Toplumdusmani.Net *
Yeni
Örnek Tartışma Konuları

Gönderen: zeus  Tarih: 12:09:32 08.17.2011

Tartışmada karşılıklı saygı ve hoşgörünün, nazik, anlayışlı, sabırlı olmanın;
konuşma kurallarına, verilen zamana ve sıraya uymanın amaca ulaşmada sayısız
yararları vardır.

Tartışmada başarılı olabilmek için konuyu, konunun olumlu ve olumsuz yönlerini,
tartışma süresini önceden belirlemek gerekir. Tartışma öğretimi kolaylaştıran, konuların
rahat kavranmasına yol açan ve tartışmaya katılanlara güven, kişilik ve görüş
kazandıran bir etkinliktir. Bunların yanı sıra kaynaklara başvurma, yöntemli çalışma ve
güzel konuşma alışkanlığı da kazandırır.

Tartışma Kuralları :
Tartışmaların gerçeği belirtebilmesi, sorunlara uygun, geçerli çözüm yollarına
ulaşabilmesi için, tartışanların bazı kurallara uygun davranmaları gerekir:

- Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak.
- Toplantılara sorunların çözümü için öneriler hazırlayarak gelmek.
- Günlük hayatta karşılaşılan tartışmalı sorunlar üzerinde, konuyu iyice kavrayıp
sonuçlarını görerek konuşmak.
- Tartışma konusu dışına çıkmamak.
- Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek.
- Söylenmiş düşünceleri, daha önceden verilmiş örnekleri tekrarlamamak.
- Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışmak.
- Tartışmayı benlik, kişisel üstünlük sorunu yapmamak.
- Toplantılarda başkanlığın uyarılarına karşı gelmemek.
- Aynı konuda üst üste söz almamaya çalışmak.
- Konuşanı ilgiyle dinlemek.
- Kendimizi övmemek ve başkalarını yermemek.
- Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak.

Tartışmada başkan, konuşmacılar ve sözcü bulunur. Bazen sözcülüğü de başkan
yapar, ayrıca bir sözcü bulunmaz.

Başkanın görevlerini şöyle sıralayabiliriz:
- Tartışılan konunun nitelik ve sınırlarının dinleyicilerce anlaşılmasını sağlamak.
- Tartışanların düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak.
- Tartışmanın konu dışına çıkmasını, gereksiz yere uzamasını, kişiselliğe dökülmesini,
gergin bir durum almasını önlemek.
- Belirtilen yöntem gereğince ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor
hazırlamak.
- Bir sözcü seçilmediği zaman gerekli kurula karşı raporun açıklanmasını,
aydınlatılmasını, gerekirse savunmasını yapmak.

Başkan yerine göre tartışmaya katılır, soru sorar, söylenenlerin zaman zaman
özetini yapar. Uzun konuşanlara, konunun dışına çıkanlara uyarılarda bulunur.
Başkan kendi düşünce ve görüşlerini kabul ettirmeye çalışmamalı; tartışan
grupların düşüncelerine önderlik etmeli ve en önemlisi kesinlikle tarafsız kalmasını
bilmelidir.

Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan
korkarım”
sözünü tartışma konusunda öğrendiklerinizi göz önünde bulundurarak
açıklamaya çalışınız.

Günlük bir olay, bir kitap, sınıfça bilinen bir roman, şiir veya oyunun
değerlendirilmesi, günlük hayatımızı etkileyen yeni bir buluş ya da gün yüzüne
çıkarılmış eski bir uygarlık tartışılacak konular olabilir. Konu seçildikten sonra veriler
toplanmalı, bilgiler, görüşler düzenlenmeli ve başkan tartışma kurallarını harfi
harfine uygulamalıdır.

Tartışmalarda seçilen konu önemli ve tartışmaya değer olmalıdır. Seçilen konu
düşünmeye yol açmalı, tartışmalara uygun olmalı ve istenilen zamana sığabilmelidir.
Bu konuda en güzel sözlerden birisini Woodrow Wilson söylemiştir:

“Haklarımızı kazanmak için genellikle tuttuğumuz yol mücadeledir. Bu yolun en kısa
yol değil fakat uzun yol olduğunu söyleyebilirim. Çünkü siz, bana sıkılmış yumruklarla
gelirseniz, herhâlde benim yumruklarımı da iki katı sıkılmış bulursunuz. Fakat bana
gelir ve “Gel oturalım, tanışalım, ayrı düşünürsek niçin ayrı düşündüğümüzü
anlayalım ve aramızdaki meselenin ne olduğunu belirleyelim.” derseniz, araştırmamız
sonucunda aramızda hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını veya anlaşamadığımız
noktaların çok az, fakat üzerinde anlaştığımız noktaların pek çok olduğunu, bir araya
gelip anlaşmak isteyince, bunun mümkün olduğunu görürüz.”


Birkaç tartışma konusunu şöyle sıralayabiliriz:
1. Televizyon, sinemayı olumlu mu olumsuz mu etkilemiştir?
2. Eğitim yoluyla savaşlar önlenebilir mi, önlenemez mi?
3. Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi daha etkili olur?
4. Kitaplıklardan yeterince yararlanabiliyor muyuz?
5. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı nasıl verilebilir?

Tartışmaların topluluk karşısında yapılanları toplu tartışmalar adını alır.
Dinleyiciler karşısında dinleyiciler için yapılan bu tartışmaların amacı fikir alışverişi ve
kamuoyu yaratmak; dinleyicilerin konuşulanlardan kendi bilgi, görgü ve deneyimlerine
göre sonuç çıkarmalarını sağlamaktır. Münazara; açık oturum, panel, sempozyum,
forum toplu tartışma çeşitleri arasında yer alırlar.

Dinleyicilerin huzurunda dinleyiciler için gerçekleştirilen tartışmalarda
konuşmacıların tartışma konusundaki bilgi, birikim, görgü ve düşünceleri halka iletilir.
Bundan amaç, onları bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Bu tip tartışmalarda kamuoyu
yaratma endişesi konuşmacı-dinleyici ilişkisini belirleyen önemli bir faktördür.
Açık oturum, panel, sempozyum, forum gibi tartışmalar, basın ve halk önünde
gerçekleşir. Münazara ise daha çok eğitim amacıyla sınışarda düzenlenir.

Tartışma konumuzu ünlü İngiliz yazarı Oscar Wilde’ın bir sözü ile bitiriyoruz:
“Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım”.

Soru: tartışma konusunda savunma nasıl yapılmalıdır?
Mesaj: tartışma konumu nasıl savunabilirim?
YORUM GÖNDER
Yorum Kuralları*
YORUMUNUZ SİTE SAHİBİ UYGUN GÖRÜP ONAYLARSA YAYINA GİRECEKTİR.
Başlık*
Mesaj Simgesi*
Mesaj*
url email imgsrc image code quote
Örnek
bold italic underline linethrough   


 [daha...]
Seçenekler*
Smileyleri Göster 
Xoops Kodlarını Göster 
Otomatik Satır Bütünlüğü 
 

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç