Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > A > Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması


Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması Nedir

Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması [8]

Bazı Arapça kelimeler gırtlak ünsüzü taşıdıkları, Türkçede de bu özelliği anlaşılacak şekilde telâffuz edildiği için kesme işreti barındırırlar:

“an’ane, an’anevî, bid’at, cür’et, cür’etkâr, cüz’î, iz’an, kat’î, kat’iyen, kat’iyet, kıt’a, kur’a, Kur’an, mel’un, mes’ul, mes’uliyet, mes’ut, meş’ale, sun’î, sür’at, şer’î, vak’a.”

Alıntı olup da kesmesiz kullanılan bu yapıda kelimeler de vardır.

defa, defetmek, heyet, menetmek, mesele, neşe, neşet, sanat...

Aşağıdaki kelimelere iyelik ekinin getirilmesi, aslında kelimenin sonunda bulunup da dilimizde eriyen gırtlak ünsüzünü ortaya çıkarır ve kesme işaretini gerektirir. (Bu kelimelerdeki ekler iyelik ekidir.)

cem→cem’i, cüz→cüz’ü, kat→kat’ı, men→men’i, nev→nev’i, tab→tab’ı...

Sonunda gırtlak ünsüzü bulunan kelimeler iyelik ekini –ı, -i biçiminde alırlar. Bunlardan cami ve mâni kelimeleri camisi ve mânisi şeklinde de olabilir. Bunlar yalın hâlde kullanıldıklarında sonlarında tek ünlü vardır.

bayi→bayii, cami→camii veya camisi, mâni→mânii veya mânisi,
memba→membaı, mısra→mısraı, sanayi→sanayii...

Bu kelimelere yönelme hâl eki getirildiğinde araya y sesi girebilir de girmeyebilir de. Her iki kullanış da doğrudur:

bayiye, bayie; camiye; camie; membaya, membaa; mevzuya, mevzua, mısraya, mısraa...
bayiyi, bayii; camiyi; camii; membayı, membaı; mevzuyu, mevzuu, mısrayı, mısraı...

Bazı Arapça kelimelerde kısa ünlüden sonra gelen gırtlak ünsüzü dilimizde kaybedilerek ondan önceki ünlü uzun okunur.

dava, mamur, mana, memur, resen, tamim, tecil, tediye, tehir, telif, tesir...

Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması | Ekleyen: | Tarih: 16-Jan-2008 10:58. | Bu yazı 6285 kez okundu..

Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması ile ilgili diğer yazılar..

 • # Düzeltme İşaretinin Kullanımı

  Düzeltme İşaretinin Kullanımı Düzeltme işareti Türkçe olmayan kelimelerde kullanılan bir işarettir. Bu işaret hem uzatma hem de inceltme görevinde kullanılır. İnceltme görevi sadece “g, k, l” ünsüzleri için; uzatma görevi de “a, i ve u” ünsüzleri için söz konusudur. a. İnceltme görevi „Bazı yabancı kelimelerde -Türkçede kalın ünlülerle birlikte kullanılmayan- ince ünsüzler (g, k, l) vardır. Bu ünsüzlerin ince olduğunu, yani ince okunmaları gerektiğini kendilerinden hemen sonra gelen kalın ünlülerin (a, ...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:55:28
 • # Yabancı Kelimelerde Büyük “i”nin Yazımı

  Yabancı Kelimelerde Büyük “i”nin Yazımı Lâtin harflerini kullanan yabancı milletlerin yazı sistemlerinde büyük “i harfi noktasız yazılır. Ibsen, Indiana... Türkçe metinlerde de bu isimler bu şekilde yazılır. Ancak bu isimler sözlüklerde “i” sırasında yer alır. ...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:56:16
 • # Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması

  Alıntı Kelimelerde Kesme İşaretinin Kullanılması-Kullanılmaması [8] Bazı Arapça kelimeler gırtlak ünsüzü taşıdıkları, Türkçede de bu özelliği anlaşılacak şekilde telâffuz edildiği için kesme işreti barındırırlar: “an’ane, an’anevî, bid’at, cür’et, cür’etkâr, cüz’î, iz’an, kat’î, kat’iyen, kat’iyet, kıt’a, kur’a, Kur’an, mel’un, mes’ul, mes’uliyet, mes’ut, meş’ale, sun’î, sür’at, şer’î, vak’a.” ...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:58:33
 • # Alıntılarda Kaynak Gösterme ( Atıflar)

  Alıntılarda Kaynak Gösterme ( Atıflar) Araştırma raporlarında başka kaynaklardan yapılan alıntıların kaynağını metnin içinde belirtmek gerekir. Aşağıda, alıntılardaki kaynakların yazımına ilişkin örnekler verilmiştir. Tek Yazarlı Yayınlar Yazarın adı anlatımın bir parçası değilse: Bireylerin birbirleriyle iletişim kurmasında sözcüklerin ötesinde bir dil vardır ki, o da müziktir. (Khan, 1994: 43) (Yazarın soyadı, yapıtın yayın yılı : sayfa numarası) Yazarın adı anlatımda geçiyorsa...
  Devamını Oku 2011-01-28 14:58:53
 • # Alıntı

  Alıntı: Yazımızda başka bir yazı veya kişiden bir parça yayınlamak, örnek göstermek, eklemek. Başka kaynaklardan yapılan alıntılar doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki biçimde yapılabilir. Üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılar tırnak içinde verilir. Üç satırı geçen doğrudan alıntılarda ise az yer tutması ve ilk bakışta bunun bir alıntı olduğunun anlaşılabilmesi için sıkıştırılmış paragraf şeklinde verilir. Sıkıştırılmış paragrafın birinci satırı normal paragraf başından başlar ve satır sonunda dört harf boşluğu içeride biter. İkinci ve dah...
  Devamını Oku 2011-01-28 15:03:57
 • # Alıntı Kelimelerin Yazımının Dilimize Uyarlanması-Uyarlanmaması

  Alıntı Kelimelerin Yazımının Dilimize Uyarlanması-Uyarlanmaması „Dilimize mal olmuş yabancı kelimeler Türkçede söylendiği gibi yazılır. kulüp, kent, kamu, duvar, merdiven, çamaşır, pencere, kitap, iskele, banka, sigorta, sandalye... Dilimize mal olan ya da olmayan bazı kelimeler söylendiği gibi yazılmamaktadır: beysbol, blender, funya, çikolata, entelektüel, firkateyn, fosseptik, kampus, master, mönü... „İki ünsüzle biten bazı Arapça ve Farsça kelimelerin son iki ünsüzü arasına ünlü girer: emr→emir, ke...
  Devamını Oku 2008-01-16 10:59:26


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç