Toplumdusmani.Net *
Yeni
Cevaben: Kişi Zamirleri

Gönderen: zeus  Tarih: 14:53:20 02.23.2012

Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklere kişi zamir­leri denir."Ben, sen, o, biz, siz, onlar" sözcükleri kişi zamir­leridir. Bu sözcükler hangi eki alırlarsa alsın, hangi koşullarda kullanılırsa kullanılsın, kişi zamiridir.Kişi zamirlerinin çekimleri ve çoğullanmaları

Soru: kişi zamirlerinden her birinden 3 tane cümle
Mesaj: kisi zamiriyle 3 er cümle

I.T.KII. T KIII. T.KI. Ç.KII. Ç.KIII. Ç.K
YalınBenSen0BizSizOnlar
- iBeniSeniOnuBiziSiziOnları
- eBanaSanaOnaBizeSizeOnlara
-deBendeSendeOndaBizdeSizdeOnlarda
- denBendenSendenOndanBizdenSizdenOnlardan


ÖRNEK Ona kapıyı ben açtım.Sen bizimle ilgili kötü şeyler söylemişsin.Sizin, tatile onlarla gideceğinizi bilmiyorduk.

UYARI 1: Dönüşlü zamir olan "kendi" sözcüğü de kişi zarniridir. "Kendi" zamiri diğer kişi zamirleriyle aynı özelliği gösterir. Ad durum eklerini alınca çekimi şöyle olur:
I.T.KII. T.KIII. T.KI. Ç.KII. Ç.KIII. Ç.K
YalınKendimKendinKendisiKendimizKendinizKendileri
- iKendimiKendiniKendisiniKendimiziKendiniziKendilerini/td>
- e/span>KendimeKendineKendisineKendimizeKendinizeKendilerine
-deKendimdeKendindeKendisindeKendimizdeKendinizdeKendilerinde
- denKendimdenKendindenKendisindenKendimizdenKendinizdenKendilerinden
ÖRNEK Kendisi uğramış. Bizzat kendine anlattım.

a- "Kendi" sözcüğü, tamlamalarda hem tamlayan hem de tamlanan olarak kullanılabilir.

ÖRNEK Kendisi-nın görev-i Tamlayan Ahmet'in kendi-si O-nun kendi-si Tamlanan

b- "kendi " zamiri diğer zamirlerin anlamını kuvve­tlendirmek, pekiştirmek amacıyla kullanılabilir. Anla­mın pekişebilmesi için "kendi" sözcüğü kişi zamiriyle aynı kişiye çekimlenmelidir.

ÖRNEK

Onu ben, kendim çalıştırdım.("Kendim" sözcüğü birinci tekil kişi zamiri olan "ben" öznesini pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır.)

Bunu sen, kendin istedin.("Kendin" sözcüğü ikinci tekil kişi zamiri olan "sen" öznesini pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır.)

c- "kendi"'zamiri deyimler de sık sık kullanılır.

ÖRNEK Kendine yedirememek, kendinden geçmek, kendini bilmek, kendine gelmek, kendi kendine gelin güvey olmak, kendine yontmak, kendini ağırdan satmak, kendini ateşe atmak

ÖRNEK Kendine yedirememek, kendinden geçmek, kendini bilmek, kendine gelmek, kendi kendine gelin güvey olmak, kendine yontmak, kendini ağırdan satmak, kendini ateşe atmak.

UYARI 2:Adlardan sonra cümle içinde en çok özne görevini üstlenen sözcük türü zamirdir.

Parayı ona ben verdim. Özne

O bugün evden çıkmamış.özne

Sizler Türkiye'nin en büyük güvencesisiniz. Özne

UYARI 3: Kişi adılları edatlarla kullanılabilir.

ÖRNEK Benim gibi, sizin gibi, ona göre...

UYARI 4: Kişi adılları ad tamlamalarında yalnızca tamlayan olarak kullanılabilir. Tamlanan olarak kulla­nılamaz.

ÖRNEK Ben-im kalem-im O-nun ev-i

UYARI 5: Kişi zamirleriyle kurulan ad tamlamaların­da tamlama eklerinin yerini iyelik

ÖRNEK

Biz-im araba-mız(-im ve -mız diye tamlama eki yoktur. Bunlar iyelik ekidir ve tamlama eki yerine kullanılmıştır.)

sen-in kalem-in (-in diye bir tamlanan eki yoktur. Tamlama eki olan "-ı, -i, -u, -ü"nün yerini ikinci tekil iyelik eki "-n" almış­tır.)

UYARI 6: Birinci ve ikinci tekil kişi zamirleri (ben, sen) adın yönelme durumu ekini (-e, -a) aldıklarında ses değişimi oluşur.

ÖRNEK Ben -> Ban-a Sen -> San-a

UYARI 7: Kişi zamirleri birbirlerinin yerine kullanı­labilir. Kimi zaman saygı göstermek, bazen resmi olma çabası, kimi zaman da büyüklük taslamak amacıyla ben yerine biz , sen yerine siz adıllarının kullanıldığı görülür.

Sizinle nerede tanışmıştık.(Resmiyet söz konusu olduğu için ikinci kişi zamiri "siz", ikinci tekil kişi zamiri olan "sen"in yerine kulla­nılmıştır.)
YORUM GÖNDER
Yorum Kuralları*
YORUMUNUZ SİTE SAHİBİ UYGUN GÖRÜP ONAYLARSA YAYINA GİRECEKTİR.
Başlık*
Mesaj Simgesi*
Mesaj*
url email imgsrc image code quote
Örnek
bold italic underline linethrough   


 [daha...]
Seçenekler*
Smileyleri Göster 
Xoops Kodlarını Göster 
Otomatik Satır Bütünlüğü 
 

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç