Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > M > Mecaz Anlam


Mecaz Anlam Nedir

Mecaz Nedir ? (Özet) :
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir.

Mecaz Anlam Nedir ?


Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.

Mecazın Kullanım Amacı Nedir


Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.

Mecaz Anlam Örnekleri


Bu konuyu bir daha açmayacağım.
İşsizlik sorunu hükümeti terletecek.
Derdim çoktur, hangisine yanayım.
Doktora boş gözlerle bakıyordu.
Bu şarkıya bayılıyorum.
Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.
Yakında savaş patlayacak.
Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk.
İnce işlere aklım pek ermiyor.
Kitapları taşırken kolum koptu.
İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
Onun pişkinliğine bir anlam veremedik.
Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.

Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. Eğretileme ve deyim aktarması da denir.

“Kurban olam, kurban olam
Beşikte yatan kuzuya” (açık istiare)

“Tekerlekler yollara bir şeyle anlatıyor.” (kapalı istiare)

İlgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.)

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl
Saçını kestir demedim mi?
Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek.
Ayağını çıkarmadan girebilirsin.
Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor.
Orhan Veli’yi okur musun?
Referans: Mecaz Anlam Nedir ? Mecaz Anlam Örnekleri.

Mecaz Anlam | Ekleyen: | Tarih: 07-Nov-2013 15:07. | Bu yazı 457011 kez okundu..

Mecaz Anlam ile ilgili diğer yazılar..

 • # Eş Anlamlı Kelimeler

  Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Örnekler: kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç... Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesin...
  Devamını Oku 2011-10-10 19:12:42
 • # Mecaz Anlam

  Mecaz Nedir ? (Özet) : Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir. Mecaz Anlam Nedir ? Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir. Meca...
  Devamını Oku 2013-11-07 15:07:42
 • # Zıt Anlamlı Kelimeler

  Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Örnek: Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek, Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz. Mesela “sevinmek” karşıtı sevinmemek değil “üzülmek”tir. Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. Örneğin; “doğru” kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede “eğri” olurken, diğerinde “yanlış” olabilir. İki kel...
  Devamını Oku 2012-09-29 11:46:38
 • # Yan Anlam

  Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır. Meselâ “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış...
  Devamını Oku 2012-09-28 16:44:58
 • # Terim Anlam

  Terim Anlam Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır. Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar. Örnek: kök, mısra, muson. “yüklem, özne, kök, zarf”, dil bilgisi terimleri; “üçgen, daire, çap”, kelimeleri de geometri terimleridir. Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır. Örnek: "Budala" kelimesi ha...
  Devamını Oku 2011-11-22 18:58:52
 • # Mecaz Anlam Örnekleri

  Mecaz Nedir ? (Özet) : Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir. Mecaz Anlam Nedir ? (Detay) : Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmişt...
  Devamını Oku 2011-11-01 14:15:19
 • # Gerçek Anlam

  Gerçek Anlam = Temel Anlam Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Kelimenin gerçek anlamı, herkesçe bilinen yaygın anlamıdır. Buna "temel anlam" da denir. Meselâ, “ağız” dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır. “göz” kelimesi de öyle. Gerçek Anlam Örnekleri: Soğuktan su boruları patlamış. Ayağında eski bir spor ayakkabı var. Biraz sonra toprak bir yola girdik. Kanadı kırık bir martı gördüm. Soğuk sudan boğazı şişmişti. Yataktan kalkarken başı...
  Devamını Oku 2011-07-29 15:28:43
 • # Deyim Anlam

  DEYİM ANLAM Deyim, en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar. Bu sözlerle gönlümü almış mı oldun? Kendi düşüncelerinde ayak diriyordu. Korktuğu başına gelmiş, arabası bozulmuştu. Her gördüğüne dudak büküyordu. Senin yaptığın pire için yorgan yakmak. İki genç adam boğaz boğaza geldi. Olur olmaz konularla baş ağrıtmayı seversin. Bu şekilde anlatırsanız aklı yatar. Sonunda korktuğumuza uğradık, çocuk kayboldu. Matematiği aklım almıyo...
  Devamını Oku 2008-01-16 11:04:53
 • # Yakın Anlamlı Kelimeler

  YAKIN ANLAMLI KELİMELER Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir. göndermek-yollamak, bezmek-bıkmak-usanmak, dilemek-istemek, çevirmek-döndürmek, söylemek-demek-konuşmak, eş-dost, hısım-akraba, bakmak-seyretmek, Kardeşim sana küsmüş. Kardeşim sana kırılmış. Kardeşim sana gücenmiş. Kardeşim sana darılmış. Birinci cümlede bir "kesinlik ve aşırılık" anlamı, ikinci cümlede bir "e...
  Devamını Oku 2008-01-16 11:11:20
 • # Soyut Anlam

  Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de soyut anlam denir. Örnekler: Hayal, rüya, düşünce, menfaat, sevgi, korku, güzellik... Somut ve Soyut Anlam (Detay) Bir sözcük, duyu organlarından biri yoluyla algılanabilen bir varlığı gösterirse “somut anlamlı”, duyu organları yoluyla algılanamayıp da zihinde var olan kavramları gösterirse “soyut anlamlıR...
  Devamını Oku 2011-10-10 17:00:16


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık
egina
Tarih: 17:40:40 11.05.2009  Güncelleme: 15:29:43 04.18.2011
Webmaster
Tarih: 07.16.2008
Nereden:
Gönderiler: 72

Mecaz Anlam

Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasıdır.

Örnekler:
Yanmak
* Adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. ( gerçek)
* Partide çektiğimiz bütün resimler yanmış. ( yan)
* Bu sınavı kazanamazsan yandın (mecaz)
Kurumak
* Balkona astığım çamaşırlar kurumamış.(gerçek)
* Hazan mevsiminde kurumuş yapraklar gibi.(yan)
* Senin aşkın da beni kuruttu be güzelim. (mecaz)
İnce
* Caminin minaresi çok inceydi. (Gerçek)
* Duvarın sıvası için ince bir kum getirmişlerdi. (yan)
* Bana hediye alman çok ince bir davranıştı. (mecaz)
Karanlık
* Sarayın aydınlık bir odasından karanlık bir odasına geçmiştik. (gerçek anlam)
* Yaşadığımız bunca karanlık günlerden sonra aydınlık günler bizi bekliyor. (mecaz)
Oynamak
* Arkadaş, bu kız seninle oynuyor. (mecaz)
* Bu masanın ayağı oynuyor. (yan)
* Çocuk kumsalda oynuyor. (gerçek)
Cevapla
zeus
Tarih: 14:40:35 12.01.2010  Güncelleme: 14:40:35 12.01.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Mecaz Anlam Nedir ?

Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında, başka bir an­lamı karşılayacak şekilde, daha çok soyut olarak kul­lanılmasına mecaz anlam denir.

Mecaz anlam, söze güzellik, canlılık ve güç vermek amacıyla kullanılır. Dillerin zenginliği, sözcüklerin sa­yısıyla değil, bu sözcüklerin herkesin bildiği ortak an­lamının dışında kullanılabilmesi ile ölçülür.

Sözcüğün temel, yan ve mecaz anlamları birbirine karıştırılmamalıdır. Sözcüğün temel anlamıyla yan anlamı arasında anlamsal bir ilgi, benzerlik varken; temel anlamla mecaz anlam arasında, anlamsal hiç­bir ilgi yoktur.

ÖRNEKLER
"Ayar" sözcüğünün temel anlamı, "bir ölçünün doğ­ruluğunu yoklamaya yarayan aygıt'tır.

"Ayar aletiyle altınların ölçümü yapıldı," cümlesinde "ayar" sözcüğü, temel anlamında kullanılmıştır.

"Bakkalın terazisinin ayarı bozulmuş." cümlesinde "ayar" sözcüğü, yan anlamıyla kullanılmış.

"Bu ayardaki kişilerle konuşma demedim mi?" cüm­lesinde ise "ayar" sözcüğü, mecaz anlamıyla kullanıl­mıştır.

"Ayak" sözcüğünün temel anlamı, "bacakların bilek­ten aşağıda bulunan ve yere basan kısmıdır."

Top oynarken ayağını burktu." (Temel anlam)

"Sandalyenin kırılan ayağını onardım." (Yan anlam)"Ayağını kaydırmak için çok uğraştılar."

(Mecaz anlam)"Ağız" sözcüğünün temel anlamı, "yüzde, avurtlarla çene arasında olup sesin çıkmasına, nefes alıp ver­meye ve besinleri almaya yarayan boşluk"tur.

"Süt içerken ağzımı yaktım." (temel anlam)"Çuvalı ağzına kadar buğdayla doldurdu." (yan anlam)

"Seni görünce ağız değiştirdi." (mecaz anlam)
Cevapla
zeus
Tarih: 14:44:27 12.01.2010  Güncelleme: 14:44:27 12.01.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Cevaben: Mecaz Anlam Örnekleri

Mecaz, sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma sanatıdır. Ad değişimi de denir. Avrupa dillerinde metafor olarak geçer. Bu kelime Antik Yunancada taşıma (bir anlamı ötekine gönderme) demektir. Mecaz, Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. Sözcük mecazında bir sözcük gerçek anlamı dışında, fikir mecazında ise herhangi bir fikir kendi anlamının dışında bir amaçla kullanılır.

Kullanımı
Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.

Örneğin:
Kandilli yüzerken uykularda
Mehtabı sürükledik sularda
Yahya Kemal Beyatlı

Bu dizelerde Kandilli'nin sularda yüzmesi, mehtabın sularda sürüklenilmesi, söz ve sözcüklerin asıl anlamının dışında, güzelleştirme, anlamlandırma, zarifleştirme ve güçlendirme amacıyla kullanılmasına örnektir.

Örnek Cümleler
Hayallere kapılmaktan vazgeçelim.
İsteği kabul edilince havalara uçtu.
Oyun oynarken yere kapaklandı.
Cevapla
zeus
Tarih: 14:50:51 12.01.2010  Güncelleme: 14:50:51 12.01.2010
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM

MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM
Sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılma­sıyla kazandığı anlamına mecaz anlam denir. Sözcükler, ancak cümle ya da deyimlerin içerisinde mecaz anlam kazanır.

Şu örnekleri inceleyelim:
1. Yusuf Efendi, biçareye ağız açtırmıyordu.
2. Onun iğneleyici sözleri hepimizi rahatsız etti.
3. Ahlâkla hukuk arasında sıkı bir bağ vardır.

“Ağız”, “iğneliyici” ve “bağ” sözcükleri bu cüm­lelerde gerçek anlamlarından sıyrılmıştır: “Ağız” söz­cüğü, “ağız açtırmamak” deyimi içerisinde “başkasına söz söyleme fırsatını vermemek” anlamında; “iğnele­yici” sözcüğü, “dokunaklı” anlamında; “bağ” sözcüğü de “ilgi” anlamında kullanılarak mecaz anlam kazan­mıştır.

Örnek Soru 1:
“İnce” kelimesi, hangi cümlede gerçek an­lamıyla kullanılmıştır?
A) Kızlar, halı dokurken ince düşüncelere dal­mışlardı.
B) İnce ipek ipliklerle dokunan halılar daha gü­zeldir.
C) Halı satıcısının ince davranışı müşteriyi etki­ledi.
D) Halı dokumak, herkesin beceremeyeceği in­ce bir iştir.
(1992-FL)

Çözüm
“ince” sözcüğü “B’de gerçek anlamıyla kullanıl­mıştır: “kalınlığı az olan”. Diğer seçeneklerde ise mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
Cevap B’dir.


Örnek Soru 2
Hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılan bir kelime vardır?

A) Günlerce ondan hiçbir haber alamadım.
B) Bahçenin etrafını dikenli tel ile çevirdim.
C) Fırsatı kaçırdığıma hâlâ yanarım.
D) Söyleyecek hiçbir sözüm yok.
(1997-DPY)

Çözüm:
C’deki “yanmak” sözcüğünün temel anlamı “bir nesnenin ısı ve ışık yayarak kül durumuna geç­mesidir. Halbuki burada sözcük, temel anla­mından bütünüyle sıyrılarak “çok üzülmek” an­lamında kullanılmıştır.
Cevap C’dir.
Cevapla
zeus
Tarih: 17:51:06 10.10.2011  Güncelleme: 11:33:49 02.24.2014
Webmaster
Tarih: 02.24.2005
Nereden: antalya
Gönderiler: 1338

Sıcak Kelimesinin Mecaz Anlamı

‘ Arkadaşımın annesi bizi çok sıcak karşıladı. ’ Cümlesinde ‘ sıcak ’ sözcüğü, gerçek anlamından tamamen ayrılmış,’ içten,dostça ’ anlamında mecaz anlamında kullanılmıştır.

Asmak ile ilgili mecaz anlam örneği:
Suratını asmaya başladı gene.

Soru: Ateşin mecaz anlamıyla cümle
Cevap : Haberi alınca içimi ateşler bastı.
Cevapla
Ziyaretçi
Tarih: 20:16:01 01.12.2015  Güncelleme: 20:16:01 01.12.2015

Cevaben: Mecaz Anlam

bence bana göre yazı anlamlı
Cevapla
Ziyaretçi
Tarih: 10:20:27 01.17.2015  Güncelleme: 10:20:27 01.17.2015

Cevaben: Mecaz Anlam

ben ben beyendim
Cevapla
Ziyaretçi
Tarih: 21:54:31 03.31.2015  Güncelleme: 18:42:23 09.18.2015

Cevaben: Sıcak Kelimesinin Mecaz Anlamı

iyi olmuş
Cevapla
Ziyaretçi
Tarih: 20:18:29 01.31.2016  Güncelleme: 20:18:29 01.31.2016

Cevaben: Sıcak Kelimesinin Mecaz Anlamı

çok isime yaradı
Cevapla

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Mecaz Anlam
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç