Toplumdusmani.Net *
Yeni

Yazıyı Gönderen: cuhhal
Gönderilme Tarihi: Thu, 27-Jan-2011
Okunma: 5309 kez
Yazı Boyutu: 2.92 KB

Neden Okumalıyız?

NEDEN OKUMALIYIZ ?

Yeniden yapılandırılan eğitim-öğretim programları, değişen ve gelişen ders işleyişleri neticesinde artık öğrencilerden beklenilen bilgiyi ezberlemesi değil,verilen bilginin YORUMLANMASI,ANALİZ EDİLMESİ,BİLGİDEN SONUÇLAR ÇIKARABİLMESİ,DOĞRU YORUMLAYIP DOĞRU NETİCELERE ULAŞMASIDIR.

Okuduğunu anlama, anlatabilme, yorum yapabilme yetisini en çok geliştiren çalışma: OKUMAKTIR. OKUMAK,BEYNİ GELİŞTİREN EN İYİ AKTİVİTEDİR!!!

NEDEN OKUMALIYIZ?

1-Kitap Okuma Düşünceleri Olgunlaştırır. Okuma; düşünceyi besleyen, geliştiren ve çabuklaştıran ana kaynaklardan biridir.
2-Kitap Okuma Stresi Azaltır,zihni açar,hantallıktan kurtarır.
3-Kitap Okuma Bizi ‘Bir Bilen” Yapar
4-Bilgi dağarcığımızı ve kelime hazinemizi zenginleştirir.Birikimli insanlar haline getirir.
5-Anlama gücümüzü ve konuşma yeteneğimizi kuvvetlendirir.
6-Genel kültürümüzü artırır. Etkin ve etkili bir insan olmanın yollarını açar.
7-Meslek hayatımızdaki başarı düzeyimizi yükseltir.
8-Dünyaya bakış açımızı ve olaylara yaklaşımımızı değiştirir-geliştirir.
9-Toplumsal ilişkilerimizin kalitesini artırır.
10-0kul hayatındaki başarıları pekiştirir,arttırır.
11-Hayal gücümüzü geliştirir.Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözmede daha hızlı düşünüp daha yaratıcı olmamızı sağlar.
12-Okumak haz duymaya, zihnimizi süslemeye, karar verme yeteneklerimizi geliştirmeye yarar. İnsanı olgunlaştırır, erdemli kılar.


OKUYAN İNSAN DAHA BİLGİLİ VE ELBETTE DAHA BAŞARILI OLUR. BİLGİ GÜÇTÜR!

OKUMAYAN İNSAN ZİHNİNİ ÇALIŞTIRMIYOR DEMEKTİR.
Okuma iğneyle kuyu kazmaktır; kararlılık ister, sabır ister.
Goethe: “Okumayı öğrenme, sanatların en gücüdür.” der.
Gerçekten de okuma alışkanlığı edinebilmek zordur. Hele televizyonların insanı haber, film, şov bombardımanına tuttuğu, bilgisayarın çocuklarımızı esir aldığı günümüzde okuyabilmek, sanatların en zorudur, fakat en güzelidir.

Düz mantık olarak düşünürsek bir günde uyuma ihtiyacı dışında ortalama olarak 10 saat aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu 10 Saat içerisinde sadece 45 dakikalık dilimi kitap okumaya neden ayırmıyoruz acaba ? Günde sadece 45 dakikamızı ayırarak kendimizi sorgulayabilir ve rahatlamış oluruz.

Anne-baba olarak bize düşen en büyük görev sözlerle nasihat ederek, zorlayarak değil; davranışlarımızla örnek olmaktır.

! Unutmayın çocuk duyduğundan çok gördüğünü tatbik eder.OKUYAN BİREYLER YETİŞTİREBİLMEK DİLEĞİ İLE…

YEŞİM KAYA

Uzm.Snıf Öğrt.Hava Kirliliğinin Nedenleri

Hava Kirliliğinin Nedenleri (Özet) : 1. Kullanılan kalitesiz yakıtlar 2. Egzoz gazları 3. Kentlerin konumu 4. Soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılmaması 5. Olumsuz hava koşulları gibi olaylardır.Hava Kirliliğinin Nedenleri NelerdirKaliteli yakıtların kullanılması ile soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılması hava kirliliğini azaltacaktır. Otomobillerin egzozlarından çıkan Gazlar da  » Devamini Oku

Neden-Sonuç Cümleleri

Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin neden, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, neden sonuç anlamı taşır. Bir cümlede neden sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde "neden" bildiren kısım başta ya da sonda olabilir.   » Devamini Oku

Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636 yılında Halife Hz. Ömer döneminde, ünlü komutan Halid bin Velid tarafından İslam devleti topraklarına katıldı. Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan bu kuts  » Devamini Oku

Tanzimat Fermanının İlan Nedenleri

II. Mahmut'un 1839'da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin du­rumu hiç iç açıcı değildi. Osmanlı ordusu Nizip'te Mehmet Ali Paşa'ya yenilmiş, donanma Mısır'a götü­rülmüştü. Mısır sorunu bir Avrupa sorunu haline gelmişti. Bu durumda devlet ya Mehmet Ali Paşa'nın eline geçecek, ya da Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'ni himaye altına alaca  » Devamini Oku

Erezyonun Nedenleri

1- İklimin yarıkurak olması 2- Bitki örtüsünün tahrip edilmesi 3- Engebeli arazi yapısı ve eğim fazlalığı 4- Meralarda aşırı otlatılma yapılması 5- Toprakların nadasa bırakılması 6- Hızlı nüfus artışı (Bitki örtüsü tahribi, yanlış arazi kullanımı) 7- Eğimli yerlerde tarla açılması ve tarlaların eğime paralel sürülmesi Erozyona etki eden faktörler Erozyona etki eden faktörleri 5 grup altında  » Devamini Oku

İbn-i Sinaya Neden Avrupada Bilginlerin Hükümdarı Denilmiştir

Sorular: 1. İbni Sina, Avrupa' da Bilginlerin hükümdarı olarak nitelendirilmiştir.İbni Sina' ya bu unvan hangi özelliklerinden dolayı verilmiştir? 2. İbni Sina hangi bilim alanlarında çalışma yapmıştır? 3. İbni Sina' nın eserlerinin adları nelerdir? Cevaplar: 1. İbni sina tıp,felsefe ve daha bir çok alanda çalışmalar yaptığı için ona bilginlerin hükümdarı denilmektedir. Eserleri Batı dill  » Devamini Oku

Ses Kirliliğinin Nedenleri

Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de ses kirliliğidir. Gürültü de denilen ses kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler ya da insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek seslerdir. Ses kirliliğini yaratan önemli etmenler; Sanayileşme Plansız kentleşme Hızlı nüfus artışı Ekonomik yetersizlikler İnsanlara, gürültü  » Devamini Oku

Trafik kazalarının nedenleri ve olmaması için çözüm önerileri

Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda günde 5-20 kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100-200 bin kişi de yaralanmaktadır. Trafik kazalarının oluşmasının en önemli etmeni insandır. Bu oran ortalama %94 lere kadar ulaşmaktadır. • İnsan Faktörü %66 • Sürücü %27 • Yolcu %1 • Ar  » Devamini Oku

Osmanlı Islahatlarının Başarısız Olma Nedenleri

Islahatların başarılı olmamasında : 1) Islahat yapan devlet adamları ve padişahların uzun süre işbaşında kalamamaları ve yetersizlikleri 2) Çıkarları elden giden çevrelerin (Yeniçeri ocağı, ulema ve saray kadınları ile devlet adamları ) entrika ve isyanlarla ıslahatlara tepki göstermeleri 3) Kuyucu Murat Paşa, IV. Murat ve Köprülüler kuvvet ve şiddet yoluyla ülkede güvenliği sağlamayı amaçlam  » Devamini Oku

Ozon Tabakasının Delinmesinin Nedenleri

Atmosferde bulunan ozon tabakası çeşitli etkiler sonucu incelmektedir bu incelme delinme olarak adlandırılıyor.Ozon tabakasındaki incelmenin sebebi kloroflorokarbonlar (CFC) dır. Ozon deliği gerçek bir delik değildir. Ozon tabakasındaki bir incelmedir. Bu ozon tabakası gittikçe inceliyor anlamındadır. Bunun sebebi bizlerin havaya saldığı kimyasallardır. Bu kimyasallar günlük yaşamımızda kullanı  » Devamini Oku

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 14:13:15 01.27.2011  Güncelleme: 14:13:15 01.27.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Neden Okumalıyız

Güneş dünyayı, kitap insanlığı aydınlatır. Okumak, yazmak, düşünmek; birbirlerini tamamlayan, birbirlerine dönüşen, birlikte oluşan kocaman helezonla insan zekâsını hem kucaklayan, hem de onun başarılı olmasını sağlayan üç insani eylemden birisidir.
Okumak, bir amaç değil, araçtır. Günümüze ışık tutmuyorsa tarih okumanın, davranışlarımızı düzeltmeyecekse psikoloji okumanın, bakış açımızı değiştirmeyecekse felsefe okumanın bir anlamı yoktur. Okuduğumuz kitap, başımıza inen bir yumruk darbesiyle bizi uyandırmıyorsa o kitabı okumanın bir değeri yoktur.
Neden okumalıyız? Kendimizi ve içinde bulunduğumuz dünyayı tanımak ve değiştirmek için okumalıyız. Bilgi edinmenin en etkin yolu okumaktır. Dilimizi ve zihnimizi geliştirmek için okumalıyız. Kaliteli iletişim kurmanın yolu okumaktan geçer. Geçmişi öğrenmek, geleceği kavramak içindir okumak. Başka zaman ve mekânda yolculuk yapmak için okumaya gereksinim vardır. Temel ilke ve değerlerimizi ancak okuma sayesinde kavrarız. Pozitif düşünmek, yeni bakış açısı geliştirmek için okumalıyız. Ruh sağlığımızı geliştirmek ve yeni farkındalıklar kazanmak için yeni kitaplarla tanışmalıyız. Zira kitap insanlığın rehberidir. Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.
Günümüz küresel değerleri ne yazık ki, insanlarımızı okumayan, araştırmayan ve sorgulamayan bir toplum haline getirmiştir. Değer yargıları, üretim değerlerinden, tüketim değerlerine taşınmıştır.
Yararlı, verimli, üretici, yaratıcı, okuyan insan yerine, marka giyinen, spor arabası olan, kimseyi takmayan, ne okuyan, ne araştıran, sadece tüketen insan modeli ortaya çıkmıştır.
Gözlerimizin sayfa üzerindeki harf ve rakam karakterini tespit ederek beyine göndermesine okuma, tespit eden karakterlerin tanınmasına da anlama denir.
Acaba biz kitap okuma özürlü bir toplum muyuz?
Bir Japon bir yılda 25 kitap okur. Bir İsveçli yılda 10 kitap okur. Bir Fransız yılda 7 kitap okur. 6 Türk yılda bir kitap okur. Anketlere göre kitap okuma alışkanlığımızın düşük olmasına alım gücümüzün etkisi %6 ‘dır.
Atatürk’ü Atatürk yapan okuduğu kitaplar ve okuma eylemidir.
Bir gün yine Atatürk tarihle ilgili kalın bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki, çevresini görecek hali yoktu. Bir sürü ülke sorunu varken, devlet başkanının kendini tarih okumaya vermesi, Vasıf Çınar’ın biraz canını sıkmış olacak ki, Atatürk’e şöyle dedi:
Paşam tarihle uğraşıp kafa yorma. 19 Mayısta kitap okuyarak mı Samsun‘a çıktın?
Atatürk, Vasfı çınar’a şu yanıtı verir:
-Ben çocukluğumda yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.
Bir insanın bilincindeki değişim, tüm dünyada değişim yaratır.
Unutmayalım, kitaplı mutsuzluk, kitapsız mutluluktan daha iyidir


Ataner Yıldırım
Kişisel Gelişim Uzmanı / Yazar
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Üstadlar Özel Bölümü
» Reklamlar
» Alt-Kültür Başlıklar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç