Toplumdusmani.Net *
Yeni
terim

Gönderen: egina  Tarih: 18:03:58 11.05.2009

Bir sözcüğün belirli bir sanat,spor,biim,meslek vb içerisinde kazandığı özel
anlamdır.
Diğer bir deyişle, bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı
karşılayan kelimelere terim denir.
Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.

Örnek: kök, mısra, muson.

"yüklem, özne, kök, zarf", dil bilgisi terimleri; "üçgen, daire, çap",
kelimeleri de geometri terimleridir.

Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da
sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.

Örnek: "Budala" kelimesi halkın söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem
anlamlarıyla kullanılır, fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine
sahip anlamında kullanıldığında terimdir.
Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir. Terimlerin, mecaz
anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.

Boğaz'ı geçip Karadeniz'e ulaştık.
Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
Ağacın kökleri çok derinde.
Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir.

UYARI 1: Bir sözcük farklı bilim dallarında farklı terim anlamlara sahip
olabilir.Örneğin kök sözcüğü matematikte de, Tıpta da terim anlamıyla
kullanılabilir.Yine "perde" sözcüğü hem tiyatroda hem de müzikte terim anlamda
kullanılabilir.

UYARI 2 : Bir sözcüğün terim anlam sahibi olabilmesi için mutlaka o bilimdalı
ile ilgili bir cümlede geçmesi gerekir.Hiç bir sözcük tek başına terim anlam
sahibi olamaz.
Örneğin "Konuya yanlış açıdan bakıyorsun." cümlesinde açı sözcüğü terim anlam
dışıdır. Fakat, "Üçgende en önemli birim açılardır." cümlesinde açı sözcüğü
bir geometri terimi olarak kullanılmıştır.
YORUM GÖNDER
Yorum Kuralları*
YORUMUNUZ SİTE SAHİBİ UYGUN GÖRÜP ONAYLARSA YAYINA GİRECEKTİR.
Başlık*
Mesaj Simgesi*
Mesaj*
url email imgsrc image code quote
Örnek
bold italic underline linethrough   


 [daha...]
Seçenekler*
Smileyleri Göster 
Xoops Kodlarını Göster 
Otomatik Satır Bütünlüğü 
 

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç