Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > > Orman


Orman Nedir

Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir ekosistem.

Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve varlığını korumak çok güç, hatta imkansızdır.

Orman Türleri:
Ekvatoral yağmur ormanı
Muson ormanları
Tropik iğne yapraklı ormanlar
Tayga ormanları
Yağmur yeşili yapraklı orman (kış ormanı)
Sert yapraklı orman
Yazın yeşil yapraklı orman (Yaz ormanı)
Yazın yeşil yapraklı ormanın ana türleri
İğne yapraklı (ibreli) orman
Galeri ormanları
Bataklık ormanları

Ormanın yararları :
a)Maddi faydaları
Ormanların yapacak, yakacak ve tali ürünlerle sağladığı değerlerdir. Ormanın ilk bakıştaki faydası, ürünlerin çeşitli iş ve sanayi kollarında hammadde olarak kullanılması veya tüketimi şeklinde göze çarpmaktadır. İnşaatta, kimya ve diğer sanayi kuruluşlarında, madencilik, ulaştırma, bayındırlık gibi ekonomik faaliyetlerde odun hammaddesinin kullanış yerleri gün geçtikçe artmaktadır. Odun hammaddesinin bu derece önem kazanmasının sebebi, sahip olduğu teknolojik vasıflarından ve devamlı üreyebilen; iyi bakıldığı taktirde tükenmez bir kaynağı olmasından ileri gelmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ve elektrik enerjisi, petrol, maden kömürü gibi çeşitli enerji maddelerinin bulunmuş olmasına rağmen odun, yakacak maddesi olarak önemini sürdürmektedir. Dünya odun üretiminin hemen hemen % 50'si yakacak olarak kullanılmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 80'e varmaktadır.

Ormandan elde edilen tali ürünler, parfümeri, boya, ilaç, dericilik, tecrit malzemesi gibi endüstri kuruluşlarının ham maddesini meydana getirmektedir.

Türkiye'de üretilen orman tali ürünlerinin başlıcaları; reçine, sığla yağı, palamut, mazı, defne yaprağı, çam fıstığı, sumak, kestane, ıhlamur çiçeği, mahlep, meyan kökü ve keçiboynuzu vb.dir.


b)Kollektif faydaları
Ormanın bu yöndeki hizmetleri, maddi faydaları ile ölçülemeyecek kadar fazladır. Bulundukları muhit iklimini, kara iklim tipinden ılıman iklim tipine yöneltirler. Bu sayede don, kuraklık, aşırı sıcaklık, fırtına gibi zararları önlemek ve azaltmak suretiyle faydalı olurlar. Ormanın etkisi altında kalan sahaların nisbi rutubeti fazla olduğu gibi, akarsu ve kaynakların verimi, düzenli ve devamlıdır.

Ormanların tarımı, hayvancılığı, bayındırlık tesislerini koruması; karada ve deniz kıyılarında kumulların teşekkülüne engel olması; bataklıkları kurutmak, havaya saf oksijen vermek, gürültüyü ve hava kirliliğini önlemek suretiyle insan sağlığına yardım etmesi; çeşitli av hayvanlarını barındırıp beslemekle yurdun tabii varlığını ve güzelliğini zenginleştirmesi gibi hususlar kollektif hizmetlerinin başlıcalarını teşkil eder.

Orman | Ekleyen: | Tarih: 04-Sep-2007 12:32. | Bu yazı 29249 kez okundu..

Orman ile ilgili diğer yazılar..

 • # Orman Altı Bitki Örtüsü

  Orman Altı Bitki Örtüsü Nedir? Karadeniz’in kıyı kesiminde, ormanların arasında çeşitli ağaççık ve çalılardan oluşan bitki topluluğuna “orman altı bitki örtüsü” denir. Bunlar: “orman gülü”, “çobanpüskülü”, “fındık”, “üvez”, “şimşir”, “kocayemiş” ve “kızılcık ‘tır”. Özellikle “orman gülü” alt kısımlarda daha çok “kayın” ağaçlarının çeşitli sebeplerle tahrip edildiği alanlarda ortaya çıkar. ...
  Devamını Oku 2010-10-04 15:46:28
 • # Kahverengi Orman Toprakları

  Kahverengi Orman Toprakları Karadeniz bölgemizde, Trakya kuzey batısında Istrancalarda, İç Batı Anadolu eşiği üzerindeki dağlık yüksek alanlarda Güneydoğu Toroslar üzerinde dikkati çeken bu tip topraklar ormanlık alanlarda görülürler. Koyu renkli olup organik madde bakımından zengin olan bu topraklar asit reaksiyon gösterirler. ...
  Devamını Oku 2010-09-27 17:47:36
 • # Ormancılığın Türkiye Ekonomisine Etkisi

  Ormanlardan Yararlanma ve Ormancılığın Türkiye Ekonomisine Etkisi En önemli doğal kaynaklarımızdan biri durumunda olan ormanlardan yararlanma iki grupta toplanabilir: • Ormanların ana (yapacak) ve yan ürünler (yakacak) veya ikincil ürünler şeklinde ekonomimize doğrudan katkısı, • Ormanlardan dolaylı yararlanma Ormanlardan elde edilen ana ürünlerin başlıcaları tomruk (parke, ambalaj, mobilya, kontraplak, kaplama ve inşaat malzemesi vb.), maden direği (maden ocaklarının tavan ve yan destekleri için), kağıtlık odun (kağıt...
  Devamını Oku 2010-09-29 16:08:20
 • # Dünyada Orman Varlığı Ne Kadardır

  Dünyada Orman Varlığı Ne Kadardır? Dünya kara alanlarının %30′nu kaplayan ormanlar 3.8 milyar hektardır. Tropikal ve yarı tropikal ormanlar bu alanın % 56’sını teşkil etmektedir. Dünya ormanlarının % 95′i doğal orman, % 5′ ise ağaçlandırma ile tesis edilen suni ormanlardır. Ağaçların, Türlerine Göre Sınıflandırılması İğne Yapraklı Ağaçlar -Yıl boyunca yapraklarını dökmeyen ağaçlardır.- -Çam -Köknar -Sedir -Ladin -Servi Geniş Yapraklı Ağaçlar -Kışın yaprağını döken ağaçlardır.- -Meşe -Kayın -Kestan...
  Devamını Oku 2010-10-04 15:45:49
 • # Türkiye'de Ormancılık

  Ormancılık Nemli subtropikal iklim kuşağı ile kurak subtropikal iklim kuşağı arasında yer alan ülkemizin sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle yarısından fazlasının ormanlar ile kaplı olması düşünülebilir. Ancak ilkçağdan itibaren yüzyıllar boyunca ormanlık alanların savaşlar, yerleşim yerleri açmak, tarla açmak, hayvan otlatmak ve yangınlar gibi etkenlerle tahribe uğraması orman alanlarının büyük ölçüde azalmasına neden olmuştur. Günümüzde 20.199.296 hektar alan kaplayan ormanlık alanlar Türkiye yüzölçümünün %24.8'ini oluşturur. %30'...
  Devamını Oku 2010-09-29 16:06:31
 • # Avrupa Ormanları

  Avrupa’da Büyük Sanayii Devrimi ile insanoğlu mal ve para olarak büyük kazanımlara kavuşurken, diğer taraftan “ çevre” gibi doğal bir zenginliği yitirdiğinin farkında değildi. Yalnız kazanmaya ve zengin olmaya koşullanmıştı. Zenginleştiği o ölçüde saldırgan tutumunu artırıyordu. 20. yy. başlarına gelindiğinde Avrupa Kıtası ormanlarını büyük ölçüde yitirmiş bulunuyordu . Geniş orman alanları, yer yer yangın görmüş gibi örselenmişti. Günümüzde dünyanın en kirli kentlerini Avrupa kentleri oluşturuyordu : Milano : 195 mg...
  Devamını Oku 2011-01-24 14:44:12
 • # Normanlar

  Normanlar Vikingler olarak da tanınan Avrupalı eski bir kavim. Kuzey insanları, manasındadır. İskandinavya bölgesinde yaşarlardı. Sekizinci yüzyılda Avrupa kıtasını istila etmek istemeleriyle, tarih sahnesine çıktılar. Denizci bir kavim olup yağmacılıklarıyla tanınırlar. Normanlar, Danimarka, İsveç, Norveç ülkelerinin bulunduğu İskandinavya'da, sekizinci yüzyıla kadar oturdular. Bu yüzyılda, iklim şartları, nüfusun artması, siyasi ve iktisadi sebeplerle güneye açıldılar. Denizci bir kavim olduklarından, devirlerine göre üstün bir gemi yapma...
  Devamını Oku 2007-09-20 10:46:47
 • # Karadenizdeki Ormanı Oluşturan Etkenler

  Kısaca iklim, yağmur, sıcaklık. detaya girmek gerekirse; Her mevsimi yağışlı geçen ve sıcaklığın yeterli olduğu Karadeniz kıyı şeridinde gür ormanlar bulunur. İklim şartları ormanların kıyıdan başlamasına sebep olmuştur. Bol yağış; tarımda nadas yönteminin kullanılmamasına, yurdumuzun en geniş ormanlarının bu bölgede olmasına yol açmıştır. Dağların denize bakan yamaçları, fazla yağış aldığından gür ormanlarla kaplıdır. Detaylı bilgi için bakınız : http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=5227...
  Devamını Oku 2014-03-26 10:14:46


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
orman
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç