Toplumdusmani.Net *
Yeni
Siyasi Alanda Yapılan İnkilaplar

Gönderen: egina  Tarih: 10:01:30 11.04.2009

Siyasi Alanda Yapılan Inkılaplar Ödevi

saltanatın kaldırılması

yurdun kurtuluşu, osmanlı saltanatına rağmen gerçekleşmişti. 23 nisan 1920’den itibaren salt milletin egemenliğine dayanan yeni bir devlet kurulmuş ve yurdun kurtuluşu sağlanmıştı. artık iyice eskiyen ve yıpranan kişisel saltanatın sürmesi akla aykırı idi.
büyük zafer kazanıldıktan ve mudanya ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra, barış görüşmeleri hazırlıklarına başlanmıştı. işte bu sırada istanbul hükümeti, tbmm başkanlığına yolladığı yazılarla zaferin kazanılması ile artık işbirliği yapılması gerektiğini bildirdi. zaferin kazanılmasında hiçbir rolü almayan, hatta onu köstekleyen saltanat şimdi ankara hükümetine barış görüşmelerinde “işbirliği” öneriyordu. ayrıca, 28 ekim tarihli notalarında anlaşma devletleri, osmanlı hükümeti ile tbmm hükümeti’ni birlikte, barış görüşmelerine katılmayı resmen çağırmışlardı. barış görüşmelerinde türk tarafını bölerek güçsüzleştirmek istiyorlardı.
23 nisan 1920’den itibaren, milli egemenliğe dayanan devletin kurulması ile kişisel saltanatın zaten kalkmış olduğunu kabul eden gazi mustafa kemal ortaya çıkan fırsatı değerlendirerek en önemli siyasal inkılâplardan birini gerçekleştirdi. gazi 1 kasım’da tbmm’de yaptığı tarihsel bir konuşmada, millet egemenliği yanında kişisel egemenliğim de sürmesinin akla aykırı olduğunu belirtti. barış görüşmelerine istanbul hükümetinin de çağrılması tbmm üyelerini zaten çok öfkelendirmişti. böylece 1 kasım 1922’de tbmm oybirliğiyle aldığı kararla osmanlı saltanatını kaldırdı. tbmm’nin verdiği kararda, saltanatın, istanbul’un işgal tarihi olan 16 mart 1920’de kalkmış sayıldığı belirtilmiştir.
saltanatın kaldırılması ile, tevfik paşa hükümeti’nin yapacağı bir iş kalmamıştı. sadrazam saray’a istifasını verdi. son osmanlı hükümdarı vahdettin, padişahlık sıfatının kalkması üzerine bir süre şaşkınlaştı. sonunda, 17 kasım’da, hâlâ istanbul’da bulunan ingiliz komutanlığına başvurarak yurdu terk etti.
dikkate değer nokta, vahdettin ingiliz koruyuculuğu isterken yazdığı mektuba “osmanlı padişahı” imzasını değil, “müslümanların halifesi” imzasını atmasıdır. o halde vahdettin de tbmm’nin kararını tanımış olmaktadır.
osmanlı padişahı aynı zamanda müslümanların da halifesi sayılırdı. tbmm yalnız padişahlığı kaldırmıştı. halifelik makamı duruyordu. vahdettim kaçınca, artık onun halifelik sanını taşıması mümkün değildi. bu nedenle 18 kasım günü toplanan tbmm, osmanlı ailesinden veliaht abdülmecit efendi’yi halife seçti.

b. cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması

1. cumhuriyetin ilanı ve mustafa kemal paşa’nın ilk cumhurbaşkanı seçilmesi
tbmm’nin açılışı ile millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kuruldu. bu yeni devletin bir başkanı yoktu. kurtuluş savaşı sırasında mustafa kemal paşa tbmm başkanı olarak devlet başkanı eksikliğini gidermeye çalışmıştır. gerek dış ilişkilerde, gerek iç işlerinde bir devlet başkanı gibi davranıyordu ama o, gerçekte bir kurul olan tbmm’nin başı idi.
1 kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılınca, padişahın varlığından doğan sorun da çözümlenmiş oldu.
1921 anayasası ile kurulan hükümet sistemi de, zaferden sonra, tam olarak işleyemez duruma gelmişti. bilindiği gibi, ilk kurulan sistemde ayrı bir hükümet yoktu. tbmm’nin kendisi hükümetti. ancak, bakanlıkların işlerini bir büyük kurul olarak yerine getirmesi çok zor olduğundan kendi içinden vekiller seçiyordu. bunlar, tbmm’nin vekili olarak başına geçtikleri bakanlıkları yönetiyorlardı. bu vekillerin içinden biri, vekiller kurulunun toplantılarını yönetirdi. yani bir başbakan da yoktu.partiler ve çok partili döneme geçiş saltanatın kaldırılması

yurdun kurtuluşu, osmanlı saltanatına rağmen gerçekleşmişti. 23 nisan 1920’den itibaren salt milletin egemenliğine dayanan yeni bir devlet kurulmuş ve yurdun kurtuluşu sağlanmıştı. artık iyice eskiyen ve yıpranan kişisel saltanatın sürmesi akla aykırı idi.
büyük zafer kazanıldıktan ve mudanya ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra, barış görüşmeleri hazırlıklarına başlanmıştı. işte bu sırada istanbul hükümeti, tbmm başkanlığına yolladığı yazılarla zaferin kazanılması ile artık işbirliği yapılması gerektiğini bildirdi. zaferin kazanılmasında hiçbir rolü almayan, hatta onu köstekleyen saltanat şimdi ankara hükümetine barış görüşmelerinde “işbirliği” öneriyordu. ayrıca, 28 ekim tarihli notalarında anlaşma devletleri, osmanlı hükümeti ile tbmm hükümeti’ni birlikte, barış görüşmelerine katılmayı resmen çağırmışlardı. barış görüşmelerinde türk tarafını bölerek güçsüzleştirmek istiyorlardı.
23 nisan 1920’den itibaren, milli egemenliğe dayanan devletin kurulması ile kişisel saltanatın zaten kalkmış olduğunu kabul eden gazi mustafa kemal ortaya çıkan fırsatı değerlendirerek en önemli siyasal inkılâplardan birini gerçekleştirdi. gazi 1 kasım’da tbmm’de yaptığı tarihsel bir konuşmada, millet egemenliği yanında kişisel egemenliğim de sürmesinin akla aykırı olduğunu belirtti. barış görüşmelerine istanbul hükümetinin de çağrılması tbmm üyelerini zaten çok öfkelendirmişti. böylece 1 kasım 1922’de tbmm oybirliğiyle aldığı kararla osmanlı saltanatını kaldırdı. tbmm’nin verdiği kararda, saltanatın, istanbul’un işgal tarihi olan 16 mart 1920’de kalkmış sayıldığı belirtilmiştir.
saltanatın kaldırılması ile, tevfik paşa hükümeti’nin yapacağı bir iş kalmamıştı. sadrazam saray’a istifasını verdi. son osmanlı hükümdarı vahdettin, padişahlık sıfatının kalkması üzerine bir süre şaşkınlaştı. sonunda, 17 kasım’da, hâlâ istanbul’da bulunan ingiliz komutanlığına başvurarak yurdu terk etti.
dikkate değer nokta, vahdettin ingiliz koruyuculuğu isterken yazdığı mektuba “osmanlı padişahı” imzasını değil, “müslümanların halifesi” imzasını atmasıdır. o halde vahdettin de tbmm’nin kararını tanımış olmaktadır.
osmanlı padişahı aynı zamanda müslümanların da halifesi sayılırdı. tbmm yalnız padişahlığı kaldırmıştı. halifelik makamı duruyordu. vahdettim kaçınca, artık onun halifelik sanını taşıması mümkün değildi. bu nedenle 18 kasım günü toplanan tbmm, osmanlı ailesinden veliaht abdülmecit efendi’yi halife seçti.

b. cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması

1. cumhuriyetin ilanı ve mustafa kemal paşa’nın ilk cumhurbaşkanı seçilmesi
tbmm’nin açılışı ile millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kuruldu. bu yeni devletin bir başkanı yoktu. kurtuluş savaşı sırasında mustafa kemal paşa tbmm başkanı olarak devlet başkanı eksikliğini gidermeye çalışmıştır. gerek dış ilişkilerde, gerek iç işlerinde bir devlet başkanı gibi davranıyordu ama o, gerçekte bir kurul olan tbmm’nin başı idi.
1 kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılınca, padişahın varlığından doğan sorun da çözümlenmiş oldu.
1921 anayasası ile kurulan hükümet sistemi de, zaferden sonra, tam olarak işleyemez duruma gelmişti. bilindiği gibi, ilk kurulan sistemde ayrı bir hükümet yoktu. tbmm’nin kendisi hükümetti. ancak, bakanlıkların işlerini bir büyük kurul olarak yerine getirmesi çok zor olduğundan kendi içinden vekiller seçiyordu. bunlar, tbmm’nin vekili olarak başına geçtikleri bakanlıkları yönetiyorlardı. bu vekillerin içinden biri, vekiller kurulunun toplantılarını yönetirdi. yani bir başbakan da yoktu.partiler ve çok partili döneme geçiş konusunda geniş içerikli bir ödev dosyasıdır. Bu ödev dosyası oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır.
YORUM GÖNDER
Yorum Kuralları*
YORUMUNUZ SİTE SAHİBİ UYGUN GÖRÜP ONAYLARSA YAYINA GİRECEKTİR.
Başlık*
Mesaj Simgesi*
Mesaj*
url email imgsrc image code quote
Örnek
bold italic underline linethrough   


 [daha...]
Seçenekler*
Smileyleri Göster 
Xoops Kodlarını Göster 
Otomatik Satır Bütünlüğü 
 

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç