Toplumdusmani.Net *
Yeni
Cevaben: Dil - Kültür - Edebiyat İlişkisi Nedir?

Gönderen: zeus  Tarih: 16:25:28 06.04.2010

Dil -Kültür Edebiyat İlişkisi
Kültür, bir toplumun tarihi gelişme süreci içinde meydana getirdigi maddi ve manevi degerlerin
bütününü ifade eder.Bir dil sanatı olan edebiyat da kültürün içinde yer alır.

Gerçekte kültürün temelini dil oluşturur. Çünkü Dil, bir çok kültür degerinin yaratıcısı oldugu gibi bir çogunun da taşıyıcısı durumundadır. Maniler,türküler,destanlar,atasözleri, masal ve tekerlemeler, dil ürünü olarak ortaya çıkar. Yüksek kültür degerleri arasında yer alan edebi eserlerde dogrudan dile dayanır.Kaldıki kültürel degerlerin çaglar boyunca korunarak kuşaktan kuşaga aktarılmasını saglayan başlıca vasıta dildir.Kuşaklar arasıdnaki kültür bagı bu yolla kurulur.

Tarih bilinci bu degerlerle oluşturulur.
Kültür ile edeibyat arasındaki ilişki şöyle de degerlendirileblir:Kültür ,edebiyata derinlik
kazandırır;edebiyatda, kültüre canlılık katar. Kültür ile edebiyat arasındaki bu etkileşim ;
dil vasıtasıyla olur.

Sanat eserleri yüksek kültür degerleridir.Yüksek kültüre ancak dünya ölçüsünde sanat ve edebiyat eserleri ile varılablir.
YORUM GÖNDER
Yorum Kuralları*
YORUMUNUZ SİTE SAHİBİ UYGUN GÖRÜP ONAYLARSA YAYINA GİRECEKTİR.
Başlık*
Mesaj Simgesi*
Mesaj*
url email imgsrc image code quote
Örnek
bold italic underline linethrough   


 [daha...]
Seçenekler*
Smileyleri Göster 
Xoops Kodlarını Göster 
Otomatik Satır Bütünlüğü 
 

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç