı


Modern Jena

1798 İlk kez 1907’de yayımlanacak olan Hıristiyanlığın Tini ve Yazgısı başlıklı denemesini yazdı; Schelling Jena Üniversitesine atandı (aynı üniversiteye Fichte 1780’de tanrıbilim öğrencisi olarak girmişti);

1799 Babasının ölümünden sonra kendisine kalan gelir parasal durumunu biraz iyileştirdi ve ücretsiz Privatdozent olma olanağı verdi

1801 Ocak ayında Jena’ya yerleşti (1807’ye dek orada kaldı); 26 yaşında 3 yıllık profesör olan ve birçok kitabı yayımlanmış Schelling de buradaydı ve onun da yardımıyla Üniversitede bir öğretim konumu kazandı; birlikte Kant izleyicilerine savaş açtılar


Fichte

1801-2 Mantık ve metafizik üzerine ‘‘Jena dersleri’’ni verdi; Hegel’in (Fichte’ye karşı Schelling’i destekleyen) ilk yazısı yayımlandı: Fichte’nin ve Schelling’in Felsefe Dizgelerinin Ayrımı


1802-3 Schelling ile birlikte Eleştirel Felsefe Dergisi’ni yayımladı;

Schelling Jena’dan ayrıldı (1803)
Feuerbach doğdu (ö. 1872); Kant öldü (d. 1723) (1804)
1804’te 30 kişilik bir sınıfa bütün dizgesi üzerine dersler vermeye başladı

1805 Jena’da olağandışı profesör oldu

1806 Haziran’da Goethe’nin araya girmesiyle ilk bursunu aldı (100 Taler); Napoleon’un Jena savaşında Prusya’yı yenilgiye uğratmasını Goethe gibi o da coşkuyla karşıladı; savaştan bir gün önce bir arkadaşına yazdığı mektupta ‘Dünya Ruhu’ndan hayranlıkla söz ediyor, Prusya’nın devrileceğini umuyordu; zamanla, Napoleon gibi Alman halkı, aslında tüm halklar genç idealistin umut ve dileklerine aldırmadıklarını, Tinin eğitiminin romantizmin bir sorunu olmadığını gösterdiler; idalist Hegel gerçek devrimin Tinin eğitimi olduğunu anladı

1807 Tinin Görüngübilimi yayımlandı; Schelling kitabın Önsözündeki ünlü eleştiriyi kendisine yönelik olarak yorumladı ve Hegel ile dostluğu beklenmedik bir yolda sona erdi; kitabın yayıma hazırlanması Napoleon’un Jena’ya girdiği günlere raslar; ekonomik durumu iyi olmayan Hegel 1807-8 arasında Bamberger Zeitung editörlüğü yaptı

1808 Aralık Nürnberg Äegidiengymnasium müdürü oldu, 1816 Ağustosuna dek burada kaldı; bu yıllarda Mantık Bilimi’ni yazdı

Mozart öldü (d. 1732) (1809)
1811 Nürnberg’de kendisinden 22 yaş küçük Marie von Tucher ile evlendi; Karl ve Immanuel adında iki oğlu oldu; Karl bir tarihçi, Immanuel bir tanrıbilimci olacaktı; Jena’dan Ludwig adında doğal oğlu aileye katıldı

1812-13 Nürnberg’de Mantık Bilimi’nin ilk bölümü olan Nesnel Mantık çıktı

Kierkegaard doğdu (ö. 1855) (1813)

Fichte
Fichte öldü (1814)

1816 İkinci bölüm olan Öznel Mantık yayımlandı; bunun ardından Erlangen, Berlin ve Heidelberg’den profesörlük teklifleri aldı, Heidelberg’den geleni kabul etti

1817 Derslerinde kullanmak üzere hazırladığı Anahatlarda Felsefi Bilimler Ansiklopedisi yayımlandı (ikincisi 1827 ve üçüncüsü 1830’da olmak üzere iki geliştirilmiş yayımını hazırladı)

1818 Berlin’de Fichte’nin ölümü üzerine boşalan felsefe kürsüsü için yenilenen teklifi kabul etti

Marx doğdu (ö. 1883) (1818)

1820-29 Estetik üzerine bu dönemde aldığı notlar sonradan biraraya getirildi; güzel sanatlara yakın bir ilgisi ve tanışıklığı vardı

1821 Tüze Felsefesi yayımlandı

1823-27 Estetik, Din Felsefesi, Tarih Felsefesi ve Felsefe Tarihi çalışmalarının en yoğun dönemi oldu; derslerine çeşitli yerlerden geniş bir izleyici kitlesi katıldı; 1820’de aynı yerde ve Hegel ile aynı saatlerde ders veren Schopenhauer Hegel’e karşı irrasyonalizm davasında tam bir başarısızlığa uğradı, Hegel’in sınıfı dolarken kendisi boş sınıfa ders vermek zorunda kalınca yarıyıl sonunda bu aptalca işi bıraktı

1830 Berlin Üniversitesi rektörlüğüne seçildi; Berlin Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik’i kurdu; son çalışması İngiliz Reform Tasarısı üzerineydi, bunun ilk bölümü Preussische Staatzeitung’da yayımlanırken ikinci bölümü sansür edildi

1831 Kolera salgını Almanya’ya da girdi; yaz için ailesiyle birlikte şehir dışına giden Hegel Mantık Bilimi’nin ilk bölümünü yeniden gözden geçirmeyi tamamladı; kış için evine döndüğünde 14 Kasım’da bir günlük bir hastalıktan sonra koleradan öldü; ölümünden kısa bir süre önce Görüngübilim’i düzeltiyordu; isteği üzerine Fichte ile ironik bir eytişimin yaratıcısı olan Karl Solger’in arasına gömüldü.

Hegel’in ölümünden sonra onun tarafından ünü gölgelenmiş olan Schelling Berlin’deki kürsüyü almak üzere çağrıldı; hükümet Hegelci felsefenin öğrenci kuşağı arasında yaratmış olduğu etkiyi dengelemeyi istiyordu; Schelling yaşamının ileri yıllarında daha dindar olmuş ve Hegel’in ussalcılığını eleştirmeye başlamıştı; Schelling’in Berlin’deki bu görevi sırasında Hegelciler arasında sol ve sağ bölünmesi biçimlenmeye başladı; sol Hegelciler özdekçiliğe dönerlerken, Schelling’in yeni irrasyonalizmi ise öğrencisi olan Kierkegaard yoluyla nihilizm, varoluşçuluk gibi akımları biçimlendirmede etkili oldu

Hegel üzerine birkaç yeni çalışma

Beiser, Frederick C., The Cambridge Companion to Hegel, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
Harris, H. S., Hegel’s Development: Toward the Sunlight 1770-1801, (Oxford: Clarendon Press, 1972).
Houlgate, Stephen, Freedom, Truth and History: An Introduction to Hegel’s Philosophy, (Londra ve New York: Routledge, 1991).
Kojève, Alexandre, Introduction to the Reading of Hegel, yay. haz. Allan Bloom, çev. J. H. Nichols, Jr, (New York: Basic Books, 1969).
Pelczynski, Z. A. (yay. haz.), The State and Civil Society: Studies in Hegel\'s Political Philosophy, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).
Pinkard, Terry, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
Pippin, Robert B., Hegel’s Idealism: the Satisfactions of Self-Consciousness, (New York: Cambridge University Press, 1989).
Pippin, Robert B. Idealism as Modernism: Hegelian Variations , (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
Redding, Paul, Hegel’s Hermeneutics, (Ithaca: Cornell University Press, 1996).
Taylor, Charles, Hegel, (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
Williams, Robert R., Recognition: Fichte and Hegel on the Other , (Albany: State University of New York Press, 1992).
Wood, Allen W., Hegel’s Ethical Thought, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

http://www.ideayayinevi.comhegel

georg wilhelm friedrich hegel (27 ağustos 1770, stuttgart - 14 kasım 1831), alman filozof. bir memurun oğluydu. tübingen'de ilahiyat okuduktan sonra bern ve frankfurt'ta felsefe öğretmenliğine başladı. 1805'te jena üniversitesine profesör oldu. başlangıçta schelling'in öznel idealizm felsefesine inanmış görünüyordu, sonradan kendine ayrı bir sistem kurup onun savunmasını yapmaya başladı. kurduğ  » Devamini Oku

George Berkeley

George Berkeley İngiliz felsefecisi (Kilkrin, 1687— Oxford, 1753). Anglikan inancına bağlı varlıklı bir ailenin çocuğu olan George Berkeley. Dublin’de öğrenim gördüğü sırada, felsefenin ve bilimin yanlışlarından arındırılmaları ve kusursuzlaştırılmalarıyla, hıristiyanlığa tıpa tıp uyan bir bilgeliğe ulaşılacağım düşündü ve ömrünü bu amacın gerçekleştirilmesine adadı. Önemli felse  » Devamini Oku

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Leipzig’de doğdu; doğduğu kentin üniversitelerinde, Jena ve Altdorf’da tüze, felsefe ve matematik okudu; tüzebilimi doktorasını yirmi yaşındayken Altdorf’dan aldı. Öğretmenleri arasında ünlü Christian Thomasius’un babası Jacob Thomasius ve E. Weigel vardı. Elektörlüğün yasal işleyişinin reformuyla uğraştığı Mayence’de bir konukluk  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

YönlerYönlerYönler

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç