Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > J > Jeolog


Jeolog Nedir

Jeolog : Yer bilimci.
Jeoloji : Fr. Géologie. “Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini evrimini inceleyen bilim” kurulumuz bu kelimeye karşılık olarak dilimizde zaten var olan yer bilimi sözünün kullanılmasını kararlaştırmıştır. Örnek: yer bilimi olaylarından bazıları enerjilerini güneş, sıcaklık, rüzgâr ve yağmurdan alır.
Jeomorfolog : Yüzey bilimci.
Jeomorfoloji : Fr. Géomorphologie. Dilimizde uzun zamandan beri “yeryüzü engebelerini ve aşınma ile ilgili gelişimleri inceleyen bilim” anlamında kullanılan jeomorfoloji için kurulumuz yüzey bilimi karşılığını teklif etmektedir. Örnek: ekili topraklardaki aşınma ile savaşmak yüzey biliminin konusuna girer.
Referans: Jeolog ne iş yapar? Jeologlar nerede çalışır? Jeolog nerede iş bulur?

Jeolog | Ekleyen: | Tarih: 29-Mar-2011 16:54. | Bu yazı 72421 kez okundu..

Jeolog ile ilgili diğer yazılar.. 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 18:51:32 01.18.2011  Güncelleme: 18:51:32 01.18.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Jeolog

Jeoloji yerbilimi anlamına gelir. Ge: Yer Logos: Bilim sözlerinden alınmıştır.

Jeoloji arz (yer) kabuğunun yapısından bunu teşkil eden maddelerden onun teşekkül ve oluşum tarihindenayrıca üzerinde yaşayan hayvan ve bitkilerin ilk yaratılışlarından bugüne kadar olan biyolojik oluşumlardan söz eder.

40-50 Km. kadar bir kalınlığa sahip olan yerkabuğunun organik ve anorganik oluşum tarihi jeolojide esas konuyu teşkil eder. Yerkabuğunun tüm hareketleri ve mekaniği jeolojinin içerisinde yer alır.

(Yer kürenin şekli ortası şişkince kutupları basık bir küredir. ( Litosfer) )
Jeoloji bir gözlem bilimidir. O kitaplardan laboratuardan çok doğadan öğrenilir. Jeoloji; çevremizin tanınmasında sırlarının çözülmesinde bize yardımcı olur. Jeolojiyi meslek edinen Jeolog; yerküreyi anlamak onun sayısız problemlerine çözüm yolu aramak için doğayı irdeler.

Dağlar okyanuslar denizler sıcak çöller derin vadiler jeologların çalışma alanlarıdır. Jeoloji bir bilim olarak yerkabuğunu incelerken bu kabuk içine gizlenmiş bulunan maden su kömür petrol vb. yeraltı servetlerine de özel ilgi gösterir. Bunların oluşumlarını ve dağılışlarını inceler.

Bundan dolayı diğer bilim dallarından olan fizik kimya biyoloji jeofizik maden coğrafya… bilimleri jeolojinin destekçileridirler.
Jeolog elde ettiği bulgularla geçmişe giden kapıları açar karşılaştırır çözer.

Jeolojiyi anlamak; doğayı sevmek ve onun dilini çözmekle mümkün olur. Çünkü geçmiş içinde geleceği barındırır. Bunu keşfetmenin tadına varmak ise doyumsuzdur.
Cevapla
zeus
Tarih: 18:52:04 01.18.2011  Güncelleme: 18:52:04 01.18.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: jeolog

Dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini ile ilgilenen bilim insanlarının genel adıdır.
Örneğin Dünya'nın yaşının yaklaşık olarak 4.6 milyar yıl olarak tahmin edilmesine yardımcı olmuşlar, Dünya'nın litosferinin hareketli tektonik plakalara ayrıldığını tespit etmişlerdir.
İlk kez Jean-André Deluc tarafından 1778 yılında kullanılan Jeoloji sözcüğü ve Horace-Bénédict de Saussure tarafından 1779 yılında bir terim olarak ortaya atılmıştır.
Cevapla
zeus
Tarih: 18:54:34 01.18.2011  Güncelleme: 18:54:34 01.18.2011
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Jeolog Nedir ?

JEOLOJİ NEDİR ?
Jeoloji kısaca YER BİLİMİ demektir. Yunanca GEO ve LOGOS kelimelerinin birleşiminden meydana gelir.Yer yuvarlağının tarihinden, yer kabuğunun bileşimi ve yapısal koşullarından, ve yer üzerinde gelişen evrimlere hakim kuvvetlerden bahseden bilimdir.
Yerbiliminde bazı kavramlar vardır, kısaca bunlara değinelim.

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ :
Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda ele alınmasını sağlamak amacıyla jeoloji biliminin mühendislik olayına özgülenmesidir. Yani Bayındırlık işlerine uygulanmasıdır.
Uygulamalı jeoloji ise ; yol, baraj, bina gibi mühendislik yapılarının yapılması için gerekli jeolojik parametreleri inceler.

TARİHSEL JEOLOJİ :
Yer yuvarlağı tarihindeki olayların tarih sırasını (kronolojisini ) saptamaya çalışan jeoloji koludur.

YAPISAL JEOLOJİ : Yer kabuğundaki hareketlerin neden olduğu deformasyonları inceler.

SEDİMENTOLOJİ ( ÇÖKELBİLİM ) : Çökelme yasalarının bilimsel incelenmesi ve tortul çökeltilerin kökeninin öğrenilmesidir.

STRATİGRAFİ ( TABAKA BİLİM ) : Yer kabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlarından, bileşimlerinden, istiflenmelerinden, ve korelasyonlarından söz eden, bir alan veya bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş ve korelasyon yönlerinden ele alan tasvirci jeoloji bölümüdür

PALEONTOLOJİ ( TAŞ BİLİM ) :
Hayvan olsun bitki olsun fosil kalıntıları ile uğraşan, eski jeoloji çağlarının yaşamını ele alan , organizmaların fosil kalıntılarını incelemesine dayanan bilimdir.

PETROLOJİ ( TAŞBİLİM ) :
Köken, günümüz koşulları, ayrışma ve
çürüme içinde olmak üzere kayaların doğal tarihi ile uğraşan bilim dalıdır.

PETROGRAFİ ( TAŞ BİLİM ) :
Kayaların tasviri ve sistemli sınıflaması ile uğraşan bilim dalıdır.

PETROJENEZ ( TAŞ TÜRÜMÜ ) :
Kayaların kökeni ile uğraşan bilim koludur.

MİNERALOJİ :
Minerallerden, minerallerin kristalografileri ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinden, sınıflamalarından, ve teşhislerinden bahseden bilimdir. Yerin temel taşı sayılan minerallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.

FOSİL : Yer kabuğunda doğal işlemler ile korunmuş hayvan veya bitki kalıntı izidir.

TEKTONİK ( İSİM) : Yer yuvarlağının yapısı , yer yapısı, yer yuvarlağının büyük yapı şekillerinin illetlerinin irdelenmesidir. Yer kabuğunun büyük ölçekli hareketlerini inceler.

TEKTONİZMA : Kabuk duyarsızlığıdır. Yer kabuğundaki bir yapı unsurunun çökelme dönemleri sırasındaki yapısal hareket tarzıdır.
Kaynak : Yer bilimleri Sözlüğü- Prof.Dr. İ.Enver Altanlı 1986 MTA
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Jeolog
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç