Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > R > Rapor Yazımı


Rapor Yazımı Nedir

Araştırmacı tuttuğu notları kendi düşünce ve yorumlarını da katarak ilk taslak haline getirir. Bu taslağın birkaç kez düzeltilmesi ve geliştirilmesi ile son şeklini alır. Yazma işleminde konu daha iyi anlaşılabilir. Tez konusundaki düşüncelerimizin değişmesine de yol açabilir. Bu yüzden tekrar kaynak taraması yapılmalıdır.

Toplanan malzemenin tez cümlesini kanıtladığından tam olarak emin olduktan sonra yazma işlemine başlanmalıdır. Bir araştırmada hangi bilgi veya görüşlerin araştırmacıya hangilerinin başkalarına ait olduğu mutlaka belirtilmelidir. Başkalarına ait olanlarda mutlaka kaynak gösterilmelidir.

İlk taslakta asıl olan fikir akışının düzenli olmasıdır. Bu aşamada tablo, grafiklerle uğraşılmamalıdır. Giriş ve sonuç bölümleride en son yazılmalıdır. Dipnotları tam şekliyle yazmak da gereksizdir. Dipnotun hangi kelimeden sonra geleceğini belirlemek yeterlidir, ayrıntılar daha sonra yazılabilir.

İlk taslak yazımından sonra metin dilbilgisi ve üslup yönünden düzeltilmeli, boş bırakılan yerler doldurulmalıdır. tablo, grafik ve şekiller yerine konarak giriş ve sonuç bölümleri yazılır.

Giriş bölümüne konu açıkça yazılır. Konunun neden seçildiği, ne gibi yararlar beklendiği ve hipotezin ne olduğu belirtilir. Uygulanan yöntem, konu sınırlandırılmaları ve kullanılan malzeme de belirtilir.

Sonuç bölümüne konu bir kez daha tanıtılarak uygulanan yöntemlerle elde edilen bulgular yazılır. Sonuçta tez cümlesi yinelenir ama başka cümleler ve ifadeler kullanılır. Elde edilen bulgular yorumlanarak tezin doğruluğu konusunda bir yargıya varılır.

Bundan sonra dipnotların yerine konması gelir.

Yazıdaki üslubun açık, sade ve akıcı bir nitelikte olması gerekir. Gereksiz kelimelere yer verilmemelidir. Taslağı son kez okumadan önce birkaç gün dinlenmek yararlı olur. Son okumada metin üslup yönünden kontrol edilir, noktalama hataları ve cümle düşüklükleri giderilir, tablo, grafik ve şekillerin yerlerinin doğru olup olmadığı kontrol edilir.

Bütün bunlardan sonra metin son yazım aşamasına gelmiştir. Yazılar genelde bilgisayarda yazılır. Metin yazıldıktan sonra yeniden baştan sona kadar okunarak gramer veya yazım hataları düzeltilmelidir.

Rapor Yazımı | Ekleyen: | Tarih: 24-Nov-2011 18:30. | Bu yazı 10351 kez okundu..

Rapor Yazımı ile ilgili diğer yazılar..

 • # Sayıların Yazımı

  Sayıların Yazımı : Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir. Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar harfle gösterilir. İki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, yüz yıllık tarih, bin yıldan beri... Yaş otuz beş, yolun yarısı eder. Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır. Öğleden sonra saat 17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 met...
  Devamını Oku 2011-11-14 19:27:57
 • # Rapor Nasıl Hazırlanır

  Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne girer. Rapor; yazılı olur, ancak "sözlü" olarak da bir makama, kurula sunulabilir. Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, "dilekçe" yazmak biçiminde olmalıdır. Sözlü olarak raporun sunulmasında ise, sunulan kişiye ya da ku...
  Devamını Oku 2010-11-30 17:50:43
 • # Kısaltmaların Yazımı

  Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. Yapılan kısaltmaların benimsenmesi, yaygınlaşması ve herkes tarafından anlaşılması gerekir. AA, AB, ABD, age., AGİK, AIDS, aids, AKM, Alb., Alm., anat., AOÇ, AP, APS, Apt., Ar., Ar. Gör., ark., Asb., ASELSAN, Asist., ASKİ, AŞTİ, AT, Atğm., ATO, AÜ, AÜ, AÜ, Av., B (batı), B. (bay), bağ., BAĞ-KUR, BBC, BCG, BDT, bk. (bakınız), BM, Bn. (bayan), BOTAŞ, Bşk., C. (cilt), DGM, dm, EKG, ed. (edebiyat), FIFA...
  Devamını Oku 2011-11-30 18:04:57
 • # Ek-Fiilin Yazımı

  3. Ek-Fiilin Yazımı Ek-fiil isimlerin yüklem olmasını sağlayan ektir.. a. Ek-fiil (imek fiili) eklendiği kelimeye bitişik de yazılabilir ondan ayrı da... Ama genellikle bitiştirilir. Ayrı yazıldığı zaman ünlü uyumlarına uyup uymadığına bakılmaz. Bitişik yazılan ek-fiil “büyük ve küçük ünlü uyumu” kurallarına uyar. 1. Sessiz harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa, başındaki “i” düşer: rahatsız idim→rahatsızdım, çocuk ise→çocuksa, Serkan imiş→Serkan’mış, koşar iken→koşark...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:50:20
 • # Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı

  . Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı „Ünlü daralması görülen Türkçe kelimeler: söyle-yor→söylüyor, anla-yor→anlıyor, yaşa-yor→yaşıyor, de-yor→diyor de-e→diye de-en→diyen, de-e-lim→diyelim, ye-en→yiyen, ye-ince→yiyince, ye-ecek→yiyecek, kork-ma-yor→korkmuyor, gel-me-yor→gelmiyor... Birden çok heceli olan kelimelerde de sadece söyleyişte daralma vardır, atlayarak (→atlıyarak), başlayan (→başlıyan), yaşayacak (─yaşıy...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:56:52
 • # Tarihlerin Yazımı

  11. Tarihlerin Yazımı a. Tarihler zaman birimi olarak en kısadan en uzuna doğru sıralanır: gg.aa.yyyy: 30 Haziran 1998 30.06.1998 30/06/1998 b. Gün, ay, yıl rakamlarının arasına nokta ya da eğik çizgi konur: 11.12.1999=11/12/1999 c. Tarihlerde aylar harfle de rakamla da yazılabilir. Ayların adı harfle yazılırsa gün, ay ve yıl arasına işaret konmaz: 2 Eylül 2000=02.09.2000 ...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:54:22
 • # Rapor yazarken dikkat edilmesi gerekenler

  Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne girer. Rapor; yazılı olur, ancak "sözlü" olarak da bir makama, kurula sunulabilir. Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, "dilekçe" yazmak biçiminde olmalıdır. Sözlü olarak raporun sunulmasında ise, sunulan kişiye ya da ku...
  Devamını Oku 2011-11-24 18:20:42
 • # Samsun Raporu

  - Milli mücadelenin ilk raporudur. - Türklerin yabancı kontrolüne tahammülü yoktur. - Yunanlıların İzmir'de hakları yoktur; işgal geçicidir. - Millet, Milli Bağımsızlık ülküsü etrafında birleşmiştir; bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır. - Samsun bölgesi Rumları siyasi emellerinden vazgeçerlerse olaylar kendiliğinden sona erecektir. ...
  Devamını Oku 2011-01-04 14:15:14
 • # Rapor Yazımı

  Araştırmacı tuttuğu notları kendi düşünce ve yorumlarını da katarak ilk taslak haline getirir. Bu taslağın birkaç kez düzeltilmesi ve geliştirilmesi ile son şeklini alır. Yazma işleminde konu daha iyi anlaşılabilir. Tez konusundaki düşüncelerimizin değişmesine de yol açabilir. Bu yüzden tekrar kaynak taraması yapılmalıdır. Toplanan malzemenin tez cümlesini kanıtladığından tam olarak emin olduktan sonra yazma işlemine başlanmalıdır. Bir araştırmada hangi bilgi veya görüşlerin araştırmacıya hangilerinin başkalarına ait olduğu mutlaka belirtil...
  Devamını Oku 2011-11-24 18:30:11


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Rapor Yazımı
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç