Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > H > Hipotez


Hipotez Nedir

Hipotez : (Varsayım) Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir. Varsayım veya hipotez, bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir. Hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

Terim eski Latince "önermek" anlamına gelen "hipotithenai" kelimesinden köken almaktadır.

Hipotezin başlıca özellikleri:

1 - Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
2 - Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
3 - Probleme çözüm önermelidir.
4 - Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
5 - Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.

Hipotezin muhtemel üç sonucu vardır:

1-doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.
2-yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
3-çürütülüp terkedilir.

Bir hipotezde olması gereken özellikler:

1) Mantıksal ve ussal (rasyonel) olmalıdır. Örneğin “düşük gelirli hanelerde kültür harcamaları, yüksek gelirli hanelere kıyasla, daha fazladır” şeklinde kurulan bir hipotez mantıksal ve akla uygun olmadığı için iyi bir hipotez değildir. Ayrıca bilim-ötesi alanlara ilişkin konularda kurulan hipotezler de uygun olmayacaklardır. Örneğin “ikizler burcu erkeklerinin gelir düzeyi, yaşla doğru orantılı olarak artar” şeklinde kurulan bir hipotez ussal olmamak bakımından baştan kabul edilmemelidir.

2) Kavramlar açık ve işlemsel olarak tanımlanabilir olmalıdır. Örneğin içinde mutluluk kavramı geçen bir hipotez, mutluluk kavramını işlemsel olarak tanımlayamadığımız ölçüde uygun bir hipotez olmayacaktır. Kavramların tanımları bu bakımdan hipotez için hayati önemdedir. Bir kelimenin farklı iki ayrı kavrama işaret ettiği durumlara özellikle dikkat edilmelidir.

3) Hipotez sınanabilir olmalıdır. Dipnottaki hipotez kelimesi üzerine tartışmasında da görüldüğü gibi sınanabilmek özelliği hipotezlerin olmazsa olmaz özelliğidir. Bir hipotez ne kadar mantıksal ya da ussal olsa bile, onu sınayabileceğimiz (deneyebileceğimiz) yöntemsel araçlardan mahrumsak, bu hipotez bir önerme olmaktan öteye gitmeyecektir. Özellikle doğa bilimlerinde ölçüm dışı kalacak olgular üzerine kurulan hipotezler bu tür bir sorunla karşılaşırlar. Örneğin atomun en küçük bölünebilir birim olmayıp elektronların varlığına işaret eden bir hipotez, ancak elektronların varlığını tespit edebilen fizik enstrümanların geliştirilmesinden sonra bir sınanabilir hipotez haline gelmiştir.

4) Hipotez literatürle uyumlu olmalıdır. Literatür, bir hipotezin sınanarak bulguya dönüşmesiyle katkıda bulunacağı bir entelektüel birikimdir ve her hipotez kendi gücünü de bu entelektüel birikimden almalıdır. Literatüre uyumlu olmak mutlaka güncel geçerli (cari) önermelere dayanmak anlamına gelmemektedir. Aksine güncel geçerli önermelerin dışına da çıkılabilir, ancak bunun çerçevesi de yine literatür tarafından belirlenir. Örneğin yukarıda konuyu karikatürize etmek amacıyla sorduğumuz soruyu hipotez haline getirirsek: “patates yiyen kadınlar düşük gelirli işlerde çalışırlar” şeklindeki bir hipotez literatüre uyumlu olmayacaktır.

Bu noktada bir bilimsel araştırmanın, en zayıf halkası kadar güçlü (sıhhatli) olabileceği kuralına değinmemiz gerekiyor. Bir bilimsel araştırma, yukarıda da değinildiği gibi, her biri ayrı ayrı titizlikle tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gereken bir çok aşamadan oluşmaktadır. Önce, literatürle ilişkili olarak, bir araştırma sorusuna yönelik hipotezler kurarız ve bu hipotezler seçtiğimiz paradigma ve ele aldığımız soruyu anlamlı kılan sorunsalla (problematic) uyumlu olmak durumundadır. Bu hipotezden (ya da hipotezlerden) yola çıkarak bir araştırma tasarımı yaparız. Bu tasarımda tüm popülasyonu (buna bu aşamada araştırma evreni de diyebiliriz) içermek yerine onu temsilen bir örneklem üzerinde gerçekleştirilecektir ve biz sonraki aşama olarak nasıl ve ne kadar örneklem alacağımızı kararlaştırırız. Daha sonra bu örneklemden verileri nasıl (hangi ölçeklerle ve araçlarla) toplayacağımızı kararlaştırırız. Elde ettiğimiz verileri daha sonra, kullanılan ölçeklere ve elde edilen verilere uygun istatistiksel analizlere (korelasyon, t testi, anova vb.) tabi tutarız ve bu aşamada hipotezleri Kabul ya da reddederek “bulgular” elde ederiz. Bu bulguları literatürdeki diğer araştırma bulgularıyla kıyaslayarak genellenebilir sonuçlar elde etmeye çalışırız. En son olarak da bulgu ve sonuçlarımızı literatüre ve akademik metin yazma kurallarına (kaynak gösterme, kavramların tanımlanması vb.) uygun bir şekilde rapor halinde yayınlarız. Görüldüğü gibi bu aşamaların her biri ayrı ayrı tasarlanama ve titizlikle uygulanmaya ihtiyaç duyacağımız aşamalardır. Eğer bu aşamalardan biri yeterince sıhhatli değilse tüm aşama sıhhatsiz olacaktır. Araştırma en zayıf halkası kadar güçlüdür.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Hipotez kelimesinin karşılığı olarak Türkçe’de varsayım kelimesi önerilmiştir. Ancak ‘var saymak’ veya ‘farz etmek’ eylemlerinin karşılığı olarak yanlış anlamaya yol açması bakımından, hipotez karşılığı olarak varsayım kelimesini kullanmak yerine hipotez kelimesini olduğu gibi kullanmayı tercih ediyoruz. Bu açıdan belki de varsayım kelimesi yerine denence ya da sınanca kelimelerinin kullanılması daha doğrudur. Hipotez karşılığı olarak denence kelimesini kullanan yazarlar da bulunmaktadır. Bu yazarlar bu durumda varsayım kelimesini sayıltı (assumption) karşılığında kullanırlar (örneğin Karasar, 1994). Bu karışıklığa bir çare olmak umuduyla Varsayım=hipotez ve varsayım=sayıltı ayrımı da önerilmiştir (örneğin Şeker, 1986).
Referans: Hipotezin özelikleri ve sonuçları. Hipotez Örnekleri

Hipotez | Ekleyen: | Tarih: 07-Nov-2013 15:31. | Bu yazı 236641 kez okundu..

Hipotez ile ilgili diğer yazılar..

 • # Bir hipotezde olması gereken özellikler

  Hipotezin başlıca özellikleri: 1 - Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır. 2 - Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır. 3 - Probleme çözüm önermelidir. 4 - Deney ve gözlemlere açık olmalıdır. 5 - Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır. Bir hipotezde olması gereken özellikler: 1) Mantıksal ve ussal (rasyonel) olmalıdır : Örneğin “düşük gelirli hanelerde kültür harcamaları, yüksek gelirli hanelere kıyasla, daha fazladır” şeklinde kurulan bir hipotez mantıksal ve akla uygun olmadığı için iy...
  Devamını Oku 2011-08-13 11:40:46
 • # Hipotezin Özellikleri

  Hipotezin Başlıca Özellikleri 1 - Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır. 2 - Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır. 3 - Probleme çözüm önermelidir. 4 - Deney ve gözlemlere açık olmalıdır. 5 - Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır. Hipotezin muhtemel üç sonucu vardır: 1-doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir. 2-yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir. 3-çürütülüp terkedilir. Bir Hipotez...
  Devamını Oku 2013-11-14 11:57:10
 • # Riemann Hipotezi

  Riemann Hipotezi Bilindiği gibi asal sayılar düzenli bir dağılıma sahip değiller. Alman matematikçi G.F.B. Riemann (1826 - 1866) asal sayıların dağılımlarının Riemann-Zeta adını verdiği bir fonksiyon ile çok yakından ilişkili olduğunu gözlemledi. Söz konusu olan fonksiyon şöyle: Bu fonksiyon s'nin 1 dışındaki her kompleks sayı değeri için tanımlıdır. Riemann Hipotezine göre bu fonksiyonun, (s) = 0 ifadesini sağlayan tüm önemsiz olmayan s değerleri, reel kısmı ½ olan düşey doğru üzerine düşer (bu doğruya kritik doğru deniyor). İlk ...
  Devamını Oku 2010-11-11 10:15:34
 • # Goldbach Hipotezi

  Goldbach Hipotezi (Ünlü Çözülememiş Problemler) 1742'de Goldbach, Euler'e yazdığı bir mektupta "2'den büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı şeklinde ifade edilebilir" önermesinin, ya doğru olduğunu ispatlamasını ya da bunu sağlamayan bir örnek göstererek yanlış olduğunu ispatlamasını istedi. Goldbach kestirimi olarak bilinen bu hipotezle asal sayılar dünyasına yeni bir heyecan geldi. Bu heyecan o gün bugündür tüm matematikseverleri sardı. Yine de henüz bir cevap bulunamadı. Ayrıca, 2'den başlayarak her çift sayıya 3 sayısı (ki bu...
  Devamını Oku 2010-11-11 10:24:08
 • # Hipotez kurmadaki amaç ve hedef nedir

  Hipotezde Amaç Nedir (Varsayım=Hipotez) Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir. Varsayım veya hipotez, bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir. Hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur. Terim eski Latince "önermek" anlamına gelen "hipotithenai" kelimesinden köken almaktadır. Hipotezin başlıca özellikleri 1 - Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır. 2 - ...
  Devamını Oku 2013-11-07 15:36:15


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
egina
Tarih: 10:42:03 11.03.2009  Güncelleme: 10:42:03 11.03.2009
Webmaster
Tarih: 07.16.2008
Nereden:
Gönderiler: 72

hipotez

Hipotez hakkında ansiklopedik bilgi
Hipotez Alm. Hypothese, Fr. Hypothese, İng. Hypothesis. Aynı sebeplerle izah edilen çeşitli hadiselerin hepsini birden izah edebilecek umumi fikir. Faraziye de denir.

Bilim ya da metodolojide, gözlemlenen olgularla ve olgular arasındaki ilişkilerle ilgili açıklama taslağı ya da belirli olgulara ilişkin geçici bir açıklama işlevi gören öner­me ya da kabul. Olguları açıklama gücüne sahip görünen ve deney yoluyla sınanmaya elverişli bir yapıda olup, ilgili olgular ya da veriler tarafından desteklenebildiği gibi, ret de edilen önerme.

Fen bilgileri, müşahede ve tedkik ilimleridir. Fen olayları, önce his uzuvları ile veya bunları takviye eden aletlerle gözlenir ve olayın sebepleri tahmin olunur. Sonra, bu olay, tecrübe ve tekrar edilerek, bu sebeplerin tesirleri, rolleri tesbit edilir. Bir hadisenin sebebi ve oluş tarzı biliniyorsa, buna inanılır. Fakat tecrübe edildiği halde, sebepleri anlaşılamayan hadiseler de vardır. Bunlara sebeb olarak birçok fikirler ileri sürülür. Bilim adamlarının, sebebi ispat edilemeyen hadiseler hakkında şahsi kanaatlerini ifade eden bu fikirlerine “faraziye” veya “hipotez” denir. Bu fikirler mutlak değildir. Bir hadiseyi, muhtelif kişilerin başka başka tefsir ettikleri de olur.

Bir hipotez, birçok bilim adamı tarafından benimsenip, geniş bir geçerlilik kazanırsa “ teori” adını alır. Teoriler, hipotezlere göre daha güçlü görüşlerdir. Bir teori ne kadar az hipoteze dayanır ve ne kadar çok hadise izah ederse, o derece mükemmeldir. Gerek hipotez, gerekse teoriler fen bilimlerinde bulunabilir. Fakat bunlar ispat edilip “bilimsel kanun” haline gelmedikçe, fen bilimlerine maledilemez. Bir gerçekmiş gibi savunulamaz. Bilim adamları tarafından, her zaman şüpheyle bakılan, tenkit ve yoruma açık görüşlerdir.

Yanlışlığı ispat edilenler, reddedilerek terk edilir veya gözden geçirilerek yenileri kurulur.
Cevapla
egina
Tarih: 10:43:26 11.03.2009  Güncelleme: 10:43:26 11.03.2009
Webmaster
Tarih: 07.16.2008
Nereden:
Gönderiler: 72

Tez, Hipotez, Teori, Yasa, Bilimsel Yöntem, Bilimsel Düşünce, Bilimsellik Nedir

Tez, Hipotez, Teori, Yasa, Bilimsel Yöntem, Bilimsel Düşünce, Bilimsellik Nedir?

Tez (İddia) Nedir?
Tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmek.

Hipotez (Önerme) Nedir?
Bir gözlemin, bir olayın, bir olgunun ya da bilimsel bir problemin, üzerinde daha fazla inceleme yapılarak test edilmesine olanak veren, öneri niteliğinde açıklama.

Teori (Kuram) Nedir?
Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir. Teoriler, gözlem, deney, akıl ve mantık yollarıyla her defasında doğrulanabilmelidir.

Yasa (Kanun) Nedir?
Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmeniz mümkün olmaz. Yasalar en gerçek değişmezlerdir. Biz bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni değişmezler ortaya çıkarmaya çalışırız.

Bilimsel Yöntem:
Olayları, olguları açıklamaya veya bilimsel bir problemi çözmeyi çalışırken kullandığımız yöntemdir. Bu yöntemi kullanırken, gözlemlerden ve deneylerden faydalanırız. Ortaya attığımız iddianın başkaları tarafından sınanabilme olanağı bulunmalıdır. Yoksa ortaya attığınız iddia boş, anlamsız ve değersiz bir iddia olacaktır. Dizgeli bir şekilde yapılan gözlem, deney, test, ölçme, araştırma, inceleme, birer bilimsel yöntemdir.

Bilimsel Düşünce:
Akla ve mantığa uygun olarak, mevcut değişmez bilgileri kullanarak yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır. Bilimsel bir çalışma yaparken ya da çözmeye çalıştığınız sorun üzerinde düşünürken sadece algısal gözlemlerden ve mevcut bilgi birikiminden faydalanmayız. Bilimsel düşünceye katkısı olan başka unsurlar da vardır. Bunlar, hayal gücü, yaratıcılık ve görebilirlik’ tir.

Hayal gücü, fiziksel olarak mevcut olmadığınız veya olamayacağınız ortamlarda gelişen olayları beynimizde sanal olarak görüntüleyebilme yeteneğidir. Bu yeteneğe sahip olan insanlar, başkalarının hiçbir zaman ortaya çıkaramayacağı ya da çok sonraları bulunacak şeyleri ortaya çıkarabilirler.

Yaratıcılık, mevcut madde, bilgi birikimi, akıl, mantık ve düşünce gücünü kullanarak tesadüfen veya sistematik olarak, daha önce benzeri olmayan, yeni bir bilgi, buluş, yapı ortaya çıkarmaktır.

Görebilirlik, mevcut sistemde, aslında göz önünde olup da daha önce kimsenin farkına varmadığı bir bilgiyi, bir olguyu, bir olayı ya da neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilmektir.

Bilimsellik:
Bilimselliğin en önemli ölçütü, çalışmanın dizgeli bir şekilde yapılmasıdır. Amaç, mevcut değişmez bilgileri belli bir yöntemle kullanarak başka değişmez bilgiler ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu sayede genellenebilecek, sorun çözmede kullanılabilecek gerçek ya da gerçeğe yakın bilgi potansiyeli oluşturulur. Elde edilen bu değişmez bilgiler, başka sorunların çözümünde yeniden kullanılır.

Değişmez bilgiye ulaşmak için kullanılan her yöntem, her düşünce bilimseldir diyebiliriz. Bir olayın, bir olgunun, bir düşüncenin bilimselliğinden bahsedebilmemiz için de onun yasa olabilmesi için gerekli değişmezlik ölçütüne ne kadar uyup uymadığına bakarız. Yasalaşmış bilgiler zaten doğan olarak bilimseldir. Teorilerin bilimsel olabilmesi için, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğrulanabilmesi, kısmen de olsa içinde mevcut değişmezler barındırması gerekir. Teoriler kesin olarak kabul edilmiş gerçekler olmadığı için, her zaman tartışmaya açıktır ve zaman içinde tekrar tekrar doğrulanmaya gerek duyarlar.

Günümüzde, bilimde daha hızlı yol alabilmek için parça teorisi sistemini ortaya koymalıyız. Nedir bu parça teorisi? Teoriyi destekleyecek doğrulamalar, kesinlik kazanmamışsa ve genel olarak kabul göremiyorsa, o teorinin içindeki kesin değişmezleri yasalaştırabilmeliyiz. Bu aşamada,
1-mevcut teori kısmi olarak yasa olacak ya da,
2-yeni bir yasa ortaya çıkarılacak ya da,
3-mevcut teori terk edilecek ya da,
4-yeni bir teori ortaya çıkarılacaktır.

Bilimde son nokta teori değil, yasadır. Çünkü teoriler, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğrulanmış, kısmen kabul görmüş açıklamalardır. Gerçeklikleri kesinleşmediği sürece, teorilerin gelecekte bir gün “öyle sanılıyordu” ifadesiyle anılma ihtimalleri çok yüksektir.
Cevapla
egina
Tarih: 10:45:04 11.03.2009  Güncelleme: 10:45:04 11.03.2009
Webmaster
Tarih: 07.16.2008
Nereden:
Gönderiler: 72

Hipotez Testleri

Hipotez Testleri


Bilimsel araştırmalar ile çoğu zaman örneklemden elde ettiğimiz bilgileri kullanarak, hedef kitle ile ilgili tahminler yaparız. Hatta bazı durumlarda bu bilgiler alacağımız kararlara temel teşkil ederler. Örneğin pilot okullarda etkinliği doğrulanan bir eğitim sistemi, tüm ülke genelinde uygulamaya konulabilir. Benzer şekilde yeni bir yönetim anlayışının verimlilik üzerine etkileri, birkaç fabrikada denendikten sonra, ilgili holdinge bağlı diğer fabrikalarda da hayata geçirilebilir.

Fakat böyle bir karara varabilmek için araştırma yaptığınız grubun, diğerlerinden farklı özellikler göstermelidir. Yeni eğitim sistemine geçebilmek için, pilot okulların diğerlerine göre daha başarılı olması, yeni yönetim yaklaşımının benimsenmesi için, uygulama yapılan fabrikanın diğerlerine göre daha verimli çalışması gerekir.

Ancak burada farkın olup olmamasından ziyade farkın büyüklüğü önemlidir. Örneğin iki farklı çalışma programındaki işgörenlerin tatmin düzeylerini anket aracılığıyla ölçtüğümüzü varsayalım. Bu ölçüm sonucunda, araştırma grubunun tatmin düzeyi, kontrol grubundan 7 puan yüksek bulunmuş olsun. Acaba aradaki bu fark, yeni çalışma programının mı bir sonucu, yoksa tamamen rastlantısal mı? Şans faktörünü devre dışı bırakabilmek için, farkın ne kadar büyüklükte olması gerekli?

Hedef kitledeki, birimlerin hepsini saymadığımız sürece elde edeceğimiz sonuçlar kesin olmayacaktır. Hatta aynı kitleden örneklemlerin ortalamaların dahi aynı olması çok güçtür. Ancak bu fark, tamamen farklı özellikler taşıyan kitlelerden alınan örneklemler arasındaki farka göre daha az olacaktır. Bizim burada amacımız, aradaki farkın örnekleme hatasından mı kaynaklandığı, yoksa belli bir nedene mi dayanmakta olduğunu tespit etmektir.

İki grup arasındaki farkın ya da zaman içersindeki değişimin rastlantısal olup olmadığına karar verebilmek için hipotez testlerinden yararlanılır. Örneğin yeni eğitim sistemi ile ilgili hipotez, “X eğitim sistemi, Türkiye’deki ilköğretim okullarının etkinliğini arttırır” şeklinde olabilir. Bu hipotezi %100 doğrulayabilmek için, eğitim sisteminin ülke genelinde uygulamaya konulması ve etkilerin ölçülmesi yani tamsayım yapılması gereklidir. Fakat pek çok durumda bu yolun kullanılması imkansızdır. Bunun yerine hedef kitleden seçilen bir örneklem üzerinde çalışma yapılır ve elde edilen sonuçlar, hedef kitle için genellenir. Bu şekilde örneklem verilerine dayanarak, bir hipotezin geçerliliğini araştırma işlemi “hipotez testi” olarak adlandırılır.

Ancak bir şeyin doğruluğunu ispatlamak çok güç olduğundan, hipotez testlerinde yanlışlama yoluna gidilir. Örneğin yeni eğitim sistemine geçen okulların üstünlüklerini sıralamak yerine, bu okulların diğerlerinden farklı olmadığı (eşitliği), test edilir. İki grubun eşitliğini savunan bu hipotezin reddedilmesi durumunda, karşıt hipotez olan araştırma hipotezi kabul edilecektir.

İstatistik analizde eşitliği test edilen ve araştırma hipotezinin tam tersi olan bu hipotez, sıfır hipotezi olarak adlandırılır.

Anket Analizi (SPSS, Minitab, NCSS) Tanımlayıcı istatistiklerin tablolaştırılması (descriptive statistics) Frekans tablolarının oluşturulması ve grafikler (frequencies tables) Güvenilirlik Analizi (Reliability analysis) Çapraz tablolar (Crosstabs) Ki-kare testi (pearson chi-square test) Normal dağılım testleri (kolmogorov-simirnov; shapiro-wilk) Bağımlı t testi (paired sample t test) Bağımsız t testi (independent t test) Tek yönlü varyans analizi (one-way anova) Faktöriyel varyans analizi Kovaryans analizi (ancova) Tekrarlı ölçümler anova (Repeated measures anova) Korelasyon Analizi (pearson, spearman) Parametrik olmayan testler (SPSS, Minitab, NCSS) Tek örneklem testleri (Chi-square test, Run testi, Binomial) iki veya daha fazla bağımsız örnek testleri (Mann-whitney, Kruskal-wallis, Moses extreme, Wald-wolfowitz, Median,Jonckheere-Terpstra) iki veya daha fazla bağımlı örnek testleri (Wilcoxon, Friedman,Cochrans Q, Mc nemar, Sign, Marginal Homogeneity, Kendalls W) Çok Değişkenli İstatistiksel Modeller (SPSS, Minitab, Lisrel, SPSS Amos, Eviews, Stata) Çok değişkenli normal dağılım testleri (Multivariate normal distribution tests) Çok değişkenli varyans analizi (Multivariate anova) Çok değişkenli hipotez testleri Regresyon Analizi (Regression Analysis) Panel Veri Analizi (Longitudinal data analysis) Kanonik korelasyon analizi (Canonical correlation analysis) Lojistik regresyon analizi (Logistic regression analysis) Faktör analizi (Factor analysis) Ayırma (Diskriminant) analizi (Discriminant analysis) Kümeleme Analizi (Cluster analysis) Çok Boyutlu Ölçekleme Yapısal Eşitlik Modeli (Structural Equation Model) Ekonometrik - Regresyon Analizi (SPSS, Minitab, NCSS, Eviews) Değişkenlerin tanımlanması, seri ve dağılım grafiği, normal dağılım testleri Durağanlığın incelenmesi (Korelogramlar, Birim kök, Dickey-Fuller, Phillips-Perron) Eşbütünleme analizi (Ko-integrasyon) Hata düzeltme modeli ( Granger nedensellik testi Artık (Residual) Analizi, uç değerlerin incelenmesi Regresyon denkleminin kurulması ve grafiği, modelin anlamlılık testleri Çoklu doğrusal bağlantı varsayımının incelenmesi (VIF, Klein yaklaşımı, Condition index, Eigenvalue) Hata terimlerinin normal dağılım varsayımı (Jarque-Bera) Otokorelasyon (özilişki) varsayımının incelenmesi (Durbin-watson-d, Durbin-watson alternatif, Breusch-Godfrey LM Testi Heteroskedasite (farklı varyanslılık varsayımının incelenmesi, White, Arch) Çoklu doğrusal bağlantı sorununun giderilmesi (Ridge regresyon) Otokorelasyon (özilişki) sorununun giderilmesi (Birinci farklar- Genelleştirilmiş farklar) Heteroskedasite (farklı varyanslılık) sorununun giderilmesi (Genelleştirilmiş Ekk) Model spesifikasyonunun incelenmesi (Ramsey-reset) Yapısal Kırılmanın incelenmesi ve kukla değişken eklenmesi Chow, Cusum testi) Basit doğrusal regresyon modeli dışında diğer regresyon denklemlerinin incelenmesi (Model spesifikasyonunun optimal düzeye getirilmesi) EKK ile geleceğe yönelik tahmin yapılması Tez için istatistiksel sonucların yazılması ve yorumlanması Yöneylem Araştırmaları(Lindo, Lingo, Winqsb, Ems) Doğrusal programlama Veri zarflama analizi Analitik hiyerarşik proses Hedef Programlama Cpm-Pert (proje planlama) Dinamik Programlama Karar kuramı uygulamaları Stok (Envanter) kuramı uygulamaları Şebeke analizleri çözümleri Kalite kontrol analizleri
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Hipotez
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç