Toplumdusmani.Net *
Yeni
Cevaben: Mecaz Anlam Örnekleri

Gönderen: zeus  Tarih: 15:20:52 04.18.2011

Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında, başka bir an­lamı karşılayacak şekilde, daha çok soyut olarak kul­lanılmasına mecaz anlam denir.

Mecaz anlam, söze güzellik, canlılık ve güç vermek amacıyla kullanılır. Dillerin zenginliği, sözcüklerin sa­yısıyla değil, bu sözcüklerin herkesin bildiği ortak an­lamının dışında kullanılabilmesi ile ölçülür.

Sözcüğün temel, yan ve mecaz anlamları birbirine karıştırılmamalıdır. Sözcüğün temel anlamıyla yan anlamı arasında anlamsal bir ilgi, benzerlik varken; temel anlamla mecaz anlam arasında, anlamsal hiç­bir ilgi yoktur.

ÖRNEKLER
"Ayar" sözcüğünün temel anlamı, "bir ölçünün doğ­ruluğunu yoklamaya yarayan aygıt'tır.

"Ayar aletiyle altınların ölçümü yapıldı," cümlesinde "ayar" sözcüğü, temel anlamında kullanılmıştır.

"Bakkalın terazisinin ayarı bozulmuş." cümlesinde "ayar" sözcüğü, yan anlamıyla kullanılmış.

"Bu ayardaki kişilerle konuşma demedim mi?" cüm­lesinde ise "ayar" sözcüğü, mecaz anlamıyla kullanıl­mıştır.

"Ayak" sözcüğünün temel anlamı, "bacakların bilek­ten aşağıda bulunan ve yere basan kısmıdır."

Top oynarken ayağını burktu." (Temel anlam)

"Sandalyenin kırılan ayağını onardım." (Yan anlam)"Ayağını kaydırmak için çok uğraştılar."

(Mecaz anlam)"Ağız" sözcüğünün temel anlamı, "yüzde, avurtlarla çene arasında olup sesin çıkmasına, nefes alıp ver­meye ve besinleri almaya yarayan boşluk"tur.

"Süt içerken ağzımı yaktım." (temel anlam)"Çuvalı ağzına kadar buğdayla doldurdu." (yan anlam)

"Seni görünce ağız değiştirdi." (mecaz anlam)
YORUM GÖNDER
Yorum Kuralları*
YORUMUNUZ SİTE SAHİBİ UYGUN GÖRÜP ONAYLARSA YAYINA GİRECEKTİR.
Başlık*
Mesaj Simgesi*
Mesaj*
url email imgsrc image code quote
Örnek
bold italic underline linethrough   


 [daha...]
Seçenekler*
Smileyleri Göster 
Xoops Kodlarını Göster 
Otomatik Satır Bütünlüğü 
 

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç