Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > O > Olgu


Olgu Nedir

Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu (phenomena) denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca Beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir.

Olgu Örnekleri :
Güneş tutulması, Gece, Gündüz. Yağmur yağması bir olgu, Salı günü trabzona yağmur yağması bir olaydır.

Olgu; nesnel ve irade dışı olumdur ve sık sık olay ile karıştırılır.

Olgunun temel özellikleri şunlardır:


1 - Nesneldir,
2 - İstenç (irade) dışıdır.

Karşıt örnekler:
Atatürk 1881 yılında doğmuştur : (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte doğmayabilirdi.)
Türkler'in ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk'tür : (Olgu değil olaydır çünkü bir insan tarafından yapılmıştır.)
Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır : (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte çıkmayabilirdi ve bir insan tarafından yapılmıştır)
Türkiye'nin başkenti Ankara'dır : (Olgu değil olaydır çünkü başka bir il de olabilirdi ve insanlar tarafından yapılmıştır.)
Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etmiştir : (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte ölmeyebilirdi.)

Uygun örnekler:
Suyun 99 derecede kaynayıp 100 derecede buharlaşması, olgudur ama falancanın kilosu olaydır.
Işığın hızı, olgudur ama falancanın saniyedeki hızı, olaydır.
Yer çekimi, olgudur ama cinsel çekim ve paranın gücü, olaydır.
Canlıların üremeleri, olgudur ama falancanın üremesi, olaydır.
Bu düzeltme ve açıklamalar Türkiye'li bilge Necdet Gürçiftçi'ce yapılmıştır.(2010 şubat)


Olgu, kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler.

Olgu cümleleri
• Atatürk, TC’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
• Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır.
• Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür.
• Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
• Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

Görüş, kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgiye denir.

Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.

Görüş Cümleleri
• Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.
• En kolay ders matematik dersidir.
• Türkiye'nin en iyi futbol takımı Karşıya spordur.
• Elma portakaldan daha güzeldir.
• Trenle seyahat etmek daha kolaydır.

Olgu Nedir ? (Detay) :
gerçekleşmiş olan her şey... olam ve olay birer olgu’dur. olgu deyimi bu iki yakın anlamlı deyimden daha geniş kapsamlıdır ve ikisini de içerir. olam zaman ve yer özellikleriyle ele alınan olgu, olay zaman ve yer özelliklerinden sıyrılmış olgudur. olmuş olan her şey olgu’dur; bundan ötürü de olgu deyimi olası, olanaklı ve düşünsel, tasarımsal deyimleriyle karşıt anlamlıdır. çünkü bu deyimler henüz gerçekleşmemiş olanı dile getirirler; gerçekleşmeleri muhtemeldir, mümkündür ya da gerçekleştirilmeleri düşünülmektedir, tasarımlanmaktadır ama henüz olmamış’lardır ve bundan ötürü de olgu değillerdir. cladue bernard “deneyimsel düşünceye yol gösterecek ve aynı zamanda onu denetleyecek tek gerçek olgulardır” der. olay deneyim konusu olan olgu’ dur, ama onun deneyimini olgu denetler; çünkü olgu betimleyici ve somut, olay’sa çözümsel ve soyuttur. olay deney konusu, olgu ise deney sonucudur. örneğin savaş, gerçekleşmiş olarak olgu , soyut olarak olay , belli bir yer ve zamanda geçmiş olarak olam’dır. auguste comte ve olgucu izleyicileri (pozitivistler) bizim algı dediğimize olgu derler. onlara göre sadece duyumlarımız ve algılarımız dolaysız verilerdir, bunları incelemekle yetinmemiz gerekir. kierkegaard ve varoluşçu izleyicilerine (egzistansiyalistler) göre insan anlaşılamayan ve hiçbir açıklanması bulunmayan bir salt olgu’dur. ve kendisine yabancı bir dünya içine atılmıştır. mantık açısından da bilim, olgulardan önermeler çıkarır ve bu önermeleri olgularla tanıtlar. bir olguyu açıklamak demek, onu başka olgulara indirgemek demektir. ne var ki açıklanamayan, eş deyişle başka olgulara indirgenemeyen olgular da vardır. örneğin herhangi bir şeyin varlığı, böylesine bir olgudur. kızgın bir sobaya elinizi dokundurduğunuzda elinizin yandığından şüphe edemezsiniz, bunlar kesin olarak verilmiş olgulardır. doğa bilimleri ve genellikle bilim sadece olguları açıklamakla yetinmez, onları en yalın bir biçimde açıklamaya çalışır. bilim olguları sadece yasalara bağlamaya değil en yakın yasalara bağlamaya çalışır. olgular, deneyin sağladığı gerçek verilerdir. deneyimsel yöntemde olgulara dayanılır ve deneyimler ancak olgulara başvurularak denetlenebilir.

Olgu | Ekleyen: | Tarih: 06-Oct-2011 14:38. | Bu yazı 75830 kez okundu..

Olgu ile ilgili diğer yazılar..

 • # Sosyal Olgu

  Sosyal Olgu: Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak tesbit edilemeyen bir sosyal oluşum ve değişimi ifade eder.Tek tek meydana gelen sosyal olayların genel bir ifade tarzıdır. Sosyal Olguların Özellikleri 1. Aynı alanda gerçekleşen birçok toplumsal olayın genel adıdır. 2. Tek bir topluma yada kişiye özgü değil , bütün toplumlara yada kişilere özgüdür. 3. Genel ve soyuttur. 4. Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı belirsizdir. 5. Nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin olarak...
  Devamını Oku 2014-08-06 12:18:41
 • # Resimde Mekan Olgusu

  Resimde Mekan Olgusu Resim tarihi, bir bakıma mekanın temsil edilmesine ilişkin tercihlerin tarihidir. Renk, çizgi, gölge, ışık, perspektif vb. öğeler ile arasında işlevsel bir bağ vardır. Bu öğeler zamanla değişime uğramışlar. Bu nedenle mekanın temsil edilişi de değişime uğramıştır. Mekanın görünmeyen varlığı, onun resmedilmesi sorun olmuştur. Resimden söz edilirken mekanı kimse dikkate almaz. Mekan, etkilerini kendisiyle özleştirme yolundaki eğilim ile meşruluk kazanmıştır. Mutlak boşluğun görünür kılınması ile mekanın varlığı sö...
  Devamını Oku 2008-03-08 10:20:24
 • # Olgusal Bilgi

  kanıtlanabilir olan bilgi doga bilimleri gibi mesela. doga bilimleride fizik kimya biyoliji vs.. olgusal bilgi : nesnel, kanıtlanabilir bilgi...
  Devamını Oku 2010-10-26 22:40:48
 • # Olgun Olmayan Savunma Mekanizmaları

  Olgun olmayan savunma mekanizmaları: Eyleme dökme (acting-out): Kişi yaşadığı olumsuz bir durumun getirdiği duygu yükünü, bilinçli olarak taşıyamayacak ve üstesinden gelemeyecek olgunluk düzeyinde ise, aniden düşünmeksizin ve olumsuz sonuçları hesaba katmadan vücutsal ya da sözel bir tepki göstermesi durumudur. Bu davranış ile olayın kendi üzerindeki tepkisini yoketmeye geçici bir rahatlama yaratmaya çalışması durumudur. “Pire için yorgan yakmak” ya da “keskin sirke küpüne zarar verir” bu durumu belirtmeye çalışan ata s...
  Devamını Oku 2010-11-28 16:43:43
 • # Olgusal Veri

  Olgusal veri: Olgulara (gerçeklere) dayalı, kişisel yorum gerektirmeyen ve değişme olasılıkları zayıf (zamana ve koşullara bağlı olarak mümkün) cinsiyet, yaş, boy gibi nitelikleri belirleyen bilgilerdir. ...
  Devamını Oku 2010-10-26 17:36:14
 • # Olgun Savunma Düzenekleri

  OLGUN SAVUNMA DÜZENEKLERİ Altruism: kendisi için değil, başkaları için yaşamak bencillik yapmamak çevresindekilere destek vererek korumaya ve onların ne hissettiğini anlamaya çalışmak. Anticipation: gelecekte karşılaşabilecek zor ve kötü sonuçları gerçekçi olarak hesap edip ona göre amaca yönelik planlar yapmak. Kötü olasılıkları düşünüp, en kötüye yönelip plan yapıp zorluklara hazırlıklı olmak. Bir satranç oyuncusu gibi ileriki hamleleri düşünerek hareket etmek. Asceticizm: bilinçli olarak zevk almaya dayanan tüm şeylerden vazgeçerek ...
  Devamını Oku 2010-11-28 16:45:14
 • # Olgusal Soru

  Olgusal Sorular: Doğum yeri, yaş, öğrenim durumu gibi gözlenebilen ve kolaylıkla kontrol edilebilen kişisel özellikleri belirleyen sorulardır. ...
  Devamını Oku 2010-10-26 17:37:34
 • # Atatürk ile ilgili olay ve olgu örnekleri

  Atatürk ile ilgili olay ve olgu örnekleri Olay Örnekleri Atatürk’ün çeşitli alanlarda inkılâplar yapması TBMM nin açılması Büyük Taarruz Savaşı Olgu Örnekleri Türkiye’nin çağdaşlaşması Bağımsızlığın kazanılması Yurttan düşmanların atılması...
  Devamını Oku 2015-10-10 15:33:38
 • # Sosyal Olay Sosyal Olgu Farkı

  Sosyal olay,insanlar arası ilişkilerden doğan, bir defada olup biten, yeri ve zamanı belli olaylardır. Sosyal olguysa,sosyal olayların tekrar etmesiyle oluşan,mekandan ve zamandan bağımsız kavramlardır. Sosyal olaylar somut ve özel,sosyal olgular soyut ve geneldir. Ayrıntı; Sosyal Olay: Başlama ve bitiş noktaları belirlidir. Toplumsal bir durumdur. Birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşumdur. Bakınız : Sosyal Olay Nedir Sosyal Olgu: Genellikle başlangıç ve bitiş zamanı belirsizdir. Nerede başlayıp nerede bitebileceği kesin o...
  Devamını Oku 2014-08-06 12:22:52


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
zeus
Tarih: 16:07:49 06.04.2010  Güncelleme: 16:07:49 06.04.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Olgu Nedir ?

Olgu; nesnel ve irade dışı olumdur ve sık sık olay ile karıştırılır.Olgunun temel özellikleri şunlardır:

Nesneldir,
İstenç (irade) dışıdır.
Karşıt örnekler:

Atatürk 1881 yılında doğmuştur:(Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte doğmayabilirdi.)
Türkler'in ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk'tür:(Olgu değil olaydır çünkü bir insan tarafından yapılmıştır.)
Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır:(Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte çıkmayabilirdi ve bir insan tarafından yapılmıştır)
Türkiye'nin başkenti Ankara'dır:(Olgu değil olaydır çünkü başka bir il de olabilirdi ve insanlar tarafından yapılmıştır.)
Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etmiştir: (Olgu değil olaydır çünkü bu tarihte ölmeyebilirdi.)
Uygun örnekler:

Suyun 99 derecede kaynayıp 100 derecede buharlaşması, olgudur ama falancanın kilosu olaydır.
Işığın hızı, olgudur ama falancanın saniyedeki hızı, olaydır.
Yer çekimi, olgudur ama cinsel çekim ve paranın gücü, olaydır.
Canlıların üremeleri, olgudur ama falancanın üremesi, olaydır.
Bu düzeltme ve açıklamalar Türkiye'li bilge Necdet Gürçiftçi'ce yapılmıştır.(2010 şubat)
Cevapla
zeus
Tarih: 16:08:53 06.04.2010  Güncelleme: 16:08:53 06.04.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Olay Nedir ? Olgu Nedir ?

Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu(phenomena) denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca Beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir.

Örn. Güneş tutulması, Gece, Gündüz. Yağmur yağması bir olgu, Salı günü trabzona yağmur yağması bir olaydır.
Salih ÇEPNİ, Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon(2005)
Cevapla
zeus
Tarih: 16:11:03 06.04.2010  Güncelleme: 16:11:03 06.04.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Olgu ve Görüş Cümleleri

Olgu, kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler.


Olgu cümleleri
•Atatürk, TC’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
•Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adadır.
•Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür.
•Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
•Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

Görüş, kişiden kişiye değişen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgiye denir.

Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.

Görüş Cümleleri
•Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.
•En kolay ders matematik dersidir.
•Türkiye'nin en iyi futbol takımı Karşıya spordur.
•Elma portakaldan daha güzeldir.
•Trenle seyahat etmek daha kolaydır.
Cevapla
zeus
Tarih: 16:14:51 06.04.2010  Güncelleme: 16:14:51 06.04.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Olgu Nedir ?

Olgu

isim
1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç vakıa:

"Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.

2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat
Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış iş.


Birleşik Sözler
sosyal olgu
ardışık olgular

Olgu
Vikipedi özgür ansiklopedi

Olgu bilimsel verilere dayalı kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.
Örnekler:
Atatürk 1881 yılında doğmuştur.
Türklerin ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk'tür.
Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkmıştır.
Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
Atatürk 10 Kasım 1881'de doğmuştur.
Cevapla
zeus
Tarih: 16:18:22 06.04.2010  Güncelleme: 16:18:22 06.04.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Olgu Nedir ? Sosyal Olgu Nedir ?

OLGU


Olgu teriminin en genel kullanımı söyle­din Doğrunun bir olgu olarak tanımlanabi­leceği iddiasıyla tanımlanan herhangi bir şey. Örneğin İngiltere'nin bir ada olduğu, şekerin suda eridiği, dünya nüfusunun arttı­ğı birer olgu olarak addedilebilir.

Olgu teriminin sıradan ve bilimsel kulla­nımları arasında keskin bir ihtilaf mevcut değildir. Normal kullanımda olgular doğru olmayan şeyin ve zannın zıddır. Bilimsel kullanımda ise bu zıtlık daha çok olgusal ile teorik, olgular ile onların yorumlan, 'veril­miş' olgular ile onlara dayanan inşalar ara­sındadır.

Herşey bir olgu olarak tanım lanabilirse de, bazı doğrular tabiatıyla daha çok böyle tanımlanabilir. Olguları, onu soyut ve sos­yal veya genel, negatif, gözlemlenemez, belirlenemez veya diffüze edilmiş haller olarak kullanmaktan somut, bireysel, pozi­tif, gözlemlenebilir, özgül ve belli bir yere bağlı olarak vuku bulan hadiseler şeklinde tanımlamak daha doğrudur.

Bundan doğan felsefi problem, uygun olguların sınırlandırılması, tesbiti ve tasnifi ile diğer daha farazi olguların birincisine dayanarak açıklanmasıdır. Bu tür açıklama-

lara veya farazi olguların gerçek olanlarına indirgenmesine bir alternatif, farazi olanla­rın hiçbir şeye atıfta bulunmama olasılığı­dır. Dünyanın kendisinden teşkil edildiği atomik olguları tesbit için çeşitli girişimler yapılmıştır. Bu girişimler mantıkçı atomcu­luk (logical atomism) veya mantıkçı poziti­vizm olarak adlandırılırlar.Sosyal Olgu


Sosyol olguların indirgenebilir varlığı veya onların indirgenebiliri iğ i, ya da yanıl-ücıhğı sosyal bilimlerin özel ilgileri arasın­dadır.

Sosyal olgu terimi, (a) Kurumların genel olarak onların içinde rol alan bireylerden bağımsız oldukları, ve (b) insan kişiliğinin önemli karakteristiklerinin, mantıksal ve nedensel olarak sosyal bir bağlamın varlığı­nın önceden varsaydığı görüşlerini savu-nanlarca görüldüğü şekilde, sosyal araştır­ma nesnelerini karakterize etmekte kullanılır.

Bu bakış açısını ve indirgenemeyen sos­yal olguların varlığını reddedenler öncelik­le şunları savunur: (a) Toplumlar onları oluşturan bireylerden tümüyle bağımsız şeyler değildir ve (b) bu nedenle toplumlar, kurumlar vs. hakkındaki önermeler tek tek bireyler hakkındaki önermeler olarak yo­rum lanmalıdır.

Bu tartışma salt felsefî bir tartışma ol­makla kalmaz. Aynı zamanda metodolojik ve siyasal sonuçlara da sahiptir. Sosyal ol­guların reddedilmesi, açıklamaların meto­dolojik olarak bireysel amaçlar ve inançlara dayanarak kullanılmasını gerektirir; öte yandan sosyal olguları savunanlar kurum­lar üzerinde durmayı yeğlemektedirler. Si-

yasal olarak sosyal olgulara inancın kollek-tivizme, onların reddinin ise siyasa! birey­ciliğe götüreceği iddia edilmiştir.

(SBA)
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Olgu
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç