Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > O > Ortaçağda coğrafya


Ortaçağda coğrafya Nedir

Ortaçağ haritacıları ise Yer'in küre biçiminde olduğunu biliyordu. Ama bu dönemde de haritalar küçük ve yüzeyseldi, genellikle T ve O işaretleri temel alınarak hazırlanırdı. T, kıtaları birbirinden ayıran büyük okyanusu, O ise bütün Yer'i çevreleyen okyanusu gösteriyordu.

İlk denizciler kıyılan izleyerek yolculuk yaptığından haritaya gereksinim duymuyorlardı. Magnetik pusulanın icadından sonra açık denizlere yolculuk yapma olanağı doğdu ve denizcilik haritaları yapılmaya başladı. İlk denizcilik haritası, 1270'te VIII. Haçlı Seferi'ne katılan Fransa kralı IX. Louis'ye gösterilmişti. Yaklaşık 1275'te yapılan ve Piza'da bulunduğu için Carta Pisana (Piza Haritası) adıyla anılan bir başka harita da günümüze değin korunabilmiş en eski denizcilik haritasıdır. Bugün Paris'teki Ulusal Kütüphane'de bulunan yapıt koyun derisi üstüne elle yapılmıştır ve bütün Akdeniz'i gösterir. Bu ve benzeri haritalar denizcilik yollarını, liman ve rıhtımların adını da içerdiğinden ticaret ve denizcilikte giderek daha çok aranır oldu. Pusulayla yapılan araştırmaların da katkısıyla sürekli yenilenip zenginleşen bu haritalar doğruluk ve güvenirlik açısından zamanla daha önceki çalışmaları geride bıraktı. 16. yüzyılda ise seri olarak üretilmeye başladılar.

Ortaçağ sonlarındaki bir başka önemli gelişme 1270'ler ve 1280'lerde Marco Polo'nun yaptığı yolculuğun yarattığı heyecandı. Uzak ülkeler hakkında bilgi edinme isteği haritaların satışım da artırdı. Aynca Marco Polo'nun deneyimleri yolculuk ve keşif yapma dürtüsünü geliştirerek Keşifler Çağını başlatan en önemli etkenlerden biri oldu.

Ancak ortaçağda Kuzey Avrupa'daki durum daha farklıydı. Kilise baskısına girmeyen Vikingler, Keşifler Çağından çok önce, 9. yüzyılda küçük tekneleriyle denize açılarak İzlanda'yı buldular ve daha sonra Kuzey Amerika kıyılarına kadar ulaşmayı başardılar.

Doğudaki İslam dünyası ile batıdaki Hıristiyan Avrupa arasında yer alan Bizans'ta da coğrafya daha çok gelişmişti. Bizans'ın, Orta Asya, Hindistan ve Çin'in yanı sıra İslam ve Arap dünyasıyla da yoğun ilişkisi vardı. Ama Bizans'ta ortaya konan coğrafya yapıtlarının çok azı günümüze değin korunabilmiştir. Korunabilmiş yapıtlardan kilise vakayinameleri Anadolu'daki tanımsal ürünlerin miktan, kuraklık, deprem, sel gibi doğal afetler hakkında önemli bilgiler sağlar.

Ortaçağda coğrafya | Ekleyen: | Tarih: 20-Sep-2007 09:58. | Bu yazı 9885 kez okundu..

Ortaçağda coğrafya ile ilgili diğer yazılar..

 • # Coğrafya

  Cografya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasindaki iliskiyi inceleyen bilimdir. Yani yer ve insanlar arasindaki iliskiler cografyanin konusunu olusturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca gaia (yer) ve gráphein (yazmak, betimlemek) sözcüklerinden türemiştir. Türkçesi Yerçizim sözcüğüdür. Cografya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunlarin dünya üzerinde nerede olduklarini gösterme degildir. Cografya, ögrencilerin çevrelerinde olanlari anlamalarina ve insanin çevre ile etkilesimi hakkinda bir anlayis gelistirmelerine yardimci olur. Yerlerin...
  Devamını Oku 2012-09-19 13:07:47
 • # Coğrafyaya yardımcı bilim dalları

  Coğrafya Biliminin Yararlandığı Diğer Bilim Dalları : 1. Astronomi : Uzay bilimi 2. Jeoloji : Yer Bilimi 3. Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı 4. Hidroloji : Sular bilimi 5. Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı 6. Kartografya :Harita bilimi 7. Zooloji : Hayvan bilimi 8. Botanik : Bitki bilimi 9. Antropoloji : İnsan bilimi 10. Etnoloji : İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı 11. Sosyoloji : Toplum inceleyen bilim dalı 12. Demografi : Nüfus bilimi ...
  Devamını Oku 2011-11-01 17:05:41
 • # Edebiyat ile Coğrafya Arasındaki İlişki

  Her edebî metnin - özellikle olay ve durum metinlerinin - önemli unsurlarından biri de yerdir. Olaylar, bir mekânda ortaya çıkar ve o mekânın izlerini taşır. Böylece, coğrafya edebiyat üzerinde etkili olur. Bazı edebî metinlerin yazılış amacı, belli bir coğrafi bölgeyi tanıtmaktır. Gezi yazıları, egzotik romanlar bu türden eserlerdir; bunlar her iki bilim için de önemli kaynaklardır. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, hem edebiyat hem tarih hem de coğrafya bakımından önemli bir eserdir. Coğrafya kitaplarında, coğrafî bilgiler veren dergilerde...
  Devamını Oku 2011-10-17 16:27:46
 • # Ortaçağda Avrupa

  Ortaçağda Avrupa-Kavimler göçüyle İlkçağın yerini ortaçağ , köleci düzenin yerini feodalite aldı. -Feodal Beylikler,Avrupa'nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını da etkiledi. -Feodalitede toprak sahiplerine ve himayeyi kabul edenlere SENYÖR-SÜZEREN, -Himaye altına giren küçük toprak sahiplerine VASSAL,toprağı işleyen köylülere de SERF denir. -Senyörler, serfler üzerinde mutlak haklara sahiptiler. Serfler toprakla beraber alınır-satılırlardı. -Feodalitede, Soylular, Rahipler, Burjuvalar ve köylüler olmak üzere 4 sosyal sınıf vardı. ...
  Devamını Oku 2007-09-20 10:23:54
 • # ortaçağda bilim

  ORTAÇAĞDA AVRUPA BİLİMİ Ortaçağda Hıristiyan ve İslam dünyası arasında özellikle Haçlı Seferleri'yle kurulan ilişki, ilkçağ bilgilerinin Batı'ya aktarılmasını sağladı. İspanya'da Magriplilerin Toledo kentindeki ünlü kütüphaneleri, 1085'te Hıristiyanların eline geçince, rahipler özgün ya da çeviri Arapça kitapları hemen Latinceye çevirdiler. 18. yüzyıldaki Aydınlanma düşünürlerinin, ortaçağı boşinanlar ve karanlıklar dönemi olarak küçümsemesine karşın, bu dönemde çok canlı teknolojik gelişmeler oldu. At nalının ve koşum takımlarının bulunu...
  Devamını Oku 2007-09-20 10:03:45
 • # Neden coğrafya öğreniyoruz

  Coğrafya öğrenmemizin nedenleri arasında ilk olarak, yaşadığımız olayları anlamlandırmamız yer almaktadır. Coğrafya öğrenen bir kişi, ülkesinin ekonomisine, ve kalkınmasına katkıda bulunabilir örneğin; çünkü coğrafya öğrenen bir kişi, ülkesinin konumunu, ve ülkesi hakkındaki bilgileri edinir, neyin nasıl olması sonucunda ülkesinin kalkınabileceğini hesap ederek, buna yönelik çalışmalarını gerçekleştirebilir. Bunun gibi pek çok coğrafya öğrenmenin nedenlerinden söz edebilir, ve neden coğrafya öğreniyoruz, neden coğrafya öğrenmeliyiz; ve neden co...
  Devamını Oku 2012-10-01 15:18:26
 • # Ortaçağda coğrafya

  Ortaçağ haritacıları ise Yer'in küre biçiminde olduğunu biliyordu. Ama bu dönemde de haritalar küçük ve yüzeyseldi, genellikle T ve O işaretleri temel alınarak hazırlanırdı. T, kıtaları birbirinden ayıran büyük okyanusu, O ise bütün Yer'i çevreleyen okyanusu gösteriyordu. İlk denizciler kıyılan izleyerek yolculuk yaptığından haritaya gereksinim duymuyorlardı. Magnetik pusulanın icadından sonra açık denizlere yolculuk yapma olanağı doğdu ve denizcilik haritaları yapılmaya başladı. İlk denizcilik haritası, 1270'te VIII. Haçlı Seferi'ne katıla...
  Devamını Oku 2007-09-20 09:58:54
 • # Ortaçağda Realizm

  Eleacılık, Platon ve Aristotales temeline dayanan ortaçağ gerçekçiliği, bilimsel gerçekçilik anlayışına tümüyle ters bir anlam taşır ve nesnel gerçekliğin gerçek olmadığını, asıl gerçekliğin düşünce ürünleri olduğunu ileri sürer. Tümeller gerçektirler ve tümel nesneden öncedir. Tümeli gerçek saydıklarından ötürü gerçekçi adını alan düşünürlerin savları altında, Roma Katolik Kilisesi'nin evrensellik savı yatar. Hristiyanlık, başta Tanrı kavramı olmak üzere bütünüyle tümellere dayanır. Tümeller gerçek sayılmazsa Tanrı’nın da gerçek sayılmam...
  Devamını Oku 2011-08-11 10:15:10


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç