Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > H > Hacim


Hacim Nedir

Hacim (V) Nedir ? Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.

Çevrenizdeki katı, sıvı ve gaz halinde olan maddelerin hepsi bir yer kaplar. Yani hepsinin bir hacmi vardır. Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Her maddenin bir hacmi vardır. Hacim maddeler için ortak özelliklerden birisidir. iki madde birlikte aynı hacmi işgal edemez. Örneğin bir kaba su konulduğunda, kabın içindeki hava kabı terkeder.

Katı maddelerin belirli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvı maddelerin belirli bir hacimleri olmasına rağmen belirli bir şekilleri yoktur. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar. Gaz maddelerin ise belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur. Gazlar konuldukları kapların şekillerini ve hacimlerini alırlar.

Hacim V sembolü ile gösterilir. SI birim sisteminde hacim birimi m3 tür. Pratikte maddelerin hacmini ölçmek için m3 ün alt katları olan cm3 ve dm3 kullanılır.

Düzgün Olmayan Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Düzgün geometrik yapıda olmayan katı cisimlerin hacimleri ölçülerek bulunamaz. Bu tür cisimlerin hacmi dereceli kaplardaki sıvılardan yararlanılarak bulunabilir.

Cisim, tamamen sıvı dolu bir kaba batırıldığında, sıvıda erimemek şartıyla, hacmi kadar hacimde sıvı ta-şırır. Dolayısıyla taşan sıvı alınıp dereceli bir kaba konularak hacmi ölçülür ve bu hacim cismin hacmine eşittir. Tamamen dolu olmayan dereceli bir kap içindeki sıvıya cisim atıldığında, cismin hacmi kadar hacimde sıvı yer değiştirir. Yani iki madde aynı hacmi paylaşamayacağına göre, cisim geldiğinde o kadar hacimde sıvı oradan giderek yer değiştirir.

Taş atılmadan önce sıvı düzeyi V1 i göstermiş olsun. Cisim atıldığında x sıvı düzeyi V2 çizgisine geliyorsa, cismin hacmi, eşitliğinden bulunur. Eğer katı bir cisim sıvı içine atıldığında çözünüyorsa, cismin gerçek hacmini bulamayız. Çünkü, katı cismin katı hali ile sıvı halinin hacmi eşit değildir.

ikinci neden ise, katı cismin içinde olabilecek hava boşluklarından dolayı eridiğinde hava, sıvıdan kabarcıklar halinde çıkar ve katı hacmi ile sıvı haldeki hacmi eşit olmaz. Bundan dolayı düzgün geometrik biçimdeki cisimlerin hacmi ölçülürken sıvı içinde çözünmemesi gereklidir.


Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi
Geometrik şekildeki, dikdörtgenler prizması, küp, silindir, kare piramit, küre ve koni şeklindeki katı cisimlerin hacimleri boyutları ölçülerek hesaplanır. Bu cisimlerin hacim formülleri ilerki konularda da gerekli olacağından bilinmesi gerekir.

Dikdörtgenler prizmasının hacmi, farklı üç kenarının çarpımına eşittir.

V = a. b. c

Küpün kenarları eşit uzunlukta olduğundan, hacmi

V = a'nın küpüdür.

Taban yarı çapı r, yüksekliği h olan silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
Referans: Hacim Nedir ? Maddelerin Hacmi Nasıl Ölçülür ?

Hacim | Ekleyen: | Tarih: 18-Jan-2011 14:33. | Bu yazı 87515 kez okundu..

Hacim ile ilgili diğer yazılar..

  • # Hacim ile Kütle Arasındaki Fark

    Hacimle kütle arasındaki fark şudur. Hacim Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere denir. Kütle ise madde miktarı demektir yani maddenin ağırlığıdır. Yani bir madde çok yer kaplayabilir ama hafif olabilir mesela pamuk şeker gibi veya birşey küçüktür az yer kaplar ama ağırdır mesela demir ağırlıklar gibi. Biri maddenin kapladığı alan biri ağırlığıdır. Aşağıda kütle ve hacimin ne olduğunu ve özelliklerini detaylı olarak size anlattım. Kütle* Her madde tanecikli yapıdadır.Maddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler. * Bir...
    Devamını Oku 2012-09-27 17:23:31
  • # Hacim Sanatları

    Hacim Sanatları : Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Sözgelimi heykel, seramik, anıtlar gibi. ...
    Devamını Oku 2008-01-10 21:37:25


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 10:47:24 01.12.2009  Güncelleme: 16:38:37 11.16.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Hacim Nedir

Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. İki madde birlikte aynı hacmi işgal edemez. Örneğin bir bardağa su konulduğunda bardağın içindeki hava, kabı terkeder.Katı maddelerin belli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvı maddelerin belli bir hacimleri olmasına rağmen belirli bir şekilleri yoktur, konuldukları tabın şeklini alırlar. Gazların ise hem belirgin hacimleri hem de belirgin şekilleri yoktur. Konuldukları kapların hacmini ve şeklini alırlar.
Geometrik Biçimli Cisimlerin HacimleriGeometrik şekilli, dikdörtgenler prizması, küp, silindir, küre ve koni şeklindeki katı cisimlerin hacimleri, boyutları ölçülerek hesaplanır.Dikdörtgenler prizmasının hacmi farklı üç kenarının çarpımına eşittir.
Hacim = En . boy . yükseklikV = a . b. c dir.Üç kenarı da eşit ve a kadar olan küpün hacmiV = a3 dür.
Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. V = pr2 . h dir.Yarıçapı r olan kürenin hacmi          
 Düzgün Olmayan Cisimlerin HacimleriDüzgün geometrik yapıda olmayan katı cisimlerin hacimleri, dereceli kaplardaki sıvılardan yararlanılarak bulunur.
Bu tür cisimler tamamen sıvı dolu olan bir kaba batırıldığında, sıvıda erimemek şartıyla hacmi kadar hacimde sıvı taşırır. Eğer cisim tamamen batmıyorsa, taşan sıvının hacmi batan kısmın hamine eşit olur.
Tamamen dolu olmayan dereceli kaptaki sıvıya bir cisim atılırsa, cismin hacmine eşit hacimde sıvıyı yer değiştirir.Eğer katı bir cisim sıvı içine atıldığında çözünüyorsa, cismin gerçek hacmini bulamayız. Çünkü, cismin katı haldeki hacmi ile sıvı haldeki hacmi eşit olmadığı gibi, katı içinde hava boşlukları olabilir ve eridiğinde hava çıkar ve hacim azalır.Dereceli kapta bulunan kuru kumun üzerine su döküldüğünde, karışımın hacmi, su ve kumun ayrı ayrı hacimlerinin toplamından daha küçük olur. Bunun nedeni, kum tanecikleri arasında hava boşluğu olması ve suyun bu boşlukları doldurmasıdır. Buna göre, kumun gerçek hacmi, karışımın hacminden suyun hacmi çıkarılarak bulunur.Hacim BirimleriHacim V sembolü ile gösterilir. SI birim sisteminde hacim birimi m3 tür. Pratikte maddelerin hacmini ölçmek için m3 ün alt katları olan cm3 ve dm3 kullanılır. Bir cismin hacmi bulunurken, üç boyutu çarpıldığı için, hacim birimleri de uzunluk birimlerinin küpü olarak ifade edilir.  
1 m3 =1000 dm3
1 dm3 =1000 cm3 = 1 Litre
1 cm3 =1000 mm3
Hacim ölçüleri 1000 in katları olarak artar. 1 litrenin 1 dm3 e eşit olduğu bilinirse, litre birimi diğer birimlere kolaylıkla çevrilebilir.
Hacim Ölçüleri:      1   Metrekup (m³)         1 m³   1Dekametre kup (Dm³).....= 1000 m³   1Hektometre kup (hm³).... =1.000.000 m³ 1Kilometre kup (Km³) .......=1.000.000.000 m³  1Desimetre kup (dm³) ......=1/1.000 m³ 1Santimetre kup (cm³)......= 1/1.000.000 m³ 1Milimetre kup (mm³) .......=1/1.000.000.000 m³       
Hacim Ölçüleri: (Sıvılar için):

   
  1 Litre (l) 1 l

 1Dekalitre (dal) =.....10 l
  
 1Hektolitre (hl) =......100 l

 1Kilolitre (kl) =.........1.000 l

1Desilitre (dl) =........1/10 l

  1Santilitre (sl) =.......1/100 l

1Mililitre (ml) =........1/1.000 l
Cevapla
zeus
Tarih: 10:48:16 01.12.2009  Güncelleme: 10:48:16 01.12.2009
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Maddelerin Hacmi

Çevrenizdeki katı, sıvı ve gaz halinde olan maddelerin hepsi bir yer kaplar. Yani hepsinin bir hacmi vardır.

Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Her maddenin bir hacmi vardır. Hacim maddeler için ortak özelliklerden birisidir. iki madde birlikte aynı hacmi işgal edemez. Örneğin bir kaba su konulduğunda, kabın içindeki hava kabı terkeder.

Katı maddelerin belirli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvı maddelerin belirli bir hacimleri olmasına rağmen belirli bir şekilleri yoktur. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar. Gaz maddelerin ise belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur. Gazlar konuldukları kapların şekillerini ve hacimlerini alırlar.

Hacim V sembolü ile gösterilir. SI birim sisteminde hacim birimi m3 tür. Pratikte maddelerin hacmini ölçmek için m3 ün alt katları olan cm3 ve dm3 kullanılır.
Cevapla
zeus
Tarih: 10:48:59 01.12.2009  Güncelleme: 10:48:59 01.12.2009
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Düzgün Olmayan Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi

Düzgün Olmayan Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi

Düzgün geometrik yapıda olmayan katı cisimlerin hacimleri ölçülerek bulunamaz. Bu tür cisimlerin hacmi dereceli kaplardaki sıvılardan yararlanılarak bulunabilir.

Cisim, tamamen sıvı dolu bir kaba batırıldığında, sıvıda erimemek şartıyla, hacmi kadar hacimde sıvı ta-şırır. Dolayısıyla taşan sıvı alınıp dereceli bir kaba konularak hacmi ölçülür ve bu hacim cismin hacmine eşittir.

Tamamen dolu olmayan dereceli bir kap içindeki sıvıya cisim atıldığında, cismin hacmi kadar hacimde sıvı yer değiştirir. Yani iki madde aynı hacmi paylaşamayacağına göre, cisim geldiğinde o kadar hacimde sıvı oradan giderek yer değiştirir.

Taş atılmadan önce sıvı düzeyi V1 i göstermiş olsun. Cisim atıldığında x sıvı düzeyi V2 çizgisine geliyorsa, cismin hacmi, eşitliğinden bulunur.

Eğer katı bir cisim sıvı içine atıldığında çözünüyorsa, cismin gerçek hacmini bulamayız. Çünkü, katı cismin katı hali ile sıvı halinin hacmi eşit değildir.

ikinci neden ise, katı cismin içinde olabilecek hava boşluklarından dolayı eridiğinde hava, sıvıdan kabarcıklar halinde çıkar ve katı hacmi ile sıvı haldeki hacmi eşit olmaz. Bundan dolayı düzgün geometrik biçimdeki cisimlerin hacmi ölçülürken sıvı içinde çözünmemesi gereklidir.
Cevapla
zeus
Tarih: 10:49:49 01.12.2009  Güncelleme: 10:49:49 01.12.2009
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi

Geometrik Biçimli Cisimlerin Hacimlerinin Ölçülmesi

Geometrik şekildeki, dikdörtgenler prizması, küp, silindir, kare piramit, küre ve koni şeklindeki katı cisimlerin hacimleri boyutları ölçülerek hesaplanır. Bu cisimlerin hacim formülleri ilerki konularda da gerekli olacağından bilinmesi gerekir.

Dikdörtgenler prizmasının hacmi, farklı üç kenarının çarpımına eşittir.

V = a. b. c

Küpün kenarları eşit uzunlukta olduğundan, hacmi

V = a3 tür.

Taban yarı çapı r, yüksekliği h olan silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
Cevapla
zeus
Tarih: 10:50:39 01.12.2009  Güncelleme: 10:50:39 01.12.2009
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Kütlenin Ölçülmesi

Kütlenin Ölçülmesi

Kütle, eşit kollu terazi denilen aletle ölçülür.

Maddelerin kütleleri eşit kollu terazi ile ölçülürken birim kütle denilen bir miktar seçilir. Maddelerin kütleleri birim kütle olarak seçilen bu madde parçasının kütlesi ile karşılaştırılır.
Cevapla
zeus
Tarih: 11:01:41 01.12.2009  Güncelleme: 11:01:41 01.12.2009
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Gazların Hacimlerinin Ölçülmesi

Katı maddelerin belli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvıların da belli bir hacmi vardır fakat sıvıların belli bir şekli yoktur. Sıvılar akışkan olduğundan içinde bulunduğu kabın şeklini alır.

Gazların da hacmi vardır. Ancak belirgin bir hacmi yoktur. Gaz tanecikleri her doğrultuda yayıldığından bulundukları kabı doldururlar. Dolayısıyla gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşit olur. Gazın hacmi, sıcaklık ve basınç gibi dış etkenler vasıtası ile değişir.

Örneğin lastik balonun hacmi sıcak yerde büyür, soğuk yerde küçülür. Sıvıların görünme ve yer değiştirme özelliğinden faydalanılarak gazların hacmi ölçülebilir.
Cevapla
zeus
Tarih: 14:34:43 01.18.2011  Güncelleme: 14:34:43 01.18.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Hacim

Hacim Nedir?
Hacim Maddelerin ortak özelliklerindendir. Bir maddenin uzayda kapladığı bölgeye Hacim denir. Yani hacim maddenin büyüklüğü ile ilgili bir niceliktir. Birimi SI birim sistemlerinde m3 (metreküp) dür. SI birim sisteminde temel hacim birimi m3 : metreküp'tür. Diğer hacim birimleri bundan türetilebilir. V sembolü ile gösterilir. Hacim, ölçülebilen bir büyüklüktür. Cisimlerin Hacimleri ölçülüp birbiriyle karşılaştırılabilir. Hacim, maddelerin ortak özelliğidir.

İki madde birlikte aynı Hacmi işgal edemez. Örneğin bir bardağa Su konulduğunda bardağın içindeki Hava, kabı terk eder.
Katı maddelerin belli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvı maddelerin belli bir hacimleri olmasına rağmen belirli bir şekilleri yoktur, konuldukları tabın şeklini alırlar. Gazların ise hem belirgin hacimleri hem de belirgin şekilleri yoktur. Konuldukları kapların Hacmini ve şeklini alırlar.

1 m olan bir küpün hacmi tanımlanmıştır. Bilindiği gibi, küp ya da dikdörtgenler prizması seklindeki cisimlerin hacmi en x boy x yükseklik çarpımına eşittir. Bir kenarı 1 m olan küpün hacmi 1 m x 1 m 1 m çarpımından 1 m3 olarak bulunur ve buna metreküp (m3) adi verilir.

Küçük Hacimlerin ölçümünde metreküpün askatları kullanılır. Günlük hayatta, özellikle Sıvıların Hacminin ölçümünde yaygın olarak kullanılan hacim birimine Litre (L) denir. Çizelge 1-2 de hacim ölçümünde kullanılan birimler ve bu birimleri birbirine dönüştürmek için gereken çarpanlar verilmektedir.
Cevapla
zeus
Tarih: 16:59:25 11.16.2011  Güncelleme: 17:05:20 11.16.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Bir Dikdörtgenin Hacmi Nasıl Hesaplanır

Dikdörtgen 2 boyutlu bir nesnedir ve sadece x ve y boyutları vardır. Bu nedenle hacmi ölçülemez. Hacminden söz edilen bir nesnenin ise 3 boyutu olmalıdır, x, y ve z si olan bir nesnenin hacmi ölçülebilir. Yani dikdörtgenin değil ancak dikdörtgen prizmasının hacmi ölçülebilir.

Dikdörtgenler prizmasının hacmi; x.y.z ile ölçülebilir.

V= x.y.z


Ya da

V= a.b.c


Dikdörtgen Prizması Nedir ?

6 tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya dikdörtgenler prizması denir.
Örnek: Kibrit kutusu bir dikdörtgen prizmadır.

Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri:

- Yüz Sayısı =6
- Yanal Yüz Sayısı =4
- Taban Sayısı =2
- Köşe Sayısı =8
- Yanal Ayrıt Sayısı =4
- Taban Ayrıt Sayısı =8
- Toplam Ayrıt Sayısı =12
- Tabanlar ve yanal yüzler dikdörtgendir.

Dikdörtgenler prizmasında bir köşede birleşen ayrıtlara uzunluk, genişlik ve yükseklik denir.

Kural :
1. Dikdörtgenler prizmasının yüzleri dikdörtgensel bölgedir ve karşılıklı yüzleri birbirine eşittir.
2. Boyutları a,b,c olan dikdörtgenler prizmasının taban alanı a.b dir.
3. Dikdörtgenler prizmasının hacmi, boyutlarının çarpımına eşittir.

Dikdörtgen Prizmasının Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Dikdörtgenler prizmasının hacmini, V boyutlarını a,b,c ile gösterelim

V = a x b x c

olur.
Boyutları a,b,c olan dikdörtgenler prizmasının taban alanı a x b dir. Bunu Ta ile gösterelim. Yükseklikte c dir.

Buna göre hacim:
V= taban alanı x yükseklik olur.

V = Ta x c

şeklinde gösterilir.

Çözümlü Örnek Sorular:

Soru 1 : Boyutları 5m, 400cm, 20 dm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir sınıfta kaç metreküp havanın bulunduğunu hesaplayalım.

Çözüm: Öncelikle verilen birimleri metreye çevirip, metre cinsinden yazalım;
400cm = 4m 20dm = 2m

Buna göre hacim;
V = 5m x 4m x 2m = 40m3 tür.

Öyleyse, bu sınıfta 40m3 hava bulunur.

Soru 2 : Taban alanı 24dm2 olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 3dm dir. Prizmanın hacminin kaç desimetre küp olduğunu bulalım.

Çözüm: Ta = 24 dm2 c =3 dm dir. Bunları, V = Ta x c ifadesindeki yerine yazalım:

V = 24 dm2 x 3 dm V = 72 dm3 olur.

Soru 3 : Hacmi 5.4 dm3, taban alanı 2.7 dm2 olan dikdörtgenler prizmasının yüksekliğinin kaç desimetre olduğunu bulalım.

Çözüm: Dikdörtgenler prizmasının hacim formülü; V = Ta x c dir.
5.4 = 2.7 x c den c = 5.4:2.7 c = 2 dm bulunur.
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Hacim
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç