Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > P > Pagan


Pagan Nedir

Eski zamanlarda, latince “paganus” kelimesinden gelen ve resmi roma devlet dininin dışındaki diğer politeist inançları tanımlamak için kullanılan aşağılayıcı bir terimdi. Paganus “köylü, kaba” gibi anlamlara gelir. O zamanlar kullanılan daha sonra hristiyanların benimsediği heathen da kırlık alanlarda yaşayan anlamına gelir. Eski zamanlarda şehir hayatını benimsemeyip, kırlarda yaşayan, mevsimlerin döngüsünü kutlayan ve atalarının inançlarını yaşamaya devam eden insanlar için kullanılıyordu. Daha sonraları hristiyanlar "pagan" ve "heathen" kelimelerini kafir anlamında, kendilerinden olmayan herkesi hatta müslümanları ve musevileri bile aşağılamak için kullanmışlardır. Haçlı seferlerinde, istanbul’un yağmalanmasında hristiyanlar hep kendilerine karşı pagan düşmanlar olduğuna inanmışlardır.

Kısaca :Kelime anlamı olarak pagani'den gelir ki bu da kırlık yerde yaşayan kişileri tanımlamak için kullanılmıştır. Tek tanrılı dinler öncesi panteist anlayışı benimserler, doğayı kutsal tutarlar, güneşin ve ayın hareketlerini festivallerle kutlarlar. Doğa güçlerini tanrılar ve tanrıçalar olarak kişileştirirler ama esasen yaratıcı gücün tekliğine inanmışlar, tanrı ve tanrıçaları bütünün parçaları olarak görmüşlerdir..

Günümüzde tek tanrılı ve kitaplı dinlere değil, doğa kökenli çok tanrılı dinlere inanan insanlar bu terimi gururla sahiplenirler. türkçe sözlüklerde karşılığının "putperest" olmasının bu terimi açıklamaya yetmeyeceği aşikardır.

Pagan inançları kabul etmiş kişiye denir, dolayısıyla "pagan" kelimesi hem sıfat hem isim olarak kullanılır. Yeterli bilgi olmadan yapılan yorumların tersine dinsizlik, ateizm ya da satanizm ile ilgisi yoktur, olmamıştır. Yüzyıllardır süren hristiyan propagandalarının tersine, paganların cennet ve cehennem inançları olmadığı gibi, şeytan inançları da yoktur ve inanmadıklarına tapmaları da söz konusu olamaz.

Paganların ruhban sınıfı yoktur, örgütlü bir din yapısı da yoktur bunun yerine çeşitli pagan inançlar vardır ve tanrı ve tanrıçaya ulaşmanın yolunun bir değil çeşitli olduğunu düşünürler. Doğanın efendisi değil onun bir parçası olduğuna inanır ve tüm ruhani çabalar ile (meditasyon, dua, tapınma, ibadet, büyü, sihir, ritüel vs.) yaşadığımız dünya ve paganizmin temeli olan öte dünya ve tanrıça ile bütünleştiklerini düşünürler.

Popüler kültürün coşmasıyla bir tüketim nesnesi gibi öne çıkmasına rağmen paganlar, inançlarının temeline inmeyi ve paylaşmayı tercih ediyorlar, inançlarında propaganda yapmak yoktur, zaten buna ihtiyaçları da yoktur Çünkü mevsimlerin ve yaşamın sonsuz döngüsüne inanan paganlar kendi iç huzurlarına ulaşma çabasıyla yeterince meşguldur.

Paganlar gizli örgütler ya da komplo teorilerini reddederler, bunun yerine ortak bilince ve paylaşıma inanırlar, mesih yoktur, gelip herkesi kurtaracak hızır da yoktur onlara göre, bu dünyanın ölümden sonrası için sınav olduğunu öne süren tek tanrılı dinlere karşı paganlar ölümden sonra yaşamaya ve tekrar doğmaya devam eden ruh ile herşeyin birbirini tamamladığı döngüsel bir inançlar sisteminde yer alırlar. Paganların inancının temeli gaia, kutsal kitapları doğadır.

Pagan | Ekleyen: | Tarih: 17-Aug-2012 17:50. | Bu yazı 80997 kez okundu..

Pagan ile ilgili diğer yazılar..

  • # Propaganda

    Propaganda Nedir ? (Özet) : Örgütlü olarak inandırma etkinliği; bir düşünceyi savunanların çıkar veya görüşlerine uygun düşecek biçimde ve yandaşlarını çoğaltmak amacıyla insanların tutum ve davranışlarını değiştirme etkinliklerinin tümü. Propaganda Nedir ? (Detay) : Propaganda çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan önceden planlanmış bir mesajlar bütünüdür. Propaganda tarafsız bilgi sağlama yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar. Mesaj doğru olsa da yönlü olabilir ve olayın tümünü denge...
    Devamını Oku 2011-09-07 11:26:46
  • # paganizm

    anaerkil, çok tanrılı bir dindir.özünde doğa/tabiat ana vardır.doğurganlık kutsaldır.tek tanrılı dinler çıkmadan önce uzun zaman inanılmıştır.tek tanrılı dinler çıktıktan sonra da inananları kalmış hatta günümüzde bile paganlar vardır. detay için bakınız : pagan...
    Devamını Oku 2007-09-22 09:06:43


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Pagan
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç