Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > T > Totem


Totem Nedir

totem: klanlarda bir hayvan, bir bitki veya bir cisim klan’ın atası durumunda olup, kutsal sayılır ve adına “totem” denir ( kelime kuzey amerika’da yaşayan bir kızılderili kabilesi dilinden alınmıştır). bütün klan mensupları o totemden türedikleri kanaatindedirler. totemlerin taştan veya tahta parçalarından yapılır ki , buna “şuringa” adı verilir. kurt, tavşan vb; herhangi bir bitki ve mesela bir taş parçası; yağmur, deniz vb. totem olabilir.onu ata sayanlar kendilerini birbirleri ile akraba bilirler, toteme ait klan’ın adını taşırlar,o toteme ait törenlere katılırlar; bir klan’ın üyeleri arasında evlenme yasaktır, çünkü birbirlerini kardeş kabul ederler. halbuki diğer totemler, kendilerince kutsal olmadığı için başka klan mensupları ile mümkündür. bir görüşe göre “exogamie”( dışardan evlenme) nin sebebi budur. eski türk örf ve gelenekleri arasında kısaca açıkladığımız özelliklerine uygun görünen bazı inanış ve davranışlar dikkati çekmektedir: türk ailesinde dışardan evlenme esastır. türkler kurdu ata saymışlardır. bu nokta gök-türklerin menşei bahsinde çin kaynaklarında kesinlikle belirtilmiştir. ayrıca geçen yüzyılın ikinci yarısında asya türk zümrelerinden altaylılar ve yakutlarda tespit edilen, baba ve anayı temsil eden mahiyetteki semboller ( put, idol) totemcilikteki şuringa’ları hatırlatır. bütün bunlar bir kısım araştırmacıyı eski türklerin bu klan dini ile ilgileri olabileceği düşüncesine götürmüş
Totem | Ekleyen: | Tarih: 02-Sep-2007 13:25. | Bu yazı 94763 kez okundu..

Totem ile ilgili diğer yazılar.. 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
apollon
Tarih: 16:19:40 07.02.2009  Güncelleme: 16:19:40 07.02.2009
Webmaster
Tarih: 03.21.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 176

Totem Nedir ?

Alm. Totem (n) und Totemismus (m), Fr. Totem et totémisme (m), İng. Totem and totemism. Kuzey Amerika ve Avustralya gibi birbirinden uzak iki bölgede yayılan bozuk inançlardan birinin adı. İnsanların kudsi olarak kabul ettikleri ve yaptıkları taş, ağaç, hayvan, bitki gibi şeylere ’Totem’, bu batıl inanca ve tapmaya da ’Totemcilik’ denmektedir. Oturacak yer anlamına gelen ’Totemcilik’, Amerika’nın ’Erdeken’ boyunun dilinden alınmıştır. Totemcilik, bir çeşit puta tapıcılık, totem de puttur. Totemciler, ilahi dinlerden hiçbirisine inanmazlar. Bazı sosyologlara göre totemcilik inancı, henüz klan dönemini yaşayan küçük insan topluluklarının bir bitki veya bir hayvana kudsilik atfederek tapınmalarından doğmuştur. Totemcilik çoğunlukla nüfusu birkaç yüzü aşmayan küçük köy topluluklarında yayılmıştır. Bunlar hayvan, bitki ve taşlardan birini, bazı özelliklerini kudsileştirerek kabilelerine ’totem’ edinmişlerdir. Bazılarında totem, kabilenin en büyüğü olarak, bazılarında da kabile fertlerini birleştiren müşterek bir ata olarak kabul edilmiştir. Totemcilik inancında olan kabileler totemlerinin kendilerini koruduğuna, yardım ettiğine ve kendilerinin ondan geldiğine inanırlar. Çoğu müzikli, danslı ve şarkılı merasimlerle totemlerine tapınırlar. Kabile reisleri çok defa aynı zamanda büyücü, sihirbaz ve kahindir. Avrupa’da ’Totemizm’ adı verilen bu sapık inançlar, günümüzde Güney Amerika, Avustralya, Afrika ve Okyanusya’nın geri kalmış bölgelerinde yaşayan kabilelerde yaygındır. Avrupalı sosyologlar bu kabilelere bakarak, bütün milletlerin klan devresinde Totemizm inancına sahip olduklarını ileri sürmektedirler. Bunlar, insanların ilk inanıp, tapındıkları şeyin çeşitli totemler olduğunu zannetmekte ve bu faaliyetlerini doğru kabul etmektedirler. Bu sosyologlardan Emile Durkheim ve onun yolunda olanlar, Türklerin de bir klan dönemi yaşadıklarını ve bir totem inancına sahip olduklarını söylemektedirler. Sosyologların gerek insanlık ve gerekse Türkler için ileri sürdükleri bu düşünceleri faraziyeden ibaret olup, bir delile dayanmamaktadır. İslam alimlerinin eserlerindeyse bu konuda özetle şu bilgiler verilmektedir. Allahü teala yeryüzüne ilk insan ve ilk peygamber olan hazret-i Adem’i gönderdi. Bütün insanlar, bundan ve hazret-i Havva’dan çoğaldı. İnsanlar ilk defa çeşitli totemlere değil, Allahü tealaya inanıyor ve O’na tapınıyordu. Adem aleyhisselamdan sonra insanlar kendisini yaratanı unuttu. Aklı sayesinde düşündü, fakat O’na giden yolu bulamadı. Bunu evvela etrafında aradı. Kendisine en büyük faydası olan güneşi yaratıcı sandı ve ona taptı. Kabaran denizleri, yanar dağları, yırtıcı hayvanları görünce de bunları onun yardımcısı sanarak sembollerini, benzerlerini yapmaya kalktı. İşte bunlardan putlar ve Totem inancı doğdu. Çeşitli zamanlarda gönderilen birçok peygamberin bildirdiği ilahi dinlere inanmayan ve gösterdikleri yolda gitmeyen bu sapık inançlı kavimler, Nuh aleyhisselam zamanındaki tufanla yok edildi. 12 Nuh aleyhisselam zamanındaki Tufandan sonra bütün insanlık hazret-i Nuh’un çocuklarından yeniden çoğaldı. Bu arada Asya kavimleri Yafes’ten meydana geldi. Türkler, Nuh aleyhisselamın çocuklarından Yafes’in oğlu Türk’ün soyundan gelmektedir. Türk’ün çocukları ve torunları hazret-i Nuh’un dinindeydi. Orta Asya’ya yerleşmişler ve çoğalmışlardı. Uzun zaman sonra Türklerin yurdu, güneşe, aya, yıldızlara tapanAsuriler tarafından işgal edildi. Türklerin başına geçen bazı bozuk inanışlı hükümdarlar, hazret-i Nuh’un bildirdiği ilahi dini bozarak Türkleri puta tapmaya alıştırdılar. Ancak Türkler arasında ’tek tanrı, Cennet-Cehennem, ahiret, hayat, melek-şeytan, kadına itibar ve saygı, büyüğe itaat ve küçüğe şefkat’ gibi ilahi dinlere mahsus inançlar hiçbir zaman unutulmadı. Böylece bilinen Totemizm inancına kapılmadılar, ama ilahi dinden de ayrılmış oldular. Türklerin İslamiyeti kendiliklerinden seve seve ve kitleler halinde kabul etmeleri de onların hazret-i Nuh’un dinini şuur altlarında tutarak unutmadıklarını ve hep o dini aradıklarını göstermektedir. (Bkz. Türkler)
Cevapla
apollon
Tarih: 16:20:30 07.02.2009  Güncelleme: 16:20:30 07.02.2009
Webmaster
Tarih: 03.21.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 176

Totem Nedir ? Totemcilik

İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.

Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki, doğasal olay ya da cansız bir nesne. a. bk.totemcilik.

totem: totem heykeli. totem pole totem heykeli. totemism i. ongunculuk, totemizm. totemist i. onguncu, toteme inanan kimse; totem uzmanı.
Cevapla
BESTE
Tarih: 10:55:46 10.09.2010  Güncelleme: 10:57:02 10.09.2010
Kaotik Üye
Tarih: 03.07.2005
Nereden:
Gönderiler: 73

Totem Nasıl Yapılır?

Totem Nedir? Nasıl Yapılır?


Totem çeşitli toplumlarda görülen insanların, bitkilere, hayvanlara ya da farklı maddelere olağan üstü hareket ve inançlarına verilen addır. Günümüzde farkında olmasak bile herkezin en az bir kaç Totemi vardır. Anlayacağınız dilde anlatmak gerekirse Toteme bir örnek vermek istiyorum; ”yaklaşık 7 ila 9 yaşlarımda arkadaşlarımla birlikte sokakta parasına meşe oynamayı severdim ve sürekli oynardık, meşeyı atış sırası bana geldiğinde sağ elimle meşeyi atarken… sol elimlede orta parmak yapardım” ve bunun uğur getireceğine inanırdım. Totem budur. İnanmaktır aslı…


İnsanlar bazen varolan Totemlerinden farkında bile değildirler. Örn: bir şans oyunu oynayan şahıs, çekiliş sonuçlarını beklerken, ellerini bir araya getirmesi, kendini kasması ve çeşitli hareketler yapması bir totem sayılabilir. Ona şans getirebilir.

Totem bazen futbolda, kahvehanede, okulda her yerde karşınıza çıkabilir. Kavede kumar oynayan bir kitlede oyunculardan birinin her saat başında diğer oyunculardan ”yer değiştirilmesini” isteyebilir. Çay kaşığını ters koyması, kağıtların defalarca karılmasına rağmen en son hamleyi kendisinin yapması bir totemdir.

Totem beynin gidip gelmesi o anki mevzuya kitlenilmesi ile oluşur, genellikle şizofreni, acayip beyinlerde çok sık rastlanır.

Totem güzeldir, ve Toteme inanmak daha güzeldir. Bu makalemde totem ve totem nasıl yapılır hakkında bir kaç bilgi aktardım. Umarım Totemin ne olduğunu anlamıştırsınız.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
totem
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç