Toplumdusmani.Net *
Yeni
MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM

Gönderen: zeus  Tarih: 14:50:51 12.01.2010

MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM
Sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılma­sıyla kazandığı anlamına mecaz anlam denir. Sözcükler, ancak cümle ya da deyimlerin içerisinde mecaz anlam kazanır.

Şu örnekleri inceleyelim:
1. Yusuf Efendi, biçareye ağız açtırmıyordu.
2. Onun iğneleyici sözleri hepimizi rahatsız etti.
3. Ahlâkla hukuk arasında sıkı bir bağ vardır.

“Ağız”, “iğneliyici” ve “bağ” sözcükleri bu cüm­lelerde gerçek anlamlarından sıyrılmıştır: “Ağız” söz­cüğü, “ağız açtırmamak” deyimi içerisinde “başkasına söz söyleme fırsatını vermemek” anlamında; “iğnele­yici” sözcüğü, “dokunaklı” anlamında; “bağ” sözcüğü de “ilgi” anlamında kullanılarak mecaz anlam kazan­mıştır.

Örnek Soru 1:
“İnce” kelimesi, hangi cümlede gerçek an­lamıyla kullanılmıştır?
A) Kızlar, halı dokurken ince düşüncelere dal­mışlardı.
B) İnce ipek ipliklerle dokunan halılar daha gü­zeldir.
C) Halı satıcısının ince davranışı müşteriyi etki­ledi.
D) Halı dokumak, herkesin beceremeyeceği in­ce bir iştir.
(1992-FL)

Çözüm
“ince” sözcüğü “B’de gerçek anlamıyla kullanıl­mıştır: “kalınlığı az olan”. Diğer seçeneklerde ise mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
Cevap B’dir.


Örnek Soru 2
Hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılan bir kelime vardır?

A) Günlerce ondan hiçbir haber alamadım.
B) Bahçenin etrafını dikenli tel ile çevirdim.
C) Fırsatı kaçırdığıma hâlâ yanarım.
D) Söyleyecek hiçbir sözüm yok.
(1997-DPY)

Çözüm:
C’deki “yanmak” sözcüğünün temel anlamı “bir nesnenin ısı ve ışık yayarak kül durumuna geç­mesidir. Halbuki burada sözcük, temel anla­mından bütünüyle sıyrılarak “çok üzülmek” an­lamında kullanılmıştır.
Cevap C’dir.
YORUM GÖNDER
Yorum Kuralları*
YORUMUNUZ SİTE SAHİBİ UYGUN GÖRÜP ONAYLARSA YAYINA GİRECEKTİR.
Başlık*
Mesaj Simgesi*
Mesaj*
url email imgsrc image code quote
Örnek
bold italic underline linethrough   


 [daha...]
Seçenekler*
Smileyleri Göster 
Xoops Kodlarını Göster 
Otomatik Satır Bütünlüğü 
 

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç