Toplumdusmani.Net *
Yeni
Anasayfa > Sözlük > S > Sigaranın Zararları


Sigaranın Zararları Nedir

Tütün, yapraklarında tanen, zamk, nişasta, reçine ve nikotin alkoloidi denen (alkole benzer madde) kimyasal maddeler bulunduran bir bitkidir. Tarımda böcek öldürücü olarak nikotin sülfat tuzları kullanılır. Bir paket sigarada bulunan NİKOTİN bir insana damardan verilse insanı öldürür.Zaten bu işin ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Tütünün ana yurdu Amerika’dır. Kuzey Amerika’da, Meksika’da, ve Haiti’de yerliler tapınaklarda tütünü yakarak dumanını çekerler ve tedavi amaçlı kullanırlardı. Amerika’nın keşifinden sonra Kristof Kolomb ve arkadaşları 1511 yılında tütünü Tabaccos (Petrus) adıyla İspanya ve Portekiz’e soktular. 1560 yılında da Fransa büyük elçisi Jean NİCOT Fransız sarayını şifa verici bitki olarak tütünle tanıştırdı. Tütün Fransa’dan sonra, Almanya’ya oradan da bütün dünyaya yayıldı. Bilim adamları Jean NICOT sebebiyle tütünün içindeki zehirli maddeye NİKOTİN adını verdiler.


Tütün ülkemize Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1601 yılında İngilizler tarafından İstanbul’a getirilmiş ve bazı göğüs hastalıklarına iyi geldiği söylentisiyle kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Çeşitli dönemlerde caiz değildir denerek fetvalarla dinen yasaklanmışsa da yayılması ve alışkanlık halini alması engellenememiştir.

Sigaranın içindeki zehirli maddeler
Sigara ölümcül hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır
Sigara ölümcül hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır

Bunlar kanserojen maddelerdir ve en tehlikelileri arsenik, benzin, kadmiyum, hidrojen siyanid, toluen, amonyak ve propilen glikoldur. Örneğin; siyanid kesinlikle öldürücü bir zehirdir. Genel olarak bilinen maddelerden birkaçı;

* Polonyum - 210 (kanserojen),
* Radon (radyosyon),
* Metanol (füzeyakıtı),
* Toluen (tiner),
* Kadmiyum (akü metali),
* Bütan (tüpgaz),
* DDT (böcek öldürücü),
* Hidrojen Siyanür (gaz odaları zehiri),
* Aseton (oje sökücü),
* Naftalin (güve kovucu),
* Arsenik (fare zehiri),
* Amonyak (tuvalet temizleyicisi) ,
* Karbonmonoksit (egzoz gazı),
* Nikotin
* ve 3.885 toksik madde.

Sonuç olarak ciğerlerde oluşan Katran (asfalt)’dır.

Sigaranın vücuda zararları
İzmarit kirliliği; sigaranın çevreye verdiği zararlardan biri.
İzmarit kirliliği; sigaranın çevreye verdiği zararlardan biri.

Sigara kullanımı ölümle sonuçlanabilir, ayrıca birçok organ üzerinde ve genel olarak tüm insan vücudunda sistemli zararlara yol açar.

* Diş ve dişeti hastalıkları
* Kulak-burun-boğaz rahatsızlıkları, bu bölgelerde kanser riskinde artış
* Kalp ve damar hastalıkları, yüksek kan basıncı, damar tıkanıklıkları
* Beyin hücrelerinde tahribat
* Katarakt riski
* Solunum rahatsızlıkları
* Mide rahatsızlıkları
* Hamilelerde erken ve yetersiz gelişmiş doğum
* Cinsel rahatsızlıklar, iktidarsızlık
* İnsanlarda sakatlık
* kalp kanseri
* cildi thriş ederek hastalıklara sebep oluyor

Pasif içicilik
Sigara dumanı, pasif içicilik yoluyla diğer insanları da etkiler.
Sigara dumanı, pasif içicilik yoluyla diğer insanları da etkiler.

Sigara kullanan kişilerin bulunduğu ortamlarda bulunan kişiler edilgen (pasif) içici olarak adlandırılır ve sigaranın zararlarından etkilenirler. Sigarayı içen kişilerden daha çok zarar görürler.Sigarayı ağıza vurmadan da yani soluyarak ciğerlerimiz tahriş olur….

İslam dini ve sigara

Sigara XV. yüzyıldan itibaren yeni dünyadan İslâm dünyasına da sirayet etmiş, sigara alışkanlığının toplumda yayılmaya başlamasıyla birlikte sigara içmenin dinî hükmü, dinen sakıncalı olup olmadığı da tartışılır olmuştur.

Sigara, on dört asırlık fıkıh tarihi içinde nisbeten yeni bir mesele olduğundan ilk devir müctehidlerinin konuyla alâkalı görüşünün bulunmayacağı açıktır. Çağdaş sayılabilecek son dönem İslâm bilginleri de sigaranın dinî hükmü konusunda üç gruba ayrılmışlardır.

* Sigaranın zararlarını bilmeyen veya önemsemeyen bir grup bilgin, tütün kullanma (pipo, nargile vb. de dahil), sigara içme hakkında dinde açık bir hüküm bulunmadığını, şâri‘ tarafından açık bir yasak gelmediğini ileri sürerek sigara içmenin mubah olduğu görüşünü ileri sürmüştür.

* Diğer bir grup İslâm bilgini ise, sigara içmeyi doğru bulmamakla birlikte, “haram” da diyemedikleri için “mekruh” olarak nitelendirmişlerdir.

*Üçüncü bir grup ise, sigara içmeyi, özellikle tiryakilik derecesinde sigara alışkanlığını sağlık açısından zarara ve ekonomik yönden israfa yol açtığı, nafaka yükümlülüğünü ihlâl ettiği gerekçesiyle “haram” saymışlardır.

Bu itibarla sigara hakkında muhtemel fıkhî hükmü, belli açılardan ele alıp tartışmak ve çıkan sonuca paralel bir değerlendirmeye gitmek gerekmektedir.

* Zarar: Sigaranın zararsız olduğunu söylemek, artık bugün ilmen ve tıbben imkânsız olduğuna göre, konunun dinî yasaklar çerçevesinin tamamen dışında düşünülemeyeceği şüphesizdir. Bilim adamları sigaranın ihtiva ettiği nikotinin ve sigara dumanının bünyede kanserden, sinir sistemlerinde bozukluğa kadar bir dizi zarar ve hastalığa yol açtığından söz etmektedir. Kur’an’da, “Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın…” (el-Bakara 2/195) buyurulmuş, Peygamber de, “Ne doğrudan zarar verme ne de zarara zararla karşılık verme vardır” (İbn Mâce, “Ahkâm”, 17; el-Muvatta’, “Akzıye”, 31) diyerek bir kimsenin kendine ve başkalarına zarar vermemesinin temel bir dinî ilke olduğunu vurgulamıştır. Sigaranın hem içene hem de çevresinde bulunan kimselere zarar verdiği göz önüne alınınca hem Allah hakkının hem de kul hakkının birlikte ihlâl edildiği söylenebilir.

* İsraf: İsraf malı boş yere harcamaktır. Kur’an’da, “Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz” (el-A‘râf 7/31) buyurulmuş, Resûl-i Ekrem de daima mutedil, ölçülü davranmayı emretmiş, malın boşa harcanmasını yasaklamıştır. Sigara için yapılan harcamanın, sigara bağımlısı şahsın bu bağımlılığı göz önünde bulundurulursa israf olmayacağı, hatta önemli bir bünyesel ihtiyacının karşılanması sayılabileceği görüşü -harcama boşa olmanın ötesinde zararlı da olduğu için- tutarlı değildir. Harcama yapan kişinin zengin olması da bu harcamanın israf olmasını önlemez.

* Nafaka Yükümlülüğü: Aile reisi erkekler eşinin, çocuklarının ve aile fertlerinin, muhtaç yakınlarına bakan erkekler de onların nafakalarını karşılamakla yükümlüdür. Böyle bir malî yükümlülük altında bulunan kimselerin nafaka yükümlülüğünü aksatacak şekilde sigaraya para vermesi de dinî olduğu kadar insanî ve ahlâkî açıdan da kabul edilemez bir durumdur.

Sigara içmenin fıkhî hükmü başta zarar, israf ve nafaka yükümlülüğü olmak üzere çeşitli açılardan ele alınabilir. Böyle olunca sigara içmenin hükmü hakkında kesin ve genel bir hüküm vererek “haram” demek yerine, bu konuda bu açılardan bazı ayırımlar yaparak farklı durumlarda farklı hükümler vermek, her bir durumu kendi şartları içerisinde değerlendirmek daha doğru görünmektedir.

Hem içene hem de o ortamda bulunan şahıslara ve çevreye verdiği zararlar, israf ve hakların ihlâline yol açabileceğinin kuvvetle muhtemel olması dikkate alınarak, sigara içmenin kural olarak dinen “harama yakın mekruh” sayılması gerekir. Ancak bedene verdiği zarar ilmen ve tıbben açıklık ve kesinlik kazanmışsa, açık bir israfa ve kişinin nafaka yükümlülüğünü etkileyip aile fertlerinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin nafakasını kısmasına yol açıyorsa, zorunlu harcamalardan ve aslî ihtiyaçlarından bile fedakârlık yapmaya zorluyorsa, o takdirde sigara içmenin dinen de “haram” olduğu söylenebilir.

Dinler açısından sigara

Hristiyanlık’ta

Hristiyanlıkta ancak bazı ayetlere göre sigara içmenin doğru olmadığı anlaşılmaktadır.

* Stres atmak için sigara içmeye gerek yoktur anlamı çıkan ayette size barışı ve huzuru veriyorum;o halde kalbiniz sıkışmasın ve korku dolmasın benzeri ifade yer alır.
* Sigara içmenin doğru olmadığını gösteren ayette İsa Mesih’in ağzından yaklaşık olarak şu ifadeler anlatılır İnsanın boyun eğdiği herşey onu köle eder; ben hiçbirşeyin kölesi olmayacağım.

Sigaranın Zararları | Ekleyen: | Tarih: 01-Feb-2008 14:36. | Bu yazı 16729 kez okundu..

Sigaranın Zararları ile ilgili diğer yazılar..

 • # Erozyonun Zararları

  1- Tarım toprakları yok olur. 2- Meralarda verim azalır. 3- Baraj ve göller toprakla dolar. 4- Akarsular kirlenir. 5- Doğal denge bozulur. (Hayvan ve bitki türleri azalır, tarımsal verim azalır.) Erozyonun Zararları Nelerdir 1- Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır. 2- Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar. 3- Meraların yok olması h...
  Devamını Oku 2011-12-29 12:07:43
 • # Televizyonun Yararları ve Zararları

  TELEVİZYON VE EĞİTİM Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur. A. Yararları a. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu gerçekleştirir. b. Çocuğun kültürünü geliştirir. c. Çocuğu düşünmeye tevşvik eder. d. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir. e. Çocukların estetik zevklerini geliştirir. B. Zararları a. Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir, yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır. b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştiri...
  Devamını Oku 2010-10-31 16:48:49
 • # Televizyonun Zararları

  Televizyonun Zararları (Özet) * Televizyondaki kötü programları örnek alan çocuklar ülkedeki suç oranını arttırır. * Televizyona çok bağlı olan kişilerde bazı rahatsızlıklar olabilir.(Örnek: Göz Bozulması) * Okumak Yerine Televizyondaki Programlardan Bilgilenmeye Çalışmak, Okuma Kültürünü Öldürür. * Televizyona Çok Bağlı Olan Kişinin Hayatta Hiçbir Amacı Kalmaz Ve Hayatta Bir Amacı Olmayan Kişinin Yaşamasına Gerek Yoktur. * Televizyon İnsanları Tembelleştirir Tembel Olmaya Yöneltir. * Ders Çalışan Birinin Çalıştığı Yerde Televizyon Bulunm...
  Devamını Oku 2012-03-12 17:55:53
 • # Sigaranın Zararları

  Tütün, yapraklarında tanen, zamk, nişasta, reçine ve nikotin alkoloidi denen (alkole benzer madde) kimyasal maddeler bulunduran bir bitkidir. Tarımda böcek öldürücü olarak nikotin sülfat tuzları kullanılır. Bir paket sigarada bulunan NİKOTİN bir insana damardan verilse insanı öldürür.Zaten bu işin ciddiyetini ortaya koymaktadır. Tütünün ana yurdu Amerika’dır. Kuzey Amerika’da, Meksika’da, ve Haiti’de yerliler tapınaklarda tütünü yakarak dumanını çekerler ve tedavi amaçlı kullanırlardı. Amerika’nın keşifinden son...
  Devamını Oku 2008-02-01 14:36:50
 • # Erozyonun Zararları İle İlgili Sloganlar

  1. Türkiye çöl olmasın. Daha güzel bir Türkiye için, gelin hep beraber savaşalım!!! 2. Yaşanılabilir Türkiye İçin Erezyona Dur Diyelim 3. Çoçuklarınıza bereketli topraklar bırakmak istiyorsanız erezyona karşı bir fidan da sen dik.. 4. Toprağına sahip çık ki, yarın çocukların aç kalmasın 5. Türkiye çöl olmasın 6. Erozyona dur diyelim ...
  Devamını Oku 2011-12-29 12:25:08
 • # Radyasyonun Zararları

  X ışınları, ultraviyole ışınlar, görülebilen ışınlar, kızıl ötesi ışınlar, mikro dalgalar, radyo dalgaları ve manyetik alanlar, elektromanyetik spektrumun parçalarıdır. Elektromanyetik parçaları, frekans ve dalga boyları ile tanımlanır. Ultraviyole ve X ışınları çok yüksek frekanslarda olduğundan, elektromanyetik parçalar kimyasal bağları kırabilecek enerjiye sahiptir. Bu bağların kırılması iyonlaşma diye tanımlanır. İyonlaşabilen elektromanyetik radyasyonları, hücrenin genetik materyali olan DNA'yı parçalayabilecek kadar enerji taşımaktadı...
  Devamını Oku 2011-08-31 17:13:36
 • # Gazetenin Yararları ve Zararları

  Gazetenin Yararları 1. Gazeteler haberleşme aracıdır. 2. Gazeteler aracılığı ile haberleri okuyabiliriz 3. Gazeteler aracılığı ile okuma sevgisini artırabiliriz 4. Gazeteler aracılığı ile dünyadan haberler alabiliriz 5. Gazetelerin amacı doğru haberdir 6. Gazeteler günlük dünya ve yurt genelinde ki havadisleri bize aktarır. Gazetelerin Zararları Gazeteler iktidarların demokrasi, özgürlük ve ifade özgürlüğünden ne anladıklarını ve onların geliştirdikleri tanımları kitlelere benimsetmek konusunda işlevsel niteliklere sahip olabilecek k...
  Devamını Oku 2014-01-24 11:16:03
 • # Sigaranın Cilde Zararı

  Dermatologlar tarafından yapılan araştırmalara göre sigara tiryakilerinde hiç içmeyenlere göre 5 kat fazla kırışık var. Hatta bazı çalışmalarda sigaranın güneş ışınlarından bile etkili olduğu bildiriliyor. İşte sigara tiryakisinin yüzünün belirtileri: Soluk, kirli beyaz-gri renkli ve kırışık deri “sigara tiryakisi derisi” olarak tanımlanmaktadır. Sigara içenlerin %79’unda bu görünüm mevcuttur. “Sigara tiryakisi yüzü”nün özellikleri şunlardır: 1- Kalıcı çizgi veya kırışıklıklar, 2- Alttaki kemik çıkıntıl...
  Devamını Oku 2010-11-12 10:00:27


 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık

Resimleri

Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
» Reklamlar

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç