Anasayfa > Sözlük > G > Gaz Yasaları


Reklamlar
Gaz YasaLarı


Kinetik Teori

Kinetik gaz teorisi gazların yapmış olduğu özellikleri açıklamak için ileri sürülmüş bir ifadedir. Maxvell ve Boltzmanın bu teoriye son halini verdiler. İdeal gazlar bu teoriye tam olarak uyarlar.


Bu teoriye göre, gazlar aşağıdaki şekilde davranırlar;

+[> Gaz molekülleri arasındaki boşluklar o kadar büyüktür ki moleküllerin hacimleri, bu boşluklar yanında önemsenmeye bilinir.
+[> Gaz molekülleri birbirine etki etmeyen aralarında hiçbir çekme kuvveti olmayan bağımsız parçacıklardır.
+[> Moleküller her yönde çok hızlı doğrusal hareket yaparlar.
+[> Hareket halindeki moleküller birbirine ve içinde bulundukları kabın çeperlerine çarparlar. Bu çarpışmalar tam esnek çarpışmalardır.
+[> Gaz moleküllerinin belirli bir andaki hızları birbirinin aynı değildir ve bir molekülün değişik anlardaki hızlarıda farklıdır.
+[> Hızlarının farklı olmasının sonucu olarak moleküllerin kinetik enerjileri de bir birinden farklıdır.
+[> Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.

Kinetik enerjinin sıcaklık ile ilgili formülü Şöyledir

Ek = 3/2 k . T dir. K= sabit sayı
İdeal Gaz Denklemi :
İdeal gazlarla ilgili basit bir denklem yapak istersek;

Basınç (P), mol sayısını (n) ile doğru orantılıdır. (P α n)

Basınç (P), mutlak sıcaklık (T) ile doğru orantılıdır. (P α T)

Basınç (P), hacim (V) ile ters orantılıdır. (P α 1/V)

Hacim (V), mol sayısı (n) ile doğru orantılıdır. (V α n)

Sıcaklık (T), mol sayısı (n) ile ters orantılıdır. (T α 1/n)

Yani PV = n . R . T


P: gaz basıncı, birim atmosfer

V: gaz hacmi, birimi litre

R: gaz sabiti, birimi 22,4/273 = 0,08205 lt.atm/mol.K

n: mol sayısı, birimi mol

T: Mutlak sıcaklık, birimi Kelvin

Gaz Yasaları | Ekleyen: | Tarih: 08-Feb-2008 13:14. | Bu yazı 6699 kez okundu..

Gaz Yasaları ile ilgili diğer yazılar..


İlgili Yazilar

Gazel

Devamini Oku
Gazel Nedir ? Gazelin kelime anlamı ahu, ceylan ve kuru yapraktır. Güzellikten, aşktan, onun yüzünden çekilen acılardan, şaraptan, eğlenceden söz eden Divan Edebiyatı nazım şeklidir. Türk Divan Edebiyatı'nda; çok yaygın olarak kullanılan bir nazım şeklidir. Hemen hemen aruz'un her kalıbıyla yazılır. Birinci beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin birinci mısraları serbest, ikinci mısraları birinci beyit ile kafiyelidir. Kafiye düzenini şematik olarak belirtmek gerekirse aa / ba / ca / da / ea / fa şeklinde ifade etmek mümkündür. Gazelle...

İrade-i Milliye Gazetesi

Devamini Oku
İrade-i Milliye, Mustafa Kemal Paşa tarafından Temsil Kurulu adına yayın yapmak için kurdurulan ilk Millî Mücadele gazetesidir. İrade-i Milliye 14 Eylül 1919 yılında Sivas Kongresi'nde alınan kararla çıkarıldı. Milli mücadele yıllarında türk halkını örgütlemek,kamuoyu oluşturmak,Türk ve dünya kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla İrade-i Milliye Gazetesini kurmuştur. İlk sayıda, gazetenin yayınlanmasından 10 gün önce toplanan Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın Kongreyi açış nutku, ile Padişah'a, Sadrazam'a ve İtilaf devletlerine çek...

Cebeli Tarık Boğazı

Devamini Oku
Cebeli Tarık Boğazı Özet: Nerede : Akdeniz – Atlas Okyanusu Arasında Derin bir boğaz olan Cebelitarık’ın en sığ yeri 324 metredir. Boğazın yüzünde batıdan doğuya doğru giden kuvvetli bir akıntı vardır. Boğazın iki kıyısı da sarp ve kayalıktır. Kıyıdaki dar alçak araziler Cebelitarık Kayası ile çevrilidirler. Cebelitarık’ın iklimi Akdeniz iklimi’dir, kışlar ılıman ve yazlar sıcak geçer. En alçak noktası: Akdeniz 0 m; En yüksek noktası: Cebelitarık Kayası 426 m.’dir. Cebeli Tarik, batidaki adiyla Gibraltar; Atlas...

Boğaz Nedir

Devamini Oku
Boğaz nedir ? (Tanımlar) 1 . Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak: Örnek : Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir.- Ö. Seyfettin. 2 . Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm: Örnek : Şişenin boğazı. Restinin boğazı. 3 . İki dağ arasında dar geçit, derbent: Örnek : Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu.- F. F. Tülbentçi. 4 . Yedirip içirme yükümü, iaşe: Örnek : İşçilerin boğazı bizden olacak.- 5 . Mecazi yiyeceği içeceği sağlanan k...

Hammurabi Yasaları

Devamini Oku
Hammurabi Yasaları MÖ 1760 yılı civarında Mezopotamya'da yaratılan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biridir. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu'nun kanun kitabı (MÖ 2050), Eşnunna kanun kitabı (MÖ 1930), ve İsin'li Lipit-İştar'ın kanun kitabı (MÖ 1870) yer alır. Hammurabi Kanunlarının Özellikleri : 1. Sümer kanunlarına göre biraz daha serttir. Ancak toplumun bütün kesimlerinin hakları teminat altına alınmıştır. (Medeni, ceza, ticaret, miras)Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Uruk...

Gazel Örnekleri

Devamini Oku
Gazel Nedir ? Gazelin kelime anlamı ahu, ceylan ve kuru yapraktır. Güzellikten, aşktan, onun yüzünden çekilen acılardan, şaraptan, eğlenceden söz eden Divan Edebiyatı nazım şeklidir. Türk Divan Edebiyatı'nda; çok yaygın olarak kullanılan bir nazım şeklidir. Hemen hemen aruz'un her kalıbıyla yazılır. Birinci beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin birinci mısraları serbest, ikinci mısraları birinci beyit ile kafiyelidir. Kafiye düzenini şematik olarak belirtmek gerekirse aa / ba / ca / da / ea / fa şeklinde ifade etmek mümkündür. Gazelle...

faraday yasaları

Devamini Oku
faraday yasaları : devreden geçen yük ile anot ve katotta açığa çıkan maddelerin miktarları arasında bir ilişki vardır. bu konudaki kurallar faraday yasaları olarak bilinir....

Dünyadaki Kanal ve Boğazlar

Devamini Oku
Dünyadaki Boğazlar ve Kanallarİstanbul Boğazı : Karadeniz – Marmara Denizi arasıİstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birleştiren su yoluna verilen isim. İstanbul’un Rumeli (Avrupa) ve Anadolu (Asya) yakalarını birbirinden ayırır. Uzunluğu düz olarak 30 kilometredir. Girintileri ve çıkıntıları hesaba katılınca kıyılarının uzunluğu ortaya çıkar.Rumeli yakasında Rumeli Feneri’nden Haliç kıyılarını dolaşarak Ahır kapı Feneri’ne kadar olan uzunluğu 55 kilometre, Anadolu yakasın...

Termodinamik yasaları

Devamini Oku
Termodinamik yasaları Sıfırıncı Yasa Termodinamiğin en basit yasasıdır. Eğer iki sistem birbirleriyle etkileşim içerisindeyken aralarında ısı veya madde alışverişi olmuyorsa bu sistemler termodinamik dengededirler. Sıfırıncı yasa şöyle der: Eğer A ve B sistemleri termodinamik dengedeyseler, ve B ve C sistemleri de termodinamik denge içerisindeyseler, A ve C sistemleri de termodinamik denge içerisindedirler. Daha basit bir ifadeyle farklı sıcaklıklarda iki cisim ısıl bakımdan temas ederse sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ısınır...

Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

Devamini Oku
Gazete, Tanzimat döneminde hayatımıza girmiştir. 1831 yılında Takvim-i Vakayi (ilk resmi gazete), 1840 yılında Ceride-i Havadis (ilk yarı resmi gazete), 1860 yılında Tercüman-ı Ahval (ilk özel gazete) gazeteleri çıkarılmıştır. Gazetecilik toplum yaşa­mımızda daha sonra vazgeçilmez bir durum kazanmıştır. Makale Herhangi bir konuda bir görüşü veya düşünceyi açıklamak, savunmak ve ka­nıtlamak amacıyla yazılan yazılara makale denir. Makaleler ciddi bilimsel yazılardır. Dil, göndergesel işlevde kullanılır ve nesnel ifadeler ağırlıktadır. Be...

 
Yorumlardan Yazarları Sorumludur. Yorumunuz Site Yönetimi Uygun Görürse Yayınlanır..!!..
Gönderen Başlık


Bu yazıya henuz resim eklenmemiş..
» Gaz Yasaları resimleri

  Puanı : 4.4 / 10 | Oy : 18 kişi | Toplam : 80

» Bu yazıya puan ver..
» Ara Yoksa Sor Yanıtlayalım
Loading
» Reklamlar
Sorun Yanıtlayalım İletişim