Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > M > Mürşit


Mürşit Nedir

Mürşit: (Özet) İrşad eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran, peygamber varisi olan kılavuz. tarikat piri, şeyhi.

Mürşid Kimdir


Kelime anlamı olarak mürşid, irşad eden eden, eğiten, aydınlatan demektir.
Bu deyim, insanı kamil ve tarikat şeyhi kelimeleriyle eş anlamlıdır.
Mürşid insan ruhunu eğitmekle görevli ve yetkili kılınan kişidir. Ruh eğiticisi kendisine intisab ile eğitim isteyen kişilerin özelliklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurur. Her öğrenciye ayrı ayrı eğitim verir, yol gösterir.

Mürşidin Sıfatları:
- Silsilesi itibariyle Hz.Peygambere kesiksiz olarak ulaşan bir kamil mürşidden irşad icazeti almış olmak.
- Manevi zevk sahibi olmak.
- Şefkat ve himmette yüce olmak.
- Allahtan gelen her şeye razı olmuş bulunmak.
- Kendisine Allah tarafından yetenekleri bilme gücü verilmiş bulunmak

Mürid Kimdir


Sözlükte anlamı, "dileyen, irade ve istek sahibi olan" diye verilmektedir.
Tasavvuf deyimi olarak: iradesi olmayan, kendi şahsi iradesine göre değil Hakk'ın ve Mürşid'in iradesine göre hareket eden anlamı taşımaktadır. Derviş, müntesib, mensub kelimeleri ile eş anlamlıdır.
Ölüm ve hayat gerçeğini öğrenmek niyetiyle bir kamil mürşide bağlanan talib sözü de aynı anlamı ifade eder.

Tasavvufta vardıkları aşamalar yönünden müridler üç türlüdür:
a) Mübtedi: Zahirden batına varmak için bir mürşidin rehberliğinde, belirli kurallara uyarak manevi bir yolculuğa ve bu yolculuğun güçlüklerine talib olan kişidir.
b) Mutavassıt: Manevi yolculukda gelişmesi orta seviyede olan müride bu ad verilir.
c) Müntehi: Vuslat ve müşahade makamına ulaşan müride denir.

Yetenekleri yönünden de müridler üçe ayrılır:
1)Mukarrabin: Bu deyim en yetenekli müridleri ifade eder. Bu yetenekteki müridleri mürşid şettar usulune göre eğitir ve öğretir.
2)Ebrar: Bu orta yetenekteki müriddir. Bu türlü müridlere mürşid ebrar usulüne göre eğitim verir.
3)Ahyar: Bu yetenekleri diğerlerine nisbeten daha az olan müridlerdir. Bu müridlerin eğitimi mürşid tarafından ahyar usulüne göre sürdürülür.

Mürşit | Ekleyen: | Tarih: 06-Oct-2011 13:15. | Bu yazı 68142 kez okundu..

Mürşit ile ilgili diğer yazılar.. 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 16:00:44 06.04.2010  Güncelleme: 16:00:44 06.04.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Mürşit Nedir ?

Mürşit, Tasavvufta tabi olunan kâmil insan örneği. İslam tasavvuf ekollerinin hemen hemen tamamında müritlerini (tabiilerini ya da intisaplılarını) terbiye eden Kur'an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını Dinin esasları, Dini hayat, Tevhit, Marifetullah, konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allahta Fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden öğretmen (Kelime anlamı: irşad eden.)

Mürşit, mürid için terbiye etmede üstlendiği rolden dolayı manevi baba sayılır. Hatta mürşide baba şeklinde de hitap edilir. Muhammed'e de sahabenin baba olarak hitap etmesiyle ilgili manevi ve gerçek babayı ayırmak üzere olan bir Kur'an âyeti şöyledir:

Ahzab Suresi: 40 - Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyle bilendir.

Mürşitlere izafe edilen olağanüstü hâllerden (Kerametlerden) dolayı, halk arasında "Mürşit uçmaz, mürit uçurur" deyimi kullanılır.
Cevapla
zeus
Tarih: 16:01:24 06.04.2010  Güncelleme: 16:01:24 06.04.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Mürşid Kimdir ?

Mürşid Kimdir :


Kelime anlamı olarak mürşid, irşad eden eden, eğiten, aydınlatan demektir.
Bu deyim, insanı kamil ve tarikat şeyhi kelimeleriyle eş anlamlıdır.
Mürşid insan ruhunu eğitmekle görevli ve yetkili kılınan kişidir. Ruh eğiticisi kendisine intisab ile eğitim isteyen kişilerin özelliklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurur. Her öğrenciye ayrı ayrı eğitim verir, yol gösterir.
Mürşidin Sıfatları:
- Silsilesi itibariyle Hz.Peygambere kesiksiz olarak ulaşan bir kamil mürşidden irşad icazeti almış olmak.
- Manevi zevk sahibi olmak.
- Şefkat ve himmette yüce olmak.
- Allahtan gelen her şeye razı olmuş bulunmak.
- Kendisine Allah tarafından yetenekleri bilme gücü verilmiş bulunmak

Mürid Kimdir :


Sözlükte anlamı, “dileyen, irade ve istek sahibi olan” diye verilmektedir.
Tasavvuf deyimi olarak: iradesi olmayan, kendi şahsi iradesine göre değil Hakk’ın ve Mürşid’in iradesine göre hareket eden anlamı taşımaktadır. Derviş, müntesib, mensub kelimeleri ile eş anlamlıdır.
Ölüm ve hayat gerçeğini öğrenmek niyetiyle bir kamil mürşide bağlanan talib sözü de aynı anlamı ifade eder.
Tasavvufta vardıkları aşamalar yönünden müridler üç türlüdür:
a) Mübtedi: Zahirden batına varmak için bir mürşidin rehberliğinde, belirli kurallara uyarak manevi bir yolculuğa ve bu yolculuğun güçlüklerine talib olan kişidir.
b) Mutavassıt: Manevi yolculukda gelişmesi orta seviyede olan müride bu ad verilir.

c) Müntehi: Vuslat ve müşahade makamına ulaşan müride denir.
Yetenekleri yönünden de müridler üçe ayrılır:
1)Mukarrabin: Bu deyim en yetenekli müridleri ifade eder. Bu yetenekteki müridleri mürşid şettar usulune göre eğitir ve öğretir.
2)Ebrar: Bu orta yetenekteki müriddir. Bu türlü müridlere mürşid ebrar usulüne göre eğitim verir.
3)Ahyar: Bu yetenekleri diğerlerine nisbeten daha az olan müridlerdir. Bu müridlerin eğitimi mürşid tarafından ahyar usulüne göre sürdürülür.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Mürşit
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç